tisdag 4 augusti 2009

Vem skall betala krisen?
I Hässleholm så verkar de styrande ha beslutat sig för att de de små barnen skall betala krisen med sin framtid. I en andra klass på Läredaskolan så skall 28 elever samsas om en lärare. Det säger sig själv att deras utbildning riskerar att försämras när var och en av dem får mindre pedagogtid. Stök, hög ljudnivå och allmän oro kommer också som ett brev på posten med stora klasser. Detta under de viktiga lågstadieåren när kunskaperna och färdigheter som de behöver senare i skol- och arbetslivet skall grundläggas. Lästräning, stavning och matematikens svårigheter skall tränas in och befästas under dessa viktiga år. Misslyckas eleven i början av sin skoltid så kommer resten av utbildningstiden att bli svår. Det är inte lätt att reparera missade kunskaper och färdigheter högre upp i skolsystemet. Skickliga specialpedagoger på högstadiet och utvecklingscentrum (UC) jobbar dagligen med de elever som har kunskapsluckor - men det är en kostsam verksamhet. Det är helt enkelt både billigare och bättre att göra rätt från början.
Problemet är inte brist på lärare, det finns hur många grundskolelärare som helst inskrivna på arbetsförmedlingen. Problemet är kommunernas dåliga ekonomi som är ett resultat av den ekonomiska krisen och den nuvarande politiken.
En stor anledning till kassabristen hos Sveriges kommuner och landsting är regeringens ekonomiska politik. Den ena orättvisa skattesänkningen efter den andra. Förmögenhets och fastighetsskattens avskaffande gynnade framförallt de riktigt rika. Resten av regeringens skattepolitik gynnar också framförallt de riktigt rika. SVT, Dagens Arbete, Riksdagens Utredningstjänst - VP. Skattesänkningar har minskat offentliga sektorns resurser och nu måste verksamheten anpassas till den bistra verklighet som regeringen har skapat.
Vi behöver en ny ekonomisk politik i Sverige, en politik som inte lägger bördorna på de oskyldiga barnen. Utan plockar tillbaka resurserna från dem som har otillbörligt gynnats av fantasilöner, bonusar, horribla pensionsförsäkringar och stora skattelättnader. Dessa resurser behövs till vården, omsorgen och skolan.
Ett bra sätt är att börja protestera lokalt så Alliansens lokala småpåvar inser att folket inte längre ställer upp på välfärdsförsämringar bara för att de vill gynna den ekonomiska eliten.
Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar