onsdag 30 december 2009

Vänsterpolitik är lösningen

Sverigedemokraterna framgångar i Skåne i förra valet berodde till en inte ringa del på att de lyckades bli det stora missnöjespartiet. Sverigedemokraterna raderade ut eller kraftigt försvagade övriga lokala missnöjespartier som SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti, Skånepartiet, Kommunens Väl, Staffanstorps Väl osv. Folkets Väl i Hässleholm klarade av att ta de lokala missnöjesrösterna 2004 men nu har missnöjesröstarna i Hässleholm bestämt sig för att SD är deras alternativ. Hela uppgången för Sd i Norrans undersökning motsvaras av en lika stor nedgång för Folkets Väl.
Givetvis så kan inte hela uppgången för Sd förklaras med att de har lyckats samla alla missnöjesröstarna under samma hatt. Per Strandel som har gjort undersökningen slår nog huvudet på spiken när han säger -Främst tror jag att socialdemokratiska väljare attraheras av SD.
–Jag träffade flera besvikna socialdemokrater som skulle rösta på SD, på grund av den stora invandringen och en blek socialdemokrati.

En opposition som försöker framställa sig som Reinfeldt -light kommer givetvis att tappa stöd. Det enda som kan förhindra Sverigedemokraternas framväxt är ett tydligt och kompromisslöst vänsteralternativ som säger nej till ökade klassklyftor, privatiseringar och nedskärningar i välfärden.

Henrik

NSK Röda Malmö Röda Malmö2

tisdag 29 december 2009

Tveksam opinionsundersökning

Norra Skånes sk opinoinsundersökning får man nog ta med en stor nypa salt. Metoden att en journalist ställer sig på torget i Hässleholm och frågar de förbipasserande om deras politiska sympatier är nog den sämsta formen av opinonsundersökning som går att göra. Några snabba funderingar och invändningar.
  • Centern sjunker rejält i NSK sk opinionsundersökning men Hässleholms tätort är också Centerns sämsta valdistrikt - 11 av Centerpartiets 12 sämsta valdistrikt 2004 låg i Hässleholms tätort.
  • Moderaterna är också starkare i tätorten än i resten av kommunen så det är inte direkt konstigt att de går fram i Norrans sk opinionsundersökning.
  • Hur blir urvalet i en sådan här undersökning ?- åldersmässigt, socialt, utbildningsbakgrund osv.
Troligtvis så är resultatet rejält skevt - men om jag skall spekulera lite utifrån de siffror som Norra Skåne har fått fram. ( Styrkan i undersökningen är det stora antalet deltagare - 502 st)
Sverigedemokraterna går fram från 6,5% till 13,1%. Troligtvis så har de helt enkelt konkurrerat ut Folkets Väl - som sjunker med ca 6%. Folkets Väl är inte längre det fräscha lokala missnöjespartiet, utan har med tiden omvandlats till samma grå politruk parti som de en gång profilerade sig emot.


Tyvärr så var inte Socialistiska Partiet med som alternativ i Norrans undersökning - men i september 2010 kommer vi att vara det fräsch och uppkäftiga alternativet.
Henrik
NSK NSK2 NSK3 SCB
NSK 4 NSK 5

måndag 21 december 2009

Uttalande från Socialistiska Partiet:

Några dagar innan jul meddelar ägarna i General Motors att de lägger ner SAAB. Några dagar senare spekuleras det åter om en eventuell köpare. I bägge fallen avgörs människors öden av höga herrar långt borta. Det är hemskt att folk får behandlas på detta sätt.

En nedläggning är ett dråpslag mot de anställda, deras familjer och hela bygden. Men Maud Olofsson och resten av regeringen fortsätter att titta på. Enligt deras sätt att tänka finns det inget man kan göra. Företag kan bara drivas av privata intressen och det som inte är lönsamt på en marknad måste bort.

Men finns det inte andra sätt att se på saken? Jo vi socialister tror det. Förutom att kostnaderna för samhället nu kommer bli enorma bara för att lägga ner så förstör man vid en nedläggning också ett enormt värde, nämligen det värde som utgörs av all samlad kunskap och yrkesskicklighet hos SAAB:s alla anställda.

Istället för uppgivenhet inför detta vansinne borde produktionen socialiseras och ställas om. Socialisering kan vara ett första steg att rädda jobben – glöm inte att kostnaderna ändå bärs av samhället, inte av ägarna. För självklart måste staten garantera jobben. Men en socialisering skulle också kunna vara en möjlighet för att ställa om produktionen. Bensinbilen måste ändå med all kunskap om klimatkrisen och oljans slut bli en parentes.

Istället behövs offensiva satsningar för klimatomställning av fordonsproduktionen, satsningar på kollektivtrafik, förnyelsebar energi o s v. Detta kräver naturligtvis fortbildning och skolning. Det kräver också samverkan med forskare och med miljörörelsens olika delar. Men framförallt kräver det här och nu en arbetar- och fackföreningsrörelse som inte står uppgiven inför kapitalismens vansinniga slöseri med mänskliga resurser.

Staten måste garantera jobben!
Socialisera SAAB under de anställdas kontroll!
Ställ om produktionen för klimatsmarta lösningar!

Socialistiska partiet 20 december 2009.

BLt BLT2 HD HD2 KB KB2 NSK

SAAB har en framtid

Norran försöker urskulda regeringens och fram för allt Maud Olofsson skandalösa hantering av SAAB. En hantering som nu kommer att leda till upp emot 10 000 arbetstillfällen kommer att försvinna. Trollhättan riskerar att bli ytterligare en havererad industristad med gigantiska ekonomiska, sociala och politiska kostnader som följd.

Regeringen hade kunnat socialisera SAAB, mobiliserat forskningsstiftelser som Vinnova, högskolor och universitet och fordonsindustrins olika utvecklingsenheter för en omställning av produktionen. Elbilar, vindkraftverk och allt annat som duktiga forskare, ingenjörer och arbetare hade kunnat utveckla. Vindkraftverk med SAAB-loggan på, el-bilar med SAAB- loggan på osv. Något som hade bidragit till klimatomställningen, räddat jobben och troligtvis kostat mindre än vad slutnotan kommer att bli i Trollhättan.
Henrik

NSK NSK2 KB

Kilden & Åsman Svensson

lördag 19 december 2009

Antirasistisk städdag i HässleholmVar ute med Tolerans Hässleholm idag och skrapade bort folkfrontens affischer. De hade samlat ihop sig och gjort en affischerings runda. Bland annat så hade de satt upp affischer vid alla ingångar till gallerian. Tyvärr så verkar det som om företagarföreningen Hesslecity inte prioritera att ta bort kränkande och intoleranta affischer. Det är dags för skärpning Hesslecity om ni vill att kunderna skall fortsätta att komma till era affärer.
Den här gången så såg ett gäng glada medlemmar i Tolerans Hässleholm till att skiten kom bort.
Men det var inte bara vi som var ute på stan och spred toleransens budskap till julstressade hässleholmare. Ungdomar mot Rasism hade en manifestation mot fördomar på torget - stick hål på dina fördomar erbjöd ungdomarna de förbipasserande att göra.

Ett starkt och tydligt bevis på att vi är många i Hässleholm som inte tycker om intoleranta sverigedemokrater och Folkfrontare

En hel planet att bygga om

Av ledarred

Kanske är det just så här de ser ut? Tecknen för en epok som går i graven och ett världsekonomiskt system mot sitt slut. Kalabaliken i Köpenhamn med kaotiska frontlinjer som korsar varandra, ihåligt ekande kompromisser, globala överlevnadsfrågor kontra småskuren profit- och maktpolitik, upphävandet av nyss självklara demokratiska rättigheter, oro och bävan inför framtiden…

Det kapitalistiska industrisamhällets knappt tvåhundraåriga historia står i en mening vid vägs ände. Inte så att det tackar för sig och slår igen butiken. Tvärtom, dess hänsynslösa kraft och logik befinner sig på frontalangrepp mot sociala behov världen över och planetens själva livsförutsättningar.

Men systemets seger efter ”realsocialismens” fall har också medfört att det numera innesluter alla de komplexa motsättningar som följer av den rika elitens utplundring av jordens mänskliga och materiella resurser. I klimatkrisen och försöken att hantera denna sammanstrålar detta myller av motsättningar kring behov mot vinst, ansvar mot kortsynthet, solidaritet mot egenintresse, härskande klasser och grupper mot underkastade. Allt nu visat upp inför välden som ett storartat skådespel med fattiga mot rika, mäktiga mot maktlösa och gatan mot parlamentet.

Krisen kring klimatet uttrycker själva kärnan i den kapitalistiska modellens oförenlighet med en socialt och ekologiskt hållbar världsutveckling. Modellen byggde på en förbrukning av fossila bränslen och ändliga råvaror i en ständigt ökande takt. Därmed skapades den formidabla överlägsenheten gentemot tidigare produktionssätt som alla byggde på förnybara biologiska förutsättningar.

Likt jordbrukets uppkomst en gång utgjorde ett jättekliv för den mänskliga arten kom industrialismen att skapa nya världar. Men istället för att utveckla den historiska möjligheten bort från knappheten till hela mänsklighetens fromma – och i förlängningen överskrida sin egen förutsättning i uttömningen av ändliga resurser – byggde industrikapitalismen in sig i galopperande förbrukning. Dess utveckling kom att bygga på att under knappt två sekel förbränna energi från kol och olja som lagrats upp under årmiljoner. Idag står vi med notan i skälvande händer när själva klimatet storknat av följderna.

Det handlar inte om väderleksrapporten – utan om förutsättningarna för vår tillvaro. Och att när dessa förutsättningar knakar alla frågor ställs på nytt – men i hisnande perspektiv.

Vem ska bestämma vår framtid – en härskande social och ekonomisk elit eller världsbefolkningens stora arbetande och ännu maktlösa massor?
Vad ska sättas främst, mänsklighetens och våra livsbetingelsers gemensamma omsorg eller fåtalets vinstintresse?
Hur ska våra tillgångar skötas – genom gemensam demokratisk hushållning och framtidsplanering eller som ett allas snikna marknadskrig mot alla?

Frågorna har ställts gång på gång i människans historia – inte minst av alla dessa försök att ersätta kapitalismen som strandade på misslyckade ansträngningar att imitera och hinna ifatt en utvecklingsmodell som var artskild från socialistiska ideal och ambitioner.

Kapitalismen som ekonomisk ordning är lika förbunden med exploateringen av människor och miljö som klassamhället med ojämlikhet. Det är uttrycken för detta vi sett i Köpenhamn när mäktiga kapitalintressen och deras ombud bland politiker och regeringar håller tillbaka nödvändiga åtgärder.

Men under trycket av klimatkrisen övertygas människor om att vår planet måste byggas om från grunden och längs andra principer. Vi känner dessa som allmänna linjer om det solidariska och jämlika ansvaret vi alla måste ta och utöva gemensamt. Men också som praktiska internationella erfarenheter av arbetande människors makt och inflytande över vardagen som gång efter annan erövrats – för att därpå trängas tillbaka.

Miljoner söker idag gemensamma, solidariska och demokratiska lösningar på överlevnadsfrågorna, från kampen för regnskogar och förnyelsebara energikällor till resursbevarande hushållning och klimaträttvisa. I denna globala ombyggnation finns inte plats för arbetslöshet, finansspekulation och kapitalistisk depression. Här behövs all mänsklig kunskap, kreativitet och förmåga. Här krävs målinriktad styrning av världens finansiella tillgångar – bort från den globala överklassens tärande lyxkonsumtion. Här måste det privata näringslivets profitstyrning, bonusjakt och ledarkulter träda åt sidan för de anställdas och brukarnas gemensamma skötsel för nödvändig nyttoproduktion.

Demokratiskt förvaltade allmänningar, nyss så utskrattade av nyliberalismen, är tillbaka på den ideologiska kartan. Insikten om att den största allmänningen av dem alla – vår planet i kosmos – måste skötas gemensamt för att överleva, lämnar inte längre plats för en föråldrad och destruktiv kapitalism.


KB KB2 KB3 KB4 KB5

KB6

fredag 18 december 2009

SkönmålningEurokramningen fortsätter på Norra Skånes ledarsida. Uppmuntrad av en SCB undersökning så propagerar norran för en ny folkomröstning. Kraftig skönmålning av euron och kraftig svartmålning av kronan måste ledarsidan ta till för att få argumenten att gå ihop.


Anledningen till kronfallet i höstas är inte som norran hävdar den svenska valutans litenhet utan framförallt bankernas spekulationsverksamhet i Baltikum. Något som har tvingat staten och riksbanken att låna upp miljardbelopp för att garantera bankernas överlevnad. Det här har givetvis försvagat kronan men lösningen på det problemet är inte valutabyte utan kraftfulla åtgärder mot bankerna - en socialisering av kreditväsendet skulle lösa det problemet.

Euron har klarat sig bra genom finanskrisen skriver norran men sanningen är att euron krisar. Det ena eurolandet efter det andra bryter mot stabiliseringspakten. Kostnaderna för ländernas budgetunderskott skjuts på detta sätt över till de andra euroländerna. Jag tror opinionsvindarna skulle vända ganska snabbt om norran förklarade för sina läsare att en effekt av att införa euron är att Sverige skulle få vara med och betala Spaniens, Irlands, Portugals, Greklands och Italiens budgetunderskott.

Norran försöker vifta bort faktumet att krona har fungerat som krockkudde för den svenska exportindustrin med argumentet att på långsikt så är en stabil valuta bäst. Norran glömmer att företagen behöver överleva även på kortsikt. Företagskonkurser och arbetslöshet är ett dyrt pris att betala för Europabygget.Henrik

NSK E24 E24

tisdag 15 december 2009

Moderat städiver

Min insändare om "böteshotet" som publicerades i Norra Skåne idag


Moderat städiver

Tydligen så har kommunens moderater blivit irriterade av vår kampanj mot utförsäljningen av kommunal egendom till Joakim Ollen. Men istället för att ta en öppen politisk debatt om privatiseringarnas konsekvenser, undersöker nu moderaterna om det finns möjligheter att böteslägga kritik mot deras politik.

Jag är övertygad om att hässleholmarna föredrar politiker som debatterar sakfrågorna framför humorlösa pampar som kastar den kommunala maktapparaten på sina kritiker.


Henrik Hedman - Socialistiska PartietKB NSK


måndag 14 december 2009

YIMBY - Yes in my backyard
Ett litet ord betyder så mycket - om våra kommunalpolitiker kunde lära sig att säga ja tack när stekta sparvar kommer flygande så skulle arbetstillfällena vara fler här i Hässleholm. Men kommunalrådet Urban säger nej till 150 arbetstillfällen plus servicejobben. Varför han inte vill ha rättspsyk lokaliserat till Hässleholm framgår inte av Norra Skånes artikel. Men det verkar som han tror att det är svängdörrar på rättspsykiatriska institutioner.

De senaste åren har svenska fängelser blivit i princip omöjliga att rymma ifrån - säkerheten har förstärkts markant.

Det finns för närvarande 1508 arbetslösa i Hässleholms kommun, drygt 150 nya arbetstillfällen hade minskat arbetslösheten rejält samtidigt som den kommunala ekonomin hade stärkts.
Urban hävdar att de flesta jobben hade gått till redan anställda i Lund- och Malmöregionen. Har han inte hört talas om pensioneringar? Vad är det som säger att de inte kommer att flytta hit istället för att pendla? Kan rent utav bli så att hela familjer flyttar hit eftersom boendekostnaderna är så mycket lägre i Hässleholm. Halverad boendekostnad men samma pendlingstid för familjen är en starkt anledning till att flytta från Malmö till Hässleholm.

Med sitt utspel så har den gamle Ny Demokraten gjort Hässleholm en björntjänst. Hur kan ett ansvarsfullt kommunalråd säga nej till hundrafemtio arbetstillfällen i dessa tider?
Vi på Röda Göinge hoppas att hässleholmarna säger - Not in my backyard till Urban i nästa val.Henrik

NSK NSK2
KB KB2

söndag 13 december 2009

Dags för lite profilering?11 % ledning för de röd-gröna. Verklighetens partiledare verkar inte uppskattas av verklighetens folk, endast 3,7% backar upp kd i senaste Sifomätningen. Centerns högersväng har inte övertygat väljarna, om man räknar in den statistiska felmarginalen så blir det kanske ingen riksdagsplats för Maud. Den lille majoren kan också få rejäla problem om opinionsvinden står sig ett tag till. Moderaternas ide om att cansersjuka skall jobba är inte direkt uppskattat av väljarna - vilket syns i sjunkande opinionssiffror.


Det blir nog en orolig och nervös jul på många partihögkvarter. Varför tappar vi och vad ska vi göra för att vända trenden? Det är frågor som partistrategerna kommer att få sysselsätta sig med under julen.

Som gjort för diverse desperata utspel under 2010. När hoppet om en borglig valseger försvinner kommer det att profileras allt mer desperat. Undrar vilket av borgarpartierna som kommer att försöka övertrumfa Sverigedemokraterna? Undrar vilket borgarparti som kommer att satsa hårdast på rojalism och bröllopsyra? Vilket borgarparti skall bli de svenska klimatskeptikernas parti?

Vet inte - men det enda man kan vara säker på är att ingenting är heligt i kampen om en plats vid köttgrytan.
Henrik

KB HD NSK Kilden och Åsman GP SVD BLT

fredag 11 december 2009

Obama eskalerar AfghanistankrigetAv Anders_K

Tisdagen den 1 december tillkännagav USA:s president Barack Obama att USA kommer att öka sin truppinsats i Afghanistan med ytterligare 30000 soldater. Den sammanlagda numerären uppgår då till nästan 100 000 USA-soldater förutom de 10000-tals soldater från USA:s allierade och alla de privata så kallade säkerhetsstyrkor som utför handräckningsjobb åt regeringsarméerna. Även flera av de länder som har truppkontingenter i Afghanistan, däribland Sverige, har tillkännagivit att de kommer att förstärka sina styrkor.
Obama underströk emellertid samtidigt vikten av trupperna skall börja att dras tillbaka efter 18 månader, med en signal till den afghanska regeringen att den därefter måste bli kapabel att ta hand om situationen själv.
Beslutet om upptrappning av kriget sker i en situation när stora delar av världen befinner sig i ett ekonomiskt krisläge och alltfler människor ifrågasätter syftet med krigsföretaget. Det blir nu uppenbart för en majoritet av folkopinionen i de länder som deltar med militära styrkor att dess soldater för krig och ockuperar ett annat folk och att det inte är fråga om någon harmlös fredsoperation.

