torsdag 28 januari 2010

Reklamkostnad per elev


På Wendesgymnasiet ( kommunal) i Kristianstad går det 675 elever. Skolan lägger ut ca 100 000 kronor per år på reklam. Det blir 148 kronor per elev.

På Kristianstads Praktiska Gymnasium (friskola) går det 54 elever. Skolan lägger ut ca 110 000 kronor per år på reklam. Det blir 2037 kronor per elev.

På Framtidsgymnasiet Kristianstad (friskola) går det 317 elever. Skolan lägger ut 200 000 kronor per år på reklam. Det blir 631kronor per elev.

(Som jämförelse)

Andra skolkostnader för gymnasiet (friskolor)

Elevvård (riksnitt 2008) 1250 kronor

Skolmåltids kostnad för friskolor (rikssnitt 2008) 5200 kronor

Läromedel/utrustning/ skolbibliotek (riksnitt 2008) 8800 kronor

Undervisning (riksnitt 2008) 36000 kronor

Andra skolkostnader för gymnasiet (kommunala skolor i Kristianstad

Elevvård (2008) 1460 kronor

Skolmåltidskostnad (2008) 4400 kronor

Läromedel/utrustning/ skolbibliotek (2008) 6700 kronor

Undervisning (2008) 42000 kronor

Reklamkostnaderna håller på att bli en gökunge som tar allt mer och mer av skolornas budget.

Henrik


KB KB2 KB3 KB4

Skolverket

tisdag 26 januari 2010

Privatvård sämre än kommunal vård

Privata vårdhem är sämre än de kommunala. det privata vårdhemmen har lägre personaltäthet än kommunens vårdhem. Det betyder att de äldre får mindre hjälp och får vänta längre på att någon av personalen skall ha tid med dem. Ganska självklart det enkla sättet att tjäna pengar på privatvård är att minska personal kostnaderna. Kostnadsbesparingarna drabbar patienterna och personalen som får slita hårdare. Varken skattebetalarna, patienterna eller personalen vinner någonting på privatvård. Varför "rationalisera" verksamheten när den ende som vinner på det är den privata vårdgivaren?
Henrik
NSK

måndag 25 januari 2010

Välkommen sucre, Albas nya valuta!

Välkommen sucre, Albas nya valuta!

Av ledarred

Utan någon större uppmärksamhet i västvärldens mainstreammedia började en ny internationell valuta användas förra helgen. Översatt till svenska har valutan den inte helt poetiska benämningen ”Enhetssystemet för regional kompensationsbetalning” – eller i spanskt original: ”El Sistema Único de Compensación Regional de Pagos” – förkortat till Sucre. Bakom Sucren står åtta fattiga länder i Latinamerika, som förenas i den ”Bolivarianska alliansen för folkens Amerika” – Alba.

Den nya valutan användes första gången som kompensation för risexport från Venezuela till Kuba. De kommande veckorna och månaderna kommer Sucren bland annat att användas vid försäljning av asfalt från Venezuela till Bolivia och försäljning av trä, livsmedel, textilier och hantverksprodukter från Bolivia till andra länder i alliansen samt vid transaktioner som rör de utbytes- och biståndsavtal som länderna upprättat sinsemellan. Värdet har fastställts till motsvarande 1,25 dollar och till att börja med har den formen av ett elektroniskt betalningssystem som administreras av den gemensamma bank – Albabanken – som länderna grundade förra året.

Enligt finansministrarna från Alba-länderna är Sucren ett försök att skapa en mekanism som gör en ny ”finansiell arkitektur” möjlig, en ”arkitektur” som bryter beroendet av USA-dollarn i handeln mellan de länder som ingår.

Trots växande militära hot från USA – med sju nya baser i Colombia, ett kraftigt upptrappat militärt stöd till högerregimen i Mexiko och en återaktivering av flottstyrkor utanför Latinamerikas kust – har Alba vuxit i omfattning de senaste fem åren. Från de båda grundarna Kuba och Venezuela, som 2004 tog initiativet till Alba för att möjliggöra ett handelsutbyte baserat på ömsesidig nytta och samarbete istället för profitjakt och den kapitalistiska marknaden, har alliansen utvidgats till att omfatta åtta länder: Venezuela, Bolivia och Ecuador i Sydamerika; Nicaragua i Centralamerika; Kuba, Dominica, Saint Vincent och Grenadinerna samt Antigua och Barbuda i Karibien. Totalt innefattar Alba en befolkning på 65 miljoner och en samlad årsproduktion (BNP) på runt 450 miljarder dollar.

