måndag 31 augusti 2009

Vänder världsekonomi nu?Den sista tiden så har det varit en del positiva ekonomiska nyheter. optimisterna tror att vi nu kan börja skönja ljuset i tunneln. Jag hoppas de har rätt men har känslan av att de ropar hej lite för tidigt. innan krisen bröt ut så fungerade den amerikanska ekonomin som världens ekonomiskalok. Det var de amerikanska konsumenterna köphysteri som drev upp efterfrågan på varor och tjänster i världen.
Tyvärr så är nu konsumenterna, företagen, delstaterna, den federala regeringen och hela nationen skuldsatta upp över öronen. Skuldberget växer för varje dag och konsumenterna drar ner på sina inköp för att istället betala av sina lån. Bristen på efterfrågan från amerikanska konsumenter tvingar företag världen över till att avskeda löntagare och dra ner produktionen.
Hur skuldsatt den amerikanska ekonomin är visar Us debt clock. Tyvärr så kan vi nog inte förvänta oss en ny uppgång innan den amerikanska ekonomin är i ordning.

Henrik

Ytterligare ett särskolefall.Nu har det hänt igen, en 15 åring överfördes till särskolan i Vellinge efter en snabbdiagnos diagnos. 2 år senare så har det gjorts en ny diagnos som visar att han ligger långt över kurvorna för normalbegåvning. Två år i särskola för en 15 åring är knappast en bra start i livet. Man kan bara spekulera i hur den här upplevelsen har påverkat hans självbild. Fallet har klara likheter med det som drabbade en elev i Hässleholm.
Nedskärningarna under 90- talet gjorde att skolorna blev piggare på att göra särskolutredningar så fort som någon elev föll utanför ramen. Ramen för vad som var acceptabelt blev snävare och snävare allteftersom resurserna minskade. Som jag skrev i mitt förra särskole inlägg så "troligtvis så finns det många fler fall i Sverige". Det är dags för en totalöversyn av de kriterier som ligger till grund för särskolplaceringar. Felaktiga beslut får katastrofala konsekvenser för de som råkar bli felplacerade. Men det är inte bara kriterierna som behöver ändras utan även vem som gör utredningarna. Nu görs de av en part i målet nämligen kommunen. Risken är då stor att det vägs in andra aspekter än elevens begåvning och förutsättningar i utredningen. Dessa utredningar borde nog göras av skolverket eller någon annan myndighet - för att höja kvalitén på utredningarna och minska risken för att andra aspekter än elevens förmågor vägs in. Det brådskar med en reform - de nuvarande nedskärningarna i skolan med större och större klasser ökar risken för att särskolan igen skall börja ses som en ekonomisk ventil för de enskilda skolorna.
Henrik
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan
KB
KB
KB

Röda Göinge

söndag 30 augusti 2009

Man kan inte blogga varje dag!Har sysslat med viktigare saker än att blogga i helgen. Har rastat Ormen Korte i Raslången tillsammans med goda vänner.
Henrik

Slakten har startat.Fritidsförvaltningens sparbeting beskrivs så här av Göran Jönsson (C), ordförande i fritidsnämnden – "Vi går inte längre fram med osthyveln utan med motorsågen". Det populära fritidslägret försvinner, Finja fritidsgård läggs ner och 4,75 tjänster försvinner från fritidsförvaltningen. 6 procent av den rörliga kostnaden skall bort och det kommer givetvis att drabba ungdomarna och föreningslivet.
Den här nedskärningen av fritidsverksamheten är givetvis en stor seger för Göran Jönsson (C)och Urban Widmark.
Deras partier har sett till så att kommunerna har fått mindre att röra sig med. Jobbskatteavdraget som regeringen har infört och som Göran Jönsson och Urban Widmark stödjer helhjärtat har dränerat kommunen ekonomiskt.

Urban Widmark (M) säger till Kristianstadsbladet att han tycker att fritidsnämndens ovanligt höga sparbeting i hög grad är självförvållat.
Med detta uttalande har Urban Widmark (M) levererat en ny spännande tolkning av politiken. Tydligen menar han att det är tjänstemännen på fritidsförvaltningen i Hässleholm som har beslutat om tex jobbskatteavdraget.
En annan tolkning av uttalandet är att Urban inte vågar stå för konsekvenserna av sin egen politik.
Det får mig att tänka på den gamla definitionen politiker. En politiker är en person som är så tjockhudad att han står upprätt även om han saknar ryggrad.
Lågt Urban - det är moderat politik som har sänkt inkomsterna till kommunen inte fritidsförvaltningen.
Henrik
KB
KB

fredag 28 augusti 2009

Förnyelsebart är lösningen.De alternativa energikällorna vind, sol och geoenergi har utvecklats och effektiviserats mycket sen kärnkraftsomröstningen 1980. Då kunde de utmålas som ineffektiva energikällor som aldrig skulle kunna bli något realistiskt alternativ till kärnkraften. Idag 30 år senare har tekniken utvecklats och mognat till att bli effektiva energialstrare. Det är idag kommersiellt lönsamt att satsa på förnyelsebara energikällor.
Kärnkraften däremot har i princip inte utvecklats sen Harrisburgolyckan 28 mars 1979. Kostnaderna för konstruktion av kärnkraftsverk har också stigit. På åttiotalet behövdes inte kärnkraftsverken byggas för att stå emot en ev terroristattack, något som nu måste tas med i planerandet och konstruerandet av nya kärnkraftverk.
De ekonomiska kalkylerna som ligger till grund för det första kärnkraftverket som byggs i Europa sen åttiotalet har visat sig vara glädjekalkyler. Byggproblem och förseningar har följt det Finska kärnkraftsbygget Olkiluoto 3 sen starten med betydande kostnadshöjningar som följd.
Kärnkraften har visat sig vara en återvändsgränd. En omställning till förnyelsebara energikällor, minskar utsläppen av växthusgaser, skapar arbetstillfällen i hela landet och minskar elbolagens marknadsmakt.

Henrik
KB
KB
Ny Teknik
Ny Teknik
Ny Teknik
Greenpeace
Naturskydds föreningen
läsarnas fria
HD KD

Osby - kamp fungerar!
700 skrev på namninsamlingen mot nerdragningarna på servicehemmet Bergfast i Lönsboda. Röda Korset har kallat neddragningsförslaget - En katastrof, förslaget är inhumant. Kommunens verksamhets chef för de öppna verksamheterna Mensur Numanspahic instämmer och säger till Norra Skåne - Försämringar, ja men vi är tvungna. Men det är inte bara försämringarna inom äldrevården som får Osbyborna att protestera. 600 hundra namn har samlats in för att protestera mot nedläggningarna av fritidsgårdarna Bulten och Muttern.
Även förslaget om minskade öppettider och större barngrupper på förskolorna i Osby har upprört många Osbybor. På ett stormöte om förändringarna inom barnomsorgen fick politikerna sina fiskar varma av upprörda föräldrar och personal.
Nu har protesterna förmått socialdemokraterna att ta avstånd från neddragningsförslagen inom barnomsorgen och stängningen av fritidsgårdarna. ”Kommunens unga skall inte behöva betala den finansiella kris som uppstått med mindre skatteintäkter för samhället som följd" säger Erland Nilsson (s) Rätt så, förhoppningsvis kommer protesterna att öka och tvinga även den borgliga majoriteten att kasta förslagen i papperskorgen.
Det är endast genom starka protester som vi kan tvinga politikerna att hitta andra lösningar på den ekonomiska krisen än nedskärningar i välfärden.
Osbyborna har tagit upp kampen för välfärden i Göinge - nu är det dags för hos andra följa Osbybornas exempel.

Henrik
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk

torsdag 27 augusti 2009

Bra gjort Norra Skåne!Det var helt rätt av Norra Skåne att publicera att det var en ökänd högerextremist som försökte organisera ett medborgargarde på Kristinehamn. När massmedias ljus föll på medborgargardet så krackelerade försöket och vi slapp högerextremister som leker poliser på våra gator. Det var inget oskyldig organisation som Hennix försökte bygga upp, utan han hade mailat bilder där medborgargardet poserade maskerade och beväpnade med batonger. Risken är överhängande om Hennix och hans anhang hade lyckats starta sitt medborgargarde att våld och övergrepp hade blivit resultatet.
Norra Skåne hjälpte med sin artikel till med att göra stan tryggare och säkrare.
Misstaget Norra Skåne gjorde var att de inte gjorde en bakgrundskontroll på Henninx redan från början. Men det rättade man till sen.
Henrik
KB
KvP

PR-trick!
Först minskar borgerligheten kommunernas inkomster genom jobbskatteavdrag och kommunalskattesänkningar. Resultatet blir uppsägningar ute i kommunerna när inkomsterna viker. De fd anställda får istället gå till arbetsförmedlingen och kvittera ut arbetslöshetsunderstöd. Resultatet blir att statens kostnader för arbetslösheten stiger.
Då försöker borgerligheten göra ett pr-nummer av att man satsar 8,4 miljarder på att återanställa samma personer som man nyss har avskedat.
Reinfeldt försöker framställa sig som en ansvarstagande landsfader genom den här sk jobbsatsningen. Maken till hyckleri får man leta efter - det finns inget landsfaderligt i att först avskeda undersköterskorna och lärarna och sedan återanställa dem tillfälligt till lägre lön.
Henrik
KB
KB
HD
Röda Malmö
jj.n

onsdag 26 augusti 2009

Falsk säkerhet.Övervakningskameror framhålls ofta i debatten som ett effektivt sätt att förhindra brott. Nu har Londonpolisen kommit med en rapport som visar att de är ineffektiva. Endast ett brott per 1000 övervakningskameror löstes i London förra året. Den engelska regeringen har lagt ut 500 miljoner pund på övervakningskameror. London är förmodligen världens mest övervakade stad - trots det så lyckades övervakningskamerorna endast lösa 8 av 269 rånare som begicks under en månad.
Parlamentsledamoten David Davis säger “It is obvious that the boom in CCTV cameras is not making us the slightest bit safer.
“There is no evidence that it saves us from gun or knife crime, or for that matter that it stops terrorists – many terrorists are only too glad to advertise their evil deeds.

Hoppas att den här rapporten från London polisen kan lugna ner de värsta förespråkarna för övervakningssamhället.
Brott bekämpas av människor, polis, fritidsledare och en politik som ger alla en trygg försörjning.

Henrik
Uppdatering: Dn skriver idag "Fler kameror minskar inte brotten" efter att ha läst en rapport från BRÅ. I Landskrona ökade brotten sedan kamerorna installerades. Falsk säkerhet - det enda som hjälper är sociala insatser.
DN
DN
HD
BBC
Telegraph
bloggtidningen

Dyster Framtid
Tre nyligen publicerade ekonomiska prognoser om den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten spår dystra tider. Svenskt Näringsliv spår att BNP minskar med 5.0% i år, SBAB utgår från att ekonomin krymper med 4 procent i sin nya prognos och Erik Penser Bank att BNP faller med 4,9%. Den gemensamma bilden är att 2009 blir ett förlorat år. När det gäller arbetslösheten så spår alla en arbetslöshet på över tio % 2010 och 2011. Frågan är om det inte är i underkant när arbetslösheten redan nu är 9,8%, regeringen spår en arbetslöshet på 11,6% 2011.
Hur som helst mycket bistra framtidsutsikter och vi kan räkna med att massarbetslösheten biter sig fast många år framöver. Det tog cirka sex år innan arbetslösheten var nere på normala nivåer efter 90-talets finanskris.
Tyvärr så kommer hundratusentals löntagare i Sverige och miljontals i världen att tvingas gå arbetslösa många år framåt.
Våra politiker verkar blunda för den kommande massarbetslöshetskrisen. Regeringen verkar tro på att lösningen är att lära de arbetslösa skriva trevliga cv,n. Satsar därför på menlösa sk jobbcoacher. Finns det inga jobb så hjälper det inte med fint skriva jobbansökningar.
Den bleka rödgröna oppositionen har bara släpp några menlösa förslag som i bästa fall lyckas sätta några små plåster på krisen. Socialdemokraterna vill underlätta för pensionärerna att stanna kvar i arbetslivet, satsa på lite fler Komvux platser och utöka rotavdraget till hyresfastigheter. Tyvärr ingenting som kommer att knäcka massarbetslösheten och återge hoppet om en bättre framtid till ungdomarna och de arbetslösa.
Det behövs en rejäl satsning på upprustning av den offentliga sektor och ett stort klimatinvesteringsprogram, tex järnvägs- och kollektivtrafikutbyggnad och 200 000 nya jobb inom offentlig sektor.
Finansieringen kan ordnas genom en skattepolitik där skattebördan får bäras av de välbeställda i samhället, bara under den senaste mandatperioden har skatterna sänkts med 85 miljarder kronor varav den rikaste fjärdedelen har fått merparten. Socialiseras bankerna så får vi möjligheter att styra resurserna till och betala för klimatsmarta investeringar. En annan finansieringskälla är alla pensionspengarna, de används nu till spekulation på aktiebörsen. Ett betydligt bättre sätt att investera pensionspengarna vore att investera dem direkt i verksamhet som gör oss rikare och skapar jobb, tex vindkraft. Miljonprogrammet på 70 talet finansierade av pensionspengar och bostadsbristen byggdes bort och arbetstillfällen skapades. Vi kan göra samma sak idag. Men då behöver vi nya politiker.
Henrik

Svd
Svd
Svd

tisdag 25 augusti 2009

Släck ner Kristianstad Airport
Krisen fortsätter för Kristianstad Airport, sommarstängt, få passagerare, personalen avskedas och röda siffror i bokslutet. Förra året gick flygplatsen med 10 miljoner i förlust. Antalet avgångar från Kristianstad Airport per dag går att räknade på ena handens fingrar. Antalet passagerare är nu nere i ca 59 000 eller 161 passagerare om dagen. Frågan som våra kommunalpolitiker bör ställa sig, är det värt att lägga ner stora summor skattemedel på ett så litet antal passagerare? Allt för att 161 passagerare skall få något kortare resväg ett antal gånger per år. Det är 70 km närmare till Everöd från Kristianstad än till Ronneby. Sträckan Hässleholm till Sturup är 55km längre än sträckan Hässleholm - Everöd.
Det finns helt klart en överetablering av flygplatser i Sverige - enda anledningen till att många små flygplatser överlever är att kommunledningarna tror att kommunerna behöver en lättillgänglig flygplats. Vilket är ganska befängt när våra storstäder har sina flygplatser långt ifrån stadskärnorna.
Sverige behöver inte mer än 4 till 6 flygplatser, Sturup, Landvetter, Arlanda, Alvik (Umeå), Kallax (Luleå) och ev Kiruna Airport. I resten av landet torde utan större problem en kraftig järnvägsutbyggnad kunna klara av transportbehoven. Det går inte blunda för att flyget är en stor miljöförstörare.
Lägg ner Kristianstad Airport och marknadsför Kristianstad som den ekologiska staden istället. En marknadsföring som ligger i tiden och troligtvis ger en kraftigare utveckling och tillväxt på sikt än att fortsätta pumpa in skattemedel på ett kommunalt statusprojekt som Kristianstad Airport.
Henrik
KB
KB
KB
KB
i Kristianstad

