måndag 31 augusti 2009

Ytterligare ett särskolefall.Nu har det hänt igen, en 15 åring överfördes till särskolan i Vellinge efter en snabbdiagnos diagnos. 2 år senare så har det gjorts en ny diagnos som visar att han ligger långt över kurvorna för normalbegåvning. Två år i särskola för en 15 åring är knappast en bra start i livet. Man kan bara spekulera i hur den här upplevelsen har påverkat hans självbild. Fallet har klara likheter med det som drabbade en elev i Hässleholm.
Nedskärningarna under 90- talet gjorde att skolorna blev piggare på att göra särskolutredningar så fort som någon elev föll utanför ramen. Ramen för vad som var acceptabelt blev snävare och snävare allteftersom resurserna minskade. Som jag skrev i mitt förra särskole inlägg så "troligtvis så finns det många fler fall i Sverige". Det är dags för en totalöversyn av de kriterier som ligger till grund för särskolplaceringar. Felaktiga beslut får katastrofala konsekvenser för de som råkar bli felplacerade. Men det är inte bara kriterierna som behöver ändras utan även vem som gör utredningarna. Nu görs de av en part i målet nämligen kommunen. Risken är då stor att det vägs in andra aspekter än elevens begåvning och förutsättningar i utredningen. Dessa utredningar borde nog göras av skolverket eller någon annan myndighet - för att höja kvalitén på utredningarna och minska risken för att andra aspekter än elevens förmågor vägs in. Det brådskar med en reform - de nuvarande nedskärningarna i skolan med större och större klasser ökar risken för att särskolan igen skall börja ses som en ekonomisk ventil för de enskilda skolorna.
Henrik
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan
KB
KB
KB

Röda Göinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar