måndag 30 augusti 2010

SD - rasisterna visar sitt rätta ansikte

Tv4 har betackat sig för att visa Sverigedemokraterna rasistiska valfilm. Heder åt TV4 - för det är en vidrig film. Så här beskriver Norra Skånes bloggare Mikael Sundström handlingen: Handlingen är enkel: moment 1) statsfinanssiffror rusar i botten tills en varning uppstår. Moment 2) Två finansiella nödbromsar dyker upp i fokus, en för invandring, en för pensioner. Moment 3) en pensionär på rullator släpar sig fram mot nödbromsarna. Moment 4) En atletisk och burkhaklädd skara rusar om pensionären. Moment 5) händer lyfts mot nödbromsarna.
Efter att ha sett filmen så framstår den tveklöst som rasistisk. Tänk vilket liv det skulle ha blivit om man bytte ut de burkaklädda kvinnorna mot 10 korpulenta judar, med feta ringprydda fingrar och kroknäsa. än en gång har SD visat att de är ett rasistisktparti

Henrik

KB KB skånskan NSK

söndag 29 augusti 2010

Mona Sahlins bräckliga sits

Vi kan vara övertygade om att knivar slipas inom det socialdemokratiska partiet inför en eventuell valförlust. Mona Sahlins ställning är utomordentligt svag. En stark ökning av stödet för socialdemokratin krönt med en valseger kan givetvis ändra på situationen, men så ser det inte i skrivande stund ut. Socialdemokratin har istället historiskt låga siffror i opinionsundersökningarna. Det är möjligt att det är närheten till valet, och omöjligheten att just nu byta partiledare, som räddar kvar Sahlin. Hon har enligt opinionsundersökningarna extremt lågt förtroende – också bland traditionellt socialdemokratiskt röstande – men det är antagligen så att motståndet mot henne är mångfasetterat med många olika kulörer.

Som ny minister i början av 90-talet fick Sahlin uppgiften att försöka genomdriva ett förslag om begränsning av strejkrätten. Detta ledde till hårda reaktioner från fackligt aktiva och hon fick bära hundhuvudet för en politik som givetvis var hela den socialdemokratiska regeringens. Hon kom snabbt att förknippas med “förnyarna” inom socialdemokraterna, som accepterade alltmer av det nyliberala evangeliet.

Samtidigt som förnyarna övergav kampen mot privatiseringar och nedskärningar så hade man ett behov av att profilera sig som progressiva. Svaret blev att lyfta fram nödvändiga förbättringar för diskriminerade och eftersatta grupper, men där dessa förbättringar inte utmanade det nyliberala projektet. Förnyarna blev ofta taleskvinnor/män för kvinnors, homosexuellas och invandrares rättigheter.

Detta sätt att överge arbetarklassens sociala frågor, men ändå kunna skapa en bild av sig själva som progressiva, hade Europas socialdemokrater bland annat tillägnat sig av Bill Clinton. Detta betyder inte att dessa “nya” frågor var oviktiga. Den som exempelvis läser Kjell Östbergs Palmebiografi kan konstatera vilken underordnad roll kvinnofrågan spelade i det socialdemokratiska partiet på 1950-talet och början av 60-talet – härvidlag har över tiden en mycket positiv förändring ägt rum.

Att de homosexuellas situation i samhället under de senaste decennierna genomgått en dramatisk förbättring och att försvaret av invandrarnas rättigheter är en central fråga är naturligtvis också självklart. Ändå är det nödvändigt att peka på att högersocialdemokrater använder en progressiv image i dessa frågor för att komma bort från det faktum att man övergett klassfrågorna, och då inte bara inhemska sociala klassfrågor. De socialdemokratiska förnyarna har också helt lämnat allt vad internationell solidaritet och kritik av imperialismen vill säga.

Det finns inom socialdemokratin och bland de traditionella väljarna en kritik av Sahlin och förnyarna för att ha övergett arbetarfrågorna, kampen mot nyliberala privatiseringar och kritiken av imperialismen. Men det finns också en opinion bland traditionella väljare, och även partimedlemmar, som vänder sig mot de progressiva sidorna som förknippas med henne; försvaret av kvinnornas, homosexuellas och invandrares rättigheter.

Det är ingen alltför djärv gissning att mången betongsosse inte heller har det helt lätt för att acceptera en kvinna som partiledare. Vilken tendens är då starkast? Vilka är de som inte längre säger sig vilja rösta på socialdemokraterna? Man önskar givetvis att det vore vänsterkritikerna, men då borde man kunna skönja en tydlig positionering åt vänster från tidigare socialdemokratiska väljare. Sanningen är dock att det verkar som om väldigt få av dessa går åt vänster.

Vänsterpartiets opinionssiffror pekar i alla fall inte på det. Möjligtvis återfinns missnöjda vänsterkritiker bakom miljöpartiets ökade stödtrupper, eller kanske bland de som överhuvudtaget inte säger sig veta vad de ska rösta på.

Opinionsmätningar ger emellertid vid handen att upp till 30 procent av metallarbetarna kan tänka sig att rösta på moderaterna. Sanningen är nog att med det under decennier sjunkande klassmedvetandet så är fanflykten en högerutveckling. Med socialdemokraternas egen marsch högerut så upplevs en röst på det andra blocket inte heller som ett lika dramatiskt brott med traditioner och samhörighet som det en gång gjorde.

Det är naturligtvis så att dagens socialdemokrati vid makten har administrerat en till stora delar nyliberal politik, men en seger för den borgerliga alliansen kommer att göra ont etter värre och innebära grönt ljus för hämningslösa attacker på arbetarklassens intressen. Dessa attacker kommer inte att effektivt bekämpas av den perspektivlösa socialdemokratin, med eller utan Mona Sahlin. Motståndet måste komma underifrån.


Nsk nsk skånskan skånskan KB svensson


Internationalen

lördag 28 augusti 2010

valkampanjen rullar på


Hässleholm har startat en trevlig tradition med arkitektritade valstugor. En del är riktigt fina andra borde kanske inte lämnat ritbordet. Men hur som helst ett roligt inslag i valrörelsen.
Här huserar överklassens parti - önskar bara att det stannade inne i stugan.
Öka skillnaderna och rikare överklass går de till val på.

Det konservativa moralisterna drog nog nitlotten när stugorna fördelades.


Inget fel på stugan men den var nytjärad och luktade riktigt skarpt. Undrar om inte moralgubbarna och moraltanterna blev ganska höga framåt eftermiddagen.

