onsdag 30 september 2009

Samma gamla höger.

• 1918: Nej till allmän rösträtt.
• 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
• 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
• 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
• 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
• 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1927: Nej till folkskolereform.
• 1931: Nej till sjukkassan.
• 1933: Nej till beredskapsarbete.
• 1934: Nej till a–kassa.
• 1935: Nej till höjda folkpensioner.
• 1938: Nej till två veckors semester.
• 1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
• 1946: Nej till fria skolmåltider.
• 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
• 1947: Nej till allmänna barnbidrag.
• 1951: Nej till tre veckors semester.
• 1953: Nej till fri sjukvård.
• 1959: Nej till ATP.
• 1963: Nej till fyra veckors semester.
• 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
• 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
• 1974: Nej till fri abort.
• 1976: Nej till femte semesterveckan.
• 1983: Nej till löntagarfonderna.
• 1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
• 2003: Ja till Irakkriget.
• 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.
• 2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
• 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
• 2006: Nej till höjd a- kassa.
• 2006: Ja till sänkt a-kassa.
• 2006: Nej till höjd sjukersättning.
• 2007: Ja till sänkt sjukersättning.

Fortsättning följer...

Vinnare och förlorare


Finanskrisen hotar nu barnens skolmjölk. I den ekonomiska krisens spår räknar kostcheferna i varannan kommun med besparingar. Skolmaten kommer knappast att förbättras den närmsta tiden. Skolmjölken kan komma att tas bort och ersättas med vatten. Tydligen är det så att barnen skall betala för finanskrisen.
Några som däremot inte behöver betala för finanskrisen är de som orsakade krisen. De fyra storbankerna räknar med att betala ut 5400 miljoner kronor till sina räknenissar,trots att de behöver stöd från skattebetalarna för att inte gå i konkurs. Ty så fungerar kapitalismen de fattiga och resurssvaga får betala, de rika och mäktiga inkasserar.

Henrik

KVP
DI
DI
DN

tisdag 29 september 2009

Privatiseringerna fortsätter!Tekniska kontoret kommer att avvecklas 1 juli 2010, det första steget till en privatisering av verksamheten. Moderaten Pär Palmgren sa rakt ut på senaste kommunfullmäktigemötet vad han ville - jag vill sälja ut alltihop. Ytterligare en kommunal verksamhet som borgarna vill göra om från en gemensam serviceverksamhet till en privat vinstmaskin. Knappast en vinstaffär för hässleholmarna men säkert för den som köper verksamheten - Joakim Ollén kanske?
Henrik

NSK
KB

måndag 28 september 2009

Grattis Kristina!Vår medlem Kristina Runklint har nominerats till Hässleholms kulturpris, tillsammans med 14 andra. Kristina har under en tid varit ordförande i Hässleholms TeaterSällskap (HeTs). Enligt Hässleholms kommunfullmäktige så ska kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra jämförbara områden.

Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids ideell kulturell välgärning.
HeTs är en tillgång för Hässleholm, har själv haft stort nöje av både de historiska stadsvandringarna och sommarteatern "Säg det med ett leende".
Nu håller jag tummarna - grattis till nomineringen Kristina.
Henrik
KB
Hässleholms kommun
HeTs

Vänster framgångar i Portugal.Vänster blocket i portugal fördubblade sina mandat i parlamentet från 8 till 16 platser. Socialdemokraterna backade med hela nio procent. Ytterligare ett europeisk exempel på att total opposition mot nyliberala välfärdsnedskärningar gör att vänsterns stöd ökar. Tyvärr så har vänsterpartiet bundit fast sig vid det sjunkande skeppet socialdemokratin. Framtiden ser inte ljus ut för Lars Ohly och vänsterpartiet. Det lär inte dröja många månader efter det att Lars Ohly har tagit plats i en ev rödgrön regeringen innan vänsterpartiets opinions siffror ligger under 4 procent.
Vänsterpartiet har två val, bryt med socialdemokraterna och gå i opposition och bli del av en framtida lösning eller fortsätta på den inslagna vägen och gå med socialdemokraterna till den politiska kyrkogården. Bryter inte vänsterpartiet med Mona Sahlin så blir det begravningsmässa - Vila i frid, saknad av ingen.

Henrik
Dn
DN
Svensson
svd

söndag 27 september 2009

Socialdemokratin kollapsar

Det en gång så stora och starka tyska socialdemokratiska partiet kollapsade i förbundsdagsvalet. Valresultatet pekar på att SPD backar med 11% och hamnar på ca 23%. En säker slutsats kan man dra redan nu - arbetarpartier som försöker föra en borglig politik bestraffas hårt av väljarna i nästa val. Antingen så stannar de hemma eller så söker de sig ett annat alternativ. Framgången för Die Linke som ökar med drygt tre procent till ca 12 procent tyder på det.
Undrar vad Lars Ohly dra för slutsatser av det tyska och norska valen. I Norge förde Socialistisk Venstre en borglig politik tillsammans med socialdemokraterna och backade. I Tyskland så driver die Linke en hård oppositionspolitik och går framåt.
Jag tvivlar på att vänsterpartiet klarar 4 procentspärren 2014 efter fyra års koalitionsstyre med socialdemokraterna och det borgliga miljöpartiet.
Henrik
HD
KB
DN
SVD
Svensson

lördag 26 september 2009

Motorväg - Nej tack


Ev så kommer E22: an att byggas ut till fyrfilig motorväg mellan Gualöv och Fjälkinge. Kan bli så tidigt som 2013 om vägverket har pengar. En förskräcklig trafiksatsning på gårdagens transportteknik. En satsning som kommer att leda till ökad biltrafik och försvåra för Sverige att nå klimatmålen. Vad vi behöver nu är en kraftig satsning på spårbunden trafik, fler järnvägar, bättre stationer, lägre priser osv.
Om vi satsar på spårvägstrafik så minskar belastningen på nuvarande vägar och då behövs ingen motorväg. Finansieringen till en kraftig satsning på regional och lokaljärnvägar kan vi förslagsvis ta från förbifart Stockholm och prestige projektet höghastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg och Jönköping - Malmö. Det är viktigare att bygga ut lokaltrafiken än långdistanstrafiken till höghastighetsjärnväg.
Järnväg och spårvagnar är framtiden - bilar och lastbilar tillhör 1900 talet.
Henrik

KB

fredag 25 september 2009

Än är det inte avgjort!

En opinionsundersökning från Gael Poll visar att Nej sidan skulle vinna folkomröstningen om Lisabonfördraget. 59 procent av de tillfrågade uppgav att de kommer att rösta nej och 41 procent tänkte rösta för fördraget. Det är alltså möjligt att irländarna kommer att säga Nej till fördraget - tvärtemot vad alla tidningsrapporter som hittills har publicerats påstår. De svarande ombads att besvara endast en fråga: Hur tänker du rösta i folkomröstningen om Lissabonfördraget?
Det är bara en opinionsundersökning, det finns andra - men jag hoppas att den stämmer. Om Irländarna röstar NEJ så kommer det nyliberala EU-projektet att gå in i en djup kris och försvagas.

Henrik

Team Europe
DN
LO-tidningen

Här i Hässleholm...

Livet ska va gott att leva, det är därför engagerar jag mig i politik. Livet vi lever är här och vi lever nu.

Här i Hässleholm kan man tänka sig att stänga små skolor, som om – precis som om - det inte var så att långa resor och stora barngrupper gör barn stressade och ger dem svårigheter att fokusera.

Här i Hässleholm kan man spara på sjukvården, som om – precis som om - det inte var när man är sjuk som man behöver vård.

Här i Hässleholm kan man minska antalet platser i äldrevården, som om – precis som om - de som är äldre kunde backa tillbaka i livet och inte behöva hjälp och omsorg igen.

Här i Hässleholm kan man sälja gemensam egendom till enskilda intressenter, som om – precis som om - det inte vore makt att äga.

Men nu är det inte så. Staden behöver styra över vilken verksamhet som finns i den. De äldre är gamla nu och kan inte vänta på omsorg för då hinner de dö.

Också i Hässleholm finns sjuka som behöver vård och våra barn behöver en god och trygg start i skolan för att kunna hantera livet efter goda mått. Allt detta handlar om solidaritet med de svaga, om kollektivt tänkande och om att se möjligheterna att skapa ett gott liv för oss här och nu.

Det är därför jag engagerar mig i Socialistiska Partiet och ser fram emot allt vi ska göra! Och att vi skall vinna fler och fler för vår sak. Trots att Hässleholmarna visar sig rädda för politik och agitation, som om vi inte skulle kunna ordna det goda livet – tillsammans!

Kristina.

Malm får pris!

Vår kamrat Andreas Malm har fått Johan Hansson-priset som ges ut av bokförlaget Natur och Kultur.

Priset skall ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”.

Jättegrattis Andreas från Göingesocialisterna!

Jobbskatteavdragets effekter är en myt!

Genom införandet av jobbskatteavdraget hävdar regeringen att fler jobb har skapats. De stödjer sig på en ekonomisk teori från 1803 om potatis, nämligen Says lag. Lite förenklat går Says lag ut på att utbudet skapar sin egen efterfrågan. Om utbudet av en vara ökar så sjunker priset, ett lägre pris ger en ökad efterfrågan på varan.
Problemet är att det är en stor skillnad mellan 1800 talets potatismarknad och svensk arbetsmarknad på 2000 talet. För att jobbskatteavdraget skall leda till fler arbetstillfällen så måste avdraget göra att lönerna sjunker. Löner i Sverige är reglerade i avtal och åker inte berg och dalbana på grunda av höjda eller sänkta skatter. Det som händer är inte att lönerna sjunker utan att arbetstagarna får mer kvar i plånboken. Med andra ord så ökar inte efterfrågan på arbetskraft.
Däremot så kan man tänka sig att löntagarnas ökade köpkraft kan leda till att öka efterfråga och därmed stimulera ekonomin. Löntagarnas efterfrågan ökar givetvis när deras köpkraft ökar men samtidigt så minskar statens efterfrågan på varor och tjänster med lika mycket. Det blir i bästa fall ett nollsummespel. Vad som uppkommer är en förändrad efterfrågan i och med att staten efterfrågar vissa varor och den enskilda en annan typ av varor och tjänster. T.ex. Från hemtjänst till hushållsnäratjänst.
Avdraget kan rent utav minska efterfrågan och förvärra krisen - risken är nämligen att hushållen inte konsumera upp hela skattesänkningen utan sparar hela eller delar av den.
Min slutsats är att jobbskatteavdraget minskar efterfrågan på arbetskraft istället för att höja den.
Henrik
HD
KB

torsdag 24 september 2009

Det behövs ett nytt politiskt alternativ.
I Hässleholm så finns det enligt arbetsförmedlingens veckostatistik 1 497 st arbetslösa varav 497 st långtidsarbetslösa. Det är 641 fler arbetslösa än förra året vid samma tid. Antalet platser att söka på arbetsförmedlingen här i Hässleholm är 51 st enligt arbetsförmedlingens veckostatistik. På platsbanken finns det 33 st arbeten att söka. 1497 arbetslösa dividerat med 51 platser gör att det går 23 st sökande per plats. det ser inte hoppfullt ut för arbetar Sverige. Tyvärr så har de etablerade politiska partierna inte förmått presentera något förslag som skulle kunna ändra på det här. Det enda de verkar kunna komma på är att avskeda fler inom kommun och landsting.
Därför försöker vi bygga upp Socialistiska Partiet här i Hässleholm - vi behöver organisera oss om vi skall kunna genomdriva en förändring av dagens politik. Det kommer inte att räcka med att rösta på tummetott vänstern - de är bara en light version av Reinfeldt.

Henrik

Tolerans Hässleholm

Det har bildats en organisation/nätverk här i Hässleholm som skall arbeta mot den alltför spridda intoleransen. Den direkta bakgrunden till bildandet av Tolerans Hässleholm är folkfrontens demonstration i augusti och intoleransdemokraternas framgångar i senaste EU-valet. Intoleransdemokraterna hela politiska ide är intoleransen om det så är emot invandrare, homosexuella eller elever med keps. Hade de funnits på femtiotalet så hade det varit dem som hade lett kampen mot den förskräckliga rockmusiken. Så vi i nätverket Tolerans Hässleholm har mycket att göra.
Vi är ett tjugotal personer, enskilda och organiserade i olika föreningar. Vi kommer att arbeta med icke våldsaktioner, det kommer inte att bli några reclaimtokerier. Vi har redan planerat in ett offentligt möte den 13 oktober på ABF- lokalen och att vi skall organisera en manifestation på kristallnatten. Utöver det så har vi också tagit på oss att rensa staden från kränkande klisterlappar och annan intolerant reklam.

Henrik
ToleransHässleholm

PS Det är en helsidan i dagens Norra Skåne där jag,Therese och Johan intervjuas om vad Tolerans Hässleholm vill - tyvärr så finns den inte med i webb-upplagan av Nsk - ännu. DS

onsdag 23 september 2009

Jobbskatteavdraget - fungerar det?Anders Borg och regeringen hävdar att jobbskatteavdraget ger fler jobb. Frågan är stämmer det? Allt bygger på en ekonomisk teori från 1700 talet "Says-lag" om potatisodling. I korthet så går teorin ut på att ”produktion skapar sin egen efterfrågan” eller mer populärt att ”utbudet skapar sin egen efterfrågan” genom att priset på varan faller. Det kanske fungerade på 1700 talets produktion men är mer tveksamt om de fungera i våra moderna och komplexa samhällen.
Anders Borg hävdar själv att en miljon i skattesänkning ger ett jobb. Om Says lag fungerar så är det ett mycket dyrt sätt att skaffa fram arbetstillfällen. Det skulle ge minst det dubbla antalet arbetstillfällen om man satsade dessa pengar på att anställa människor i tex vården eller omsorgen. Jobbskatteavdraget är, om det överhuvudtaget fungerar, ett dyrt sätt att skapa arbetstillfällen.

Henrik
KB
Wikipedia

tisdag 22 september 2009

Vissa får 2 miljoner andra får 68 kronor

Per Westerberg - 2 miljoner

Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget ökar med 10 miljarder kronor. Det innebär att de flesta löntagarna får en skattesänkning på mellan 200 och 250 kronor i månaden. Det är väl trevligt men de stora vinnarna på regeringens skattesänkarpolitik är de redan välbärgade som tex statsminister Fredrik Reinfeldt. Han har hittills fått sänkt skatt med 48 245 kronor, Utrikesminister Carl Bildt har fått sin skatt sänkt med 221 000 kronor per år och riksdagens rikaste moderat Per Westerberg har gjort det verkligt stora klippet. Hans skatt har minskat med nästan 2 miljoner tvåhundratusen kronor. Pensionärerna får 68 kronor i sänkt skatt/månad


jag orkar inte ens kommentera - omoraliskt
Henrik

Affärsvärlden

AIP

Stoppa nedskärningarna!

Byskolorna skall bort, barnomsorgen tvingas hårdbanta, bibliotek läggs ner och fritidssektorn krymps. Resultatet blir längre skoldagar, större elevgrupper, större barngrupper och otryggare på dagis, möjligheten att låna böcker och läsa dagstidningar försvåras för framförallt skolelever och pensionärer och svårare för ungdomen att vårda sin hälsa och idrotta i Hässleholm. Allt i den så kallade besparingens namn. Men var i ligger besparingen i att avskeda dagispersonal, bibliotekarier, lärare och fritidsledare för oss skattebetalare? den enda effekten är att istället för att vi skattebetalare betalar dem lön för det utmärkta arbetet de nu utför får vi betala A-kassa till dem för att ingenting göra.
Det är dags att vi hässleholmare sätter ner foten och protestera mot nedskärningsvansinnet. Det är lika bra att börja nu - för nästa år planerar välfärdsslaktarna i kommunhuset att skära ner ännu mer.
Nu måste byalag, fackföreningar, politiska partier, idrottsföreningar gå samman och kräva ett stopp på tokigheterna.
Politik är det möjligas konst om vi alla medborgare börjar protestera mot nedskärningarna i välfärden så kommer det att bli politiskt omöjligt att skära ner i välfärden. Då tvingas välfärdslaktarna söka pengarna på annat håll.
Henrik

KB
KB
NSK
NSK
NSK

måndag 21 september 2009

Vårt första offentliga möte

Idag hade vi vårt första offentliga möte. Vi betraktar det som starten på Socialistiska partiet - Hässleholm, även om vi tjuvstartade med ett torgmöte i lördags. Jag lade tyngden på att gisslade borgligheten i Sverige och Hässleholm i mitt inledningsanförande.


Därefter så talade Kristina och Hasse om varför de satsar på att bygga upp ett nytt politiskt alternativ i Hässleholm. Ronny från Malmöavdelningen höll ett hälsningsanförande och lämnade över en röd fana.Den skall vi göra allt för att slita ut - tack Malmö. Efter trevliga och intressanta samtal och studiecirkelanmälningar så avslutades mötet med ett fyrfaldigt hurra till kampen och Hasse som fyllde år.
Tack till partimedlemmar, gamla och nya kontakter som gjorde detta till en bra start för Socialistiska partiet - Hässleholm.

Henrik

Tre år med Reinfeldt.

