Insändare och flygblad

Alliansen säljer ut Sverige!

( insändare i Norra Skåne)


Centern är inne på att sälj delar ur Vattenfall, alliansen är oenig i denna frågan men man har hunnit med att sälja Vin & sprit för femtiofem miljarder. Oj vad bra dom är! Ett statligt företag som genererade mycket pengar till välfärden varje år och många andra statliga företag har sålts när borgarna och delvis sossarna får häja på!

Kolla bara på försäkringskassan som man fördärvat den. För att inte tala om dom får sitta fyra år till då, kan vi medborgare säga godnatt till den myndigheten som våra socialistiska vänner varit med om att bygga upp under mycket lång tid. Man har också tagit bort stopplagen i sjukvården och många landsting säljer ut delar av verksamheten, och så står man där oj vad var det som hände? Och även kommunala skolor säljs ut fast man inte vet i fall man får göra det, men då skall man helt plötsligt ändra lagen så man kan göra det och dessutom så säljer man dom för en spottstyver och inte till det faktiska värdet. Friskolorna lockar våra ungdomar med datorer och körkort, och när det inte finns några elever kvar i dom kommunala gymnasieskolorna på olika orter i landet då får man lägga ner dom - vips så var dom borta och våra skattepengar går till den privata friskolans rektor eller sjukhusdirektören så kan dom placera dom pengarna i nya riskkapitalbolag och slutligen gynnar det inte oss medborgare.
Vi i Socialistiska Partiet vill inte ha det på det viset. Vi vill att medborgarnas skattepengar skall utveckla landstingens och kommunernas verksamheter. Därför kommer vi i Socialistiska Partiet i Hässleholm att säga nej till alla kommunala nedskärningsförslag som läggs i kommunfullmäktige om vi kommer in efter valet.

Jonny Danielsson Socialistiska Partiet
Israelisk massaker chockar

( insändare i Norra Skåne)


Israels piratdåd på internationellt vatten och massaker på aktivister som med en humanitär båtkonvoj försökt lindra nöden på Gazaremsan chockar världen idag. Men tyvärr så är kolonialmaktens agerande i linje med hur man har behandlat de förtryckta palestinierna i årtionden.
den israeliska regeringens stödighet saknar gränser när den nu försöker lägga skulden på hjälparbetarna. Dessa anklagas för att betett sig våldsamt när israeliska kommandosoldater bordade fartygen. Om tungt beväpnade pirater på internationellt vatten bordar ett fartyg har naturligtvis de ombordvarande all rätt att försvara sug. Att Israel överhuvudtaget försöker tricket med att lägga skulden på hjälparbetarna visar hur vana de är med att med USA:s stöd i ryggen komma undan med vad som helst.
Och tyvärr möts inte kolonialmaktens agerande med enbart avsky. Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman hyllar i en intervju i aftonbladet det Israeliska illdådet. det visar att det inte finns någon gemensam "svensk" syn på mänskliga rättigheter och internationell rätt.
Nu måste däremot alla anständiga krafter enas i kamp mot den Israeliska kolonialmakten.

Henrik Hedman Socialistiska Partiet

 insändare Nsk 2010-05 -08

För din skull

Vackra bilder av Urban Widmark och andra lokala företrädare pryder alla papperskorgar i centrala Hässleholm och under bilderna det käcka budskapet "För din skull". Moderaterna har startat valrörelsen här i Hässleholm med en färggrann reklamkampanj. Tyvärr så är budskapet otydligt - medborgarna får själv gissa vad ”För din skull" innebär. Men genom att betrakta vad moderaterna faktiskt har gjort under dessa fyra år så blir budskapet tydligare.
För din skull - så tackade Urban Widmark nej till 150 arbetstillfällen när Region Skåne ville bygga en rättspsykiatrisk anläggning i Hässleholm. För din skull - så säger Urban Widmark nej till en satsning på miljövänlig vindkraft. För din skull - så tackar Urban Widmark nej till 34 miljoner extra att satsa på välfärden. Stigande arbetslöshet, annalkande klimatkatastrof och krympande välfärd löser Hässleholms moderater genom att ”För din skull” tacka nej till verksamma åtgärder.

