lördag 26 oktober 2013

Hygien!

Snålheten har bedragit visheten: På Vänhems vårdcentral ligger dammet i drivor. Men multiresistenta bakterier sopar man inte under mattan! Det är viktigt att hålla rent där folk kommer med kommunens alla sjukdomar.  Regionen har sparat på städningen. Städerskan är arbetslös och ett privat företag har fått i uppgift att göra hennes jobb på halva tiden. Jag uppmanar regionens politiker att avsätta nog med pengar till att städa våra vårdinrättningar!Vinstmarginaler skadar vår hälsa! Vi måste värna om vår gemensamma välfärd.
Kristina Runklint
Socialistiska partiet

Löningshelg i Hässleholm

Full fart på torget. Musik, korv - och bilförsäljare, kyrkor som lockade själar med gratis kaffe och politiska partier. Den normala torghandeln hade fått rejält med sällskap. Moderaterna hade släpat ner kommunstyrelsens ordförande för att snacka med intresserade medborgare. Men skall man döma av antalet medborgare som stannade och pratade med moderaterna bör de nog satsa på något mer publikdragande nästa gång. Socialdemokraterna satsade på karameller, kaffe och ballonger i sin jakt på den intresserade allmänheten. Men för att få andra än de närmast sörjande bör de nog skaffa en politik som inte är lika vindkänslig som deras reklamballonger.

Själv hade vi släpat ner vår lilla valbyrå och delade ut flygblad på löpande band i det härliga vädret.
 
 Jonny och Kristina under den röda fanan

 Sossetältet och några blekblå moderater till höger