Läget för USA:s och dess allierades styrkor är nu sämre än någonsin och de militära förlusterna har ökat kraftigt jämför med föregående år. Bara under 2009 har nära 500 utländska soldater stupat, däribland mer än 300 från USA, samt flera tusen sårats. Talibanerna vinner alltmer terräng, inte på grund av att de åtnjuter folkets stöd utan på grund av hatet mot de utländska inkräktarna.
Den av ockupationsmakten uppbackade regimen, under Hamid Karzais ledning, blir i det afghanska folkets ögon alltmer impopulär. Regimen biter sig fast vid maktens taburetter med hjälp av omfattande valfusk, korruptionen har antagit epidemiska höjder och de mänskliga rättigheterna är satta på undantag. Karzai och hans regering tvingas att köpa lojalitet av bland annat den för grava brott internationellt efterlyste krigsherren Dostum. I flera av de territorier som kontrolleras av krigsherrar lojala till den afghanska regeringen har kvinnornas rättigheter försämrats. Allt tal från västliga politiker om att man har trupp i Afghanistan i solidaritet med de förtryckta afghanska kvinnorna faller utifrån den rådande utvecklingen platt till marken.

Många av Obamas kritiker, såväl i hemlandet som utrikes, har dragit paralleller mellan den nuvarande presidentens Afghanistanpolitik och president Lyndon Johnsons upptrappning av Vietnamkriget 1965-68. Obama har tillbakavisat dessa påståenden med att USA de facto blev anfallet den 11 september 2001 och att den amerikanska invasionen var ett svar på detta. Han försvarar sig också med att ytterligare 42 länder stöder USA:s krigsföretag med militär trupp.

Parallellerna mellan de både presidenternas politik är emellertid uppenbara.
President Johnson hade en social vision om att skapa ett amerikanskt välfärdssamhälle där fattigdomen och rasismen bekämpades. I likhet med Johnson vill Obama genomföra en sjukvårdsreform för hela det amerikanska folket. Precis som Johnson har Obama ” ärvt ” ett krig från sin föregångare och menar att ett tillbakadragande av de militära styrkorna skulle vara ett svek mot det afghanska folket.
Att såvål Vietnam igår som Afghanistan idag anses ha en viktig strategisk roll, om än av olika skäl, är också uppenbart. Johnson och hans militära rådgivare lanserade ”dominoteorin” som gick ut på att om Vietnam föll för kommunisterna skulle hela regionen gå samma öde till mötes. Obama har på liknande sätt framhållit talibanernas växande stöd i Pakistan och de konsekvenser för världsfreden detta skulle få om USA drog sig ur nu.
USA och dess allierade i Afghanistan är också smärtsamt medvetna om hur impopulär och omotiverad Karzais regeringsarmé är.
De utländska förbanden, däribland 38 svenska soldater ur ISAF-styrkan, tjänstgör som rådgivare åt den afghanska armén, vilket även innebär att man deltar i strid. Även här finns en slående parallell till den sydvietnamesiska armén, som trots sin numerära och materiella överlägsenhet samt omfattande stöd och utbildning från USA, inte förmådde besegra Nordvietnams och FNL:s styrkor.

Om Obama kommer att nöja sig med den annonserade truppförstärkningen återstår att se. Mot bakgrund av det allt ökade motståndet från Afghanistans folk – mot såväl Karzairegimen som ockupationsstyrkorna – är det sannolikt bara början på ytterligare truppinsatser. Därmed kommer Obama, i likhet med sin presidentkollega Johnson, gå till historien som ytterligare en i raden av amerikanska presidenter som offrade sina sociala visioner på den militära imperialismens altare.


HD BLT

NSK

torsdag 10 december 2009

Tystnadens resultat
Vänsterpartiet har lyckats locka till sig 5,1 procent av väljarkåren genom att hålla tyst. En uppgång från senaste Skop mätningen där de endast fick 4,3 procent. Tystnadens politik är troligtvis bra partitaktik så länge som högerregeringen fortsätter att skära i välfärdssystemen. Däremot så bygger det inte upp det nödvändiga motståndet mot slakten på socialförsäkringarna och välfärden.

Men å andra sidan - vad har vänsterns ledning för alternativ. Börjar de prata om den politik de vill driva tillsammans med högersossen Sahlin så kommer nog väljarna att fly. Vänsterpartiets stöd idag beror inte på deras politik utan på medborgarnas minne av deras fd politik. Vänsterpartiet har under Ohlys ledning slängt ut vänsterpolitiken och det enda som återstår är drömmen om ministerposter.

Det vore ärligare av Vänsterpartiet att erkänna det och ta bort ordet vänster från partinamnet, för idag är ”Partiet – Partiet” ett bättre namn på Ohlys gäng.


Henrik

KB HD DN SVD SVD Aftonbladet BLT

Gåslever och klimat
15000 delegater, 5000 journalister och 98 världsledare väntas till Köpenhamn och klimatmötet. 140 privata jetplan och 1200 limousiner kommer att betjäna Köpenhamnsmötets absoluta elit när de skall transporteras mellan festerna med hållbar gåslever och ekologisk Champagne.
Givetvis så kommer det enda resultatet blir ytterligare löften om att göra något i framtiden, löften som givetvis inte kommer att hållas.
Enda hoppet är att demonstrationen på lördag blir stor och mäktig. För skall vi få någon ordning på klimat så måste en folklig massrörelse växa fram och tvinga den olje och kol beroende eliten att agera – frivilligt lär de endast producera innehållslösa deklarationer.