Moderatkopian fick en passande färg till sin valstuga. Skall man döma efter trafiken in i stugan så verkar inte utspelet om att sälja Hässleholms sjukhus ha dragit någon entusiastisk publik. Tyvärr för moderatkopian så är de inte heller det trovärdigaste alternativet för rasisterna - men de försöker.
Högerbönder fick en rund stuga med kamin. Smarta som de är eldade de på i kaminen - var inte riktigt vad Hässleholmarna längtade efter en varm höstdag.
Det förtvinade och uppgivna smårasister fick vindarnas tempel med öppna väggar åt alla håll. Behövs nog vädras en heldel där - inte ens närheten till de konservativa moralisternas luktade valstuga kunde dämpa den unkna doften från vindarnas tempel.
Svikarna stod i en plåthydda gjord av återvunna aluminiumburkar. Tyvärr så går de till val återvunnen politik från Göran Perssons glansdagar. Fanns nog inga entusiastiska väljare på den tiden och skall man döma av opinionssiffrorna så gör inte väljarna vågen den här gången hellre.

Den stora betong stugan fick flummarna flytta in i. Lika intetsägande som deras politik är den stora betongklossen.

Mesarna gömde sig längst in i en avlång stuga -vi får se om de kommer ut innan valet är över

Våra lokal missnöjespartister fick ett skrultigt växthus. Troligen sista gången de får en stuga. Skulle inte bli det minsta förvånad om de åker ut ur fullmäktige - saknad av ingen.

Det hände en del annat på torget också tex så kramade glada SSU;are Reinfeldt :)


Men Socialistiska Partiet var givetvis också på torget och med den mest udda "valstugan". Den var klart minst men är laddad med kraftfulla politiska argument. Vi delade inte ut rosor, godis, kapsylöppnare eller nyckelringar. Vi nöjde oss med att dela ut politiska argument till positiva Hässleholmare.
Henrik
KB NSK NSK

fredag 27 augusti 2010

Skit i miljönVägtrafiken är en av det allra största orsakerna till utsläpp av koldioxid. Koldioxid utsläppen är som bekant den stora boven bakom den globala uppvärmningen. I sommar har vi sett hur klimatet har börjat löpa amok med torka och bränder i Ryssland, gigantiska översvämningar i Pakistan och Kina. De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för dessa klimatkatastrofer är gigantiska. Då satsar den borgliga majoriteten miljoner på att ytterligare öka vägtrafiken. Bilindustrin och oljeindustrin jublar säkert åt denna investering. Tyvärr är det naturen, klimatet och de framtida generationerna som kommer att få betala priset på den felsatsningen. Ett ansvarsfullt beslut hade varit att satsa på spårbunden och miljövänlig transport teknik i stället. Ett tydligt exempel på att borglig miljöpolitik mest består av retorik men är tomt på framtidsinvesteringar.


Henrik


KB

Lyckat möte


Daniel Ankarloo höll ett uppskattat föredrag i går. Han gick igenom många av de myter som används för att motivera privatiseringar av välfärden. Rekommenderar starkt hans bok "Marknadsmyter" - nödvändig läsning för alla som vill behålla en välfärd i offentlig regi.

Henrik

Vänsterpartiets grundläggande brister

Vänsterpartiets grundläggande brister

Av ledarred

”Om vi ska bygga världens bästa välfärd måste vi stoppa läckaget av skattepengar från välfärden till privata företag”. Dessa ord fälldes av Lars Ohly på Vänsterpartiets egentliga valrörelseupptakt i sörmländska Gnesta nu i helgen. Dessutom lade han fram mer detaljerade förslag om hur man ska få bort vinstintresset från skolväsendet. Allt detta är utmärkt och särskiljer Vänsterpartiet från de övriga riksdagspartierna.

Emellertid påpekade även Ohly att ”lagstiftningar på flera områden är inte aktuellt i dagsläget”. Man kan då fråga sig Ohly och Vänsterpartiet hur man exempelvis ska kunna komma åt de stora privata bolagen inom vårdsektorn – som Capio, Attendo, Aleris med flera – bolag som årligen plundrar det allmänna på miljardbelopp? Varför bara nöja sig med skolan? Och hur rimmar det med parollen ”världens bästa välfärd utan privata vinster”, som Ohly tidigare i sommar trummade fram i sitt tal under Almedalsveckan?

Tyvärr är det inte ovanligt att Vänsterpartiet garnerar sin politik med ofullständigheter och motsägelser av det här slaget. Vi socialister tror att det beror på att partiet dras med tre grundläggande brister:

- Vänsterpartiet är i sin ekonomiska politik fången inom de ramar som det kapitalistiska systemet sätter. När man talar om vilka resurser som finns till att bygga den sociala välfärden exkluderar man, precis som alla de andra riksdagspartierna, nästan helt de enorma rikedomar som ackumuleras i det privata näringslivet. De årliga aktieutdelningarna, som överstiger 200 miljarder kronor, ses som förbjuden frukt utanför politikens aktionsradie. Det är symptomatiskt att den modesta förmögenhetsskatt på ynka tre miljarder, som man tillsammans med sina oppositionskamrater i S och Mp vill återinföra, är tänkt att ske ”i bred dialog med näringslivet”. I och med samarbetet med S och Mp böjer sig också Vänsterpartiet för de nyliberala kriterier – budgetöverskott, överskottsmål, oberoende riksbank, etc – som under lång tid dikterat den svenska ekonomiska politiken.

-Om Vänsterpartiet torgför radikalare uppfattningar stannar det ofta vid ”önskelistor”, ståndpunkter som inte partiet driver här och nu utan mer är drömmar om vad som skulle kunna göras i en annan bättre framtida värld. Det kan illustreras med hur Ohly i sitt Almedalstal nu i sommar målade upp partiets välfärdsvisioner: ”Det ska inte vara dyrare att gå till tandläkaren än att gå till doktorn”, ”vi i Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri kollektivtrafik med tätare turer”, och så vidare. Det här är dock inga krav som finns med i partiets valplattform eller som man på något sätt försöker bygga opinion runt omkring utan just bara drömmar för framtiden. Det är talande nog också en skriande diskrepans mellan de tankar om socialism, jämlikhet och internationell solidaritet som man kan ta del av i partiprogrammet och partiets faktiska vardagspolitik.

-Vänsterpartiet saknar en radikal strategi för samhällsförändring. Visst finns det enskilda partimedlemmar som gör ett gott jobb inom fackföreningar och sociala rörelser, men partiet är i hög grad renons på medvetna kollektiva ingripanden i dessa sammanhang. Det här är grunden till att Vänsterpartiet ingått i valsamverkan med S och Mp. Trots att man till stora delar nödgats att göra avkall på sin egna politik, resonerar man som så att det i alla fall i någon mån förskjuter politiken åt vänster. Sedan är det en annan femma att man tvingas svälja såväl att Sverige deltar i imperialistiska militära expeditioner som att den sociala välfärden invaderas av privata vinstintressen. Utan en ordentlig utomparlamentarisk praktik och strategi blir man som Vänsterpartiet det rådande systemets och parlamentarismens fånge.

Nu närmar sig riksdagsvalet i en tid då radikala krafter i det svenska samhället är ytterligt tilbakapressade. Självklart ser vi socialister det som oerhört angeläget att den borgerliga Alliansen efter höstens val tvingas lämna statsrådstaburetterna och Rosenbad. Men än väsentligare, för att decennier av ensidig klasspolitik till kapitalets fromma ska kunna brytas, är att få till stånd utomparlamentariska mobiliseringar – över särskiljande partigränser – i vardagspolitisk dagskamp.