Som väntat beslöt Honduras parlament, som för närvarande kontrolleras av anhängare till militärkuppen den 28 juni 2009, 12 januari i år med 122 röster mot 5 att landet ska lämna Alba. Den med våld avsatte presidenten Manuel Zelayas beslut att ansluta Honduras till alliansen 2008 var ett av skälen till att han kidnappades och fördes ut ur landet av den inhemska kapitalistklassens militärer i maskopi med USA. Parlamentet beslöt även 12 januari att ge kuppregimens ledare Roberto Micheletti livstidsimmunitet från alla rättsliga åtal för kuppen och den våldsamma repressionen mot folkrörelserna.

Trots att den ekonomiska betydelsen av Alba fortfarande naturligtvis är begränsad och att den nya valutan bara är en liten del i arbetet med att börja bygga ett alternativ – spelar existensen av ett uttalat antiimperialistiskt alternativ en positiv roll för att formulera även inomkapitalistiska alternativ. Ett exempel är att de kapitalistiska regeringarna i Brasilien och Argentina redan tidigare i sin inbördes handel ersatt dollarn med betalning i lokal valuta. Ett annat är det kompakta motståndet mot de sju nya USA-baserna i Colombia, liksom att flera latinamerikanska regeringar vägrar erkänna den illegala och USA-stödda regimen i Honduras. Militärkuppen i Honduras förra året illustrerar samtidigt att en fortsatt framgångsrik utveckling av Alba är helt beroende av klasskampens utveckling i de latinamerikanska länderna.

Men trots alla begränsningar är Alba idag det enda exemplet i internationell skala på att ett alternativ till den reellt existerande kapitalistiska utsugningen faktiskt kan börja byggas. Utan att okritiskt skönmåla eller förminska problemen finns det alla anledning för socialister att solidarisera sig med och kritiskt lära av detta försök.

ALBA-ländernas gemensamma deklaration i Cumana i april förra året – med rubriken ”Kapitalismen hotar livet på planeten” – uttrycker en långsiktig målsättning som förtjänar att understrykas: ”Det är nödvändigt att utveckla och skapa ett alternativ till det kapitalistiska systemet. Ett system baserat på solidaritet och komplettering, inte konkurrens; ett system i harmoni med moder jord, inte utplundring av mänskliga resurser…sammanfattningsvis: ett system som återvinner de mänskliga villkoren åt våra samhällen och åt folken och inte reducerar dem till enbart konsumenter eller handelsvaror.”


HD

fredag 22 januari 2010

Katastrofen kommer närmare och närmare...00-talet var det varmaste decenniet någonsin, enligt NASA. Klimatkonferensen i Köpenhamn blev ett stort misslyckande. De olje- och koldopade regeringscheferna försökte övertyga varandra om att någon annan skulle göra något åt problemet. Med sådana ledare kan vi vara övertygade om att nästa årtionde kommer att bli ännu varmare.HenrikHD KB Röda Malmö

onsdag 20 januari 2010

John Bauer prioriterar vinsten – inte eleverna.


(Min insändare idagens Norra Skåne)

Här i Hässleholm så gick det 327 elever läsåret 08/09 på John Bauer ( Skolverket). John Bauer koncernen har funnits sedan 1999 då den första skolan startades i Jönköping. Därefter så har skolan växt till att bli en av Sveriges största privata skolkoncerner. Det är också ett mycket lönsamt företag. År 2005 och 2006 fick man totalt 1,8 miljarder i kommunintäkter. Knappt 1,7 miljarder användes vilket innebar att man på de här två åren gjorde en vinst på ungefär 120 miljoner kronor.

Får eleverna och skattebetalarna valuta för pengarna eller är det endast ägarna som tjänar något på affären. Är John Bauer en högkvalitativ skola med engagerad ledning som satsar allt på att hjälpa Hässleholms ungdomar till fina studie resultat?

Tyvärr inte, för vid en djupare granskning av skolverkets statistik så framstår JB som en bedrövlig utbildningsanläggning. En utbildningsanläggning där avkastningen verkar vara det centrala och inte elevernas studieresultat

Några av JB,s knep för att krama ut vinst ur en redan mager elevpeng.

Enligt Skolverket så är endast 33,6% av JBs lärare behöriga. Som jämförelse hade 80,1% av HTS lärare pedagogisk högskoleexamen samma år (läsåret 08/09), Jacobsskolan 81,5 % och Linneskolan 89,6%.

Det är självklart billigare att anställa outbildad personal än utbildad personal. Lika självklart är det att kunnigare handledare producerar bättre resultat.

Den stora förtjänsten gör JBs ägare på det enkla faktumet att om man inte anställer lärare så har man inga utgifter. Enligt skolverkets statistik så har JB i Hässleholm 6,9 lärare per hundra elever. Jacobsskolan som har liknanden program som JB har 9,1 lärare per hundra elever. Jacobsskolan har drygt 30 % fler lärare per hundra elever än vad JB har. JB i Hässleholm är inget undantag utan att ha glest mellan lärarna är en central del av JBs nationella affärsmetod.

Det finns många elever som har olika typer inlärningssvårigheter tex dyslexi och dyskalkyli. För att inte tala om alla elever som rent allmänt har läs och skrivsvårigheter. Ett sätt att möta och hjälpa elever med dessa problem är att anställa högskoleutbildade specialpedagoger. På tex Jacobsskolan fanns det enligt Skolverket läsåret 08/09 3.6 heltidstjänster till 604 elever, HTS hade 1,4 heltidstjänster till 784 elever.

På John Bauer i Hässleholm fanns det ingen högskoleutbildad specialpedagog! Det är ingen slump. Läsåret 08/09 gick det 10702 gymnasieelever på olika John Bauer skolor i landet. Men det fanns endast 9,4 högskoleutbildade specialpedagoger på John Bauers gymnasieskolor i hela landet. Som jämförelse hade Hässleholms gymnasieskolor samanlagt 13,5 högskoleutbildade specialpedagoger till 1957 elever

Trots en stor vinst – satsar koncernen endast småpengar på utbildad specialisthjälp till sina elever. Anledning är givetvis att extra stöd kostar pengar och allt som kostar hotar kärnverksamheten – vinsten.

Det är nog så att det snabbaste och enklaste sättet att förbättra Hässleholms skolor är att lägga ner John Bauer.

Henrik Hedman

Socialistiska Partiet


NSK KB HD HD2 HD3 Skånskan BLT

TV4

SVD

KB

måndag 18 januari 2010

Regeringen stoppar en nedskärning!!!

När nu regeringen för en gång skull går emot en nedskärning i välfärden, så handlar det om friskolorna. Efter kritik har regeringen beslutat att stoppa 2010 års riksprislista som hade inneburit avsevärt lägre ersättning till friskolorna. men här hade det varit vettigt med en nedskärning. Friskolorna behöver inte så stora anslag som de får idag.
Friskolekoncernerna gör idag inte av med alla de pengar som de får från kommunerna. Det som blir över delar de ut i vinst till aktieägarna och i rejäla löner till cheferna.
Enligt en genomgång som SVT:s »Rapport« presenterade redovisade 300 friskolebolag en vinst på sammanlagt en halv miljard kronor 2007. Nu i nådens år 2010 så har vi ännu fler friskolor så vinsten är säkert högre.
Nej sänk ersättning till friskolorna till noll kronor - då får vi möjligheter att utveckla den svenska kommunala skolan till något bra

Henrik

Nsk KB DN Fokus Skånskan Blogg 1 2 3 4 5 HD

fredag 15 januari 2010

Kamrat 4% har gått i pension

piZap.com free online photo editor, fun photo effects

Vänsterpartiet är på väg att åka ut ur riksdagen, jag är inte förvånad - vem behöver en tyst vänster? Tydligen inte svenska folket.
Arbetslösheten stiger, bonusregnet inom finansvärlden når nya höjder, nedskärningarna i kommunerna och landstingen ökar, pensionerna sänks, socialförsäkringarna rustas ner. Vänsterpartiets och Lars Ohlys svar på krisen som drabbar arbetarklassen är - tystnad. tystnad för att inte störa det planerade "regeringssamarbetet". Fortsätter V med den här taktiken så lär opinonsiffrorna tina bort ännu snabbar framåt våren.
Det är dags för vänsterns gräsrötter göra uppror och sparka ut dödgrävaren Ohly och gå i opposition. Händer inte det så hälsar vi i Socialistiska Partiet er hjärtligt välkomna till oss.
Henrik

KB HD SVD YA DN
Sydsvenskan

Sorglig/borglig skolpolitik

Borgligheten vann valet 2006 på bland annat skolfrågorna. Man kritiserade starkt den svenska skolan och lovade att förbättra studieresultaten kraftigt. Nu ser vi hur Osbys borgare har tänkt förbättra skolan. PÅ Örkenedskolan kommer lärartätheten att minska från 7,8 till 6,9 lärare per 100 elever, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 8,4 lärare per 100 elever. Ett antal elevassistenter kommer också få sparken.
Detta på en skola där endast ca 68% av årskurs nio eleverna fick godkänt i alla ämnena förra läsåret. Örkneredsskolan behöver en resursförstärkning, åtminstone upp till rikssnittet.
Hoppas att lärare, fack, elever och föräldrar mobiliserar och tvingar borgligheten att kasta besparingsförslagen i papperskorgen.

Henrik
NSK

torsdag 14 januari 2010

44 miljoner

Kunskapsskolan gör en vinst på 44 miljoner. Kunskapsskolan fick räkenskapsåret 2008/2009 726 miljoner i kommunintäkter. De 726 miljonerna skulle gå till elevernas undervisning men Kunskapsskolan använder 44 miljoner av elevernas pengar till att dela ut vinst till ägarna. Resultatet är glada ägare och sämre skola för eleverna.

Kunskapsskolan har kramat ut vinsten ur den allra redan magra elevpengen genom att anställa få lärare och ha stora klasser. Enligt Skolverkets personalstatistik har Kunskapsskolan genomgående lägre personaltäthet än de kommunala grundskolorna. Personaltätheten i de kommunala skolorna var läsåret 08/09, 8,5 lärare per hundra elever.
Kunskapsskolan hade genomgående mycket lägre lärartäthet per hundra elever.

Kunskapsskolan - grundskolor/ lärare per hundra elever

Kunskapsskolan Borås 5,5

Botkyrka Kunskapsskolan Botkyrka 6,1

Enköping Kunskapsskolan Enköping 4,9

Helsingborg Kunskapsskolan Helsingborg 5

Landskrona Kunskapsskolan Landskrona 6,3

Lund Kunskapsskolan Lund 5,4

Nacka Kunskapsskolan Nacka 5,8

Nacka Kunskapsskolan Saltsjöbaden 8,4

Norrköping Kunskapsskolan Norrköping 4,6

Nyköping Kunskapsskolan Nyköping 4,8

Stockholm Kunskapsskolan Enskede, 5

Stockholm Kunskapsskolan Enskede 5,5

Stockholm Kunskapsskolan Fruängen 5,5

Stockholm Kunskapsskolan Kista 7,8

Stockholm Kunskapsskolan Skärholmen 9,7

Stockholm Kunskapsskolan Spånga 5,1

Stockholm Kunskapsskolan Tyresö 5,3

Trelleborg Kunskapsskolan Trelleborg 4,6

Täby Kunskapsskolan Täby 6,5

Uppsala Kunskapsskolan Uppsala 5,2

Västerås Kunskapsskolan Västerås 5

Ystad Kunskapsskolan Ystad 5,2


Kunskapsskolan prioriterar vinsten framför undervisningskvalité. Ytterligare ett exempel på hur friskolereformen förstör den svenska skolan.

Henrik


HD YA


onsdag 13 januari 2010

Bankerna igen!