Henrik Hedman – Socialistiska PartietHenrik Hedman


200 000 tusen jobb till vård, skola och omsorg! (flygblad)

Insändare Norra Skåne

Bygg ut den offentliga sektorn – 200 000 fler jobb!
Hösten 2005 lanserade Vänsterpartiet kravet på 200 000 fler jobb i den offentliga sektorn. Det politiska etablissemanget var som väntat inte nådigt i sina fördömanden: ”tokshopping i den offentliga sektorn på framtida generationers bekostnad” och ”chockhöjning av skatterna” var några av invändningar som gjorde sig hörda. Rent allmänt stämplades förslaget som ”orealistiskt”. Lars Ohly och Vänsterpartiet slog till reträtt. I valrörelsen 2006 mumlade Ohly bara fram förslaget i bisatser och det hela drunknade i Alliansens prat om ”arbetslinjen”.
Idag – när den ekonomiska krisen drabbat Sverige, när varslen strömmar genom varje nyhetssändning och när även kommuner och landsting skär ner. Nu, när ekonomin skriker efter stimulansåtgärder och den öppna arbetslösheten i år spås närma sig 10 procent, angriper Per Åke Purk (v) Gustav Fridolin från höger när han som ende riksdagskandidat tydligt tar avstånd från nerskärningarna!
Förklaringen är att Vänsterpartiet i fikandet efter regeringstaburetter kedjat sig fast i ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – ett samarbete som kräver återhållsamhet, budgetdisciplin och marknadsunderordning. Men är kravet på 200 000 fler jobb i den offentliga sektorn verkligen i dagsläget ett utopiskt luftslott?
Nej, säger vi socialister med eftertryck. Kravet är i själva verket lätt att förklara och försvara:
Sedan 1990 har över 200 000 jobb i den offentliga sektorn gått förlorade; på grund av sänkta skatter, en omfördelning från offentlig- till privat konsumtion samt från fattig till rik. Dessutom är Sverige – med ungefär 40 procent högre BNP – trots krisen betydligt rikare idag än 1990. Varför då inte lägga pengarna på att anställa i den offentliga sektorn istället för att betala ut a-kassa och försörjningsstöd till de som har drabbats av arbetslösheten? Därtill har ett flertal undersökningar visat att svensken är villig att betala mer skatt till skola, sjukvård och omsorg. Varför då inte förbättra tjänster som svenska folket ser som så angelägna? Varför inte anställa fler och lätta något på bördan för de hårt ansträngda välfärdsarbetarna? Varför inte återställa den offentliga sektorn till 1990-års nivå?
I över 25 år har en nyliberal ekonomisk politik dränerat vårt gemensamma offentliga ägande. I över 25 år har avreglering, privatisering och skattesänkningar för den välbärgade eliten utarmat den offentliga sektorn. Det är hög tid för en kursändring. Krisen måste bli avstamp för en annan politik. Vi socialister säger 200 000 fler jobb i den offentliga sektorn!

Henrik Hedman Socialistiska Partiet


Flygblad

Bristerna inom skola, vård och omsorg blir bara större och större. Nedskärningar, avsked och överbeläggningar inom vården. Här i Hässleholm så har tex barngrupperna på dagis blivit större, Magnarp och byskolorna lagts ner.
Vi har inte råd att behålla välfärden säger de borgliga nedskärningspolitikerna. Den rödgröna alliansen hukar och bjuder inget motstånd.
Det behövs en offensiv satsning på vård, skola och omsorg. 200 000 nya jobb skulle behövas inom offentlig sektor för att återställa den till 1990 års nivå.
Men är inte det ett orealistiskt förslag som skulle kosta ofantliga summor? Nej faktiskt inte. Snittkostnaden för att anställa en arbetslös kvinna i kommunen är idag 370 000 kronor om året. Men en stor del av den kostnaden kommer tillbaka till det offentliga med en gång. 105 000 i arbetsgivaravgifter, 80 000 i skatt, 10 000 i ökade momsinbetalningar och en besparing på 130 000 i minskad arbetslöshetsersättning Så den ökade kostnaden uppgår endast till 45 000 kronor om året per nyanställd. Totalt så skulle det kosta skattebetalarna ca 9 miljarder om året att anställa 200 000 inom vård skola och omsorg. Givetvis en stor summa men borgarregeringen har sänkt skatten med 85 miljarder de senaste åren. Skattesänkningar som framförallt har gynnat de högavlönade. Tex så försvann 5,9 miljarder när de tog bort förmögenhetsskatten, 10 miljarder beräknas steg fyra i jobbskatteavdraget kosta. Jobbcoacheriet på arbetsförmedlingen kostar 3 miljarder något som man skulle kunna lägga ner med en gång om man satsade på den offentliga sektorn istället. Pengarna finns - det som fattas är en ny politik!


Insändare Norra Skåne

I Sverigedemokraternas Sverige är fritt fram att bete sig svinaktigt.

Edward Galia och intoleransdemokraterna vill lägg ner Diskrimineringsombudsmannen
(DO). Det innebär att det blir fritt fram för arbetsgivare och andra att diskriminera sina anställda och kunder. DO har framgångsrikt drivit ärenden mot arbetsgivare som har betett sig oanständigt, t.ex. Gett kvinnor sämre löneutveckling och sämre arbetsuppgifter i samband med graviditet och föräldraledighet. Arbetsgivaren som nekade en funktionshindrade anställning på grund av att han satt i rullstol. Företaget som nekade en 34 åring en anställning som fläktmontör med motiveringen att han var för ”gammal”. Bussbolaget som nekade en rullstolsburen att åka med bussen med hänvisning till ”säkerhetsreglerna”. Arbetsförmedlingen i Strängnäs som nekade en 62 åring jobb som jobbcoach med hänvisning till att hon var för ”gammal.” Chefen som tyckte att undersköterskan ”vabbat” för mycket och gav henne ett lägre lönebud. Bostadsrättföreningen som inte sålde lägenheten till paret som hade gett högsta budet på grund av deras etniska tillhörighet. För att inte tala om de drygt 6000 kvinnorna som under 2006-2008 fick högre lön därför att DO grep in.

DO utför ett viktigt arbete för att vi ska få ett rättvisare och anständigare Sverige. Sverigedemokraterna anser tydligen att vanligt folk inte skall ha några möjligheter att klaga på och få upprättelser mot arbetsgivare som beter sig svinaktigt.

Henrik Hedman
Socialistiska PartietPressmedelande


Varför vi döper om Hässleholm till Olléneholm!

Vi har klistrat över Hässleholm på alla tätortskyltar in till stan med namnet Olleneholm.

Gratis bilder från aktionen finns på: http://rodagoinge.blogspot.com/
Vi gör det därför vi anser att det borgliga styret håller på att omvandla Hässleholm till en modern bruksort.
Kaptensgården och Ekegården kommunens nya fina äldreboende har sålts till vrakpris till Joakim Ollen. Sjögläntan, äldreboendet i Vinslöv har han också lagt beslag på. Sen tidigare har han köpt upp kommunens framtidssatsning Norra Station. Ringcentralen håller på att överföras till underpris till Joakim Ollen. Badhuset är nästa kommunala inrättning som han hoppas att få lägga vantarna på. Allt levererat på silverfat av hans lilla betjänt i stadshuset det moderata kommunalrådet Urban Widmark. Hässleholm är i snabb takt på väg att omvandlas till en modern bruksort, en bruksort där en brukspatron äger och kontrollera merparten av de verksamheter som är av vikt för medborgarna.

En bruksort där brukspatronen genom sitt ägande har skaffat sig makten att ensidigt diktera pris och villkor för det som tidigare var kommunal service.
En brukspatron som kommer att få ett avgörande inflytande i kommunhusets korridorer.  Hssleholm är på väg att omvandlas till brukspatrons Ollens privata furstendöme där han kan styra och påverka som han vill.
Får den lilla betjänten Urban Widmark sitta kvar så är risken överhängande att mer av den kommunala verksamheten kommer att flyttas över till brukspatron Ollen. Vad är nästa verksamhet som betjänten planerar att överlämna till patronen, Kulturhuset, HTS, fjärrvärmeverket…..
Vi vill med den här protesten tala om för den styrande majoriteten att vi inte vill att Hässleholm omvandlas till en bruksort med en despotisk brukspatron.
Hässleholmare - Låt oss tillsammans slänga ut betjänten i kommande val och därefter låta den nya majoriteten påbörja arbetet med att driva bort brukspatronen från Hässleholm.

Henrik Hedman  Ordförande/ Socialistiska Partiet – Hässleholm

Insändare Norra Skåne

Kompromissens förlorare

Per-Åke Purk (v) hävdar att man måste kompromissa för att uppnå resultat i politiken. Men min kritik av (v) handlar inte om att vänsterpartiet har kompromissat utan om kompromissens innehåll. En kompromiss handlar om ett givande och ett tagande. Det är nog ingen slump att Per-Åke Purk inte med ett ord nämner vad vänsterpartiet har fått igenom i kompromissen med socialdemokraterna och miljöpartiet. För i de gemensamma utspelen från den rödgröna alliansen är det svårt att hitta några verkliga vänsterkrav. Vänsterpartiet planerar att bilda regering med partier som till exempel vill höja pensionsåldern, som i grunden är positiv till vinstutdelningar i friskolor och man har även accepterat budgettaket, överskottsmålet i statsfinanserna och en oberoende riksbank. De tre hörnstenarna i de senaste decenniernas nyliberala politik. Därmed frånhänder man sig möjligheten att driva en offensiv politik för välfärdsupprustning och jobb. Per-Åke och vänsterpartiet har själv insett det och tagit bort alla konkreta välfärdskrav från sitt valmanifest och ersatt dem med tom retorik. Tyvärr det är det enda som (v) har fått igenom i alliansförhandlingarna en ministerpost till Lars Ohly - kul för honom men det lär inte förbättra situationen för välfärden eller de arbetslösa. Fortsätter vänsterpartiets ledning på den här inslagna vägen så kommer vi nog få välkomna fler avhoppade vänsterpartister till Socialistiska Partiet

Henrik Hedman – Socialistiska Partiet


Insändare - Svar på moderaternas ordförande Ernst Herslows insändare

Marknadsmyter Norra Skåne

Ernst Herslov orerar mot skattehöjningar i sin senaste insändare. Påståendena staplas på varandra, tyvärr så är Herslovs påståenden i ekonomiska frågor lika dåligt underbyggda som hans påståenden i klimatfrågan. Han hävdar att sänkta skatter leder till fler jobb. Men det finns det inga belägg för, däremot finns det tydlig statistik från SCB som visar att högre skatter ger fler jobb. Det är ganska självklart egentligen. Sänkta skatter skapar inte mer pengar utan flyttar endast köpkraft från den offentliga sektorn till den privata sektorn. Den offentliga sektorn lägger sina resurser framförallt på löner till skol-, vård- och omsorgspersonal. När man minskar resurserna till den offentliga sektorn och överför dem till den privata sektorn så förändras också hur pengarna används. I den privata sektorn används pengarna framförallt till privatkonsumtion t.ex. till ny platt-tv, semesterresor eller kläder. Men dessa varor och tjänster tillverkas inte i Sverige utan utomlands. Konsekvensen av Ernst Herslovs och moderaternas skattesänkningsiver är att offentliga arbetstillfällen försvinner från Sverige och privata arbetstillfällen ökar i Kina.

Vi kan minska arbetslösheten och samtidigt få en kvalitativ vård, omsorg och skola om skatten höjs för den välbeställda övre medelklassen
Henrik Hedman – Socialistiska partiet

Insändare Skola Norra Skåne


Behöriga lärare är bättre

Göran Persson hävdar i en insändare att "obehöriga lärare kan vara bra". Nyckelordet i den meningen är "kan". Kan är inte detsamma som är. Göran Persson har nog inte förstått vad lärarutbildningen innehåller, det är inte bara ämneskunskaper. Gedigna ämneskunskaper är viktiga men de måste kombineras med en god förståelse av lärandets alla svårigheter.