NSK KB

torsdag 26 augusti 2010

Offentligt Möte


Marknadsmyter
Daniel Ankarloo, författaren till boken "Marknadsmyter" diskuterar välfärden och propagandan som används för att rasera den.
26 augusti kl 1900
Kulturhuset Hässleholm
föreningslokal 1

Alkoholpolitik


IOGT- NTO arrangerade en alkoholpolitisk debatt i går. Det var en god uppslutning av intresserade och kommunalpolitiker ca 50 personer. Jag räknade inte deltagarna men salen var i stort sett fullsatt. Allt från pensionärer till ungdomar - mycket stor åldersblandning. Skulle inte förvåna mig om det kommer att bli den lokala debatt där mest ungdomar närvarar.
Lokala alkoholpolitiska debatter är ganska absurda tillställningar. Där satt representanter för de politiska partierna som på riksplanet under de senaste 30 åren fattat det ena alkoholliberala beslut efter det andra tex avskaffandet av lördagsstängt på bolaget, alkoholskattesänkningar, ökade införselkvoter, tillåtande av alkoholreklam, generösare regler för utskänkningstillstånd osv. Även om man kan anse att vissa enskilda av dessa beslut är korrekta har total resultatet blivit att det dricks mer.
Men på lokalplanet så är alla överens om att det behövs åtgärder mot det ökande drickandet. Att vara liberal är att vara kluven men i alkoholfrågan verkar det gälla alla partier. Centern, moderaterna och folkpartiet vill tillåta gårdsförsäljning samtidigt som man lokalt vill försöka minska drickandet. Ytterligare ett exempel på en politik som inte går i hop.
De lokala representanterna vill alla gott i alkoholfrågan och många av dem brinner för den. Men så länge rikspolitikerna liberaliserar alkohollagstiftningen så är de lokala åtgärderna impotenta. Därmed inte sagt att man skall ge upp - givetvis så skall alla prövas. Fler poliser, fler kontroller, utökad vård, fler alkoholfria mötesplatser osv. Men alkoholpolitiken kommer aldrig att bli slagkraftig om inte rikspolitiken går i takt med lokalpolitiken.
Sverigedemokraterna hade inte ens brytt sig med att komma till debatten, miljöpartiet och folkets väls representanter öppnade inte ens munnen och vänsterpartiet lyckades bara komma med en lam uppmaning till föräldrarna att inte köpa ut alkohol till sina barn. Det var vi, socialdemokraterna, folkpartiet och viss mån kristdemokraterna som hade något att tillföra debatten. Vi föreslog bland annat ett ungdomens hus i centrum, ökade föreningsbidrag och att kommunen skulle sätta press på handlarna att stoppa den illegala alkoholförsäljningen till minderåriga. Om kassorna programmeras att kräva legitimation så fort någon vill köpa 3,5% öl kan en stor del av den illegala öl försäljningen stoppas. Löser i och för sig inte alkoholproblemet men ett lite steg i alla fall.

Henrik

KB Nsk

tisdag 24 augusti 2010

Torsk - JB

JB har fått kritik av skolinspektionen. I och för sig får alla skolor kritik då och då. Men JB lyckas givetvis utmärka sig. De har efter kritiken börjat bygga en sal för bla Kemi - en kurs som JB ger och betygsätter. Problemet hur har man kunnat starta en Kemi kurs utan labsal?

För i kursplanen för Kemi A står det att: Eleven skall kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resultatet samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt. Hur gör man det utan kemisal övergår mitt förstånd

I betygskriterierna står det:
G
Eleven utför laborationer och undersökande uppgifter enligt instruktioner och använder för situationen lämplig laboratorieutrustning samt tillämpar gällande säkerhetsföreskrifter.

VG

Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar.

MVG

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter såväl teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar slutsatser samt bidrar med egna reflexioner

Eleverna kan inte ha uppfyllt betygskriterierna utan kemisal. Men godkända har de blivit ändå.
Ytterligare en gång visa JB att de inte är ett seriöst utbildningsföretag. Kemisalar kostar pengar, kostnader minskar vinsten - lösningen fusk med betygsättningen. Tyvärr så blir eleverna och skattebetalarna lurade. Eleverna får inte de kunskaper de har rätt till och vi skattebetalare får inte den utbildning utförd som vi betalar för.

Avslutning av artikeln måste vara ett skämt: Skolinspektionen har av de skolor som inspekterats bjudit in Johan Bauer gymnasiet som föredragshållare vid ett seminarium som hålls i Lund den åttonde september med anledning av rapporten.
–Skolinspektionen tyckte att vi arbetade systematiskt och på ett bra sätt samt att vi kommit relativt långt. Vi skall berätta om hur vi arbetar med betygsättningen på vår skola, avslutar Mikael Lindén.
JB skall alltså berätta hur de arbetar med betygsättning. Ungefär som att låta en bankrånare berätta om hur man följer lagen. Skulle mycket gärna vilja deltaga på det seminariet. Undra vad titeln på rektor Mikael Lindéns anförande är? - Lättare att sätta betyg om man stryker vissa betygskriterier?
Stäng ner John Bauer och omskola Linden till stand up komiker

Henrik

Nsk KB

Aktiviteter

Alkoholpolitisk debatt

Vad gör politikerna i Hässleholms kommun för att minska alkoholvåldet och stoppa langningen?

Den frågan tillsammans med många andra frågor vill IOGT-NTO och Skånes Nykterhetsförbund diskutera onsdagen den 25 augusti i föreningens lokal på Kyrkgatan 1 i Hässleholm.
Jonny Danielsson är Socialistiska Partiets representant i debatten


Offentligt Möte

Marknadsmyter
Daniel Ankarloo, författaren till boken "Marknadsmyter" diskuterar välfärden och propagandan som används för att rasera den.
26 augusti kl 1900
Kulturhuset Hässleholm
föreningslokal 1

Välkommen

måndag 23 augusti 2010

VIP kort i vården.

folkpartiets och stdemokraternas vill införa Stureplanskrogarnas kösystem i den skånska vården. För vad det i praktiken innebär är att skattebetalarna står för grundfinansieringen - lokaler, apparater och personalutveckling.
Sen skall det privatasjukjhuset ha möjlighet att sälja tjänster på den öppna marknaden. kristdemokratren Berit Wirödal försöker få det att låta som om huvuddelen skulle komma från något annat land. Men de stora intäkterna skulle komma från alla svenskar som via arbetet har en privat sjukförsäkring. De välbeställda skulle helt enkelt få en gräddfil förbi alla köer. Det är vad förslaaget innebär. Givetvis så kommer intresset att stödja en väl utbyggd vård till alla att minska bland de välbeställda om de kan betala sig förbi kön. Släng förslaget i papperskorgen och bygg ut en välfungerande vård till alla skåningar istället.
Pengar kan tas från börsföretagens vinster, försvarets Afghanistan äventyr och rejält höjd förmögenhetsskatt.