År 1993 gjorde en ung moderat och nybakad riksdagsledamot författardebut. Boken ”Det sovande folket” var en ultranyliberal stridsskrift. Här utmålades svensken i gemen som ”mentalt handikappad”, passiviserad av den starka staten och av alla bidrag som sades frambringa ”en generation av fuskare”. De dåvarande samarbetspartnerna i regeringen, Centern och Folkpartiet, framställdes som fiender fast i bidragstänkande och skattesubventionering. Den unge moderatens recept var att inget stöd över svältgränsen skulle skattefinansieras, för att inte invagga människor i ”en falsk trygghet”.

Även för det svenska högerpartiet var dock anrättningen alltför extrem. Partiordförande Bildt gav författaren en skarp reprimand. Han visades tillfälligt ut i kylan och hans karriärklättring tog ett tvärt stopp. Skribenten var dåvarande MUF-ordföranden Fredrik Reinfeldt,

Läs hela inlägget här.

söndag 20 september 2009

Det går utför med Sverige.560 000 arbetslösa om 18 månader tror Anders Borg. Han måste vara otroligt tjockhudad om han inte inser att han är delansvarig till det. Skattesänkningar ser han som det som skall vända den ekonomiska krisen. Problemet är att i kristider så tendera folk att spara för att ha en buffert om arbetslösheten skulle drabba familjen. Skattesänkningar fungerar dåligt som stimulansåtgärd i en lågkonjunktur. Regeringens profil på skattesänkningar de senaste åren tar bort eventuell stimulans effekt ännu mer. De som redan har ett överskott ökar bara sitt sparande så effekten blir försämrade statsfinanser utan efterfrågehöjning. Ett betydligt bättre sätt att höja efterfrågan vore att höja a-kasse ersättningen. De som idag går på a-kassa har ingen möjlighet att spara så hela höjningen skulle gå till att höja konsumtionen och därmed efterfrågan. Men det går såklart emot Borgs önskan att sänka lönerna för Sveriges arbetare.
Förhoppningsvis bara 365 dagar kvar med denna regering.
Henrik
HD

Ibland går det fortIbland går det tydligen snabbt, fördelen med det är att det kan bli en bra rubrik. Nackdelen är att rubriken far med osanning. Studien visar inte på att 6 procent av alla flickor har varit utsatta för regelrätta våldtäkter. Däremot att 6 procent av de som söker sig till ungdomsmottagningar har utsatts för våldtäkt. Men alla flickor söker sig inte till ungdomsmottagningarna, däremot så torde en stor del av de som har utsatts för våldtäkt söka sig dit.
vem som har hittat på den här tidningsankan vet jag inte men det är inte Nationellt Centrum för Kvinnofrid. De hävdar bara att 6 procent av de som sökt sig till ungdomsomtagningarna har utsatts för våldtäkt. TT eller KBs notis redaktör är de troliga upphovsmännen till denna anka
Henrik

KB
NCK

Ett nytt spöke reser sig
Skrän högern breder ut sig och organisera sig. De försöker stämpla alla som kämpar för en solidarisk värld som medlöpare till massmördaren Stalin. De känner att fler och fler blir förbannade över hur marknadsdiktaturen förstör landets och människornas framtidsutsikter. De är oroliga för vår reaktion på företagsutflyttningar, företagsnedläggningar, privatiseringar, välfärdslakt, fantasilöner till de rika, bonushysteri skall omvandlas till en kamp mot marknadsdiktaturen.
Vi lovar att göra vårt yttersta för att bygga en socialism för 2000 talet, en demokratisk, feministisk, ekologisk och internationalistisk socialism.
Ett nytt spöke som har lärt sig av historiens misstag har börjat resa sig i Europa, Respectpartiet i England, Die Linke i Tyskland, Rött i Norge, Scottish socialist party i Skottland, Nya anti kapitalistiska partiet i Frankrike och imorgon startar Socialistiska Partiet i Hässleholm.
Offentligt Möte: Vad vill Socialisterna?
Välkommen till ABF – lokalen och lyssna till vad det nybildade Socialistiska Partiet vill.

Henrik
KB

lördag 19 september 2009

Torgmöte i HässleholmHässleholms socialisterna höll sitt första torgmöte idag på stortorget. Jag och Anders Svensson från Partistyrelsen talade om nedskärningarna och om det motstånd som börjar formeras i Hässleholm, Sverige och Europa. Jag höll mig till de lokala vinklingarna och Anders talade på flytande göteborgska om läget i Sverige och Europa. Under tiden så delade vi informationsblad som nyfikna Hässleholmare mottog med blandat intresse. På det hela taget så gav det mersmak - det här kommer vi att göra om fler gånger i höst.
Kristina i argumenteringstagen

Henrik

fredag 18 september 2009

Socialistiska Partiet växer!

LördagÖppet möte: Socialistiska Partiet Malmö - Behovet av en anti-kapitalistisk vänster
Tid: Lördag 19 september kl 17 (från ca 19 fest med möjlighet att köpa mat/dryck och underhållning).
Plats: Cafe barbro, Ungdomens Hus, N Skolgatan 10B
Talare:
Andreas Malm, författare och debattör
Lars Henriksson, volvoarbetare och fackligt aktiv
Ronny Åkerberg, SP-Malmö

Måndag
På måndag arrangerar Hässleholmssocialisterna ett öppet möte:
Möte: Socialistiska Partiet - Hässleholm. Vad vill socialisterna?
Datum:21 september.
Plats: ABF - Lokalen. Tid: kl 1900

.
Henrik
Röda Malmö

Protestera mer!Nu börjar Hässleholmarna få nog, Vittsjöborna har bildat en aktionsgrupp som skall försöka rädda det mycket omtyckta biblioteket i Vittsjö. I Hästveda, Farstorp och Ballingslöv har olika föreningar och byalag gått samman för att rädda de hotade byskolorna och även högstadiet i Hästveda. Kommunen hävdar att de vill lägga ner skolorna på grund av vikande elevunderlag men som Alf Månsson säger ”under 2000-talet har eleveunderlaget i de tre byarna varit stabilt”. Vilket stämmer med BUN egen statistik och det närmaste åren så är det ingen dramatisk förändring på gång. Anledningen till nedläggningshoten är rent ekonomiska kommunen vill ”spara” in kostnaderna för att upprätthålla byskolorna. Organisationerna kräver:
– Rör inte våra skolor i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda!

– Som föreningsrepresentanter vädjar vi om att skolorna behålls oförändrat på våra orter.

– Den kommunala kärnverksamheten med skolor på våra orter är mycket viktig för barnfamiljer.

– God service med skolor i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda har avgörande betydelse för en positiv utveckling av våra lokal-samhällen.
Krav som det är lätt att stödja, det handlar om en ren nedskärning av skolbudgeten inte en omfördelning inom skolbudgeten. De lärartjänster som försvinner på byskolorna kommer inte att användas till att förstärka personalen på de skolor som eleverna flyttas till. Det enda som kommer att förstärkas med det här beslutet är arbetsförmedlingens kursunderlag i CV – skrivning. För sådan är den borgliga ekonomiska logiken att avskeda utbildade lärare och börja betala dem för att göra ingenting kan kallas en besparing. Självklart är det ett ohyggligt samhälleligt slöseri med kompetens som kommer att drabba barnen. Tyvärr så har borgligheten i kommunen, landstinget och riksdagen ställt till det så att vi inte längre har råd att arbeta.
Hoppas att byborna lyckas kämpa ner detta idiotiförslag. Men jag undrar över hur Centeravdelningen, Centerkvinnorna och Farstorp-Hästveda Moderaterna skall kunna undgå att utnämnas till Hässleholms största hycklare. Maud Olofsson var till och med emot det senaste stödpaketet till kommunerna. Förhoppningsvis så innebär det här att centern och moderaterna i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda har börjat omvärdera den politik de gick till val på.

Henrik

De föreningar som motsätter sig nedläggningen av byskolorna är: Ballingslövs Byalag och Föräldraförening, Farstorps Byalag, Föräldraförening, Centeravdelning, Centerkvinnorna, Sparbanken Göinge, kyrkan, idrottsförening och Farstorp-Hästveda Moderaterna samt Hästveda Föräldraförening 7-9 och Hästvedas Intresseförening.
KB
KB

NSK
KB
KB

Överklassens diskreta charm?

Några citat från lyxhustrun Anna Anka som är med i teveshowen Svenska Hollywoodfruar. Jag låter citaten stå okommenterade. De gör sig bäst så.

– En riktig man får panik om han är ensam med barnet i mer än 20 minuter. Pappor lagar inte mat och stryker inte, de jobbar och försörjer sina familjer.