1,8 miljarder eller ettusen åttahundra miljoner kronor skall SEBs anställda få. Det är mer än den beräknade vinsten på en och en halv miljard kronor. Svenska Dagbladet är upprörd över att aktieägarna inte får del av godsakerna.
personligen anser jag det mer stötande att en bank som hålls under armarna av skattebetalarna betalar ut bonusar till sina direktörer.
Bankstödspengar skulle kunna användas till betydligt bättre ändamål att finasera SEBs bonusprogram
.
Henrik
E24

lördag 9 januari 2010

Rädda jobben – ställ om bilindustrin!Av ledarred

I Herman Wouks 50-talsstorsäljare Myteriet på Caine får den diktatoriske kapten Queeg befäl över örlogsfartyget USS Caine och är genom dålig ledning och sjömansskap på väg att segla skeppet i kvav när den hunsade besättningen till sist gör myteri, tar över kommandot och räddar skeppet och sig själva.

Samma helg som klimatförhandlingarna i Köpenhamn officiellt förklarades havererade fick Saab i Trollhättan sin dödsdom. Liksom sammanbrottet i Köpenhamn var det förberett sedan länge. Det spel kring försäljningen som ännu pågår handlar bara om vad GM tjänar mest på, de anställdas eller samhällets intressen har inte ens funnits med i kalkylen. Att de
som lyfts fram som räddare för Saab – Koenigsegg och Spyker – är tillverkare av extrema lyxleksaker för de mest parasitära delarna av världens överklass med spekulanter, äventyrare och till och med rena gangsters i bakgrunden, säger mycket om vår tid och djupet av alternativlösheten.

Trots alla haverier, ekonomiska och miljömässiga, fortsätter kapitalet och dess välavlönade befäl att klamra sig fast vid kommandobryggan och framställer sin kurs som den enda möjliga.Skulle det vara sant vore vi verkligen illa ute, bilarbetare så väl som resten av mänskligheten. Men alternativen för bilindustrin är varken arbetslöshet eller
undergångsproduktion.
Ett första steg är att utgå från de anställdas intressen av jobb med anständiga arbetsvillkor. De flesta som inte är
förblindade av kapitalets strålglans inser att det är bättre att människor arbetar än att de inte gör det. Men lika viktigt är att ställa frågan vad som skall tillverkas. Massbilismen är inte klimatmässigt hållbar, inte den som finns och definitivt inte den som planeras för en framtid där Kina och Indien imiterat dagens industriländer och det skulle det vara huvudlöst för samhället att hålla en sådan produktion under armarna.
Lyckligtvis behöver bilindustrin inte sitta fast i dagens ohållbara produkter. Inom det bilindustriella komplexet finns expertis om allt från elektronik till aerodynamik Med sina ständiga modellbyten är den dessutom som gjord för att ställas om till snart sagt vilken produktion som helst.
När nu klimatkrisen ställer en rad akuta behov på dagordningen borde produktion av utrustning för förnybar energi eller satsning på hållbara transportsystem vara två självklara spår att växla in bilindustrin på innan den styckas i bitar eller dumpas vid vägkanten för att rosta sönder. Det kräver en total omvändning av synen på bilindustrin, att vi slutar se den som en finansiell tillgång för enskilda kapitalister och istället betraktar den som en praktisk tillgång för samhället, en organisation av människor i ett produktionsmaskineri som kan utveckla och tillverka saker vi behöver.

För detta saknas varken praktiska lösningar eller realistiska förslag utan det som saknas är sociala krafter som kan göra dem verkliga. Därför är det en sådan tragedi hur de anställdas organisationer på Saab agerat under hela den tid då hoten mot jobben hängt över dem, långt före den nuvarande dödskampen. I åratal har de fackliga ledarna satt sin lit till direktörernas planer och de Saabanställda har tvingats till uppoffringar,för att ”rädda jobben”. I själva verket har varje eftergift bara försvagat de anställdas kollektiv och undergrävt möjligheterna att presentera självständiga alternativ och gå till motoffensiv. Av sammanbrottet i Köpenhamn har miljoner lärt att de styrande inte går att lita på i klimatfrågan och den internationella
klimatrörelsen har fått ett uppsving. Sammanbrottet för Saab borde leda till att vi drar samma slutsats om samhällets produktiva tillgångar och dess nuvarande befälhavare – de har förverkat sin rätt till kommandobryggan och det är hög tid att ersätta deras diktatur med ett demokratiskt styre.