Henrik
nsk nsk
KB

söndag 22 augusti 2010

Hässleholm skall säljas

Den lokala borgliga alliansen har nu skickat ut sitt valmanifest till oss medborgare. Där skriver de att "utmaningsrätt" skall införas i kommunen. Så här beskriver svenskt näringsliv vad utmaningsrätt är; Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
På enkel svenska innebär det här att vem som helst kan lägga anbud på vilken kommunalverksamhet som helst. Mellan 700 till 1000 miljarder värdera näringslivet den här "marknaden" till. Det innebär att de vill ta över hela den kommunala verksamheten i sverige minus direkt myndighetsutövandet. Skolor, äldreboende, energibolag, fastigheter osv. Borgarna i kommunen vill nu öppna rejält för diverse företag att ta över driften och ägandet av vår gemensamma välfärd.
Givetvis så kommer borgarna att säga att det bara kommer att handla om perifera områden som tex vandrarhemmet. Men det är givetvis bara nys - de privat intresseren som ser 1000 miljarder hägra framför ögonen kommer givetvis inte nöja sig med några vandrarhem - de vill ha hela kakan. I moderatledda Uddevalla kommun så är all verksamhet möjlig att utmana. Givetvis så är målet det samma i Hässleholm. Möjligen så planera borgarna att starta lite försiktigt här men vi kan vara ganska så övertygade om att i nästa valrörelse så kommer de att säga "nu går vi vidare med steg två i utmaningsrätten".

Om moderaternas vision förverkligas i Hässleholm kommer kommunen att vara totalt förvandlad om tio år.
Då har Eon utmanat kommunen och tagit över fjärrvärmeverket - med spännande taxehöjningar som följd. John Bauer koncernen har utmanat HTS och infört sin revolutionerande pedagogik där. Pysslingen AB driver våra grundskolor och Joakim Ollen tar hand om biljettintäkterna på det nya badhuset. Vi har fått en kommun där några brukspatroner styr och ställer hur de vill. Moderaterna kommer givetvis att sköta sin del och se till att skattepengarna snabbt och effektivt hamnar på brukspatronernas konton.

Valet den 19 september handlar om vi ska behålla moderatstyret eller om vi skall behålla en gemensam välfärd.

Henrik
Nsk nsk

lördag 21 augusti 2010

Kommunalrådet är förbannad

Vi hade en trevlig aktivitetsdag i Hässleholm i dag. Dagen började med torgmöte där vi beskrev borgarnas utförsäljningsplaner för åhörarna på torget. Vi gisslade även deras tidigare privatiseringar som är på väg att omvandla vår stad till Joakim Ollens stad, Olleneholm.
Tydligen var det något i vårt budskap som retade upp moderaterna och det moderata kommunalrådet Urban Vidmark som också var på torget i sina ljusblå uniformer. Han bestämde sig mot slutet att komma fram och läsa lusen av oss. Han var mycket upprörd över en rad i vårt fina flygblad. Förtal, lögn och jag vet inte allt han kallade det. Men han påpekade flera gånger att han skulle stämma oss för ärekränkning om vi inte ändrade flygbladet.
Vår torgmötestid var då slut så vi tog en välförtjänt lunchpaus. Givetvis så pratade vi om vårt upprörda kommunalråd. Vi var rörande överens om att han måste vara mycket störd på oss. Svenska kommunalråd brukar inte hota politiska motståndare. Troligtvis så börjar de känna sig besvärade av den politik vi bedriver här i Hässleholm. Det har kommit en tuffare opposition till stan som förmår röra om i grytan.
Vi beslöt att det är en demokratisk välgärning om så många Hässleholmare som möjligt känner till vad som står i flygbladet - Om Urban skulle gå till polisen. Då kan de själv bedöma vad som är rätt eller fel. Stärkt i vår demokratiska upplysningsiver avslutade vi dagen med att sprida flygbladet i ett par stora bostadsområden.
Nu väntar vi bara med spänning på Urban Vidmarks åtgärder.
Avslutar med ett favorit citat från Clint Eastwood-"make my day"

Henrik

fredag 20 augusti 2010

John Bauer eländet

Blev uppringd av en hårfrisörska igår. Vi hade ett intressant och givande samtal ända tills hon var tvungen att bryta för att det kom en kund. Hon undrade lite om varför vi skickade ut brevet. Den hårda konkurrensen på frisörmarknaden kunde hon definitivt verifiera.Däremot var hon inte riktigt säker på om brevskrivandet var ett bra sätt att förhindra frisörutbildningar. Jag höll med om att det finns problem med metoden men att den hade lyckats att rikta ljuset på problemet. Vilket givetvis bara är första steget om vi skall lyckas stoppa John Bauers lurendrejeri. Vi avslutade samtalet lite tvärt där jag uppmanade henne att ta och diskutera saken i hantverksföreningen här i Hässleholm. Ett förslag som föll i god jord.
Det verkar som om vårt brev diskuteras i större och större kretsar. En insändarskribent i norran hoppade på mig i dag och ansåg att jag saknade både politisk kunskap och talang. Hoppas han förstod vårt resonemang bättre när han läste vår insändare som var publicerad bredvid hans kommentarer.
Henrik

Två skolor - olika beslut

I Hässleholm finns det två renodlade yrkesgymnasier, Jacobsskolan och John Bauer. Jacobsskolan är en kommunal skola och John Bauer är en privatskola. Bägge skolorna finansieras genom den kommunala elevpengen. Deras intäkter bestäms av hur många elever som vill gå på respektive skola. Lyckas de attrahera många elever stiger intäkterna, elevpengen variera beroende på vilket program eleverna söker sig till. En elev på frisörprogrammet generera ca 85500 kronor per år till skolan. En elev som går på tex industriprogrammet ger skolan en högre elevpeng därför att kostnaderna för maskiner och lokaler är dyrare. En svarv kostar mer än en sax. Den lägsta elevpengen har samhällsprogrammet för det har i princip bara kostnader för läroböcker och lärare.
Jacobsskolan och John Bauer agerar bägge på en skolmarknad där det gäller att varje år attrahera så många elever som möjligt. Reklam, öppet hus, deltagande på utbildningsmässor i Hässleholm, Kristianstad och Höör och ha fräscha hemsidor är några av de sätt skolorna använder för att locka till sig elever.
Den stora skillnaden mellan skolorna är att de har två olika uppdrag från sina respektive ägare. Den kommunala Jacobsskolan har i uppdrag att anordna en kvalitativ utbildning för bygdens elever i samverkan med det lokala näringslivet. John Bauer har i uppdrag från sina ägare att generera så hög vinst som möjligt. Allt annat är underordnat vinstkravet. Blir det ingen vinst så lägger de danska riskkapitalisterna ner skolan.
Olika målsättningar leder till olika bedömningar. Jacobsskolan startar inte en utbildning om det inte finns någon efterfrågan på arbetsmarknaden även om utbildningen skulle ha lockat elever att söka till skolan. Man avstår från inkomster om man bedömer att eleverna inte skulle ha en rimlig chans att få arbete efter genomförd utbildning. Ett helt logiskt beslut utifrån Jacobsskolans uppdrag. Det som inte nämns i artikeln var att skolan för ett par år sen funderade på att starta en frisörutbildning men avstod efter kontakter med frisörbranschen.
John Bauer däremot har vinst som högsta och enda ledstjärna. De funderar aldrig på vad som händer med eleverna efteråt. Elevernas framtid är ointressant för John Bauer eftersom den inte genererar någon elevpeng. Moral och ansvarstagande för sina elevers framtid ingår inte i John Bauers affärsidé.
Ett ansvarsfullt beslut av John Bauer hade varit att inte starta en frisörutbildning utan istället insett att det hade varit bättre för eleverna om de hade valt en annan studieinriktning.
Det är dags att göra Hässleholm till en kommun fri från friskolor för våra ungdomars skull