– Jag har förstått att jag väckt en hel del uppmärksamhet i Sverige de senaste dagarna. Det gläder mig. Hur som helst, jag och min man skrattar hela vägen till banken.

– Det är synd om svenska män. De gifter sig med snygga kvinnor som snabbt blir oattraktiva, börjar klä sig slafsigt och struntar i mannens behov. Som hemmafru ska du ställa upp på alla sätt, du ska alltid var snygg och välklädd. Sexuellt är det kvinnans skyldighet att se till att mannen är tillfredsställd, gör hon inte det får hon skylla sig själv om han är otrogen.

– Svenska pappor är tragiska med sina blöjbyten och sin jämställdhet.

– Om man anställer folk till att hjälpa en kan man göra roliga saker.

– Jag vill bli en förebild för svenska kvinnor.

KB
KB
Svensson
HD
HD
HD

torsdag 17 september 2009

Min sjukdom är samhällets
Hjälp mig doktorn, jag orkar inte, jag får inte sova på natten! Jag lägger mig i tid och somnar, men sedan vaknar jag efter ett par timmar och kan bara inte somna om. År ut och år in har min doktor fått skriva ut olika sömnmedel och lyckopiller. Och jag tackar henne på mina bara knän. Utan dessa mediciner hade jag varit ett vrak.
Nu, plötsligt, mår jag mycket bättre. – Vad är det för medicin? Det är en praktikplats, en enda, en som varar i mer än några veckor. Det är möjligheten att åka till ett arbete på kortare tid än 90 minuter. Jag kan sova om nätterna efter bara ett par veckor. Och jag kan vara glad. Glad att ha nånstans att åka, glad att möta arbetskamrater som väntat på att jag ska komma och som skiner upp när de ser mig. Glad att ibland behöva svara: - Nej tyvärr, jag jobbar då!

Så enkelt var det att bota mina svåra, psykiska problem. Och jag är inte ensam om dem. Vi är många, oerhört många, som ringer, skriver och besöker arbetsplatser för att skaffa nåt att göra. - Inte för att få ett jobb. Det har vi slutat hoppas på för länge sen. Vi har fått vänja oss vid att många års erfarenhet som dagisfröken, snickare, socialarbetare, kontorschef, ingenjör, kulturpedagog eller läkare inte är intressant överhuvudtaget på arbetsmarknaden. Inte ens om kompetensen kommer till ingen kostnad alls. – ”Nej vi har inte stolar till alla som vill jobba här.” Det var ett av svaren jag fick. Alla svar har samma innebörd: Du är i vägen. Du ska inte tro att du kan göra nåt som är av betydelse för oss. Om vi skulle låta dig komma till oss och arbeta gratis åt oss, skulle det enbart vara för att vi är så generösa och vill visa oss humana. – Och det vill vi inte idag. Vi är stressade och har så mycket att göra att vi inte orkar ta emot någon här. Tack och adjö!
- Vem har bestämt att det ska vara så? Är det Gud som pekar med sitt finger och säger DU ska stressa dig sjuk och DU ska gå sysslolös och deprimerad?

Nej, jag tror inte det. Hur arbetet i vårt samhälle fördelas är en sak som vi, vi som lever här ordnat och kan ordna. – Just det! KAN ordna! Det är ingen naturlag att erfarna och kunniga människor – eller unga, kraftfulla och nyfikna människor för den delen – ska gå utan möjlighet att bidra till samhällets växt och funktion. Det är resultatet av ett val. Valet att låta 1/3 av de vuxna i samhället leva på knappa bidrag.
Vad är det för vits med det? Jo fördelen med den utgiften är att man motiverar medborgarna att jobba till låga löner. För tillräckligt många blir den låga lönen åtminstone högre än försäkringen och dessutom har man rätt till semester och rätt till ledig tid att använda hur man vill utan att fråga försäkringskassan först. I andra änden blir det mer pengar att dela ut som vinst. – Bra, eller hur? Ja, vad tycker du? – Det är bara att titta över dina inkomster. Om största delen av dem kommer från aktieinnehav eller från inarbetad lön. Där har du svaret!

Så ärligt talat, ni som ännu inte blivit varslade, börjat stämpla eller förpassats utanför, är det inte dags att sätta ned foten och säga NEJ? Nej, den här arbetsplatsen behöver mer folk! Nej, det är inte OK att beordra ännu en kvälls arbete, eller ännu fler barn i klassen/gruppen. Nej vi tillåter inte att våra jobb flyttas långt bort till ett annat land. Här bor vi. Vi måste skapa arbetstillfällen här, så att folk här kan försörja sig själva och bidra till det stora samhällsbygget. Ett samhälle där kunniga och villiga människor går utan arbete är ett sjukt samhälle!

Min sjukdom är samhället! /Kristina

KB
HD

Hjälp polisen!Polisen har starta en grupp som skall hålla koll på kriminella ungdomar och ungdomar på glid i Hässleholm, ca 50 -100 st ungdomar beräknar polisen att det handlar om. Vi har ett antal unga som vi huvudsakligen inriktar oss på, som vi tittar lite extra på, vad de håller på med och vilka de rör sig med. Vi är mycket ute och pratar med ungdomarna för att lära känna dem, säger Christer Nilsson som är gruppledare för ungdomssatsningen. Han drar också den korrekta slutsatsen att– Vi vill visa att vi ser dem och att vuxenvärlden inte tycker att det är okej. I många fall är vår uppgift bara att identifiera dem och överlämna ärendet till socialförvaltningen. Det är inte vi som kan lösa problemen eller ordna deras hemförhållanden. Polisen kan bara störa ungdomarna de kan som Christer Nilsson säger inte lösa problemet - det måste kommunen göra. Med drastiskt stigande ungdomsarbetslöshet så kommer antalet ungdomar på glid att öka - som i alla andra lågkonjunkturer. Fastnar någon tonåring i kriminalitet så har vi fått ett samhällsproblem som kommer att kosta oss skattebetalare stora summor under många år framåt. In och ut på anstalter i 20 till 30 år är den tragiska framtidsprognosen för ungdomar som fastnar i kriminalitet. De slutar först när de supit och drogat bort skallen efter 20 till 30 års kriminalitet, då får socialen ta över.
Nu måste kommunerna och staten hjälpa polisen genom att satsa på fritidsgårdar, fritidsledare och ordna jobb - det finns hur mycket som helst att göra inom vården och omsorgen. Satsar vi inte nu så kommer problemen bara att växa sig större och större och kosta mer och mer.
Stoppa nedskärningarna inom kommun och landsting är en bra start om man vill minska brottsligheten. Polisen kan inte göra det själv.
Henrik
KB


Svensson
Svensson

onsdag 16 september 2009

Oppositionen Sahlin står naken.

Det är nu bara ett år kvar till riksdagsvalet 2010 och både regeringen Reinfeldt och oppositionen( s-v-mp) under ledning av Mona Sahlin formerar sig inför den annalkande kraftmätningen.

På DN-debatt 6 september, under rubriken ” Så ska vi göra Sverige till ett bättre land att leva i, ” presenterar ledarna för de tre oppositionspartierna, behovet av en skattefinansierad välfärd som skall fördelas efter behov. Sju områden pekas ut som prioriterade, bland annat säger man sig vilja satsa på klimat, entreprenörskap, kvalitet i välfärden samt på de människor som hamnar utanför trygghetssystemen.

Läs hela inlägget här.

tisdag 15 september 2009

Fullständigt obegripligt.Läser alliansregeringens inlägg ”Nu sänker vi skatterna för Sveriges pensionärer” på DN debatt. Jag är en ganska van läsare av politiska debattinlägg men detta inlägg är fullständigt obegripligt. Pensionerna går upp och de går ner i inlägget och de fyra partiledarna slår sig för bröstet där emellan. En och annan känga passar de på att dela ut till finanssektorn på vägen. Men vad handlar artikeln om? Höjs pensionerna eller blir de lägre?
Svaret på den frågan ger en annan tidning som inte kan beskyllas för att vara partisk - nämligen riksdagen egen tidning Riksdag & departement. Så här skriver de: Nu lovar regeringen sänkt skatt för pensionärerna. Men genomsnittspensionären får trots skattesänkningen mindre kvar i plånboken nästa år. Vidare i artikeln så kommer förklaringen till att en höjning kan bli en sänkning- Förslaget innebär att den som har en genomsnittlig inkomstpension, cirka 150 000 kronor per år, får skatten sänkt med runt 2 000 kronor på ett år. För den som har hög kommunalskatt blir sänkningen lite större, de som har låg kommunalskatt får en mindre sänkning. Men samtidigt slår bromsen i pensionssystemet till nästa år och sänker den genomsnittliga pensionärens inkomst med 4 300 kronor, före skatt.

För att summera först så sänker man skatten på pensionen med 2000 kronor och sen så sänker man själva pensionen med 4300 kronor. De försöker tydligen inbilla Sveriges pensionärer att alliansen satsar på pensionärerna. Hur obegripliga debattinlägg de än skriver så kommer alla pensionärer upptäcka att de får mindre i kuverten så fort det dimper ner i brevlådan. Fegt regeringen en sann rubrik hade varit ”Nu sänker vi pensionerna för Sveriges pensionärer”

Henrik
DN
KB
Riksdag och departement
Blogg
KB

Socialistiska Partiet i media.Lokal media har uppmärksammat Socialistiska Partiets bildande här i Hässleholm. Förhoppningsvis så blir det ännu mer efter morgondagens presskonferens.
Henrik

KB
KB
SR
NSK
NSK

måndag 14 september 2009

Höghastighetståg - en järnvägspolitisk gökunge?
En statlig utredning har presenterat ett förslag om att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg och Jönköping - Malmö. 125 miljarder beräknas bygget kosta. Helt klart ett mycket bättre projekt än förbifart Stockholm. Det miljöförstörande motorvägsbygget genom Stockholm som regeringen har föreslagit. Det finns fördelar med höghastighetsprojektet. Med beräknande restider på ca 2,5 timmar mellan Malmö och Stockholm så skulle tåget bli en allvarlig konkurrent till det miljöförstörande flyget. Ny spårkapacitet skulle också underlätta för godstransporterna.
Risken med ett sånt här stort prestigeprojekt är att det inte blir några pengar över till lokal och regional tågutbyggnad. När 125 miljarder satsas på höghastighetsbanor kommer det då finnas resurser över till att rusta upp regionaltrafiken? Är det inte viktigare att förbättra järnvägssträckan Kristianstad - Helsingborg än Malmö - Stockholm. Pendeltågen är idag överfulla i alla storstadsregioner och behöver en kraftigt upprustning och utbyggnad. Hade det inte varit bättre att satsa på pågåtåg mellan Malmö och Trelleborg, Malmö och Lomma och Malmö -Staffanstorp-Dalby eller sträckan Teckomatorp-Svalöv-Billesholm. Det finns säkert liknande behov i andra regioner. Risken är stor att höghastighetsprojektet blir en ekonomisk gökunge som kommer att sluka alla järnvägens investeringsresurser för lång tid framöver. Ungefär som JAS- planet blev försvarets gökunge.
Men ett intressant projekt är det även om jag inte anser höghastighetståg bör vara prioritet ett, utan region- och lokaltågs utbyggnad som pågatåg till Skåne nordost.
Henrik
KB1 KB2 KB3
svd1 svd2
svt
Svensson
Dackefejden
Socialdemokraterna
HD1 HD2 HD3

söndag 13 september 2009

Socialistiska Partiet -Vilka är vi och vad står vi för?
Socialistiska Partiet kämpar för att ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre.

Samhällets viktigaste tillgångar - storföretag, banker och naturresurser - ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Marknadsdiktaturen ersättas av en planerad hushållning där alla garanteras arbete och tryggade levnadsvillkor.

Den borgerliga överhetsmakten ska brytas ned till förmån för demokratisk och jämlik självförvaltning. Privilegier och fallskärmsavtal avskaffas.

Arbetet ska vara källan till inkomst, inte ägandet. Behoven ska sättas främst, inte vinsten. Kvinnornas nedtryckta ställning brytas genom kvinnokamp för "hela lönen och halva makten".

Mot våld och rasism ska ställas solidaritet mellan arbetande och maktlösa oavsett härkomst.

Mot nationalism och krig de arbetandes internationalism för en ny världsordning utan imperialism, skuldutpressning och EU-diktat.

Med den inriktningen vill Socialistiska Partiet blåsa nytt liv i arbetarrörelsen, göra fackföreningarna till kämpande organisationer och bygga upp ett nytt arbetarparti.

Därför är Socialistiska Partiet anslutet till Fjärde Internationalen som organiserar socialister och revolutionärer på alla kontinenter.


Kom och träffa Hässleholmsocialisterna.
Möte - Vad vill Socialisterna?
Datum: Måndag 21 september
Tid:1900
Plats: ABF - Lokalen - Järnvägsg. 25

lördag 12 september 2009

Det är dags att komma ut ur garderoben!

Släpp fram revolutionären i dig. Gå med i Socialistiska Partiet!

Socialistiska Partiet är en svensk sektion av det internationella världspartiet Fjärde Internationalen som organiserar socialister och revolutionärer över hela världen.

Partiet finns i över 50 länder och i alla världsdelar. Vi är överallt. Vi är din granne och arbetskamrat. Vi är den snygga killen på bussen som du brukar titta på och den leende, trevliga kvinnan i matkön framför dig. Vi är överallt och mitt ibland er. Skillnaden är bara att vi tröttat helt på sakernas tillstånd och har påbörjat förberedelsen på förändringen som kommer. För den kommer. Var så säkra!

Mer om SP kan du läsa här.


Mer om Fjärde internationalen kan du läsa här.

Vår veckotidning kan du läsa här.

Kanske är du också en av oss?

Inget är så sexigt och attraktivt som politisk medvetenhet.

Kärlek, kunskap och kamp!

Borgarpolitiken drabbar kvinnorna!
Makalösa föräldrar har undersökt möjligheterna till barnomsorg på obekväm arbetstid i Sveriges kommuner. Antalet kommuner som tagit bort möjligheterna till barnomsorg på obekvämtid har ökat från förra året. Konsekvensen av detta är att många ensamstående har tvingats säga upp sig från sina jobb eller inte har haft någon möjlighet att tacka ja till ett arbete som innebär kvällsarbete.
Vi lever i en globaliserad värld där vi uppmanas att vara flexibla med anställningsformer, arbetstider och bostadsort enligt borgligheten. Men när vi behöver hjälp i form av barnomsorg för att klara av det - så rycker borgligheten undan möjligheterna för oss genom att stänga dagis. Tydligen så finns det bara mamma, pappa barnfamiljer med hela släkten i närheten i borgarnas föreställningsvärld. Vårdnadsbidraget är ett uttryck för denna gammalmodiga uppfattning om hur en familj ser ut. Skrota vårdnadsbidraget och satsa pengarna på dagis med generösa öppettider. Vi behöver en familjepolitik för 2000 talet inte 1950 talet. Som det är nu så drabbas kvinnorna och barnen av borglighetens föråldrade familjesyn.
Henrik
SvD
Aftonbladet
Makalösa Föräldrar
Blogg

I-landsproblem.

Vaknade upp i morse både utan varmvatten och internet. Livet är hårt även för oss organiserade socialister! Nu när internet återvänt till min lägenhet så blev jag så exalterad att jag till och med uppdaterade min profil här.

Fortsatt trevlig helg önskar jag alla bloggbesökare här!

I dessa nedskärningstiderKulturförvaltningens prioriteringar verkar vara lite underliga. Borgaralliansens sparbeting gör att förvaltningen föreslår att det fina och uppskattade biblioteket i Vittsjö skall läggas ner. Samtidigt som kulturförvaltningen vill ha 3,6 miljoner till ett nytt utlåningssystem. Visst är det gamla systemet lite ålderstiget men nog bör förvaltningen prioritera det som ger oss Hässleholmare mest för pengarna. Utan bibliotek att låna böcker på hjälper det inte hur moderna utlåningssystem man än skaffar. 3,6 miljoner skulle räcka till fortsatt drift av biblioteket i Vittsjö många år framåt.
Lägg utlåningssystemet på is och satsa pengarna på att behålla biblioteken istället.
Henrik

GT
KB

fredag 11 september 2009

Dystert läge i AfganistanTalibanerna expanderar snabbt: Läget i norra Afghanistan försämras fort
Föregående kartor från ICOS ( International Council on Security and Development)visade en stadig ökning av talibanernas närvaro i hela Afghanistan..

I november 2007 bedömde ICOS att talibanerna hade en ständig närvaro i 54% av Afghanistan, och i november 2008, enligt samma metod, blev resultatet ett konstaterande att talibanerna hade en permanent närvaro i 72% av landet.
Den nya kartan visar att talibanernas uppror har fortsatt att expandera över Afghanistan. Idag bedömer ICOS att talibanerna har en permanent närvaro i 80% av landet. Den mest dramatiska förändringen de senaste månaderna är den försämrade situationen i norra Afghanistan, som tidigare var en av de mest stabila delarna av Afghanistan. Provinserna såsom Kunduz och Balkh nu hårt drabbade av talibanernas våld. Över hela norra Afghanistan, har det skett en dramatisk ökning av andelen upproriska attacker mot internationella, afghanska regeringen och civila mål, konstaterade Alexander Johansson, analytiker på ICOS.