I folkrörelsernas alternativa deklaration från Köpenhamn talas om behovet av en ”bred allians av miljörörelser, sociala rörelser, fackföreningar, bönder och andra allierade” för att kunna ställa om samhället. En folkrörelsesamling för att ställa om bilindustrin – och annan ohållbar verksamhet – är det alternativ som saknas.
Kanske skulle den världskonferens för sociala rörelser som Evo Morales kallat till i Bolivia i april, tillsammans med lokala arrangemang, kunna bli en startpunkt för detta. Klart är att vi varken kommer att kunna rädda jobben eller klimatet så länge det oansvariga befälet finns kvar på kommandobryggan. Självmant kommer de som nu styr oss alla mot undergången inte att avgå. Liksom på Caine krävs ett myteri – ett myteri i samhällsskala.

KB Skånskan NsK

fredag 8 januari 2010

Arbetslösheten

Arbetslösheten stiger kraftigt i Sverige, 6400 personer varslades under december månad ilandet varav 1200 i Skåne. Över en kvartsmiljon är nu arbetslösa i Sverige. Fler och fler tvingas ut i ett passivt bidragstagande och menlöst CV-skrivande på arbetsförmedlingen. Allt i en fruktlös jakt på snabbt försvinnande arbeten.
Samtidigt så går vårdpersonalen på knä, på dagis ökar barngrupperna, lärarkåren minskar osv.
Istället för att betala arbetslösa för att inte arbeta vore det bättre att vi betalade dem för att arbeta. Det snabbaste sättet att få ner arbetslösheten är att anställa folk i den offentliga sektorn. 200 000 tusen nya arbeten inom vård, skola, omsorg och fritid skulle förbättra situationen avsevärt. Pengarna finns till att betala en storsatsning på utbyggnad av den offentligsektorn - om vi slutar att betala ut bidrag till bankerna, använder bidragspengarna till riktiga arbeten istället och slutar slösa skattemedel på överklassen så skulle kostnaden för 200 000 nya arbeten täckas.
Henrik

Kb HD

torsdag 7 januari 2010

Klasskamp och antikapitalism i Frankrike

Vi publicerar här en intervju med en av aktivisterna i Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA) i Frankrike. Det behandlar situationen i Frankrike, och vi är övertygade om att denna text kan vara viktig för även svenska socialister och antikapitalister. Av utrymmesskäl lägger vi bara ut de första styckena, men klicka på länken under så kommer ni till resten av texten. LCR som nämns i texten var den franska delen av Fjärde Internationalen, och alltså Socialistiska partiets systerparti.

Vad vill det nya antikapitalistiska partiet i Frankrike?
-Vi står i början av en lång och historisk process av att konstruera en antikapitalistisk “pol” i Frankrike och tvärsöver Europa. Det är det nödvändigt att skapa nya rörelser, en ny politisk organisation, och diskutera ett nytt program för mänsklig frigörelse. Det menar Franck Gaudichaud som är aktiv medlem av det franska Nouveau Parti Anti-capitaliste (NPA) som bildades tidigare i år och idag har mer än 11 000 medlemmar. Här berättar han för Andrés Figueroa Cornejo om den politiska situationen i Frankrike och NPA:s tillkomst.