Lärarutbildningen ger studenterna kunskap i många olika aspekter av läraryrket tex hur betygsystemet är uppbyggt, undervisningsmetodik, skoljuridik, läraretik, sekretesslagstiftning, diskriminering och mobbing problematik, läroplanskunskap, ungdomars utveckling, gruppsykologi, didaktisk vetenskapsteori och mycket annat.

Utöver det så får studenterna bla träna sig i klassrumsledarskap, tavelteknik, förmåga att anpassa undervisningen till eleverna, muntlig och skriftlig kommunikation, provkonstruktion och elevbemötande under sin praktik.

Sammanlagt ett och ett halvt års heltidsstudier på högskolan utöver ämnesstudierna. Givetvis så finns det vissa hårt arbetande naturbegåvningar som lär sig allt det här utan högskolestudier. Men först efter år av missuppfattningar och misstag och de är få och räcker knappast till för att fylla upp John Bauers lärarkår.

Henrik Hedman
Socialistiska partiet


Insändare Norra Skåne - John Bauer


John Bauer prioriterar vinsten – inte eleverna.

Här i Hässleholm så gick det 327 elever läsåret 08/09 på John Bauer ( Skolverket). John Bauer koncernen har funnits sedan 1999 då den första skolan startades i Jönköping. Därefter så har skolan växt till att bli en av Sveriges största privata skolkoncerner. Det är också ett mycket lönsamt företag. År 2005 och 2006 fick man totalt 1,8 miljarder i kommunintäkter. Knappt 1,7 miljarder användes vilket innebar att man på de här två åren gjorde en vinst på ungefär 120 miljoner kronor.

Får eleverna och skattebetalarna valuta för pengarna eller är det endast ägarna som tjänar något på affären. Är John Bauer en högkvalitativ skola med engagerad ledning som satsar allt på att hjälpa Hässleholms ungdomar till fina studie resultat?
Tyvärr inte, för vid en djupare granskning av skolverkets statistik så framstår JB som en bedrövlig utbildningsanläggning. En utbildningsanläggning där avkastningen verkar vara det centrala och inte elevernas studieresultat

Några av JB,s knep för att krama ut vinst ur en redan mager elevpeng.

Enligt Skolverket så är endast 33,6% av JBs lärare behöriga. Som jämförelse hade 80,1% av HTS lärare pedagogisk högskoleexamen samma år (läsåret 08/09), Jacobsskolan 81,5 % och Linneskolan 89,6%.
Det är självklart billigare att anställa outbildad personal än utbildad personal. Lika självklart är det att kunnigare handledare producerar bättre resultat.

Den stora förtjänsten gör JBs ägare på det enkla faktumet att om man inte anställer lärare så har man inga utgifter. Enligt skolverkets statistik så har JB i Hässleholm 6,9 lärare per hundra elever. Jacobsskolan som har liknanden program som JB har 9,1 lärare per hundra elever. Jacobsskolan har drygt 30 % fler lärare per hundra elever än vad JB har. JB i Hässleholm är inget undantag utan att ha glest mellan lärarna är en central del av JBs nationella affärsmetod.


Det finns många elever som har olika typer inlärningssvårigheter tex dyslexi och dyskalkyli. För att inte tala om alla elever som rent allmänt har läs och skrivsvårigheter. Ett sätt att möta och hjälpa elever med dessa problem är att anställa högskoleutbildade specialpedagoger. På tex Jacobsskolan fanns det enligt Skolverket läsåret 08/09 3.6 heltidstjänster till 604 elever, HTS hade 1,4 heltidstjänster till 784 elever.