"Åtta år efter 9 / 11 attackerna, är talibanerna tillbaka i nästan varje hörn av Afghanistan", sade Jackson.
( översatt från uruknet.info)
Trots den nuvarande politikens misslyckande skriver Kristiandstadsbladet på ledarplats "Det är i detta sammanhang viktigt att vara ännu tydligare med att ingen motsättning finns mellan civila insatser och militär närvaro. Utan säkerhet går det inte att bygga upp samhällen och utan internationell närvaro kommer säkerhetsläget att förvärras radikalt."
Vad KB föreslår är att Sverige, EU och USA satsar ännu mer på en politisk inriktning som har varit och är ett totalt misslyckande. Vad KB inte inser är att den utländska militära närvaron är huvudorsaken till det förvärrade säkerhetsläget. Skulle de utländska ockupationstrupperna, svenska som amerikanska dras tillbaka så skulle oroligheterna drastiskt minska och säkerhetsläget förbättras. Det är kampen mot ockupationen och den korrupta regimen som gör att afghanerna stödjer talibanerna. Inte någon afghansk önskan av att få leva i ett religiöst fundamentalistiskt "paradis" som KB tycks tro. Ett tillbakadragande av alla internationella styrkor skulle på ett effektivt sätt förbättra säkerhetsläget och minska afghanernas stöd till talibanerna.
Den här konflikten kommer aldrig att lösas genom utländsk ockupation – Ta hem de svenska trupperna NU!

Henrik
uruknet
KB
Kilden och Åsman
Kilden och Åsman

Borglig logik


Två artiklar i dagens Kristianstadsbladet visar på ett övertydligt sätt hur absurt dagens samhälle är. Den första handlar om den stigande arbetslösheten i Kristianstad och Sverige. – Vi har haft en otroligt hög inströmning av nya arbetslösa under augusti. Det är en alarmerande situation för de grupper som har en löslig anknytning till arbetsmarknaden säger Eva Bohlin, chef för arbetsförmedlingen i Kristianstad. Det arbetsförmedlingen har att erbjuda de arbetslösa är en kurs i konsten att sälja sig själv! På arbetsförmedlingen sporras arbetssökande att vässa presentationerna av sig själva. Vässade presentationer låter i mina öron som något som inte är så noga med sanningen.
Ett samhälle som inte bygger på borglig marknadslogik skulle ha löst arbetslöshetsproblemet med att anställa fler i den offentliga sektorn. I samma tidning så finns det en artikel om vårdavdelning 38 på Hässleholmssjukhus. Där hävdar sjuksköterskorna att patientsäkerheten är hotad. För få personal i förhållande till antalet patienter och stort vårdbehov, har lett till att inlagda inte fått dialys, dropp och mediciner i tid enligt Kristianstadsbladet. På avdelningen råder stress och grov underbemanning. Vi går på knäna säger sjuksköterskorna om sin arbetssituation .
Samtidigt vill regeringen att de arbetssökande skall sitta och vässa sina presentationer.
Det är bättre att anställa folk i vården än tvinga dem att på a-kasse ersättning skriva presentationer.
Det är dags för ett uppror mot dagens ekonomiska idioti!
Bygg ut den offentliga sektorn - vi behöver fler välfärdsarbetare.
Henrik
KB
KB
KB

torsdag 10 september 2009

Betygsinflation!

Jag som trodde att Jan Björklund hade monopol på skolpolitiska tokigheter i folkpartiet får nu tänka om. Det verkar som om Sveriges alla skoldårar har samlats i folkpartiet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ordförande i Trelleborg folkpartisten Lars Hemzelius, lanserar förslaget att lärarnas löner skall bestämmas av elevernas resultat på proven. Han motivera förslaget med – De bästa lärarna ska ha de högsta lönerna.
Skall bli verkligen intressant att se det konkreta förslaget.
Hur Lars har tänkt att hantera problemet med att elevernas förkunskaper och motivation skiljer sig åt mellan programmen. Många lärare kommer nog vilja byta till mer lönsamma program.
Hur Lars har tänkt att hantera problemet med de ämnen som inte har nationella prov. I de ämnena gör den undervisande och betygsättande läraren själv proven och sköter själv rättningen. Men Lars verkar ha ett grundmurat förtroende för lärarnas ärlighet och vara övertygad om att de är nöjda med sin nuvarande lön.
Hur tänker Lars hantera risken med att lärarna börjar inrikta undervisningen på det som kommer på provet. Något som är ett jätteproblem i den provstyrda amerikanska skolan. Demokratisk fostran och andra mer svår mätbara undervisningsmål riskera att trängas ut. Men det kanske Lars fixar med något nytt spännande förslag - han verkar idérik.
Men det finns helt klart fördelar med Lars lönesytem - det lär inte dröja många år innan Trelleborg kommer att utnämnas till Sveriges bästa skolkommun - den enda kommunen där alla elever har MVG i allt.
Då kan Jan och Lars gå ut i pressen och berätta att Sveriges skola är världsbäst på kunskaper.
Kan inte någon stoppa Knoll och Tott innan de har förstört den svenska skolan!
Henrik
Sydsvenskan
Dagen
Trelleborgsallehanda
Trelleborgsallehanda
Röda Malmo
christermagister
annarkia

Lärarutveckling och läraraveckling
Antalet underkända elever i svenska, engelska och matte har ökat de senaste åren i Hässleholm. 14 % av grundskoleeleverna har IG i något av de tre ämnena när de lämnar nian. Det innebär att de inte får behörighet till att söka ett gymnasieprogram. Antalet har ökat de senaste åren vilket medför att fler och fler får gå ett år på UC för att läsa upp sina betyg. Ett extra år som givetvis kostar kommunen en hel del pengar. Det finns många olika anledningar till att elever inte lyckas med att få minst godkänt i alla ämnen. Sociala problem av olika slag, sjukdomsproblematik, invandrarbarn som bara har varit i Sverige några år men också elever som skolan har misslyckats med på ett eller annat sätt.
Nu skall BUN dra igång ett projekt för att rycka upp betygssättningen, göra den mer likvärdig. Det är på tiden att lärarna får en möjlighet att kalibrera sina bedömningar med lärare på andra skolor. Förhoppningsvis så kommer det att innebära att betygssystemet blir mer rättvist. Blir projektet en framgång så kommer bedömningsskillnaderna mellan olika skolor och lärare att minska.
Däremot så skall man inte tro att det med automatik kommer att innebära att fler elever når upp till godkänt resultat. Effekten kan faktiskt bli att den genomsnittliga nivån skärps när lärarna gemensamt får diskutera fram en samsyn på nivåerna. Sen kan givetvis mötet mellan olika lärare stimulera till en pedagogisk utveckling som lyfter undervisningen i kommunen och därigenom underlättar för fler elever att klara av både grundskolan och gymnasieskolan.
Men en satsning på lärarutveckling räcker inte när BUN nästa dag satsar på läraravveckling. Sparbetinget som ligger på utbildningsförvaltningen minskar resurserna. Resultatet har blivit färre vikarier, lägre läromedelsanslag och att klasstorlekarna så sakta har börjat krypa upp i kommunen osv.
Resultatet av lärarutvecklingen kommer att visa sig först om några år men resultatet av läraravecklingen kommer omedelbart. Med kommunens nuvarande skolpolicy riskera vi att få betydligt fler än 14 % underkända elever i årskurs nio.


Henrik

KB
KB
NsK

onsdag 9 september 2009

Moderata visdomsord.Alla moderater är tydligen inte avregleringsfundamentalister, så här säger Skånetrafikens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M)"Den här typen av upplägg har man bland annat i Storbritannien där trafiken de senaste åren sålts ut till olika aktörer. Facit är ett fragmenterat utbud som skapat en rad hinder för resenärerna. Utbudet har minskat och blivit krångligare att ta till sig. Dessutom har det i många fall även blivit dyrare trots konkurrens." Han kommenterar regeringens förslag om avreglering av kollektivtrafiken. Hade inte kunnat säga det bättre själv.
Förövrigt så är det fotboll som gäller ikväll.
Henrik

Nsk
Res och Trafikforum

tisdag 8 september 2009

Jag blir så trött...
Svininfluensa hysterin sprider sig mer och mer. Nu vill en församling i Karlskoga införa starkvin istället för lättvin som en åtgärd för att minska spridningen av influensan. Om det är en smart pastor som utnyttjar tillfället för att få lite mer krut i förkunnelsen eller om det är allvarligt menat har jag ingen aning om. I och för sig så hävdar Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro,
– Det har ingen som helst betydelse. Då ska de ha sjuttioprocentig sprit, om det ska han någon effekt, säger han till Karlskoga kuriren.
Jag för min del skulle efter hans vetenskapliga råd rekommendera kyrkorna att överge vinet helt och hållet för istället införa nattvardssupen.
Annars så summera Dagens Svenksbladet perfekt min uppfattning om media hysterin.
Henrik


KB
AB
SVT
Karlskoga Kuriren
Blogg
DN
IOGT

Vikten av att förstå samtiden.

Statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker ställer viktiga frågor kring behovet av en tidsanpassad klassanalys. Trots att de inte har svaren är frågorna relevanta.
PO
Vänstern och informationssamhället

Frys nedskärningarna!Valår och påtryckningar från kommuner, fackföreningar och protesterande medborgare har tvingat regeringen till att tillfälligt höja statsbidragen till kommunerna. Ett välkommet tillskott till hårt pressade kommuner och landsting. Kommuner och landsting som har åderlåtits av borgliga skattesänkningar, privatiseringar och höjda familjestödsutgifter i finanskrisens spår. För Hässleholms del så innebär det enligt preliminära beräkningar ca 37 miljoner kronor i extra statsbidrag. Det här innebär inte att borgligheten har förändrat sin syn på gemensam välfärd utan bara att de vill undvika kommunalskatt höjningar, nedskärningar och protester under valåret. Enkelt uttryckt de försöker köpa sig fyra år till. Fyra år till med minskade statsbidrag, privatiseringar och raserad välfärd efter valet.
Det positiva med gårdagens besked är att det visar att det går att påverka politiken. Nu är det dags för fack- idrotts- kulturföreningar och engagerade medborgare att öka protesterna så att alla nedskärningar kan stoppas. Vi vill ha kvar vår omsorgspersonal, våra lärare, våra fritidsgårdar, våra bibliotek och vårt fritidsläger. Allt detta ingår i välfärdens kärna anser jag. Urban Widmark däremot anser att välfärdens kärna endast består av skattesänkningar och hans kompis Joakim Ollen.
Låt oss tillsammans öka protesterna så politikerna får det svårare att rädda spekulationsbankerna på välfärdens bekostnad.
Henrik
KB
KB
KB
KB
KB
KB
HD
Bloggar

måndag 7 september 2009

Valfläsk!Regeringen skjuter till tio miljarder kronor till kommuner och landsting för 2010 i den kommande budgeten enligt KB. Konjunkturinstitutet (KI) hade räknat med att kommunernas budget skulle öka med 7 miljarder kronor nästa år, varav omkring 1,5 miljarder kronor skulle komma från höjda kommunalskatter.
De nya miljarderna kommer att minska risken för skattehöjningar och skattehöjningar vill regeringen undvika till varje pris. Det skulle ta bort ett av alliansens viktigaste valargument. Nämligen att de har sänkt inkomstskatten för många medborgare. En höjning av kommunalskatterna skulle medföra att skattesänkar argumentet skulle framstå som ihålig retorik.
Det positiva med tillskottet är att nu finns det möjligheter att dra tillbaka många kommunala varsel, en bieffekt av dagens besked. Men vi skall nog inte tro att det har varit regeringens avsikt att rädda kommunala välfärdsjobb. Om sysselsättningen är huvudanledningen till dagens tillskott så hade nog inte moderaterna lovat en utökning av jobbskatteavdraget med 10 miljarder av kommunernas pengar.
Regeringen försöker nu framställa sig som kommunernas räddare - trots att de för ett par dagar sedan lanserade förslag som minskar kommunernas intäkter.
Vem tror de att de lurar.
Henrik
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090907/OPINION/463404956/1338
KB
KB
KB
KB
KD
HD
Aftonbladet
Barometern
DN
SvD
jj.n

söndag 6 september 2009

Årets kalkonfilm!!!Filmen "I skuggan av en vindkraftspark" är årets kalkonfilm i skräckklassen. Det är en "suggestiv" skräckfilm om de hemska följderna av vindkraftverk. Musiken spelar en stor roll i filmen, den absoluta ljudhöjdaren kommer ca en minut in i filmen. När reportageteamets Rolls Royce kommer upp på en kulle uppenbara sig de hemska monstren - effektfullt förstärkt av musiken. Bland de vidrigheter som filmen berättar om är att de boende kan höra vindkraftverken på kvällen om de stänger av tv- apparaten. Givetvis så byggs skräckvisionen upp ytterligare genom att antyda att jättemonstren kommer att kasta is på alla som kommer inom hundra meter. Gå inte i närheten av ett kraftverk om du är rädd om livet är budskapet. Finns mig veterligen ingen som har skadats av iskastande vindkraftverk i hela världen - men i Hishult är man övertygad om att minst halva byn kommer att dö isdöden. Givetvis så finns det också en spännande konspirationshistoria med giriga markägare i hemligt samarbete med den internationella vindkraftsmaffian. Jag stannar där - filmen är ett måste.
Fem Kalkoner får regissören Per von Wachenfeldt för den fantastiska "I skuggan av en vindkraftspark"

Henrik
KB
You Tube

lördag 5 september 2009

Bryt med S!Arbetsförmedlingen bör avvecklas, skatterna skall vara låga, mer motorvägar, ja till friskolor och skrota LAS kräver fyra tunga socialdemokrater på DN debatt. Det är med vänner som de här som Vänsterpartiet tänker samarbeta de närmaste åren. Delar av socialdemokratin står idag till höger om moderaterna. Sven Olof Littorin försvarade LAS på den senaste Moderatstämman - ledande socialdemokrater vill avskaffa den. Ett tecken gott som något på att socialdemokraterna i dag är ett borgligt parti. Socialdemokratin är idag vänsternyliberalismens parti inte ett systemkritiskt parti.
Mona Salin är mer intresserad att jaga medelklassväljare i den politiska mitten än att formulera en politik för arbete och ekonomisk jämlikhet. Tyvärr så är skillnaderna mellan s-politik och m-politik minimala.
Om vänsterpartiet inte bryter med socialdemokraterna å det snaraste så är risken stor att vänsterpartiet kommer att åka ur riksdagen 2014.
Bryt med s - Sveriges arbetare och låginkomsttagare behöver ett vänsterparti som på gator och torg kämpar för arbete och välfärd. Ett vänsterparti som kryper in i värmen på Rosenbad och administrera nedskärningar och nyliberalt systemskifte är dömt till undergång.

Henrik
DN

En ursäkt ändrar ingenting!


En ursäkt ändrar ingenting!

Ursäktandet har brett ut sig! Man ber om ursäkt för allt från för dålig städning till folkmord.
För några år sedan hörde man Göran Persson be om ursäkt för svenska statens illdåd mot –var det samerna eller var det resandefolket eller kanske folk som fått etiketten utvecklingsstörda? Vad är det för allvar i det? Jag ber om ursäkt för något som personer jag inte känner gjort mot andra jag inte känner för 40 år sedan. –Vad är en sådan ursäkt värd?
Att ställa sig och be om ursäkt kostar inte så mycket och gör inte heller någon skillnad.
Tycker man att det var fel, får man väl göra något i praktiken för att kompensera detta!

En annan variant av tomt prat är ”Just nu-svararen”. Om man har ett företag dit många vill ringa så väljer man om man skaffar mer personal som tar emot samtalen eller om man skaffar en ”just nu-svarare”. –”Just nu är det många som ringer till oss. Men ditt samtal är placerat i kö och vi jobbar för du skall få svar så snabbt som möjligt. Tack för att du väntar.” Ibland följt av nån lugnande melodi. Vad hjälper det dig när du sitter där och rasten snart är slut eller bussen snart skall åka? Du ska klara dig med ett tack och brist på hjälp.

Jag kom in på stationen för att åka till Malmö. En snabb blick på skärmen för avgångar visade att den var ur funktion. På en station som är nästan kliniskt ren från personal som vet något om tågtrafiken blir man lite osäker. Hur få reda på från vilken perrong tåget går och exakt vilken tid? Som om en högre makt sett mitt beråd, kom en röst ur högtalaren. Det rasslade och sprakade. Jag kan inte svära på att jag hört allt, inte ens att jag hört rätt –det lilla jag hörde. Man var ledsen för att skärmarna med information om avgångar och ankomster inte fungerade. Man bad om ursäkt!

Vi som besöker Hässleholms station regelbundet vet att det finns många saker som inte fungerar där. Rulltrapporna är avstängda titt som oftast. Skärmarna är släkta. Klockorna är borta. Det luktar kiss i hissen. Vi som använder stationen vill inte ha det så. Vad hjälper det att be om ursäkt? En ursäkt kostar ingenting och betalar ingenting. Vi behöver en fungerande station NU!

Nej! Vi ska sluta acceptera tomt prat och undanflykter. Tjänstemän och politiker i alla nivåer och sammanhang har sitt uppdrag för att ändra vår värld och göra den bättre. Tompratet kan de bespara oss. Informationsskärmen ska funka, gör den inte det så är det nödvändigt att fixa informationen på något annat sätt. Be inte om ursäkt, ordna det! Här och nu!
Det är nu vi behöver service, skola, vård och information. Det är här det ska funka. Passa på medan vi lever! Summa summarum: Det ska va gott, fint, lätt att leva - annars kan det kvitta.

Kristina

fredag 4 september 2009

Spirit of nedläggning
Kronfågel varslar 175 anställda i Kristianstad när de lägger ner slakteriet. Till dessa skall också läggas de som drabbas bland underleverantörer och serviceföretag som Kronfågel anlitar. Kronfågel vill koncentrera all slakt i Sverige till sin fabrik i Valla i Södermanland. Stordrift är Kronfågels recept för att få upp profiten.
Frakta kycklingar på lastbil över halva Sverige för att sedan frakta tillbaka dem till Maxi i Kristianstad är inte en hållbar industristruktur. Miljömässigt är det en katastrof och företaget blir sårbarare för allt från glasattacker till salmonella risker. En rejäl höjning av kilometerskatten skulle förhindra sådana här dumheter. Moraliskt är det ett vidrigt beslut - varför är det bara arbetarna som skall bära bördan av den nuvarande krisen. Svenska Lantmännen och Kronfågel bör också ta sitt samhällsansvar för Kristianstad och Sverige.
Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) säger att kommunen ingenting kan göra. Istället handlar det om att ta hand om "efterdyningarna". Klart kommunen kan agera om kommunledningen vill. Kommunen kan undersöka alla möjligheter som de har för att försvåra flytten för Kronfågel, hota med att säga upp samarbetsavtal, se över olika taxor osv. Ge tjänstemännen i uppdrag att försöka ta fram idéer som kan höja flyttkostnaderna för Kronfågel. I det här läget skall kommunen stå på invånarnas sida inte på "flyttfågelns".
Förhoppnings så kommer facket bör omedelbart ordna möten och protester men även kontakta kollegorna i Valla för att tillsammans utarbeta en strategi mot utflyttningen.

Henrik
KB
KB
KB
KB

torsdag 3 september 2009

Osby lärarna på krigstigen.
De borgliga politikerna fick sina fiskar varma av uppretade förskolelärare igår. Förskolelärarna har fått nog av besparingar inom barnomsorgen - besparingar som kommer att drabba barnen och personalen. Större barngrupper, utsliten personal, försämrad kontakt med föräldrarna blir resultatet av de föreslagna besparingarna enligt förskolelärarna.
De närvarande politikerna var inte beredd att ändra på sina beslut. Det kommer att svida, konstaterade Esbjörn Hansson (GPKS) enligt Norra Skåne.
Det är dags att samla alla som kämpar för välfärdens bevarande i Osby till en stor manifestation. Fackföreningar, politiska partier, påtryckningsgrupper och enskild behöver nog gå samman och tillsammans ordna någon kraftfull manifestation. Trycket från Osbyborna har skakat politikerna men inte lyckats att få majoriteten att ändra sig. Med hopp om att de stridbara Osbyborna ökar trycket ytterligar

Henrik
Nsk

Hjärtat sitter till vänster!

Ett halvtrött Skånedistrikt har fått en reell nytändning genom medlemstillströmning. Så Skåne delas upp i minst tre självständiga avdelningar med Malmö som start. Och du är välkommen på öppnandet! Det är ett öppet möte så du behöver inte vara medlem eller så, så klart.

Kvällen kommer att bli historisk och ses som startskottet på avskaffandet av kapitalismen. Kom, så är du med att skriva historia och du kan berätta för alla att du faktiskt var där.

Du får träffa en livs levande Per-Ola, lyssna på inspirerande tal och du kan dricka vin och diskutera politik med revolutionärer.

http://2.bp.blogspot.com/_tm-MPV9ZX5c/Sp3xr8zbMyI/AAAAAAAAB4s/NPW0CpyEBEw/s1600-h/SP-Malm%C3%B64.jpg


Puss.

onsdag 2 september 2009

Idelöshet!
Om de var någon som trodde att socialdemokraterna hade ett alternativ till den borgliga skolpolitiken så torde de illusionerna nu vara borta. Socialdemokraterna i Kristianstads kommun föreslår tillsammans med folkpartiet att kommunala skolor skall privatiseras. Vi har alla läst om hur privatskolor har färre behöriga lärare, färre lärare per elev, sätter glädjebetyg, vägrar att ta emot elever med olika typer av handikapp och hur konkurserna sprider sig i friskolebranschen.
Socialdemokraterna vill privatisera Gustaf Hellströmskolan, den skola som har högst andel invandrarbarn i hela Kristianstads kommun. Tanken är att Gustaf Hellströmskolan skall läggas ut på anbud. I anbudsförfarandet vinner givetvis det billigaste anbudet något som kommer att drabba eleverna på skolan. Tyvärr så visar förslaget att socialdemokraterna inte har några egna idéer om hur man skulle kunna utveckla skolan.
Här kommer några förslag. Satsa på att göra skolan attraktiv så elever aktivt väljer att söka sig till skolan från andra delar av kommunen. Genom höjd lärartätheten eller förlägg spännande profilklasser till skolan tex musikinriktningar. Men det bästa sättet att ta fram ett alternativ till utförsäljningen vore att genomföra ett öppet stor rådslag där elever, lärare och boende i området skulle ges möjlighet att ta fram utvecklingsidéer för Gustaf Hellströmskolan.

Henrik
KB
KB

tisdag 1 september 2009

Starve the beastUnderskottet i de offentliga finanserna beräknas av ekonomistyrningsverket (ESV) bli 201 miljarder kronor för 2009, en försämring med 40 miljarder från prognosen i våras.
"Vi ligger långt under överskottsmålet och ytterligare finanspolitiska satsningar bör tas med stor försiktighet", säger prognosansvarig Håkan Jönsson på ESV Svenska Dagbladet.
Det är kanske inte så konstigt att statens finanser visar rött när regeringen under mandatperioden har sänkt skatterna med närmare 85 miljarder. Varav huvuddelen har gått till de redan välbeställda. Nu skall moderaterna låna upp 10 miljarder till så att de kan genomföra det sista steget i jobbskatteavdraget. Vi har en regering som lånar till skattesänkningar - undrar vilken kursbok i ekonomi som Anders Borg har läst.
Förra gången borgarna kom till makten så raserade de också statsfinanserna. Det här är ingen slump utan en väl uttänkt konservativ strategi.
Borgligheten vill minska på välfärden men de vet att svenska folket tycker om sina välfärdssystem. De kan därför inte gå tillval på en nedskärningspolitik och hoppas på att få stöd för sin politik. De väljer därför istället en skattesänkningspolitik som dränerar det gemensamma på resurser - om statens skuldsättning blir tillräckligt stor så tvingas nedskärningarna fram. En teori som på amerikanska kallas "Starve the beast". Det är borglighetens inofficiella politik idag. Budget underskottet på 201 miljarder är ingen slump utan resultatet av en medveten politik.
Henrik

Svd
Jonas Sjöstedt
mpartistaten
Wikipedia

Talibanerna och USA på samma sida?I krig kan ibland märkliga saker inträffa som i valet i Afghanistan. Både Talibanerna och USA är emot den nu sittande genomkorrumperade presidenten Karzai. Talibanerna vill att Karzai skall förlora på grund av att han tillhör majoritetsbefolkningen pashutunerna. De räknar med att lättare kunna öka sitt inflytande bland pashutunerna om presidenten kommer från något av minoritetsgrupperna. De har försökt att stoppa valprocessen i de delar av landet där pashtunerna dominerar i ett försök att minska antalet röster för Karzai.
USA är upprörd på Karzai av flera orsaker, korruptionen inom hans administration är gigantisk. Han stöd för den vidriga lagen där män ges rätt att svälta sina hustrur om de inte ställer upp på sex, försvårar för den amerikanska administrationen att motivera närvaron i Afghanistan med att de är där för att försvara kvinnornas rättigheter. Men det viktigaste skälet är nog att Karzai driver en politik för en Afghanisering och regionalisering av konflikten. Han vill att Afghanerna skall få ett större inflytande i hur kriget förs, dvs den Afghanska regeringen och de regionala krigsherrarna. Han vill också att regionala stormakter som Ryssland, Iran, Indien osv skall få ett inflytande i konfliktlösningen.
Finns ingen anledning att svenska soldater skall deltaga i den här röran - dags att åka hem.
Henrik
SvD
HD
HD
DN
www.usablogg.org
Dagens Arena