Henrik
Norran

torsdag 19 augusti 2010

Allt skall säljas

Efter valet så kommer smörgåsbordet att dukas upp för Joakim Ollen, John Bauer och andra sk "välfärdsentreprenörer." Den lokala alliansen vill nämligen att hela den kommunala verksamheten skall privatiseras. De går till val på att införa utmaningsrätt för kommunala tjänster. så här beskriver Svenskt näringsliv utmaningsrätten. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas. Kommunens skall uppmuntra och ge rätt till privata företag att lägga anbud på någon verksamhet. Kommunen (Urban Vidmark) gör sedan en bedömning av budet och anser han att det är bättre så får "entreprenören" ta över.
Kommunala tjänster är tex, värmeverket, skolor, äldrevård, parkförvaltning, bibliotek badhuset osv. Det är i princip allt utom direkt myndighetsutövning.
Det är alltså fullt möjligt att någon kapitalstark grupp tar över hela grundskolan eller gymnasieskolan. Värmeverket torde många energibolag vara intresserade av. Driften av det nya 170 miljoners badhuset har de redan bestämt skall privatiseras. Ett bra deal för den som får uppdraget (Joakim Ollen?), först så betalar skattebetalarna badhuset därefter få entreprenören göra vinst på verksamheten. Kommunen betalar och bygger ett företag och sen skänker de bort intäkterna till någon välfärdsentreprenör. Säkert ingen nackdel att vara en gammal partikamrat till Urban när uppdragen skall fördelas.
Vi kommer att fortsätta vår kamp mot privatiseringarna men det behövs att alla drabbade kommuninvånare tar upp kampen mot den privatiseringshysteri som kommer att drabba kommunen efter valet. Socialdemokraterna och Vänstern säger som vanligt ingenting. Socialdemokraterna har bara mumlat lite om att de inte vill sälja ut äldrevården - men att låta någon "välfärdskapitalist" att ta över badhuset har de ingenting emot. Vänsterpartiet i Hässleholm - där råder tystnad.

Henrik


NSK NSK

tisdag 17 augusti 2010

Brevet till frisörerna

Vi har skrivit ett brev, inte ett e-postmeddelande som Norran råkade skriva i artikeln, till samtliga frisörsalonger i Hässleholm. I brevet så uppmanar vi frisörerna att vägra ta emot praktikelever från John Bauer. Utan praktikplatser så får utbildningen inte genomföras och måste läggas ner. Anledningen till att vi är kritiska mot frisörutbildningen är att de förkommer en extrem överutbildning av frisörer i Sverige. Eleverna lockas att gå en treårig utbildning som för de allra flesta leder till arbetslöshet. Frisörskan Mikaela Håkansson på salong Hårtåtten berättar för Norra Skåne har de redan fått fyra förfrågningar om praktikplats och att det är helt hysteriskt många frisörsalonger här i Hässleholm. Det är inte bara hysteriskt många salonger i Hässleholm utan så är det i hela landet.
Karl Axel Hill, rektorn för den kommunala gymnasieskolan i Sibbhult säger till Norran Man måste se till hur många som faktiskt kan få jobb i morgon. Det blir nog svårt att ens få APU-platser till alla eleverna.
Han menar vidare att det är eleven som kommer i kläm i såna här situationer, inte skolan.
– Det är synd om ungdomarna, säger Karl Axel Hill.

Frisörsföretagarna är också starkt kritisk mot John Bauers tilltag att starta upp en utbildning för frisörer. – Vi befarar att många som inte får jobb kommer att ställa sig hemma och klippa svart, säger Staffan Westman, utbildningschef.

Däremot så är John Bauers rektor Mikael Lindén tyst – han vill inte kommentera vill inte kommentera kritiken. En talande tystnad.

Skulle också vilja veta vad våra politiker har tänkt göra för att förhindra att ungdomarna lockas kasta kasta bort sin tid på en värdelös utbildning.

Vi i Socialistiska Partiet kommer däremot inte att vara tysta om de missförhållandena som John Bauer orsakar.

Henrik

Norra Skåne

SR DT sydsvenskan aftonbladet GP sydöstran nk
Vänsterbloggar svensson

Vem behöver fler frisörer?Vi har i dagarna skickat ut ett brev till Hässleholms samtliga drygt 40 frisörsalonger där vi uppmanar dem att inte ta emot praktik elever (APU elever) från John Bauer. Anledningen till att vi vänder oss till Hässleholms frisörer är att i höst så startar de danska riskkapitalisterna som äger John Bauer koncernen en frisörsutbildning i Hässleholm. När programmet är fullt utbyggt så kommer det att utexamineras 25 frisörer årligen från John Bauer. Det innebär att i nordost Skåne kommer det att utbildas ytterligare 250 nya frisörer den kommande tioårsperioden. Utöver de som redan utbildas i Sibbhult och Kristianstad. Tyvärr så kommer en mycket stor del av dessa ungdomars framtidsplaner att sluta i kronisk arbetslöshet. Så här skriver Arbetsförmedlingen om frisörernas framtida arbetsmarknad " Under de senaste åren har arbetsmarknaden för frisörer försämrats. Arbetslösheten ligger på en högre nivå än genomsnittet för samtliga yrken och under det kommande året blir konkurrensen om de lediga jobben fortsatt hård i hela landet. Det är en situation som väntas bestå också under de kommande tio åren. . Idag utbildas det ca 2600 frisörer om året, branschen har ett behov av ca 500 nya frisörer per år. Frisörseleverna har med andra ord en drygt 80 % risk att bli arbetslösa. Att då som John Bauer koncernen starta ytterligare en frisörutbildning är ingenting annat än ett cyniskt försök att tjäna pengar på ungdomarnas orealistiska framtidsdrömmar. Talande nog så nämner inte John Bauer någonting om arbetsmarknadsutsikterna i sin reklam för programmet på sin hemsida.

Resultatet av John Bauers satsning är: Först får skattebetalarna betala elevpeng till John Bauers arbetslöshetsutbildning. Därefter får skattebetalarna betala ut olika former av arbetslöshetsunderstöd och i slutändan även bekosta en omskolning.

Men det här drabbar inte bara ungdomarna utan det är också ett reellt hot mot arbetsförhållandena och lönsamheten i hela frisörsbranschen. Den lokala utbildningsexplosionen av frisörer kommer att leda till en kraftig överetablering av frisörer. För Hässleholms frisörer innebär det en stor risk för rejält sjunkande lönsamhet, när fler skall dela på kakan. Andra kända problem som uppkommer i branscher med kraftig överetablering är försämrade arbetsvillkor, mer deltidsjobb, skattefusk, ökning av svart arbete osv.

De enda som tjänar på John Bauers frisörsutbildning är de danska riskkapitalisterna som har köpt upp koncernen.

.

När alla våra ledande politiker från vänsterpartiet till sverigedemokraterna vägrar att ta sitt vuxenansvar och sätta stopp för John Bauers cyniska utnyttjande av elevernas framtidsdrömmar, vänder vi oss till branschen och uppmanar den att vägra ta emot praktikelever. Utan praktikplatser får inte utbildningen genomföras enligt skolverket. När politikerna sviker ungdomarna sätter vi vårt hopp till kämpande medborgarna med eller utan sax.

Henrik Hedman Socialistiska Partiet


SR NK Aftonbladet

måndag 16 augusti 2010

Stressens orsaker

En anledning till det här är regeringens illa genomtänkta förslag om meritpoäng. Meritpoäng är framförallt nödvändigt för de elever som skall söka in på någon översökt utbildning på universitet. Som arbetsmarknaden ser ut måste tjejer plugga vidare i högre grad för att kunna få ett arbete med en vettig lön. Killarna däremot har fler gymnasiala yrkesutbildningar att välja på som ger en vettig lön. Pojkar som skall bli tex byggnadsarbetare eller elektriker behöver inte ta meritkurser, de är färdigutbildade efter gymnasiet. Kvinnoarbeten som socionom eller sjuksköterska fodrar däremot högskoleutbildning och där är det konkurrens om platserna. Meritpoäng blir då ett sätt att förbättra sitt konkurrensläge.
Problemet med reformen är att den tvingar de redan studiemotiverade, framförallt tjejer, att plugga hårdare. Det skulle ha varit betydligt bättre om det kom en reform som motiverade omotiverade att studera lite mer.
Men regeringen har gjort precis tvärtom. I den nya gymnasiereformen så har man förändrat framförallt killprogrammen så de passar studieomotiverade pojkar bättre. För pojkarna har man tagit bort "tunga" kurser och därmed anpassat programmen efter de omotiverade pojkarna.
För tjejerna har man infört meritpoäng för att piska dem hårdare. Flickor piskar man, pojkar sopar man banan för.
Givetvis är inga av de här besluten gjort utifrån kön men på grund av att arbetsmarknaden och gymnasiet är extremt könsuppdelat blir det effekten.
Riv upp och gör om.
Henrik
nsk

söndag 15 augusti 2010

Lördag i Hässleholm


En intressant aktivitetsdag i H ässleholm. Vi hann med att samla pengar till "Ship to Gaza", bli erbjudna att deltaga i den kommunalpolitiska debatten som hölls i Partyfabrikens festivaltält. Jättetrevligt innan moderatorn satte sig på tvären och vägrade vara moderator om vi skulle få vara med. Endast partier som sitter i kommunfullmäktige skulle det vara, därmed basta. Ett stort tack till John Bruun (fp) som gjorde ett rejält försök övertala moderatorn. Även Vänsterpartiet gjorde en insats i frågan. Tyvärr så hjälpte det inte.
Men bokbord hade vi och mat bjöd Partyfabriken på. Tack det smakade bra.

Det intressantaste med debatten var den snabbt ihopmålade skylten som vi höll framför debattpodiet. För jag undrar verkligen varför det sitter nio olika partier i kommunalfullmäktige. Alla verkade var i stort sett överens med varandra. Det var små nyansskillnader i de olika partiföreträdarnas åsikter. Undrar hur många i publiken som i en blindtest hade kunnat skilja dem åt. Jag skulle helt klart ha stora problem. Det behövs inte nio likadana partier i fullmäktige. Rösta på Socialistiska Partiet och få in en verkligt uppkäftigt alternativ i fullmäktige. Med lite tur så ramlar ett par av de gråååa partierna ur. Då blir det åtminstone roligare debatter nästa val

Henrik

nsk

Vänsterpartiets grundläggande brister


Av ledarred

”Om vi ska bygga världens bästa välfärd måste vi stoppa läckaget av skattepengar från välfärden till privata företag”. Dessa ord fälldes av Lars Ohly på Vänsterpartiets egentliga valrörelseupptakt i sörmländska Gnesta nu i helgen. Dessutom lade han fram mer detaljerade förslag om hur man ska få bort vinstintresset från skolväsendet. Allt detta är utmärkt och särskiljer Vänsterpartiet från de övriga riksdagspartierna.

Emellertid påpekade även Ohly att ”lagstiftningar på flera områden är inte aktuellt i dagsläget”. Man kan då fråga sig Ohly och Vänsterpartiet hur man exempelvis ska kunna komma åt de stora privata bolagen inom vårdsektorn – som Capio, Attendo, Aleris med flera – bolag som årligen plundrar det allmänna på miljardbelopp? Varför bara nöja sig med skolan? Och hur rimmar det med parollen ”världens bästa välfärd utan privata vinster”, som Ohly tidigare i sommar trummade fram i sitt tal under Almedalsveckan?

Tyvärr är det inte ovanligt att Vänsterpartiet garnerar sin politik med ofullständigheter och motsägelser av det här slaget. Vi socialister tror att det beror på att partiet dras med tre grundläggande brister:

- Vänsterpartiet är i sin ekonomiska politik fången inom de ramar som det kapitalistiska systemet sätter. När man talar om vilka resurser som finns till att bygga den sociala välfärden exkluderar man, precis som alla de andra riksdagspartierna, nästan helt de enorma rikedomar som ackumuleras i det privata näringslivet. De årliga aktieutdelningarna, som överstiger 200 miljarder kronor, ses som förbjuden frukt utanför politikens aktionsradie. Det är symptomatiskt att den modesta förmögenhetsskatt på ynka tre miljarder, som man tillsammans med sina oppositionskamrater i S och Mp vill återinföra, är tänkt att ske ”i bred dialog med näringslivet”. I och med samarbetet med S och Mp böjer sig också Vänsterpartiet för de nyliberala kriterier – budgetöverskott, överskottsmål, oberoende riksbank, etc – som under lång tid dikterat den svenska ekonomiska politiken.

