måndag 10 augusti 2009

Resebidrag till blivande studenter -varför inteInförandet av Resebidrag för eftergymnasiala studier diskuteras i Östra Göinge. Syftet är att underlätta för kommunens ungdomar att studera och samtidigt kunna bo kvar på hemorten. Sofia Bengtsson (C) som har stället förslaget till kommunfullmäktige menar att syftet är att förhindra utflyttningen från Östra Göinge. Östra Göinge har typiska "Norrlandsproblem" med minskande befolkning och utflyttning av ungdomar. Tanken är god, det är bostadsbrist på många högskoleorter, kommunikationerna från Östra Göinge är någorlunda hyfsade och kommunen har ett behov av medborgare med högre utbildning. Kostnaden blir troligtvis inte så hög för kommunen. Om kommunen väljer att helt betala ett Skånekort/student så skulle det kosta knappt 500 till tusen kronor per termin om studierna bedrivs i Kristianstad, något högre till Lund eller Malmö.
Ett gott förslag som andra kommuner i Göinge borde ta efter.

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar