torsdag 14 juni 2012

Politisk ågren

 Miljöpartiets politiska kompass


Miljöpartiet i Hässleholm har drabbats av monumental ågren. De håller nu på att gå emot den politik de har drivit enda sen valet 2010. Mp/Hässleholms vallöften var bl.a skattehöjning på 80 öre för att rädda välfärden och nej till nytt badhus på Österås. En månad efter valet svek de sina vallöften för möjligheten att bilda en sexpartiallians i kommunen. (m.fp,kd,fv,c,mp) För att få vara med och leka med de stora pojkarna var de tvungna att ge upp alla sina vallöften. De ville ha sk inflytande. Vad man skall ha inflytande till om det innebär att man sviker alla sina vallöften reflekterade nog inte hjärntrusten inom miljöpartiet över.
Nu har mp upptäckt att kommunstyrelsens ordförande, den gamle nyliberale nydemokraten Urban Widmark, inte vill värna välfärden. Därför hoppar de av alliansen och återgår till sina ursprungliga vallöften. Det är bra men det drar ett löjets skimmer över miljöpartiet.
I badhusfrågan var det emot nybyggnation före valet, en månad senare var de för och nu är de emot. Före valet ville de ha skattehöjning, eftervalet var de emot skattehöjning och nu ropar de på mer pengar.  För tillfället så har mp hamnat rätt i kommunpolitiken men risken är att de nog hinner byta åsikt ett par gånger till innan nästa val.


söndag 10 juni 2012


Kris i skolan? (Insändare Norran)

Förstår om många av Norra Skånes läsare är bekymrade över hur skolorna i Hässleholm fungerar. De senaste månaderna har Norran på ett korrekt sätt återgivet vad Skolinspektionen har funnit vid sin granskning av kommunens skolor. Det har inte varit någon munter läsning, skola efter skola har kritiserats av Skolinspektionen. Vissa skolor har fått mer kritik andra mindre – men ingen har klarat sig från klander. Bilden av Hässleholms skolor som Norran förmedlar genom sin korrekta rapportering av skolinspektionens kritik är mörk. Förstår om läsarna är upprörda över hur skolorna verkar skötas. Men bilden av tillståndet i skolorna och verkligheten stämmer inte.
För att förstå hur bilden och verkligheten kan vara helt olika så måste man förstå hur Skolinspektionen fungerar och arbetar. Skolinspektionens uppgift är att hitta fel. Positiva saker som skolinspektionen finner vid sina långa skolbesök nämns aldrig i rapporterna. Skolinspektionen uppgift är densamma som bilprovningens, leta fel. Skolinspektionen gör en grundlig genomgång av skolans alla administrativa dokument. Från hur betygsboken förs till hur åtgärdsprogram skrivs. Utöver det så genomförs ingående intervjuer med skolledning, lärargrupper och elever. Oannonserade klassrumsbesök genomförs givetvis också. Allt som allt så inspekteras 70 olika aspekter av varje skola. Naturligtvis så hittar skolinspektionens tre inspektörer utvecklingsområden under de tre dagar som en inspektion tar. Skulle de inte hitta något att klandra så skulle nog deras chef undra om de verkligen hade gjort ett gott arbete. Tyvärr så är det bara det negativa som hamnar i rapporten som sen Norra Skåne citerar. Att skolorna uppfyller och i vissa fall med råge uppfyller 95% av inspektionsområdena nämns inte. Letar man det negativa i vilken organisation eller företag som helst så kommer man att finna det inklusive i Hässleholms skolor. Skolinspektionens kritik av skolorna i Hässleholm inbär inte att det är kris i skolan. Det är inte konstigare än att om bilprovningens upptäckter ett hål i ljuddämparen så innebär det inte att bilen är skrotfärdig. Tyvärr så förstärker skolinspektionens agerande bilden av att den svenska skolan är i kris. Problem finns men det positiva överväger starkt.
Men jag kan lugna alla föräldrar att lärarna och skolledningar inte behandlar eleverna på samma sätt som Skolinspektionen behandlar skolorna. Får en elev 95 % rätt på ett prov så gratulerar vi denne och säger att den har gjort ett jättebra jobb. Hade vi gjort som skolinspektionen istället så hade vi sagt till eleven att det var dåligt att den inte klarade de sista uppgifterna.
Med förhoppning om att skolinspektionen med tiden får ett uppdrag som stämmer bättre överens med grundläggande pedagogik.

Henrik Hedman

fredag 1 juni 2012

Protesterar mot sin egen politik!

Sent skall syndaren vakna. Miljöpartiet gick till val på att höja kommunalskatten mesta av alla partier. De ville inte bygga ett nytt badhus - utan ville renovera Qpoolen. De ansåg kommunen inte hade råd utan pengarna skulle läggas på kärnverksamheten istället. Men allt detta slängde de i papperskorgen en månad efter valet. De bytte skattehöjning och renovering av Qpoolen mot en ordförandepost för Peter Groth och en satsning på cykelvägar. Att nu gå ut och anklaga Urban Widmark för att budgetramarna är orealistiska är fegt och löjligt. Om Peter Groth och miljöpartiet  inte hade svikit alla sina vallöften så hade kommunen haft betydligt mer pengar i dag - något som hade räckt till betydligt vidare budget ramar.