tisdag 25 augusti 2009

Släck ner Kristianstad Airport
Krisen fortsätter för Kristianstad Airport, sommarstängt, få passagerare, personalen avskedas och röda siffror i bokslutet. Förra året gick flygplatsen med 10 miljoner i förlust. Antalet avgångar från Kristianstad Airport per dag går att räknade på ena handens fingrar. Antalet passagerare är nu nere i ca 59 000 eller 161 passagerare om dagen. Frågan som våra kommunalpolitiker bör ställa sig, är det värt att lägga ner stora summor skattemedel på ett så litet antal passagerare? Allt för att 161 passagerare skall få något kortare resväg ett antal gånger per år. Det är 70 km närmare till Everöd från Kristianstad än till Ronneby. Sträckan Hässleholm till Sturup är 55km längre än sträckan Hässleholm - Everöd.
Det finns helt klart en överetablering av flygplatser i Sverige - enda anledningen till att många små flygplatser överlever är att kommunledningarna tror att kommunerna behöver en lättillgänglig flygplats. Vilket är ganska befängt när våra storstäder har sina flygplatser långt ifrån stadskärnorna.
Sverige behöver inte mer än 4 till 6 flygplatser, Sturup, Landvetter, Arlanda, Alvik (Umeå), Kallax (Luleå) och ev Kiruna Airport. I resten av landet torde utan större problem en kraftig järnvägsutbyggnad kunna klara av transportbehoven. Det går inte blunda för att flyget är en stor miljöförstörare.
Lägg ner Kristianstad Airport och marknadsför Kristianstad som den ekologiska staden istället. En marknadsföring som ligger i tiden och troligtvis ger en kraftigare utveckling och tillväxt på sikt än att fortsätta pumpa in skattemedel på ett kommunalt statusprojekt som Kristianstad Airport.
Henrik
KB
KB
KB
KB
i Kristianstad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar