måndag 25 april 2011

Lyckad manifestation!
Påskträd på torget

Ett hundratal personer hade slutit upp i härligt sommarväder på Storgtorget för att protestera mot den inhuman sjukförsäkringen.Klara Holmberg; SSU var vår utmärkta konferencier


Talare från SSU och SP fördömde regeringens förstörande av våra trygghetsförsäkringar. SSU stod också för den mycket uppskattade musikunderhållningen - där bland annat "Keops Pyramid" värmde demonstranterna.

Keops pyramid framförs

100 personer får man räkna som en stor manifestation här i hässleholm - nästa gång så blir vi ännu fler.SP -fanan

Även publiken vittnade om sjukförsäkringens vansinnigheterVi sålde slut på alla exemplar av "Internationalen" som vi hade beställt. Efteråt så fortsatte ett livligt samtal på torget om hur man skall gå vidare i kampen för en human sjukförsäkring.

Kampvilliga SSU:areArga demonstranter med hemmagjord banderoll

En lyckad manifestation organiserad av Vänsterpartiet, SSU och Socialistiska Partiet. Tyvärr så hoppade Socialdemokraterna av manifestationen i sista stund. Tydligen ansåg de att det inte var så viktigt att deltaga i påskupproret. Är nog många drabbade hässleholmare som inte håller med om den bedömningen.

Henrik

KvP Aftonbladet 2 DN VK 2 GP VF DT Nsk KB

söndag 24 april 2011

Protestera på måndag!
Slut upp på måndag och kräv en human sjukförsäkring. Runt om i landet kommer det att anordnas protest möten mot utförsäkringarna - så också här i Hässleholm. Bli en del av den nationella rörelsen mot revorna i välfärden.

Ring P1 – De utförsäkrade och makten
Henrik

Nsk


fredag 22 april 2011

Kamp för människovärdet – Stöd påskuppropet!

Det nya sjukförsäkringssystemet sjösattes den 1 juli 2008. Beslutet manglades fram i rask takt, tid för offentlig utredning och en ordentlig remissrunda fanns inte. Det vi fick var bedömning mot en fiktiv arbetsmarknad vid prövning av rätt till sjukpenning, sänkt ersättning efter en viss tid och en spark i baken ut från försäkringen vid en bortre gräns. Fram till ett halvår före riksdagsvalet 2010 sågs sjukförsäkringen som den borgerliga alliansens absolut svagaste kort. Den nyliberala offensiven hade i grunden inte förändrat en mycket bred folklig uppslutning bakom en offentlig och trygg sjukförsäkring. De rödgrönas övertag i opinionsundersökningarna rasade dock månaderna innan valet på ett för statsvetare helt obegripligt sätt. Oförmågan att föra fram ett genomgripande alternativ till alliansens politik anser vi socialister vara den främsta anledningen till valförlusten.

Efter valet tog Ulf Kristersson över som socialförsäkringsminister och möttes inledningsvis med viss respekt. ”Försäkringskassan ska inte kritiseras för det som regering och riksdag beslutar och jag ska inte yttra mig i enskilda ärenden som myndigheten prövar”, sa Kristersson som, även lovade att se över lagstiftningen. Under tiden har de nya reglerna drabbat fler och fler. Sjukskrivna som slagit i taket för max antal dagar med sjukpenning har överförts till Arbetsförmedlingen för arbetslivsintroduktion, vilket i praktiken kan innebära en timmes telefonkontakt i veckan. Efter 87 dagar kan den sjukskrivne åter ansöka om sjukpenning. Det är ett förnedrande och fruktansvärt ineffektivt användande av samhällsresurser att på detta sätt bolla människor mellan olika myndigheter, olika bidrag och olika rehabiliteringsutredare.
Mot det här inhumana regelverket växer nu en ny folkrörelse fram. Diakoner, som dagligen möter utsatta grupper, har tagit initiativ till Påskuppropet med manifestationer runt om i landet. 108 kritiska läkare kräver ”Sluta straffa våra patienter” i en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet den 30 mars. Den 11 april presenterade Kristersson de utlovade justeringarna som enbart innebär att ”lappa och laga på ett regelverk som läcker som ett såll”, enligt ett uttalande från LO. Nya diffusa undantagsregler gör att sjukskrivna inte ska överlämnas till Arbetsförmedlingen om det är ”oskäligt på grund av sjukdom”. Sjuka som inte längre kan få tidsbegränsad sjukersättning, och som saknar sjukpenninggrundande inkomst, ska få 223 kr per dag i ”särskild sjukpenning” och därmed förhoppningsvis inte vara i behov av socialbidrag.

Inget talar för att förändringarna kommer tysta Påskuppropet som har vårt fulla stöd. Det socialister har att tillföra i debatten är ett klassperspektiv och en påminnelse om att arbetarklassens styrka är när den uppträder som kollektiv. Vi kämpar också för möjligheten att vara frisk. De 108 läkarna skriver hur de ”sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.” Kampen måste därför föras på verkstadsgolv, callcenters och i offentlig sektor mot lönespridning, slimmade organisationer och uppskruvat arbetstempo – mot bemanningsföretag, ungdomslöner och osäkra arbetsförhållanden! För sex timmars arbetsdag och en bra företagshälsovård underställd fackets kontroll!

Ett enande krav är 90 procent ersättning i sjukpenning och a-kassa. Det var ersättningsnivån fram till 1980-talet. För unga arbetare idag låter väl sjukpenning utan karensdag också lika främmande. Så var det dock ända fram till 1980-talet och någon anledning till att inte återinföra det finns inte. Ett annat enande krav, för att behålla tilltron till en allmän försäkring och inte uppmuntra privata alternativ, är att höja taket för full kompensation till mer än dagens 26 750 kr i månaden. Det är hög tid att gå till storms mot regeringens inhumana högerpolitik. På måndag går vi kvinna och man ur huse och tar under påskuppropets fanor strid för människovärdet!


Nsk 1

Skåne är härligt!

Det är gott att bo i Skåne -varmt, myggfritt och isfritt!


Fast är man pensionär i snål Hässleholms blir det inte mycket gott till påsk
torsdag 21 april 2011

Kampanjdag för Påskupproret

Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet och SSU kampanjade i solskenet på Stortorget för manifestationen den 25 April


Glad sommarklädd SSU:are i flygbladsutdelar tagen

Vänsterpartist med minor informerar om Påskupproret

Henrik


NSKonsdag 20 april 2011

Handelsanställdas förbund uppmanar. till deltagande i påskupproret mot utförsäkringarna

Handels skriver:

Protestera mot utförsäkringarna


Påskupproret har tröttnat på utförsäkringarna av sjuka människor. Därför kallas det till en landsomfattande manifestation 25 april. Kolla på Facebook när och var du kan vara med och ryta till.

Henrik

Påskupproret kommer till Hässleholm


Pressmeddelande

En manifestation mot utförsäkringarna, för en human sjukförsäkring anordnas i Hässleholm den 25 april, 13.00 på Stortorget. Där kommer det spelas musik och representanter för arrangörerna att hålla tal. Vi välkomnar alla som vill verka för en human sjukförsäkring att ta sig till torget.

Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet och SSU står bakom manfestationen ”Påskupproret mot utförsäkringarna” i Hässleholm, samtidigt som

andra manifestationer på samma tema anordnas på minst 55 orter runt om i Sverige.

”Den som blir sjuk i Sverige i dag möts av nya regler och absurda tidsgränser Handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut, oavsett läkarintyg och hälsotillstånd. Bedömningen sker gentemot fiktiva jobb; även om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga... Vi har fått ett rättsosäkert system i stället för en sjukförsäkring som ger trygghet och stöd vid sjukdom och rehabilitering” Påskupprorets hemsida.

Vi hoppas på stor uppslutning från Hässleholmarna. Hjälp till att sprida ordet och slut upp den 25 april och bli en del av kampen för en human sjukförsäkring. Det krävs inte mycket av dig för att påverka, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Twittra, facebooka, blogga, skriv insändare, prata med grannen – det behövs mänsklig kraft för att påverka regeringen.