-Om Vänsterpartiet torgför radikalare uppfattningar stannar det ofta vid ”önskelistor”, ståndpunkter som inte partiet driver här och nu utan mer är drömmar om vad som skulle kunna göras i en annan bättre framtida värld. Det kan illustreras med hur Ohly i sitt Almedalstal nu i sommar målade upp partiets välfärdsvisioner: ”Det ska inte vara dyrare att gå till tandläkaren än att gå till doktorn”, ”vi i Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri kollektivtrafik med tätare turer”, och så vidare. Det här är dock inga krav som finns med i partiets valplattform eller som man på något sätt försöker bygga opinion runt omkring utan just bara drömmar för framtiden. Det är talande nog också en skriande diskrepans mellan de tankar om socialism, jämlikhet och internationell solidaritet som man kan ta del av i partiprogrammet och partiets faktiska vardagspolitik.

-Vänsterpartiet saknar en radikal strategi för samhällsförändring. Visst finns det enskilda partimedlemmar som gör ett gott jobb inom fackföreningar och sociala rörelser, men partiet är i hög grad renons på medvetna kollektiva ingripanden i dessa sammanhang. Det här är grunden till att Vänsterpartiet ingått i valsamverkan med S och Mp. Trots att man till stora delar nödgats att göra avkall på sin egna politik, resonerar man som så att det i alla fall i någon mån förskjuter politiken åt vänster. Sedan är det en annan femma att man tvingas svälja såväl att Sverige deltar i imperialistiska militära expeditioner som att den sociala välfärden invaderas av privata vinstintressen. Utan en ordentlig utomparlamentarisk praktik och strategi blir man som Vänsterpartiet det rådande systemets och parlamentarismens fånge.

Nu närmar sig riksdagsvalet i en tid då radikala krafter i det svenska samhället är ytterligt tilbakapressade. Självklart ser vi socialister det som oerhört angeläget att den borgerliga Alliansen efter höstens val tvingas lämna statsrådstaburetterna och Rosenbad. Men än väsentligare, för att decennier av ensidig klasspolitik till kapitalets fromma ska kunna brytas, är att få till stånd utomparlamentariska mobiliseringar – över särskiljande partigränser – i vardagspolitisk dagskamp.

lördag 14 augusti 2010

Lördag i Hässleholm


En intressant aktivitetsdag i H ässleholm. Vi hann med att samla pengar till "Ship to Gaza", bli erbjudna att deltaga i den kommunalpolitiska debatten som hölls i Partyfabrikens festivaltält. Jättetrevligt innan moderatorn satte sig på tvären och vägrade vara moderator om vi skulle få vara med. Endast partier som sitter i kommunfullmäktige skulle det vara, därmed basta. Ett stort tack till John Bruun (fp) som gjorde ett rejält försök övertala moderatorn. Även Vänsterpartiet gjorde en insats i frågan. Tyvärr så hjälpte det inte.
Men bokbord hade vi och mat bjöd Partyfabriken på. Tack det smakade bra.

Det intressantaste med debatten var den snabbt ihopmålade skylten som vi höll framför debattpodiet. För jag undrar verkligen varför det sitter nio olika partier i kommunalfullmäktige. Alla verkade var i stort sett överens med varandra. Det var små nyansskillnader i de olika partiföreträdarnas åsikter. Undrar hur många i publiken som i en blindtest hade kunnat skilja dem åt. Jag skulle helt klart ha stora problem. Det behövs inte nio likadana partier i fullmäktige. Rösta på Socialistiska Partiet och få in en verkligt uppkäftigt alternativ i fullmäktige. Med lite tur så ramlar ett par av de gråååa partierna ur. Då blir det åtminstone roligare debatter nästa val

Henrik

fredag 13 augusti 2010

Alliansen säljer ut Sverige!

Centern är inne på att sälj delar ur Vattenfall, alliansen är oenig i denna frågan men man har hunnit med att sälja Vin & sprit för femtiofem miljarder. Oj vad bra dom är! Ett statligt företag som genererade mycket pengar till välfärden varje år och många andra statliga företag har sålts när borgarna och delvis sossarna får häja på!

Kolla bara på försäkringskassan som man fördärvat den. För att inte tala om dom får sitta fyra år till då, kan vi medborgare säga godnatt till den myndigheten som våra socialistiska vänner varit med om att bygga upp under mycket lång tid. Man har också tagit bort stopplagen i sjukvården och många landsting säljer ut delar av verksamheten, och så står man där oj vad var det som hände? Och även kommunala skolor säljs ut fast man inte vet i fall man får göra det, men då skall man helt plötsligt ändra lagen så man kan göra det och dessutom så säljer man dom för en spottstyver och inte till det faktiska värdet. Friskolorna lockar våra ungdomar med datorer och körkort, och när det inte finns några elever kvar i dom kommunala gymnasieskolorna på olika orter i landet då får man lägga ner dom - vips så var dom borta och våra skattepengar går till den privata friskolans rektor eller sjukhusdirektören så kan dom placera dom pengarna i nya riskkapitalbolag och slutligen gynnar det inte oss medborgare.
Vi i Socialistiska Partiet vill inte ha det på det viset. Vi vill att medborgarnas skattepengar skall utveckla landstingens och kommunernas verksamheter. Därför kommer vi i Socialistiska Partiet i Hässleholm att säga nej till alla kommunala nedskärningsförslag som läggs i kommunfullmäktige om vi kommer in efter valet.

Jonny Danielsson Socialistiska Partiet

torsdag 12 augusti 2010

Fegt regeringen

Regeringen backar nu och skall göra om de nya antagningsreglerna. De skyller på att de inte kunde förutse alla konsekvenser. Att äldre elever som inte visste att de skulle ta "meritkurser" skulle missgynnas av det nya systemet var nog uppenbart från början. Hela iden med meritpoäng var att gynna extraläsning. Att man backar nu handlar inte om att man inte kunde förutse alla konsekvenser. Den enda konsekvensen man inte hade förutsett var de massiva protesterna.
Meritpoäng är för övrigt tveksamt. De elever som jagar meritpoäng är de som redan är studiemotiverade. Elever som vill bli tex läkare, dessa elever behöver inte mer piska och stress. De elever som inte planerar att söka till universitetet eller till kurser som inte är översökta behöver inga meritpoäng. Andra tokigheter är att en stor del av de utdelade meritpoängen går till elever som har läst några av de gamla kolonialspråken som franska och tyska. Knappast framtidens viktigaste språk. Kinesiska och hindu är nog nödvändigare eller för svenska läkare vore kunskaper i albanska, arabiska eller persiska nyttigt
Henrik

DN
aftonbladert

Ställ om elproduktionen

De svenska kärnkraftverken är gamla och slitna de är mellan 25 och 38 år gamla. Det är med kärnkraftverk som med gamla bilar, med stigande ålder så ökar reparationsbehovet och driftsäkerheten minskar. Något som vi fick uppleva förra vintern när kärnkraftsoligopolet (EON, Fortum och Vattenfall) samtidigt stängde av två reaktorer för reparation under årets kallaste tid. Rätt tänkt av kärnkraftsoligopolet för då steg priset på den el de levererade från deras andra kärnkraftsverk. Tråkigt för oss elkonsumenter som fick betala skyhöga elräkningar. Nu hoppas kärnkraftsoligopolet t att det skall bli möjligt att bygga nya kärnkraftverk som kan ersätta de verk som börjar falla för åldersträcket. Skulle de lyckas så kommer vi elkonsumenter att vara kvar i oligopolet strupgrepp i ytterligare 30 – 40 år.