På John Bauer i Hässleholm fanns det ingen högskoleutbildad specialpedagog! Det är ingen slump. Läsåret 08/09 gick det 10702 gymnasieelever på olika John Bauer skolor i landet. Men det fanns endast 9,4 högskoleutbildade specialpedagoger på John Bauers gymnasieskolor i hela landet. Som jämförelse hade Hässleholms gymnasieskolor samanlagt 13,5 högskoleutbildade specialpedagoger till 1957 eleverTrots en stor vinst – satsar koncernen endast småpengar på utbildad specialisthjälp till sina elever. Anledning är givetvis att extra stöd kostar pengar och allt som kostar hotar kärnverksamheten – vinsten.
Det är nog så att det snabbaste och enklaste sättet att förbättra Hässleholms skolor är att lägga ner John Bauer.

Henrik Hedman
Socialistiska Partiet

Flygblad Olleneholm

Varför vi bytte namn på Hässleholm till Olléneholm?


Kaptensgården och Ekegården kommunens nya fina äldreboende har sålts till vrakpris till Joakim Ollen. Sjögläntan äldreboendet i Vinslöv har han också lagt beslag på. Sen tidigare har han lagt beslag på kommunens framtid satsning Norra Station. Ringcentralen håller på att överföras till underpris på Joakim Ollen. Badhuset är nästa kommunala inrättning som han väntar på att få lägga vantarna på. Allt levererat på silverfat av hans lilla betjänt i stadshuset det moderata kommunalrådet Urban Widmark. Hässleholm är på väg att omvandlas till en bruksort, en bruksort där en brukspatron äger och kontrollera merparten av de verksamheter som är av vikt för medborgarna. På köpet får vi också en brukspatron som kommer att få ett avgörande inflytande i kommunhuset. Vi hässleholmare riskerar att styras av brukspatronens infall och nycker. Hässleholm riskera att blir brukspatrons Ollens lilla furstendöme där han kan styra och påverka som han vill.
Får den lilla betjänten Urban Widmark sitta kvar så är risken överhängande att mer av den kommunala verksamheten kommer att flyttas över till brukspatron Ollen. Vad är nästa verksamhet som betjänten kommer att levererera till patronen, kulturhuset, Tekniskaskolan eller rent utav kyrkogården?
Vi vill med den här protesten tala om för den styrande majoriteten att vi inte vill att Hässleholm omvandlas till en bruksort med en despotisk brukspatron. Låt oss tillsammans slänga ut betjänten i kommande val och därefter låta den nya majoriteten påbörja arbetet med att driva bort brukspatronen från Hässleholm.

Socialistiska Partiet - Hässleholm

Hässleholmsbyggen måste ta sitt ansvar!

Jonnys insändare i Norra Skåne
Hässleholmsbyggen borde ta ansvar för att bygga fler och billiga lägenheter för ungdomar som vill skaffa sig ett eget boende. Sedan finns där en riktig akilleshäl till. Det är den om andrahandskontrakten som nästan aldrig övergår i förstahandskontrakt för alla dom som lever i utanförskap för att använda alliansens
ordval. Kommuninvånare som har betalningsanmärkningar av en eller annan orsak men där
det finns någon form av referens att saker och ting börjar ordna upp sig igen men där det inte finns någon som kan gå i borgen för dom. Eller så kanske där finns gamla hyresskulder som är jättegamla men personen i fråga lever ett helt annat liv i dag. Tänker berätta en historia som en mycket god vän till mig råkat ut för när det
gäller Hässleholmsbyggen. Han har levt i utanförskap med missbruk och kriminalitet
på grund av sin beroendesjukdom. Han tog tag i sin livssituation med allt vad det
innebär. Slutade missbruka och därmed slutade han att åka in och ut ur fängelse och vara kriminell. Skaffade sig en utbildning och tog hand om sin tonårsdotter som flyttade hem till honom, så en eventuell skuldsanering fick vänta! Lägenhet hade
han också ordnat men nu förhöll det sej på det viset att han varit drogfri i åtta
år och ville flytta ihop med sin tjej så dom gick till Hässleholmsbyggen och fick ett mycket dåligt bemötande av kvinnan som tog emot dom. Där fick han veta att han
hade en hyresskuld som var cirka 15 år gammal. Då förklarade han sin livssituation
i dag och att hans nuvarande hyresvärd kunde vara hans referens. Han har inte missat en enda hyra på dom åtta åren han bott där och alltid betalat i tid. Någon borgen kunde han inte trolla fram och man frågade heller inte honom om det då man inte
var intresserad. Dom flesta som levt i ett sådant här utanförskap har kanske
ofta dåliga hemförhållande. Det kanske är så att ens egna föräldrar själv
har missbruksproblem och därför inte kan borga för en eller rent av är dom döda!
Låt människor ta ansvar för sina liv och hjälp dom med det när dom visar att dom kan ta ansvar för sitt liv. Det är kanske så att även om min vän skulle bli av med sina betalningsanmärkningar så är han inte välkommen hos Hässleholmsbyggen? Så Stephan Persson du kanske borde prata med din styrelse? Uppdrag granskning har kanske inte
fel, det kanske hade sett annorlunda ut om det hade varit fler kvinnor som suttit med i styrelserna i dom kommunala bolagen Jag sitter själv med i socialnämnden.
Jonny Danielsson
Socialistiska partiet