Henrik

KB HD HD2 NSK BLT

tisdag 8 december 2009

Ekonomiskt vansinne

251 305 lite drygt en kvartsmiljon människor är i dag arbetslösa. Det är en 62% ökning från föregående år. En kvartsmiljon människors som skulle kunna göra en enorm nytta men som idag förvägras arbete på grund av en vansinnig politik. Den privata marknaden har gett upp och den enda kraft som snabbt kan skapa jobb är den offentlig sektorn.

Vi behöver anställa minst 200 000 för att fixa vård, omsorg och skola, för att få igång energisparandet och klimatomställa Sverige. Lönekostnaden för att anställa tvåhundratusen personer i den offentliga sektorn är marginellt högre än att betala ut akasse ersättning.

Självklart är det bättre att betala folk för att göra något, än att betala dem för att göra ingenting. Man måste nog vara ekonom för att inte förstå det.


Henrik


KB KB2 BLT BLT2 HD

måndag 7 december 2009

Moderaterna börjar bli irriterade

Tydligen så har kommunens moderater blivit irriterade av vår kampanj mot utförsäljningen av kommunal egendom. Men istället för att ta en öppen politisk debatt om privatiseringarna, undersöker nu moderaterna om det finns möjligheter att strypa kritiken mot deras politik. De törs tydligen inte debattera sakfrågan utan undersöker nu om de genom auktoritära metoder kan förhindra att politisk kritik framförs.

– Vi är inte ute efter tillfälliga loppisskyltar som ställs ut i stan. Det här handlar om en nedskräpande affischering med karaktär av politisk propaganda, förklarar Pär Palmgren (M) tekniska nämndens ordförande. (Norra Skåne)

Tydligare än så kan det inte sägas: Det handlar inte om nedskräpning utan om att tysta en politiskt obekväm röst. "Nedskräpade" affischering av icke politisk karaktär är tydligen inget problem enligt Pär Palmgren.

Fast jag kanske inte skall vara förvånad över moderatledningens antidemokratiska tendenser. Kravet på allmän rösträtt i början av seklet ansåg Pär Palmgrens dåtida partikamrater skulle leda till pöbelvälde.

Nej - lägg ner utredningen och fixa fram fler legala affischeringsställen i Hässleholm.

Henrik


Henrik

KB NSK
Olleneholm Röda Göinge2 Röda Göinge 3

Vellinge – högerns snyltarvision

I Vellinge kommun i det sydvästra hörnet av Skåne vajar de blå fanorna. I förra kommunvalet fick Moderaterna dryga 67 procent av rösterna vilket gav egen majoritet, och med de starka männen Göran Holm och Lars-Ingvar Ljungman i spetsen bedriver de en typisk moderat högerpolitik. Vid gränsen mellan Malmö och Vellinge kommun finns en numera välkänd skylt som basunerar ut budskapet ”Välkommen till Vellinge kommun – här är friheten större”- men vems frihet är det högern talar om? I Vellinge inte bara lever utan även frodas högerns vision om ett lågskatteparadis för de redan välbeställda och där har det nyligen visat sig vilka rasistiska strömningar som dolt sig under den polerade ytan.

När Malmö kommun genom företaget Attendo ville placera ut några flyktingbarn på ett vandrarhem i Hököpinge strax utanför Vellinge tätort blev det stora protester. Vi fick se prov på byråkratiska krumbukter kring brandskydd, motargument gällande bristfällig information och uttalat rasistiska påhopp från de närboende. Alla argument med samma egentliga budskap – i Vellinge kommun är inga flyktingbarn välkomna och har aldrig varit. Kulmen nåddes när någon tände eld på en lövhög utanför flyktingboendet, vilket av polisen både betecknades som hets mot folkgrupp och mordbrand.

Det är viktigt att vi kommer ihåg att rasismen kommer uppifrån. Rasismen har aldrig från början varit arbetarklassens påfund och har aldrig tjänat arbetarklassens intressen. Rasism och nationalism har varit överhetens traditionella vapen för att slå split inom arbetarklassen ända sedan kolonialismens dagar. Det är meningen att vi andäktigt skall böja oss inför nationsflaggan istället för att stolt resa vår röda vajande fanor. De fattiga flyktingbarnen i kontrast mot strandvillorna i Vellinge kommun symboliserar inget annat än samhällets enorma motsättningar. På ytan är kommunen ett moderat paradis men så fort några flyktingbarn rörde om i grytan visade sig dess rätta ansikte, det av ett rikt och rasistiskt problemområde. I dessa rikemansområden skapas en viss kultur och vissa värderingar och den likartade befolkningssammansättningen gör att åsikterna sällan blir ifrågasatta. Ändå vill högern mycket hellre att vi ser de invandrartäta förortsområdena som de verkliga problemområdena och att vi skapar motsättningar mellan arbetare, just den politik och agenda som Sverigedemokraternas framgångar rider på.