Marcus Svensson Vänsterpartiet

Henrik Hedman Socialistiska Partiet

Saga Henriksdotter SSU

Henrik


NSK KB


måndag 18 april 2011

Sluta drömma! Finn nya stigar

15 april, 2011
By ledarred

Förhoppningen hos många inom den socialdemokratiska apparaten att partiets kris skulle kunna avhjälpas med valet av ny partiledare har kommit på skam. Ja, själva valproceduren blev en obarmhärtig uppvisning av hur långt förfallet gått inom “arbetarrörelsen”.

Den socialistiska arbetarrörelsen föddes som en demokratisk samhällsomvandlare. Inte bara klassamhället skulle demokratiseras och ersättas, de egna organisationerna var folkrörelser som skulle styras demokratiskt av medlemmarna. Underdånighet inför auktoriteter, som var klassamhällets signum, var oförenligt med arbetarrörelsens ideal. I år kunde vi tvärtom se hur man desperat sökte efter LEDAREN, den person som kunde peka med hela handen och återge den socialdemokratiska apparaten (och dess företrädare) den centrala rollen i det politiska livet. Vilken politik som denne frälsare förde fram skulle man bli varse när han/hon efter sitt tillträde i ett linjetal inför förväntansfulla kongressdelegater lade fast kursen. Ett ledarideal så långt från arbetarrörelsens ursprungliga, då “ledare” innebar att man var en vald ledare med uppgift att vara ett språkrör för medlemmarnas vilja. Det ledarideal som nu manifesteras är hämtat från näringsliv och amerikansk toppolitik, ledaren som den som får människorna att följa – “leadership” som det heter inom dessa kretsar.

Om valproceduren blottlade socialdemokratins interndemokratiska förfall så hade ju Mona Sahlins “avskedstal” blottlagt det politiska, en bekännelse till borgerlig politik så fullständig så att FP-ledaren Jan Björklund i riksdagen deklarerade att han kände att han skulle kunnat rösta på Sahlin. När så Håkan Juholt i sitt tal på kongressen betonade några jämlikhetsfrågor och använde sig av ett antal traditionella fraser ledde detta till att många såg den “traditionella” socialdemokratins återkomst. Personer som brukar räknas till partiets vänster började se ljuset i tunneln. Man får anta att detta ljus släcktes tämligen brutalt när Juholt och hans nya ekonomiska talesperson Tommy Waidelich på DN-debatt slog fast en politik som “sätter jobben först”, och som i sin syn på företag, jobb tillväxt med mera inte på något sätt skiljer sig från Reinfeldts politik. Miljö, klimat och hållbar utveckling lyser överhuvudtaget med sin frånvaro. Då ska man också komma ihåg att just Juholt var den som när (S) slöt sin allians med Miljöpartiet ( innan Ohly fick vara med) beskrev denna allians som strategisk och för överskådlig framtid. Han såg (S) och MP som komplimenterande krafter som funnit varandra. Nu finns inget av detta och det säger väl en del om Juholts “flexibilitet”.

När han i intervjun i TV2:s Agenda säger att han kan tänka sig införande av “någon form” av förmögenhets- och fastighetsskatt (men befriade från de gamla skatternas “dåliga sidor”) då är det väl bara K G Bergström som i sin upphetsning kan undgå att förstå att dessa små modifikationer enbart är smulor för att hålla “traditionalisterna” i partiet vid gott mod. “Traditionell” socialdemokratisk politik á la Hansson, Erlander och Palme är dessutom en omöjlighet idag. Dess karaktäristika var långtgående reformer med verklig substans för arbetarbefolkningen, men som samtidigt höll sig inom kapitalismens ramar, välfärdspolitik som förbättrade livet för oss men som aldrig utmanade den verkliga ekonomiska makthavaren; storkapitalet. Förutsättningen för denna politik var inte bara den kraftiga ekonomiska uppgången under efterkrigstiden utan också det faktum att storfinansen var beredd att gå med på dessa reformer för samhällsstabilitetens skull och för att förhindra en radikalisering av arbetarklassen. Kommunismen var ett reellt hot för dem.

I dagens globaliserade kapitalism med en tillbakatryckt arbetarklass känner den härskande klassen inga behov av kompromisser med en aldrig så tandlös arbetarrörelse. Förändringar med verklig substans kräver därför en politik som vågar gå i konfrontation med storkapitalet, förändringar som utmanar deras makt och som därför kräver en politiskt mobiliserad arbetarklass. Att utmana det kapitalistiska systemet finns inte i herrar Juholts och Wadelichs föreställningsvärld. Så till alla ärliga vänsterkrafter inom socialdemokraterna kan vi bara säga: Sluta drömma! Finn nya stigar!


Nsk Nsk

torsdag 14 april 2011

Lägg ner!

400 miljoner för att våra kommunalråd drömmer om att några fotbollsföreningar skall avancera från gärdsgårdserien till superettan. Bara för att fotboll är trevligt att se på finns det ingen anledning att släng hundratals miljoner av skattepengarna på ett sånt litet specialintresse. Det finns betydlig viktigare saker att investera i här i Hässleholm. Äldrevården och skolorna skulle behöva visas samma omsorg som fotbollen av gubbklubben i kommunstyrelsen.

Henrik

Tidigare blogginlägg om arenan

NSK NSK

onsdag 13 april 2011

500 hundra spänn till SJ!

Nu har vi skickat in pengarna vi samlade in till SJ. Pengar som de lär behöva till nödvändiga reparationer. 500 kronor kommer inte att räcka långt - men när regeringen bara anslår småsmulor tvingas vi resenärer att bidra med vad vi kan. Pengar finns tydligen i Reinfeldts och borgs värld endast till skattesänkningar inte till vård av våra gemensamma resurser.

Lokaltidningens
artikel
NSK NSK NSK

Henrik

tisdag 12 april 2011

Det är rätt att bomba!

Andreas Malm skriver en bra debattartikel på Aftonbladet idag. Där hävdar han att det är rätt att bomba i Gaddafi.
”Om inte franska stridsflygplan i elfte timmen satt stopp för avancemanget den 19 mars hade det i dag inte existerat någon libysk revolution”, skriver Andreas Malm.

Henrik
NSK 1 2 3

Ett dåligt skämt

Björn Johnson författaren till boken "Kampen om sjukfrånvaron" har kommenterat och sågat regeringens förslag till ändringar i sjukförsäkringen på sin blogg "Stardusts blogg".
han skriver: " . . . Min första tanke när jag läste debattartikeln var: menar de
verkligen allvar? Ska detta vara de förändringar som ska lösa problemen?
Är detta vad Ulf Kristersson ruvat på sedan valet? Det är ju... nästan
ingenting?! . . ."


Jenny Fjell en av intiativtagarna till "Nätverket resurs" har uttalat sig i Svenska dagbladet. För lite, för sent är hennes kommentar.

Skall vi lyckas få tillbaka humana socialförsäkringar så måste vi gå ut på gator och torg och sätta press på regeringen. Den 25 april planeras det flera demonstrationer runt om i Sverige mot utförsäkringarna. Här

