måndag 31 maj 2010

CALL FROM GAZA FOR GLOBAL RESPONSE TO KILLINGS ON THE FREEDOM FLOTILLA


We Gaza based Palestinian Civil Society Organizations and International activists call on the international community and civil society to pressure their governments and Israel to cease the abductions and killings in Israel?s attacks against the Gaza Freedom Flotilla sailing for Gaza, and begin a global response to hold Israel accountable for the murder of foreign civilians at sea and illegal piracy of civilian vessels carrying humanitarian aid for Gaza.

We salute the courage of all those who have organized this aid intervention and demand a safe passage through to Gaza for the 750 people of conscience from 40 different countries including 35 international politicians intent on breaking the Israeli-Egyptian blockade. We offer our sincerest condolences to family and friends who have lost loved ones in the attack.

By sailing directly to Gaza, outside of Israeli waters, with cargo banned illegally by Israel, such as the 10,000 tonnes of badly needed concrete, toys, workbooks, chocolate, pasta and substantial medical supplies, the flotilla is exercising international law and upholding article 33 of the Geneva Convention which clearly states that collective punishment is a crime against humanity.

The hardships of Israel’s closure of Gaza have been well documented by all human rights groups operating, most recently by Amnesty International in their Annual Human Rights Report concluding that the siege has “deepened the ongoing humanitarian crisis. Mass unemployment, extreme poverty, food insecurity and food price rises caused by shortages left four out of five Gazans dependent on humanitarian aid. The scope of the blockade and statements made by Israeli officials about its purpose showed that it was being imposed as a form of collective punishment of Gazans, a flagrant violation of international law.” The United Nations continuously states that only a fraction of the required aid is entering the Strip due to what it calls ?the medieval siege?, with John Ging the Director of UNRWA in Gaza specifically expressing the need for the Flotilla to enter Gaza. The European Union?s new foreign affairs minister Catherine Ashton has just reiterated its call for, ?an immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from Gaza.?

The people of Gaza are not dependent people, but self sufficient people doing what they can to retain some dignity in life in the wake of this colossal man-made devastation that deprives so many of a basic start in life or minimal aspirations for the future.

We, from Gaza, call on you to demonstrate and support the courageous men and women on the Flotilla and join the, many now murdered on a humanitarian aid mission. We insist on severance of diplomatic ties with Israel, trials for war crimes and the International protection of the civilians of Gaza. We call on you to join the growing international boycott, divestment and sanction campaign of a country proving again to be so violent and yet so unchallenged. Join the growing critical mass around the world with a commitment to the day when Palestinians are entitled to the same rights as any other people, when the siege is lifted, the occupation is over and the 6 million Palestinian refugees are finally granted justice.

Press Contacts:

Dr Haidar Eid: One Democratic Sate Group and University Teachers’ Association

Dr Mona El Farra: Middle East Children’s Alliance, Gaza 00.972(0)598. 868.222

Adie Mormech: International Solidarity Movement 00.972(0)597. 717.696

Max Ajl: Gaza Freedom March 00.972(0)597. 750.798

Signatory Organisations:

The One Democratic State Group

University Teachers Association

Arab Cultural Forum

Palestinian Students? Campaign for the Academic Boycott of Israel

Association of Al-Quds Bank for Culture and Info

Popular Committee against the Wall and Settlements

International Solidarity Movement

Palestinian Network of Non-Governmental Organisations

Palestinian Women Committees

Progressive Students Union

Medical Relief Society

The General Society for Rehabilitation

Gaza Community Mental Health Program

General Union of Palestinian Women

Afaq Jadeeda Cultural Centre for Women and Children

Deir Al-Balah Cultural Centre for Women and Children

Maghazi Cultural Centre for Children

Al-Sahel Centre for Women and Youth

Ghassan Kanfani Kindergartens

Rachel Corrie Centre, Rafah

Rafah Olympia City Sisters

Al Awda Centre, Rafah

Al Awda Hospital, Jabaliya Camp

Ajyal Association, Gaza

General Union of Palestinian Syndicates

Al Karmel Centre, Nuseirat

Local Inititiative, Beit Hanoun

Union of Health Work Committees

Red Crescent Society Gaza Strip

Beit Lahiya Cultural Centre

Al Awda Centre, Rafah

PROTESTERA MOT ISRAELS MASSAKER!


Vi har just nåtts av uppgifter om att Israel på måndagsmorgonen militärt angripit Ship to Gazas Freedom Flottilla. Konvojens sex fartyg har bordats och ett obekräftat antal människor ha mördats av den israeliska marinen.

Detta är handlingar som måste få alla anständiga människor att reagera med vrede och avsky. Människor, organisationer och regeringar måste protestera mot Israels barbariska handling mot en fredlig fartygskonvoj med humanitär hjälp.

Vi uppmanar den svenska regeringen att på kraftfullast möjligaste sätt protestera hos den israeliska regeringen.

Vi uppmanar alla organisationer att ta uttalanden mot Israels våld.

Vi uppmanar alla att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och alla initiativ till solidaritet och protest. Vi uppmanar alla att demonstrera och manifestera på alla platser där det är möjligt

Socialistiska partiet 31 maj 2010


NSK Hd

BLT

Dator strul

Modemet har lagt av - det blir blogguppehåll i några dagar.

måndag 24 maj 2010

Ship to Gaza


Direkt rapport från "Ship to Gaza"

Här rapporterar Mattias Gardell och Edda Manga från resan till Gaza med Freedom Flotilla start 22 maj 2010


http://eddamanga.blogg.se/

Ship to Gazas hemsida

Henrik

fredag 21 maj 2010

Från vårdcentral till skatteparadisUnder 2000-talet har det blivit alltmer lönsamt att driva vård- och omsorgsenheter i vinstsyfte. Enligt konsultbolaget OPIC, som specialiserat sig på att attrahera privata företag att etablera sig i vårdsektorn, finns det här en vinstpotential på hundratals miljarder kronor.
Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, förutspår att hälften av all vård kommer att bedrivas i privat regi inom fyra år.
Den nuvarande borgerliga regeringen Reinfeldt framhåller vinsten inom vården som något “långsiktigt hållbart”, medan oppositionen under ledning av Mona Sahlin saknar strategi för hur man skall rida spärr mot kapitalets profitjakt och stärka den sociala välfärden.
Visserligen presenterade de tre oppositionspartierna i sin så kallade skuggbudget ett gemensamt förslag om att höja skatterna med 16 miljarder kronor jämfört med den borgerliga regeringens budget. Men denna skattehöjning förslår inte långt mot bakgrund av att den borgerliga regeringen sedan 2006 sänkt skatten med netto 77 miljarder. Mona Sahlin har heller inget i sig att invända mot de privata bolagens invasion av den sociala välfärden. Det enda receptet som kommer över hennes läppar är ”ökad kvalitetskontroll” och ”förbud mot att sälja till underpris”. Istället för en rejäl blodtransfusion kommer det socialdemokratiska receptet att i realiteten fortsätta åderlåtningen.
Sedan början av 1990-talet har vården, omsorgen och skolan i allt högre grad gjorts tillgänglig för den privata marknadens aktörer att kamma hem vinster på skattebetalarnas bekostnad.
Inom den skattefinansierade sektorn drivs idag 25 procent av primärvården och 14 procent av äldreomsorgen av privata aktörer. Mer än 47 miljarder av skattemedlen går varje år till vårdenheter och skolor vars huvudsakliga uppgift är att ge avkastning till ägarna.
Stora internationella koncernbolag är idag fast förankrade inom den svenska vårdsektorn. De sex jättarna Carema, Capio, Attendo, Aleris, Praktikertjänst och Frösunda håvade hem totalt 1, 2 miljarder i vinst under 2008. På Caremas hemsida gör man ingen hemlighet av att målsättningen med vårdverksamheten är att maximera avkastningen.
Inte heller Claes Kugelberg, kommunikationsdirektör på Attendo, ser något orimligt att företaget tar ut jättevinster på hundratals miljoner kronor. Enligt honom återinvesteras vinsterna i verksamheten, att pengarna i själva verket till stor del används för att köpa upp mindre företag och verksamheter talar han tyst om
Nästan samtliga stora vårdkoncerner är riskkapitalbolag, vars syfte är att tjäna miljarder på skattefinansierad välfärd och samtidigt undvika beskattning. Genom att finansiera företagsköp med stora lån, lyckas bolagen kvitta den avdragsgilla räntan mot vinsterna, vilket innebär att man i bokföringen raderar ut en stor del av de beskattningsbara intäkterna.
Som om inte detta vore nog placeras allt mer av vinsterna, via holdingbolag i Luxemburg, på skatteparadisöar i Engelska kanalen.
Man kan lätt få uppfattningen, utifrån de etablerade politikernas entusiastiska stöd eller uppenbara handfallenhet, att de ständiga nedskärningarna, privatiseringarna och vinstjakten inom vårdsektorn, är en oundviklig del i den ekonomiska utvecklingen.
Fakta talar emellertid ett annat språk. Som nation är Sverige avsevärt mycket rikare än för tjugo år sedan. Däremot har de offentliga utgifternas andel av BNP minskat kraftigt till följd av skattesänkningar och åtstramningspolitik. Denna politiska kursriktning har genomdrivits under såväl borgerligt som socialdemokratiskt styre.
Enligt den borgerliga regeringens budgetproposition kommer de offentliga utgifternas andel av BNP nästa år att vara nere på 46 procent, 10 procent och gigantiska 300 miljarder kronor mindre än i slutet av 1980-talet. Endast en bråkdel av den summan skulle exempelvis räcka till att bygga ut hela sjukvården till full behovstäckning samt genomföra sex timmars arbetsdag med full lön.
För att kunna utveckla en vård utifrån behov krävs emellertid en ökad beskattning av medelinkomsttagare samt en kraftigt höjd beskattning av höginkomsttagare, kapitalinkomster, företagare och förmögenheter. Skatt efter bärkraft måste återigen bli ett begrepp med realitet. Ett organiserat politiskt opinionstryck måste rida spärr mot den pågående privatiseringsvågen med krav på förbud mot att driva vård i vinstsyfte. I sin förlängning måste också avgörande delar av det privata näringslivet föras över i det allmännas ägo.

Nsk Internationalen SvenssonÅrets första kraftig åskväder stoppade inte oss socialister från att dela ut flygblad på Fredentorpsgatan i går. Det går att springa i trappor med blöta byxor och skor - även om det inte är så roligt. Däremot så stoppade åskan internet min dator blev helt utslagen. Finns vissa fördelar med "gammelmedia"

Henrik

tisdag 18 maj 2010

Trappspring


Idag har vi sprungit i trapporna på Gärdesvägen och delat ut flygblad. Gick förvånansvärt bra att springa upp och ner i trapporna - man får ta det som ett styrketräningspass. Flygbladen var verkligen lätt att dela ut, utöver att de kändes angelägna så gled det lätt ner i brevlådorna. Härligt med vaxat papper.

Henrik

måndag 17 maj 2010

lördag 15 maj 2010

Kallelse till protest angående attackerna mot den grekiska arbetarklassen

Den 20 maj har Greklands motsvarighet till LO och TCO utlyst ytterliggare en generalstrejk för att stoppa den våg av försämringar som kommer att göra arbetarnas liv ett helvete. Via åtgärdspaketet försämras anställningstryggheten genom införandet av fler otrygga anställningsformer, genom avskaffandet av restriktioner för massavskedanden och införandet av lägre minimum löner för ungdomar som sätter kollektivavtalen ur spel. Minimilönen är 740 euro och om man har en lön på 1400 euro anses man högavlönad. Transport sektorn ska privatiseras och vi i SEKO klubb 119 vet av egna erfarenheter vilka försämringar detta innebär.

Politiker, ekonomer och media försöker få oss att tro att det som sker i Grekland beror på att folket har levt över sina tillgångar, att de slösar med pengar och att de inte jobbar så mycket. Faktum är att det Grekiska folket har EU:s längsta veckoarbetstid!

Det påstås att Grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla. Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor. Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro. Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar våra sen euron infördes.

Våra makthavare försöker få oss att tycka att Grekerna får skylla sig själva genom spridandet av lögner för att göra dessa försämringar legitima.

Om detta blir verklighet i Grekland, så kommer arbetsgivarna och regeringarna i övriga EU-länder försöka genomföra samma sak i sina länder. Det som sker i Grekland angår oss alla och vi måste gemensamt sluta upp för att försvara den välfärd som vi har!

Protesterna riktar sig mot den Grekiska regeringen, EU, IMF och marknaden. Alla dessa vill att arbetarklassen ska betala priset för den ekonomiska krisen.

SEKO Klubb 119 tar initiativ och kallar till ett protestmöte och en demonstration torsdagen 20 maj, samma dag som generalstrejken. Vi vänder våra protester mot

EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kallar alla fackföreningar, Grekiska föreningar, Grekiska Riksförbundet och andra organisationer att i solidaritetens namn ansluta sig till vår manifestation.

Samling torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid Sergels Torg.

Avmarsch kl 17.30 mot EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kräver:

· Försvara kollektivavtalen!

· Stoppa uppsägningarna och utöka tryggheten för Greklands en miljon arbetslösa.

· Stoppa den nya lagen om pensionssystemet och att alla attacker mot pensionssystemet från de konservativa och socialdemokratiska regeringarna i Grekland ska upphöra.

Vi anser att

Det är marknaden med dess giriga aktörer som har skapat krisen och det är de som måste ta ansvar och betala. Inte arbetarklassen.

Solidaritet med Greklands arbetare!

Bakgrundsinformation

Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade "projekt". Industri ägare, redare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.

1. Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579miljarder euro år 2009.

2. Offshore företag (av grekiska intressen) är flera än 10.000 st har en omsättning av ca 500 miljarder euro skattefritt varje år.

3. 6.000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.

4. Börsnoterade företag hade under 2009 11.8 miljarder euro i vinster under 2009.

5. 720 miljarder euro beslutades att ges till europeiska banker vid toppmötet mellan de 16 medlemsländerna i euro området för några dagar sedan.

År 2008 gav regeringarna i EU dessutom 200 miljarder euro i stöd till bankerna. Det finns pengar till kapitalet, trots krisen, men inte för folket. Istället väljer EU en lång period av åtstramningar, arbetslöshet och försämringar av rättigheterna för Europas folk. Målet är att öka vinsterna för företagen genom att försämra för arbetarklassen.

Nu står också Portugals och Spaniens arbetarklass under hotet av de försämringar som EU:s och IMF:s åtgärdsprogram innebär.

Vems tur är det sen?

SEKO klubb 119 organiserar förare och trafikledare i tunnelbanan.

Kontakt: liljeholmen@klubb119.org

http://klubb119.wordpress.com

Jannis Konstantis ordförande 070 511 62 19.

Carolin Evander informationsansvarig 070 791 13 16.

fredag 14 maj 2010

Solidaritet med Greklands arbetare

google_handleError, google_render_ad)>


Av ledarred

- Svenska skattebetalare ska inte betala för att grekerna väljer att gå i pension i 40-årsåldern. Det är oacceptabelt, så formulerade sig finansminister Anders Borg i radioekot på söndagen. Det är bara ett exempel på hur stereotypa Greklandsbilder med nedlåtande klang sprids från politiker och etablerade media – med förutsägbar nedsippringseffekt till nätkommentarer och fikarummens diskussioner: ”Grekerna vill inte jobba”, ”se bara på alla som sitter i timmar på kaféerna”…

Det som verkligen är oacceptabelt är emellertid att Greklands arbetare demoniseras. Greklands arbetare bär inte skulden för krisen. Det är inte de som lever på korruption. Det var inte de som ”lurades” och dolde skuldsättningen, så att landet kunde slinka med i eurosamarbetet 2001. För detta bär den grekiska eliten och EU-kommissionen delat ansvar. Andra länder har använt liknande ”kreativ bokföring” – se bara exempelvis på Berlusconis Italien – utan att utmålas som nationer av skurkar.
Det är inte Greklands arbetare som har levt över sina tillgångar. Det är de oreglerade, giriga finansmarknaderna – ”schakalerna” som de kallas i en krönika i brittiska Observer i söndags – som angriper arbetande människor i land efter land. Den finanskris som seglade upp under 2007 och blev akut 2008 har inte gått över, bara hållits i schack. Staterna räddade bankerna med upplånade medel, och bankerna tackar nu för hjälpen genom att kräva att staterna skär ned på den skuld som blev resultatet. Krisplaner till banker och storföretag samt skattesänkningar för de rika har också gjort sitt för att öka budgetunderskotten.

Greklands arbetare är inte de första som schakalerna nafsar på. Irlands arbetare drabbades när landet gick med på sänkta löner och försämrad välfärd. I Lettland har delar av akutsjukvården monterats ned, när den offentliga budgeten krympts och landets bruttonationalprodukt rasat med 25 procent på två år.
Och det slutar inte heller med Grekland. I Rumänien annonseras sänkta löner för offentliganställda med 25 procent. Härnäst väntas krisen slå sina klor i Spanien och Portugal – bortom hörnet väntas Storbritannien bli nästa land till rakning. Skillnaden mot tidigare är att Greklandskrisen, och de kommande kriserna, kan bli så mycket farligare för hela den europeiska stabiliteten, vilket tvingar Anders Borg och andra finansministrar till helgmöten för att diskutera nödåtgärder.

Men Greklands arbetare är inte offer. Greklands arbetare är framförallt ett föredöme för oss alla, i ett läge när arbetande människor över hela Europa befinner sig på defensiven och arbetslösheten är rekordhög;
- i ett läge när sociala skyddssystem monteras ned i allt fler länder och fackföreningar pressas tillbaka;
- i ett läge när tre partiledare i brittisk TV med snarlika bakgrunder och snarlika kostymer framför snarlika åsikter om behovet att skära ned på offentliga utgifter och stoppa invandringen;
- i ett läge när Svenska Dagbladet (7/5) kan avslöja den hemlighet som bägge blocken vill dölja – vänsterpartiets högersväng;
- i ett läge när de tidigare årens sociala mobiliseringar i Frankrike gått över i besvikelse hos de mest radikala efter bakslagen i regionalvalen.
- i det läget säger hundratusentals greker ifrån, demonstrerar och genomför generalstrejk. På universitetet hänger demonstrationsplakaten som angriper orättvisan i samhället. Det finns hundratusentals människor som inte är beredda att acceptera sin egen regerings och EU-elitens diktat.

Vi kan inte enkelt imitera grekernas aktioner eller ta över deras radikala tradition. Men vi kan låta oss inspireras, och säga att det inte är Greklands arbetare – eller för den delen Europas eller världens arbetare – som ska betala krisen. Om den grekiska befolkningen tvingas betala det pris EU och valutafonden satt upp, kommer det inte bara att leda till verklig social misär, utan risken är också stor att landet sjunker ned i en depression.

Alternativet är en verklig stödplan för arbetare i alla våra länder; en stödplan som till varje pris försvarar jobben och den offentliga sektorn, en stödplan som angriper schakalerna tar över deras banker och lägger skatt på finanstransaktioner, en stödplan som äntligen gör tanken på frigörelse möjlig att tänka för alla oss som låsts in i marknadens fängelser. Det är kapitalismen som är oacceptabel – bara det.


HD HD HD Nsk Nsk

torsdag 13 maj 2010

Folknykterhetens dag

Ett drygt femtiotal Hässleholmare samlades i stadsparken för att fira folknykterhetens dag på flygardagen. Musik och tal under en molnig himmel.

Bygdespelarna stod för underhållningen

Linus Henriksson från UNF - Hässleholm berättade om vad UNF ska göra på den kommande Siesta festivalen

Lucas Nilsson höll tal där han bland annat angrep de politiker som under trettio år låtit alkoholkulturen breda ut sig.

Behovet av en folklig kraft som försöker förhindra spritbaronernas anstormning har väl aldrig varit större. Alkoholkapitalet har lyckats få i stort sett alla politiker arbeta för att det skall bli lättare att dricka alkohol. Under de senaste trettio åren så har alla alkoholpolitiska beslut gått kapitalet till mötes. Lördagsöppet på systemet, spritreklam har blivit tillåtet, serveringstillstånd skrivs ut på löpande band, införselkvoterna mångdubblats osv. Resultatet ökade alkoholskador, social misär och stora vinster till spritföretagen. Det är dags att sluta behandla alkohol som en vara vilken som helst utan inse att det är en drog som skadar många människor. Sen är den nog omöjlig att förbjuda men det går utan tvekan att införa en restriktivare alkoholpolitik igen.

Henrik

tisdag 11 maj 2010

Bankerna andas ut

Det så kallade räddningspaket till Grekland visade sin klasskaraktär redan första dagen. Krav på sänkta löner, sänkta pensioner, höjd pensionsålder för de grekiska löntagarna. Inga krav på tex höjd skatt för den grekiska överheten som tex upprivande av skattereformen som nyligen sänkte skatten med 20% för de som tjänar mer än 750 000 kronor om året.
Räddningspaket innebär försämrade statsfinaser i hela EU och redan nu börjar förslag och krav på sparpaket hagla i Europa. Olika varianter av välfärdsnedskärningar diskuteras allmänt. Spanien, Storbritanniens och Portugals löntagare står på tur att drabbas. Vår egen Mona Sahlin har redan börjat muttra om att inte sänka pensionärsskatten. Givetvis så ställs inga krav från Sahlin om att i dessa svåra tider så måste de rika hjälpa till - som god liberal så är det självklart för henne att vanligt folk skall stå för fiolerna.
Men alla drabbas inte vissa är vinnare på det så kallade sparpaketet. Börserna runt om i världen tog ett glädjeskutt uppåt. De rika vet givetvis var alla dessa pengar från Europas löntagare kommer att hamna, i bankernas och de välbärgad fickor.
Sänkta löner och pensioner å ena sidan och gigantiska aktievinster åt de rika å andra sidan. Paketet "räddar" inte löntagarna i Europa utan är inget annat än en gåva till det internationella bankkapitalet.
Henrik
Nsk Nsk BLt HD
K&Å Röda Malmö Internationalen B&P

måndag 10 maj 2010

För din skull

( Min insändare i lördagens Norra Skåne)