Min insändare om "böteshotet" som publicerades i Norra Skåne idag

Moderat städiver


Tydligen så har kommunens moderater blivit irriterade av vår kampanj mot utförsäljningen av kommunal egendom till Joakim Ollen. Men istället för att ta en öppen politisk debatt om privatiseringarnas konsekvenser, undersöker nu moderaterna om det finns möjligheter att böteslägga kritik mot deras politik.
Jag är övertygad om att hässleholmarna föredrar politiker som debatterar sakfrågorna framför humorlösa pampar som kastar den kommunala maktapparaten på sina kritiker.

Henrik Hedman - Socialistiska Partiet

Insändare Norra Skåne

Våga diskutera statliga banker

Av Henrik Hedman 23 JUNI 2009 23.00
En ek symboliserar trygghet och stabilitet. Van att stå emot de mest kraftiga stormar. Eken var länge Sparbankernas symbol och handlade om småspararnas trygghet. Våra besparingar skulle förvaltas med långsiktigt ansvar på säkert avstånd från storfinansens operationer. Idag har eken fällts och förvandlats till ett guldmynt i Swedbanks logotyp. Kan symboliken vara tydligare?

Av tryggheten blev spekulation, av sparbanksidén en rovgirig affärsbank med spararnas pengar som högriskkapital. Men den nyliberala yrans giriga drömmar har kraschat. Miljarder som satsades i den globala finanskarusellen är borta: Lehman Brothers, Hansabank och TAS-Kommerzbank.

Hur många av de miljarder som spekulerades i Lettland är borta? Och i Ukraina? Hundratusentals småsparare får nu betala kalaset med lägre insättningsränta och högre utlåningsränta och för att sopa igen de svartaste hålen tvingas vi skattebetalarna gå in med pengar för att rädda bankerna. Regeringen avsätter miljardtals kronor för att säkra banker som Swedbank och SEB. Det betyder mindre pengar till vård, skola, omsorg, infrastruktur och klimatomställning. Nedskärningar i den offentliga sektorn genomförs nu i hela landet för att få fram pengar till att garantera spekulationsbankernas fortbestånd.

Också raset för kronan och pensionsfondernas värden förklaras till stor del av bankernas vårdslösa affärer. Klart är redan att den spruckna bubblan efter Swedbanks svindlande affärer lett till en dramatisk svältkur för det lettiska folket.
De svenska bankerna har två gånger på 15 år lyckats spekulera sönder Sveriges ekonomi. Nu skall förlusterna än en gång bäras av det allmänna. Har inte den globala finanskraschen visat att sparande och kreditgivning är alldeles för viktiga samhällsfunktioner för att överlåtas till giriga spekulanter och kortsiktiga finansklippare? Det är dags att börja diskutera om vi skall ha privata banker överhuvudtaget, allmännyttigt statligt ägande av affärsbankerna är ett tilltalande alternativ.