Högern för en både rasistisk och arbetarfientlig politik som skapar nya flyktingströmmar genom deltagandet i kriget i Afghanistan, och vidgar klassklyftorna genom den rådande skattesänkarpolitiken parat med försämringar i den sociala välfärden. Motdemonstranterna i Vellinge bar en banderoll med texten ”Vem behöver Sverigedemokraterna när vi har Moderaterna” och de har verkligen en poäng. De av högern skapade segregerade rikemansområden ger en god jordmån för den strukturella rasismen att växa i, något som fallet Vellinge visat med all önskvärd tydlighet.

Tack och lov är den antirasistiska rörelsen ändå så stark att när Sverigedemokraterna höll torgmöte i Vellinge i ett tafatt försök att mobilisera de bruna krafterna blev de effektfullt utbuade av motdemonstranter. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann tvingades dra kommunpatriarken Ljungman i örat och förmå honom att i framtiden leda arbetet kring boenden för flyktingbarn i Skåne och vid samma tidpunkt kom undersökningar som visade att en majoritet av Vellingeborna faktiskt välkomnade flyktingbarnen.

Det måste bli ett stopp för att denna typ av kommuner isolerar sig och bedriver en politik som bara gynnar det lilla fåtalet redan rika. För Socialistiska Partiet är det en självklarhet att alla ska hjälpas åt att erbjuda bostad åt nyanlända flyktingar. Men kommuner som Vellinge måste öppna sig även på andra områden, genom att vi exempelvis sätter press på att det ska finnas fler billiga hyresrätter så att vem som helst faktiskt har möjlighet att flytta dit. Varje dag pendlar över 10 000 Vellingebor bara till Malmö för att arbeta, medan de åker tillbaka till Vellinge och betalar skatt.
Svenskt Näringsliv kallar Vellinge för en mönsterkommun, vi kallar det för en snyltarkommun. Möjligheten för enskilda kommuner att hålla en låg kommunalskatt, samtidigt som de är beroende av de gemensamma samhälleliga resurser som finns i grannkommunerna, måste tas bort. Det är dags att återigen plocka fram det gamla slagordet ”Svarta och vita – tillsammans mot de rika”!

onsdag 2 december 2009

Change betyder i praktiken mer av samma sak

Change we can believe in! Någon som kommer ihåg dessa slagord från stenåldern. De enda förändringarna som Barack Obama har drivit igenom är större militärbudget, fler soldater, mer pengar till bankerna samtidigt den amerikanska arbetslösheten stiger och fler och fler måste uppsöka soppköken. Samma politik som under George Bush med andra ord. Barack Obama är den amerikanska borglighetens representant på samma sätt som George Bush var det.
Hoppas amerikanarna inser det och börjar bygga upp ett verkligt politiskt alternativ. Fortsätter de med att hoppas att demokraterna skall genomföra progressiva förändringar så kommer de bara att få längre soppköksköer och tunnare soppa.Henrik

SVD DN HD USA-Blogg

tisdag 1 december 2009

Slaktarknivarna har börjat att skära

Byskolorna läggs ner, eleverna får bussas in till tätorten och personalen får gå ner till arbetsförmedlingen. Effekten blir att lärartätheten sänks i kommunen samtidigt som skattebetalarna får betala de fd lärarna för att inte arbeta. På daghemmen så skrivs fler barn in samtidigt som man minskar på personalen. Sämre omvårdnad för de små samtidigt som skattebetalarna får betala den fd personalen för att inte arbete.
Logiken från kommunfullmäktige är att vi är för fattiga för att arbeta.

Problemet är att vi som nation inte är fattiga - utan att våra kära politiker inte vill lägga resurser på medborgarnas välfärd. Den enda välfärden som den styrande majoriteten är beredda att satsa på är finanssektorns. Regeringen har öst miljarder över bankerna det senaste året och oppositionen har inte protesterat, vare sig de rödgröna eller Sd. Stödpengar som bankerna nu använder till att betala ut miljardbonusar till personalen.