Men vi har en chans att bryta energijättarnas makt genom att satsa på alternativa energikällor som sol och vind. Sol och vindenergi släpper inte ut några växthusgaser, är miljövänligt och befinner sig i en snabb teknisk utveckling. Men sol och vind har en annan fördel också och det är att ingen kan äga och kontrollera dessa energikällor. Vem som helst med ett litet kapital kan skörda energin och därmed bli mindre beroende av energijättarna. För större projekt kan kommuner eller andelsföreningar vara lösningen.

En satsning på sol och vind skulle kunna vara en framtidssatsning för oss här i Hässleholm. Byggandet, underhåll och tillsyn skulle skapa arbetstillfällen åt arbetslösa Hässleholmare. Inkomsterna från elförsäljningen skulle stärka ekonomin i hela Hässleholms kommun. Jag är hellre beroende av Sveriges bönder för min elkonsumtion än av energioligopolet.


Henrik

Nsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skånskan 1 2 3 4 5 6 7


1 2

onsdag 11 augusti 2010

LRF har bitit sig själv i svansen

LRF har bitit sig själv i svansen
Ett av de första besluten som den nuvarande regeringen fattade när det tillträdde var att lägga ner Djurskyddsmyndigheten.Det var ett av bonderörelsens (LRF) krav på den nya regeringen. Djurskyddsmyndigheten hade börjat bli lite för besvärlig för bönderna. Djurskyddsmyndigheten ställde helt enkelt krav på bönderna som de inte ville följa. Blir för dyrt , för besvärligt och onödigt ansåg bonderörelsen. Visst fanns de vissa krav som myndigheten ställde som inte var helt genomtänkta. Men istället för att utveckla regelverket så ville bönderna att myndigheten skulle avvecklas.
Nu så gnäller bönder och näringsföreträda på djurrättsalliansen för att de avslöjar missförhållanden som en väl fungerande djurskyddsmyndighet hade kunnat förhindra från att uppkomma. Skillnaden för bönderna är att nu får det visa upp sin smutsiga byk offentligt. De får stå med skammen och stammande försöka hitta på några dåliga undanflykter. Hade vi haft en djurskyddsmyndighet så skulle problem har lösts i dialog mellan bönderna och myndigheten. De hade sluppit media uppmärksamheten.
Först var det grisarna och nu minkarna, dessa två avslöjanden har nog skadat svensk jordbruksnäring mer än något annan händelse. Den bild som LRF genom åren har målat upp om ett miljövänlig och humant svenskt jordbruk har havererat. Nu vet vi att de förkommer samma svinerier inom svenskt jordbruk som ute på kontinenten. Varför välja svenskt kött när det inte är bättre än utländskt? Tyvärr LRF. Kortsiktiga vinster har förbytts i långsiktiga förluster. Enda sättet att återupprätta ert och jordbrukets anseende är om ni börjar kräva återupprättande av djurskyddsmyndigheten. Det kommer fler avslöjanden - djurrättsalliansen lär inte försvinna.

Henrik

Henrik

Nsk 1 2 3 4 5 Skånskan 1 2 3 4 5 Laholm 1 2 Blt 1 2 3 SMP 1 2 3


tisdag 10 augusti 2010

Jag överlevde!!!

Jag överlevde svininfluensa trots att jag inte vaccinerade mig. Överlevde fågelinfluensan också. Kommer troligen att överleva älginfluensan eller kattinfluensan eller vilken som blir den nästa.
Här är en del länkar till bloggare som har skrivit bra om influensa hysterin.
Henrik

blogg 1 2 3 4 5

Nsk skånskan laholm blt hd

måndag 9 augusti 2010

Norran har problem med mattematiken

Norran skriver: Att vinstförbud skulle förbättra skolresultaten är lika logiskt som att vinstförbud skulle få byggfirmor att bygga robustare och bättre skolor. Ett fullständigt absurt påstående. Självklart så försämrar vinstuttag undervisningen.
Grundskolorna får i snitt 87 958 kronor (2009) per elev och år. En friskola som har 30 elever per årskurs får 87958 kronor gånger nio årskurser per år =791622 kronor. Avsätter skolan 15 % av elevpengen till vinst så blir det 118 743 kronor. Det är helt självklart att dessa pengar istället hade kunnat läggas på något som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Mer lärartid, skolböcker, kurator på deltid osv.
Vinst innebär att eleverna får mindre av något. Men Norran verkar inte inse det eller mer troligt så värnar de aktieägarnas intressen mer än barnens.Henrik
mer om friskolorna 1 2 3 4 5 Nsk
svd Expressen

söndag 8 augusti 2010

Yr i snurrefronten

Folkpartiet har tydligen bestämt sig för att vinna valet på dumma och ogenomtänkta "skolreforms förslag". Först försökte de visa sig kraftfulla genom att föreslå att frånvaron skall skrivas in i terminsbetyget. Syftet var enligt Björklund att föräldrarna skulle få information om sina barns skolk. Skolministern vet tydligen inte att alla föräldrar kallas till utvecklingsamtal en gång per termin och där får veta sina barns frånvaro. Han är tydligen också ovetande om att många skolor har infört datasystem som gör det möjligt för föräldrarna att kolla sina barns närvaro via internet varje dag. Men målgruppen för det här meningslösa förslaget var nog Sveriges pensionärer som inte vet hur det fungerar i skolan i dag.
Sen sprutade folkpartiets valstrateger ut ett förslag om att föräldrar till elever som skolkar skulle tvingas vara med i skolan. Hur skall man tvinga någon till det? polishämtning? Vad händer om det är en ensamstående arbetslös förälder med flera barn. Skall hela barnaskaran följa med eller fixar Björklund fram någon barnvakt? Hur många dar skall föräldern vara där? Är Björklund så dum så att han tror att ett enstaka besök av mamma eller pappa förändrar stökiga barn? (Svensson har fler invändningar)
Det tredje förslaget låter först ganska vettigt - en satsning på skolsköterskor, syo-konsulenter och kuratorer. Ja det behövs mer supportpersonal i skolan. Problemet med förslaget är att där det är akutbrist på elevvårdspersonal är i friskolorna. Anledningen är att de har rationaliserat bort skolhälsovården för att minska kostnaderna och därmed kunnat höja vinsten. Att nu ge dem mer pengar till elevhälsan är minst sagt snurrigt. Det blir inget annat än en statlig bonus till förskingrarna. Jag har skrivit det tidigare men det tåls att upprepas - det snabbaste sättet att förbättra skolan är att avskaffa friskolorna. Att låta major Björklund återgå till sitt forna yrke vore också en välgärning för skolan

Henrik

Norran Skånskan HD BLT