Vackra bilder av Urban Widmark och andra lokala företrädare pryder alla papperskorgar i centrala Hässleholm och under bilderna det käcka budskapet "För din skull". Moderaterna har startat valrörelsen här i Hässleholm med en färggrann reklamkampanj. Tyvärr så är budskapet otydligt - medborgarna får själv gissa vad ”För din skull" innebär. Men genom att betrakta vad moderaterna faktiskt har gjort under dessa fyra år så blir budskapet tydligare.
För din skull - så tackade Urban Widmark nej till 150 arbetstillfällen när Region Skåne ville bygga en rättspsykiatrisk anläggning i Hässleholm. För din skull - så säger Urban Widmark nej till en satsning på miljövänlig vindkraft. För din skull - så tackar Urban Widmark nej till 34 miljoner extra att satsa på välfärden. Stigande arbetslöshet, annalkande klimatkatastrof och krympande välfärd löser Hässleholms moderater genom att ”För din skull” tacka nej till verksamma åtgärder.

Henrik Hedman – Socialistiska PartietHenrik Hedman

söndag 9 maj 2010

Vem räddar Borg egentligen?

Vem räddar EU egentligen - bankerna eller grekerna? Stödpaket som skall gå till greklands regering kommer att användas till att betala av lånen till bankerna. EU - paketet innebär att bankerna slipper kreditrisken. Den tar däremot EU ländernas medborgare över. Paket innebär ett gott slut för bankerna men däremot inte för grekerna - för EU länderna skänker inte 1000 miljarder utan lånar ut dem på kommersiella villkor. Till en något lägre ränta än vad gambankerna men ändå förödande för grekland.

Anders Borg fortsätter att felaktigt påstå att anledningen till krisen är att grekerna är lata och att den grekiska offentliga sektorn är för stor. Men sanningen är att den svenska offentliga sektorn är större än Greklands, så är också den tyska, franska och Storbritanniens. Grekland spenderar inte mycket på sin offentliga sektor räknat som procent av BNP. Problemet ligger inte i utgifternas storlek utan i bristande skatteinkomster och att de skatteinkomster som staten har tagit in har används till militärutgifter och att stödja svinrika redare och den inhemska finanssektorn.
Att beskatta de rika verkar vara folkets krav - men det vill inte eliten i Grekland, EU eller IMF. De vill satsa på att låta de fattiga grekerna betala istället, med sänklön, lägre pensioner och kraftigt försämrad offentlig service.


Här är ett förslag på alternativ krisplan 1 2
Henrik

K&Å K&Å B&P B&P Röda Malmö 1 2 3 HD HD NSK ETC
BLT
Arbetaren

fredag 7 maj 2010

Bilder

Elevdatorer - tveksamt

Karlskrona kommun funderar på att ge alla grundskoleelever och gymnasieelever en egen dator. Jag ställer mig lite undrande till det pedagogiska värdet av en sådan satsning och även prislappen. Det är mycket möjligt att det behövs en förstärkning av IT resurserna men att ge alla elever en egen dator är nog att ta i för mycket. Kostnadsmässigt så innebär det även en massa andra kostnader än inköp och underhåll av datorerna. Troligtvis så kommer det att behövas installeras en mängd el-kontakter i varje klassrum. Annars är risken stor att batteriströmmen tar slut mitt under en lektion. Det kommer att behövas låsbara datorskåp till alla elever på grund av stöldrisken. Support personal i tillräckligt stor omfattning så eleverna inte behöver vänta i veckor på att få datorn reparerad eller virussanerad. Kostnaderna sticker iväg och en risk blir då att kommunen inte kommer att ha råd att köpa in de vanligaste datorprogrammen utan elever får använda gratisprogram som tex staroffice med de anpassningsproblem som det medför, i och för sig överkomliga problem. Nätverken på skolorna måste också byggas ut kraftigt för när 100 tals elever samtidigt börjar surfa och ladda ner från nätet behövs kraftiga nät om inte hela systemet skall sega ihop. En annan stor kostnad är att om hela potentialen av datoriseringen skall utnyttjas så måste det till en kraftig kompetenshöjning bland lärarna.
Pedagogiskt så finns det fördelar och nackdelar med att eleverna har en egen dator. Nackdelarna är att eleverna kan fälla upp sin laptop under lektionen och sitta och surfa, spela, chatta, maila och göra annat under lektionstid. Risken ökar också för fler "klipp och klistra arbeten". Vissa elever sitter redan många timmar om dagen framför datorn, ytterligare datortid är knappast bra för dem.
Fördelarna är att elevernas inlämningsarbeten kan se snyggare ut, de är en hjälp till de med läs och skrivsvårigheter. Om det byggs upp ett konferenssystem så kan lärarna lägga upp material och förklaringsexempel på nätet så att eleverna alltid har tillgång till lektionsmaterialet osv. Givetvis så underlättar och en totaldatorisering kontakten mellan lärare och elev.
Jag undrar om det inte finns både billigare och bättre satsningar är datorer till alla elever. En sådan satsning skulle vara att som i England införa "smartsbord" i alla klassrum. En annan åtgärd för att höja elevernas lärande är en kraftig satsning på att höja lärarnas kompetens.
Mer personal i skolan fungerar också. Karlskrona kommun bör nog ta sig en rejäl funderar innan de delar ut datorer till alla elever.