Kommunfullmäktige kommer nu att sätta sig ner och planera nästa slaktoffer - det är dags för oss hässleholmare att börja protestera om vi vill bevara välfärden. Vi i Socialistiska Partiet kommer att göra allt vi kan för att förhindra ytterligare nedskärningar.Henrik

NSK NSK2 NSK3 KB KB2 E24 DN DN2
NSK4

måndag 30 november 2009

Segregeringen är boven

1991 presterade svenska elever som bäst därefter har det börjat gå utför. Jag tror inte att dagens elever har genomgått någon genetisk mutation utan de är lika intelligenta som tidigare årgångar. Om inga genetiska mutationer har uppkommit så får man nog leta svaret till de försämrade resultaten på annat håll.
Skolan i Sverige har genomgått stora förändringar sedan 1991. Kommunalisering, nedskärningar, privatiseringar, fritt skolval osv. Alla dessa förändringar har lett till att segregeringen har ökat i den svenska skolan. Studiemotiverade på den ena skolan och skoltrötta i den andra. På den första så sporrar eleverna varandra och på den andra så drar gruppen ner de som försöker. Resultatet blir ökade skillnader i utbildningsresultatet. Utbildningssegregering försämrar hela skolsystemets resultat visar forskningen. Den stimulans som segregeringen ger de duktigaste får uppväger inte resultatförsämringarna i den andra änden.

Ett tydligt exempel på hur segregeringen försämrar resultatet är det som hände på min dotters skola för några år sedan. Hon hade då blivit nivågrupperad i engelska på sin skola. Hon hade placerats i den snabba gruppen och tyckte det var jätteskönt. För nu slapp hon sitta och lyssna på de elever som knappt kunde läsa och uttala engelska. Min dotter utvecklades snabbt tillsammans med de andra duktiga eleverna i den snabba gruppen.

Men de svaga eleverna fick efter uppdelningen bara lyssna på andra elever som inte hellre kunde läsa engelska. Elever som långsamt ljudade sig igenom texten. De elever som verkligen behövde få lyssna till god engelska fick istället bara höra stapplande försök. Resultatet blev ökade skillnader i kunskaperna och totalt sett sämre kunskaper.
Regeringens satsningar på tex elitklasser kommer att förstärka den här trenden ytterligare och i förlängningen försämra de totala studieresultaten.
En rejäl återställare av stora delar av de senaste 20 årens skolpolitik skulle göra underverk för svensk skola.

Henrik

KB HD Svensson DN
Skolverket skolverket 2
Christermagister


söndag 29 november 2009

Skyltsöndag i Hässleholm


Hasse kränger flygblad

Socialistiska Partiet delade ut hårda klappar till den styrande borgliga majoriteten idag på skyltsöndagen. Ett flygblad som protesterade mot utförsäljningen och privatiseringen av den kommunala verksamheten. Glöggdrickande och pepparkaksätande hässleholmare tog julvänligt emot våra flygblad. En lyckad eftermiddag på torget, enda smolken i bägaren var att vi hade för få flygblad och tidningar.

Innan flygbladsutdelningen så delade jag ut flygblad för Tolerans Hässleholm. Vi uppmanade kommunen att ta emot ensamkommande flyktingbarn. En och annan grinolle stötte vi på men den övervägande majoriteten höll med oss om att det är dags för Hässleholms kommun att också börja ta sitt ansvar när det gäller flyktingbarnen.
Marie delar ut för Tolerans Hässleholm.

Henrik

Nyspråk

Dagens ledare på Norra Skåne är en fantastisk uppvisning i Orwelliansk nyspråk. Nedskärning blir till satsning, utförsäljning av kommunal egendom blir till ekonomiskt ansvar. Med god politisk retorik kan man dölja allt så länge man inte tvingas bli konkret. De "satsningar" som den styrande majoriteten har genomfört här i kommunen infattar bla nedläggning av byskolorna, större barngrupper på daghemmen utan personalökning, minskning av personalen på tex kaptensgården, nedläggningen av fritidslägret, borttagandet av kommunekologen, stängt Kultur & Musikskolan för funktionshindrade osv.
Norra Skåne hävdar att majoriteten vänder på alla stenar för att göra verksamheten effektivare. Sanningen är att det inte vänds på stenarna utan de kastas bort. Avsked är inte effektivisering utan nedskärning.
Henrik
NSK

lördag 28 november 2009

Urban outfitters

Nedan är ett inlägg som jag har kopierat från Kilden & Åsman - viktigt och jag hinner inte skriva ett eget. Kilden & Åsman är en kvalitetsblogg som är värd att besöka.

Budkavlen går…

Den antifackliga amerikanska klädkedjan Urban outfitters har ställt sina anställda inför två alternativ. ”Antingen blir du uppsagd på grund av arbetsbrist – eller får du ta anställning på ett bemanningsföretag och sedan bli uthyrd till oss”.

I framtiden ska verksamheten drivas helt utan egen anställd personal, säger företagets Marianne Bäärnhielm. Det blir bättre så, menar hon. Eftersom vi har ledningen i London. Den verkliga orsaken är att man vägrar att teckna kollektivavtal. Personalen ska inte få ha den tryggheten.

Men den inställningen ska Urban outfitters naturligtvis inte driva någon verksamhet alls. Budkavlen går om en bojkott. Skicka den vidare uppmanar vi från vår sida!

namninsamling mot Urban outfitters.