Henrik

Skånskan NSK NSK

söndag 10 april 2011

Revolten sprider sig.......Henrik

Borgerlig cynism i ny bokutredning

8 april, 2011
By ledarred

Den borgerliga regeringen har nyligen tillsatt en bokutredning för att undersöka litteraturens ställning i dagens Sverige. Regeringen säger sig oroas av sjunkande läsförståelse bland barn och unga.
I ett särskilt direktiv har en kommitté fått i uppgift att bland annat undersöka litteraturens ställning i skolan, bok- och tidskriftsmarknaden samt läsfrämjande insatser. Kommittén ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas med målsättningen att öka läsandet och tillhandahålla ett varierat utbud av kvalitetslitteratur.
Utredningen tar sin utgångspunkt i den så kallade PISA- undersökningen, som visar på en negativ tendens i läsförståelse, läsning och intresse för litteratur bland barn och unga.
Skillnaderna är fortsatt stora mellan olika grupper. Kvinnor läser mer än män, högutbildade mer än lågutbildade, medan en allt större grupp inte läser alls.
Nästan en femtedel av de svenska eleverna kan inte ta till sig innehållet i en text. Andelen avancerade läsare minskar och pojkar, i synnerhet de svagpresterande, har tappat mest i läsförståelse. I direktivet tar man också fasta på att antalet bibliotekslån minskar och att endast två tredjedelar av skolenheterna har någon form av skolbibliotek.

Enligt kommittén finns det en tendens till likriktning i bokförsäljningen, med koncentration till ett antal storsäljande titlar som ges ut av ett fåtal förlagsjättar. Regeringen avser att satsa tre miljoner kronor mellan 2012-14 på kvalitetslitteratur och litteratur översatt från andra språk i syfte att stärka bokens ställning och mångfalden på bokmarknaden,.
Enligt Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, saknas helt lustläsningens betydelse för barns läsutveckling i kommittédirektivet. Han menar att om man vill främja barns läsutveckling är det av avgörande betydelse att biblioteken ges goda förutsättningar att främja barns fritidsläsning.
Författarförbundets ordförande Mats Söderlund riktar skarp kritik mot att utredningen inte fått klara klara direktiv om att syna effekterna av ett fåtal jättars dominans i förslagsvärlden.
Eftersom några få förlag kontrollerar bokbranschen, framför allt Bonniers, KF-media och Norstedts, blir det mycket svårt för mindre förlag att nå ut med sina böcker.

Det folkpartistiska kultur- och fastighetsborgarrådet i Stockholm, Madeleine Sjöstedt, framhåller vikten av att biblioteken även framgent skall styra över sitt utbud av litteratur. Annars kan de, enligt henne, inte längre fungera som folkbildare och förvaltare av det litterära kulturarvet.
Det paradoxala är emellertid att just Folkpartiet, som varit pådrivande för att en bokutredning skulle komma till stånd, aktivt medverkat till en nedskärningspolitik som gjort det allt svårare för såväl biblioteken som kvalitetslitteraturen att nå ut till de breda folklagren.
Sedan det borgerliga regeringsskiftet har statskassan gått miste om ca 100 miljarder kronor, till följd av framför allt de skattesänkningar som införandet av jobbskatteavdragen medfört, vilket i sin tur lett till besparingar i kommunerna. Biblioteksverksamheten, som i kommunens budgetar inte anses utgöra ” prioriterad verksamhet ”, har fått vidkännas minskade anslag. Konsekvensen har blivit att det nu görs färre inköp av olika typer av media, att vissa biblioteksfilialer stängts och att en del bokbussar dragits in. Friskolornas obenägenhet att investera i egna skolbibliotek har också resulterat i ökad belastning på de närliggande kommunbiblioteken.

Den borgerliga regeringen har dragit in statligt stöd till projekt som vänder sig till mindre läsvana grupper, exempelvis En Bok för Alla, projektet Läs för mig Pappa och vägkrogsbiblioteken.
Den av borgerliga regeringen tillsatta utredningen säger sig å ena sidan syfta till att främja läsandet, men denna borgerliga regering har således självt aktivt medverkat till att föra en politik som inneburit att de riktade insatserna till särskilt behövande grupper avskaffats. Det kan inte uppfattas som annat en ren och skär cynism, när man fäller krokodiltårar över att läsförmågan försämrats och samtidigt aktivt stoppar insatser för just dessa grupper.

För att råda bot på den försämrade läsförståelsen räcker regeringens budgeterade tre miljoner inte långt. Istället krävs en politik som tar tillbaka de 100 miljarder som gått förlorade i skattesänkningar under de borgerliga regeringsåren och använder en del av dessa medel till riktade lässtimulerande projekt samt till att motverka kommersialismens negativa verkningar inom bok- och biblioteksbranschen.