Henrik
BLT

torsdag 6 maj 2010

Våga Älska Alla

"Våga Älska Alla" Manifestation
Plats:Stortorget
Tid:den 14 maj 2010 13:00

Våga Älska Alla! Ungdom Mot Rasism (Lokalgrupperna Hässleholm och Osby tillsammans!) ska manifestera på stortorget i Hässleholm

Vi ska sjunga och tjoa på stortorget för att alla människor är lika mycket värda och kärleken är allt vi behöver!

Vi har ansökt om tillstånd och väntar på svar

UMR har en Facebook sida om evenemanget

Tom retorik

Välfärdsarbetarna blir bara färre och färre - förra året så försvann ca 35 000 tjänster för undersköterskor, lärare, förskolelärare osv. Större barngrupper, mindre vårdtid för de äldre och hårdare arbetsklimat för de kvarvarande blev resultatet. Många välfärdsarbetare, anhöriga och elever hoppas att ett regeringsskifte i höst kommer att leda till en satsning på vård, skola och omsorg. De rödgrönas retorik går på högvarv för att underblåsa dessa förhoppningarna Tyvärr så kommer nog besvikelsen bli stor för de rödgröna satsar endast marginellt mer än borgligheten på vår gemensamma välfärd. För en granskning av det rödgröna budgetalternativet är ingen glad läsning för oss som vill ha en stark offentlig välfärd
2010 så uppgår statsbidragen till kommuner och landsting till 138 miljarder kronor. 2011 föreslår den sk vänstern att statsbidragen skall vara 133 miljarder, dvs 5 miljarder mindre än i år! En minskning som de rödgröna försöker inbilla oss är en satsning. Hur mycket än de rödgröna slår på retoriktrumman så är 133 miljarder mindre än 138 miljarder. Det är endast en satsning om man jämför med borgarregeringen, de vill nämligen sänka statsbidragen med 12 miljarder till 126 miljarder. Sanningen är att både de rödgröna och de blå vill minska på statsbidragen till kommunerna. Tyvärr så fortsätter nedrustningen av välfärden - det är endast rivningstakten som förändras med regeringsskiftena.

NSK BLT BLT
Ekonomistas Expressen

onsdag 5 maj 2010

Företagsklimatet dalar.Företagsklimatet sjunker i Hässleholm och Urban Widmark lägger pannan i djupa fundersamma veck. Han lovar givetvis att genast försöka förbättra företagsklimatet. Men något som verkligen har försämrats de senaste åren är löntagarklimatet . Det råder inget sommarklimat för löntagarna här i kommunen. Arbetstempot skruvas upp, otrygga anställningsformer breder ut sig, löneutvecklingen går bakåt, arbetslösa tvingas in i meningslöst CV skrivande osv. Men detta får inte vårt kommunalråd att rynka bekymmrat på pannan och börja fundera på åtgärder. Det är tydligt vilka Urban vill gynna - han har tydligen missat att de flesta av Hässleholmarna är löntagare. Gör Hässleholm till Sveriges bästa löntagarkommun istället.

Henrik

NSK

tisdag 4 maj 2010

En alternativ färdriktning?


Av ledarred

”Vi röd-gröna partier presenterar i denna motion en ny färdriktning för Sverige”. När oppositionens skuggbudget presenterades 3 maj hårddrog dess talesperson, socialdemokraten Tomas Östros, skiljelinjerna mellan de röd-grönas förslag och den budget som finansminister Borg lade fram för några veckor sedan. Men står verkligen Östros och oppositionen för någon alternativ färdriktning? Visst finns det väsentliga skillnader mellan regeringens och oppositionens förslag, men att måla ut det som någon alternativ färdriktning är sannerligen att ta i.

Den för breda löntagargrupper viktigaste vattendelaren är a-kassan. Under arbetsmarknadsminister Littorins fögderi har denna trygghetsförsäkring alltmer urholkats.. Taket har sänkts så att högsta dagpenning idag är 680 kronor, utifrån en månadsinkomst på 18 700 kronor. Till och med lågavlönade LO-grupper slår därmed i detta tak. Dessutom har nivåerna sänkts till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300 dagar. Därtill har avgiften till a-kassan höjts radikalt. Allt detta sammantaget har, vilket givetvis också var borgerlighetens strategi, allvarligt försvagat fackföreningsrörelsen – en halv miljon medlemmar har lämnat a-kassan.

Oppositionen har här helt andra intentioner och vill återskapa en a-kassa värd namnet. Dagpenningtaket är tänkt att höjas 2011 från 680 till 930 kronor (950 kronor från 2012). Ersättningsnivån ska ligga på 80 procent under hela arbetslöshetsperioden och avgiften till a-kassan ska dras ner till 80 kronor/månaden. Emellertid finns det gränser för oppositionens återställariver. Man har inga perspektiv på att höja nivån till 90 procent och ta bort karensdagen, så som det var på 1980-talet när Sverige inte på långt när var lika rikt som idag.

Det andra området där man kan skönja en markant skillnad mellan regering och opposition är miljö/klimatpolitiken. Medan regeringen mest förlitar sig på att mer av tillväxt, marknad och ny teknik ska lösa växthusgasproblematiken tar oppositionen åtminstone detta hot på allvar. Under perioden 2010-21 ska man satsa drygt 100 miljarder på hållbara transportsystem, mer än dubbelt så mycket som regeringen.

”Den största satsningen på järnvägen sedan stambanenätets utbyggnad”, bröstar sig oppositionen. Och, visst är det bra att man nu ska införa höghastighetståg på vissa sträckningar, men satsningen är plottrig, en allomfattande plan för utbyggnad av järnvägsnätet saknas och den ekonomiska nivån är alltför låg. I dagens Sverige står transporter för 40 procent av växthusgasutsläppen. En verklig omställning av detta system erfordrar nog att minst 1 procent av BNP, precis som i järnvägens barndom och i dagens penningvärde ungefär 30 miljarder/året, satsas inom denna sfär. Oppositionen har emellertid inte kurage till att utmana mäktiga intressen inom bil- och oljesektorn; att göra ett reellt vägval och inte satsa en krona på nyinvesteringar i vägnätet.

För att verkligen staka ut en annan färdriktning hade det erfordrats betydligt mer av skattehöjningar än vad den försiktigt tassande oppositionen plägar att leverera. Man är inte ens villig att ta tillbaka en femtedel av de 100 miljarder som regeringen sänkt skatterna med sedan 2006. När det kommer till kritan rör oppositionen knappt det av den självt så hårt kritiserade jobbskatteavdraget. En skattehöjning på endast 250 kronor vid en månadsinkomst på 50000 kronor är nästintill patetiskt Oppositionens vankelmod når sin kulmen i hanteringen av de rikas förmögenheter. Under alliansens regeringstid har den förmögenhetsskatt, som årligen inbringade ungefär åtta miljarder till statskassan, avskaffats. Oppositionen vill återinföra denna skatt på en halverad nivå, men vågar inte riktigt göra slag i saken. En utredning ska nu tillsättas ”i bred dialog med näringslivet”. Storkapitalet kan slösa bort hundratals miljarder av våra tillgångar i aktieutdelningar utan att politikerna säger mycket mer än flaska, men oppositionen vågar inte ens införa en modest skatt på förmögenheter utan att först be Svenskt Näringsliv om lov.

Här har vi grundbulten till att oppositionen inte står för någon reellt alternativ färdriktning, att mäktiga kapitalintressen inte får utmanas utan istället ska hållas vid gott mod och stimuleras. Visst hoppas vi att valdagen 19 september ska bli en riktig ”skitdag” för borgerligheten. Men kraften underifrån, trycket på en röd-grön regering, måste bli mångdubbelt starkare än idag, om ens en alternativ färdriktning ska kunna skönjas vid horisonten.


HD NSK NSK BLT BLT Internationalen Röda Malmö

Krisen i Grekland

Uttalande om den europeiska krisen från

anti-kapitalistiska organisationers kollektiv.

30 april 2010
Den globala ekonomiska krisen fortsätter. Enorma summor har pumpats in i det finansiella systemet – 14 tusen miljarder dollar sammanlagt i USA, Storbritannien och euroländerna och 1,4 tusen miljarder dollar i ny bankutlåning i Kina- i ett försök att stabilisera världsekonomin.
Ändå återstår det att se om åtgärderna räcker till för att skapa en hållbar återhämtning. Tillväxten i de utvecklade ekonomierna är ännu tvekande medan arbetslösheten fortsätter att stiga. Det finns farhågor om att en ny finansbubbla växer fram i Kina.
Krisens utdragna karaktär – den värsta vi upplevt sedan trettiotalets stora depression – visar att orsakerna finns att söka i det kapitalistiska systemets verkliga natur.
Efter en våg av avsked fokuseras nu krisen i Europa till den offentliga sektorn och välfärdssystemet.
Samma finansmarknader som räddades tack vare statliga stödpaket angriper nu de ökade offentliga utgifterna som det medförde. De kräver kraftiga nedskärningar i de statliga utgifterna. Det är borgerlighetens försök att befria de ansvariga för krisen, speciellt bankerna, och föra över kostnaderna på den arbetande befolkningen, inte bara de anställda i den offentliga sektorn utan också på konsumenterna av offentlig service. Kravet på åtstramning och ”reformer” av den offentliga sektorn är bästa beviset för att nyliberalismen fortsätter att dominera politiken trots att den intellektuellt diskrediterats av krisen.
Grekland är just nu i stormens öga. Grekland är en av flera sårbara europeiska ekonomier, delvis på grund av skuldsättning under högkonjunkturen delvis på grund av problemen att konkurrera med eurozonens gigant Tyskland. Under tryck från finansmarknaderna, EU-kommissionen och den tyska regeringen har George Papandreous regering rivit upp sina vallöften och annonserat nedskärningar motsvarande fyra procent av nationalinkomsten.
Grekland har lyckligtvis sedan 70-talet en imponerande historia av socialt motstånd. Efter ungdomsrevolten i december 2008 följde den grekiska arbetarrörelsen upp med en våg av strejker och demonstrationer som svar på regeringens krispaket. Vi gläds också över den isländska befolkningens nej till att betala bankernas skulder.
Greklands arbetare behöver all solidaritet från socialister, fackföreningar och antikapitalister. Grekland är helt enkelt det första landet som finansmarknaderna siktat in sig på. Andra står på tur i första hand Spanien och Portugal.
Vi behöver ett program med åtgärder som kan lyfta ekonomin ut ur krisen. Ett program som prioriterar människornas behov inte jakten på profiter och som tar en demokratisk kontroll över marknaden. Vi måste stå upp för ett antikapitalistiskt svar som sätter vårt liv, vår hälsa och våra arbeten före profiterna.
· Alla nedskärningar i de offentliga utgifterna måste stoppas - stoppa ”pensionsreformerna”, hälsa och utbildning är inte till salu.
· En garanterad rätt till arbete och ett offentligt program för gröna arbeten, industrier för förnyelsebar energi, och för renovering av alla privata och offentliga byggnader för att minska koldioxidutsläppen.
· För ett offentligt bankväsende och ett finansiellt system under offentlig kontroll.
· Sluta utpeka invandrare och flyktingar som syndabockar - legalisera dem.
· Nej till militära utgifter. Ta hem alla västliga trupper från Irak och Afghanistan. Skär ned de militära utgifterna och upplös Nato.
Vi syftar till att organisera europeiska solidaritetsaktioner mot nedskärningar och kapitalismens attacker. En seger för de grekiska arbetarna kommer att stärka motståndet överallt.
Signerat:
Grekland: Aristeri Anasynthes, Aristeri Antikapitalistiki Syspirosi, Organosi Kommuniston Diethniston Elladas-Spartakos, Sosialistiko Ergatiko Komma, Synaspismos Rizospastikis Aristeras ; Syriza
Belgien: Ligue Communiste Révolutionnaire – Socialistische arbeiderspartij
Storbritannien: Socialist Resistance, Socialist Workers Party
Cypern: Ergatiki Dimokratia ; Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)
Frankrike: Nouveau Parti Anticapitaliste
Italien: Sinistra Critica
Irland: People Before Profit Alliance, Socialist Workers Party
Kroatien: Radnička borba
Nederländerna: Internationale Socialisten, Socialistische Arbeiderspartij
Polen: Polska Partia Pracy, Pracownicza Demokracja
Portugal: Bloco de Esquerda
Ryssland: Vpered
Schweiz: Gauche anticapitaliste, Mouvement pour le socialisme /Bewegung für Sozialismus, solidaritéS
Serbien: marks21
Spanien: En lucha/En lluita, Izquierda Anticapitalista, Partido Obrero Revolucionario
Sverige: Socialistiska Partiet
Turkiet: Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi.
Tyskland: internationale sozialistische linke, marx21, Revolutionär Sozialistischen Bund
Österrike: Linkswende