Hur ser tillståndet ut för arbetarrörelsen i Frankrike idag?
Det existerar sex fackliga federationer eller centralorganisationer. Under de senaste decennierna har CGT splittrats i “höger” och “vänster”-“centra”. Detta var ett uttryck för ett växande avvisande av kommunistpartiets hegemoni inom fackföreningsrörelsen. Exempelvis såg vi SUD:s framträdande 1981 – ett nytt mer radikalt, dynamiskt och ungdomligt centra som organiserade de hårdast drabbade och mest utsatta sektorerna av arbetare: järnvägsarbetarna, den offentliga sektorns arbetare inom hälsovård, utbildning och posten, de arbetslösa, immigrantarbetarna…. söker politisk enhet runt en tydlig klasspolitik.
Vid sidan av detta finns ytterligare två ståndpunkter inom den radikala vänstern: de som framhärdar i att inifrån förändra och omorientera CGT i riktning mot klasspositioner och de i SUD som önskar att konstruera ett nytt klasskampsinriktat fackligt agerande. Jag skall under-stryka att det finns många bra fackliga aktivister bland fotfolket, både i den privata och offent-liga sektorn, även i CGT. I regionerna, längre bort från CGT:s byråkratiserade nationella ledarskap, har båda centra samlat sina styrkor kring gemensamma strejker.Idag pågår en skärpning av de samhällskonflikterna i Europa men här spelar de stora fackliga federationerna rollen av av en broms på rörelsen och för dess konvergens. I Frankrike har vi just upplevt en serie av väldigt intensiva klasstrider. Ockupationer har genomförts av viktiga företag som Continental och Caterpillar, en serie kidnappningar av ägare och chefer på fabriker som sparkat arbetare och flyttat för att ytterligare blåsa upp sina vinster… I ett företag (Molex) diskuterar för tillfället de anställda att ta över anläggningen under arbetarkontroll. (…)

Fortsätt läs här: Vad vill det nya antikapitalistiska partiet i Frankrike?

Arbetslösheten stiger i Göinge

Årets sista vecka var 1626 personer öppet arbetslösa i Hässleholm, en uppgång med 16 personer från veckan innan. Antalet långtidsarbetslösa var 554 personer. Antalet arbetslösa i Östra Göinge var 443 personer en ökning med 4 personer från veckan innan. Motsvarande siffror för Kristianstad 2551, + 10, Bromölla 367, +4. Sammanlagt så var det 4987 personer arbetslösa i Nordöstra Skåne.
Utöver de drygt sextonhundra arbetslösa i Hässleholm så till kommer 991 personer som deltog i någon typ av program som arbetsmarknadsutbildning, praktik eller ungdomsinsatser.
För en stor del av Göingeborna så blir det inget gott nytt år. Arbetslösheten kryper stadigt uppåt. Bara för att börskurserna stiger så innebär det inte att arbetslösheten minskar. Som grädde på moset kan de arbetslösa se fram emot en skattehöjning - de blir nu av med jobbskatteavdraget.
Bankerna som orsakade krisen - höjer däremot bonusutdelningarna till direktörerna.
Henrik

måndag 4 januari 2010

Försvara arbetsrätten

Norra Skåne fortsätter sin kampanj för försämrad arbetsrätt. Det räcker tydligen inte med lägre ungdomslöner, försämring av lagen om anställningsskydd (LAS) osv. Nu har ledarredaktionen börjat plädera för införandet av ett gästarbetarsystem.
Gästarbetarsystem innebär i praktiken man inför olika rättigheter för olika grupper på arbetsmarknaden. Vissa har rätt till pension, sjukförsäkring och anställningsskydd. Andra står utanför systemet och får därmed en betydligt svagare position på arbetsmarknaden. Som ett brev på posten kommer dessa människor att utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare. Lägre lön, längre arbetsdagar och om de protesterar så åker de ut ur landet. Vi får ett låglöneproletariat som kan utnyttjas hänsynslöst och sedan kastas ut.
Effekten blir ökad lönekonkurrens på hela arbetsmarknaden och en försvagning av alla arbetares rättigheter. Givetvis så kommer arbetsgivarna att först anställa någon som har färre rättigheter och färre möjligheter att påverka sin situation.
Vi behöver en stärkt arbetsrätt t.ex. förbud mot avsked i vinstrika företag, fackligt veto mot företagsutflyttningar, förbud mot privata arbetsförmedlingar osv.
Henrik
Skånskan

lördag 2 januari 2010

Gott Rött År!

Då har 2010 startat så smått. Ett nytt år, nya utmaningar.

Vill du delta i det revolutionära arbetet för en socialistisk värld så tveka inte - hör av dig till oss. Socialistiska Partiet är det enda radikal vänsteralternativet.

En annan värld är nödvändig.