Läs mer här

Högre skatter ger fler jobb!

Norra Skåne fortsätter att hävda att högre skatter inte ger fler jobb. Bara för att man hävdar en sak om och om igen så blir den inte sann. Höjd skatt innebär att att medborgaren får mindre i plånboken och att den offentliga börsen växer.
Om skatten höjs för höginkomsttagarna som använder lönen till att spekulera/investera på börsen och de pengarna istället används till att anställa fler personer i vården så ger höjd skatt fler jobb.
Om skatten höjs för höginkomsttagare som använder pengarna till lyxkonsumtion av dyra importerade lyxvaror och de pengarna istället används till att anställa fler personer i vården så ger höjd skatt fler jobb.
Om skatten höjs för höginkomsttagare som använder pengarna till dyra shoppingresor till Paris eller London och de pengarna istället används till att anställa fler personer i vården så ger höjd skatt fler jobb.
Höjd skatt ger fler jobb om den minskar de resurser som läggs på onyttigheter och istället används till att anställa välfärdsarbetare inom vård, skola och omsorg.

NSK

måndag 3 maj 2010

Möte med danska antikapitalisterLäs mer

Klart besked

Kommunalrådet Urban Widmark (m) tackar nej till välfärdssatsningar på 34 miljoner. Om de rödgröna vinner valet och genomför sitt vallöfte att öka statsbidragen till kommunerna så skulle de ge 34 miljoner extra till Hässleholm. Ett Hässleholm där de styrande har infört större barngrupper på dagis, lagt ner skolor, stoppat resorna till koncentrationslägerna för högstadieeleverna, där omsorgspersonalen går på knäna, hemtjänsten måste köra med privata bilar osv. Försämringarna i den gemensamma välfärden har har gått i rasande takt den här mandatperioden. Borgaralliansen har skyllt på att det har varit ekonomiskt nödvändigt. Urban Widmark säger till Norra Skåne "– Då har han ( Gustav Fridolin) inte förstått vad det handlar om, säger han och menar att de pengarna i så fall skulle gått till att betala av olika lån." Kan den moderata politiken uttryckas tydligare - de är nöjda med nedskärningarna och försämringarna. De är nöjda med stora dagisgrupper, de är nöjda med neddragningarna inom omsorgen osv. Även om ekonomin blir bättre så kommer inga välfärdsförbättringar att ske. Urban och moderaterna vill helt enkelt inte att vi ska ha en gemensam välfärd här i Hässleholm. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig ekonomi Hässleholms kommun har - moderaterna kommer ändå att försöka skära ner på välfärden - endast argumentationen kommer att variera.
Henrik

NSK

lördag 1 maj 2010

1 maj i Hässleholm och Kristianstad

Internationalen läsandet sprider sig i Hässleholm. Här är det Zapata som intressera sig för socialistiska ideer. Besökte vänsterpartiets första maj firande i hembygdsparken. Träffade lite folk och försökte sälja Internationalen men kan väl inte säga att det var en strykande åtgång på intis bland vänsterpartisterna i Hässleholm. Per Åke Purk och Ruzica Stanojevic höll tal och the Great Decay spelade egna låtar varvat med proggklassiker


Första maj i Kristianstad
Vi åkte in till Kristianstad för att deltaga i det enade vänstertåget som arrangerades av Vänsterpartiet och Kommunistiska Partiet. Vi sålde 10 tidningar och delade ut klimatflygbladet innan demonstrationen startade. Vi samlade även pengar till Ship to Gaza. Ett 70 tal glada och kampvilliga skåningar slöt upp i tåget.

The Great Decay