Småaktigt..
Den styrande borgliga alliansen har beslutat att lärarna skall börja betala för de pedagogiska luncherna. Pedagogisk lunch innebär att förskolepersonalen och lärarna äter tillsammans med barnen/eleverna. Syftet är att lära ut gott bordsskikt och att vakta så att det inte blir för livligt i matsalen. Från och med höstterminen så skall förskolepersonalen betala 10 kr per måltid och lärarna i grundskolan 25 kronor. Undra vilka gigantiska summor borgarna räknar på att tjäna in på det här beslutet. Det blir säkert 40 - 50 kronor om dagen på en förskola. Skull inte förvåna mig om administrationen av måltidsavgiften kostar mer.
Personalen på förskolorna Metropol, Kärnhuset, Speldosans samt lärarfacken protesterar mot införandet av avgiften.
Det gör de rätt i för att äta pedagogisk skollunch är ingen höjdare vet jag av egen erfarenhet. Smaksättningen på en förskola är anpassad till små barn inte till vuxna och äta i en skolmatsal är inte andhämtningspaus.
Det skulle vara bättre om borgarna la ner lite tid på att kräva extra pengar till kommunerna från borgarregeringen istället för jaga småpengar. Undrar vilka kraftfulla åtgärder Urban (Jag fick inte bli riksdagsman) Widmark tänker sjösätta härnäst.
Henrik
Nsk

måndag 24 augusti 2009

Det pangas på Kristinehem - eller inte.
Nils-Eric Hennix nationaldemokraternas fd ordförande har anmält till polisen att han har utsatts för ett bombangreppet natten mot söndag. Enligt Hennix så har tre mindre bomber exploderat i närheten av hans hus.
Polisen som strax därefter kom till platsen hittade däremot inga spår efter några bomber. Inga uppgifter finns i tidningarna om att några grannar ev skulle ha sett eller hört något. Logiskt så borde det finnas spår efter tre "bomber" . Alla som har sprängt en nyårssmällare vet att det brukar ligga gott om pappersrester efter smällen. Är det andra typer av bomber borde polisens tekniker hitta märken efter smällarna när de gör sin brottsplatsundersökning. Kan inte vara så svårt att hitta bombspår de bör vara i närheten av huset om det var ett politiskt attentat. Var det grannarna som smällde några "kinapuffar" på sin kräftskiva ska man nog inte kalla det för attentat. Hittills så har ingen kommit fram och tagit på sig skulden vare sig för bilbranden eller "bombattentaten".
Vi får nog vänta med att dra några slutsatser innan polisens utredning är avklarad.
Men visst verkar det underligt, inga vittnen till bilbranden och inga vittnen eller spår efter "bombattentatet". Trots att Hennix bor mitt i ett villaområde, någon hundägare borde t.ex. ha sett något.
Däremot så är Hennix snabb med pressmeddelandena medan han har nyhetsvärde. Som jag ser det så finns det tre förklaringar. Ett; det är någon typ av lindrigt "attentat" och om det är så skall det fördömas. Två; att Hennix har hittat på bägge attentaten eller bara det senaste för att få uppmärksamhet. Tre; den senaste tiden har stressat upp Hennix så han överreagerar på skarpa ljud. Som sagt vi får vänta in polisens utredning innan vi kan dra några bestämda slutsatser.
Henrik

KB
KB
HD

söndag 23 augusti 2009

Antirasism i vardagen


Rasismen och högerextremismen finns tyvärr i Göinge. Det rasistiska Sverigedemokraterna fick bortåt 10% av rösterna i EU-valet här i Hässleholm. Vi måste alla bemöta rasistiska påhopp och arbeta för att försvåra för extremorganisationer att sprida sin förvrängda propaganda.
Ung vänster har tagit initiativ till www.nolltolerans.nu. En sajt där man kan anmäla om man upptäcker uppsatt rasist propaganda som klistermärken och affischer. Då lovar Ungvänster att rycka ut och sanera bort hattpropagandan: En alldeles utmärkt ide tycker vi i Socialistiska Partiet - Hässleholm, vi vill givetvis hjälpa till också.
Maila oss på rodagoinge@gmail.com så rycker vi ut och städar.
Det här är något som alla som tror på ett tolerant samhälle kan göra. Om vi idogt skrapar bort, river ner eller målar över så blir det ett tydligt meddelande till högerextremisterna att här i stan är vi toleranta. Ett stort ansvar för renhållningen ligger på fastighetsägarna, kommunen och intresseorganisationer som HessleCity. Det är på era fastigheter som skiten klistras - vore bra om ni tog fram en handlingsplan för ett Hässleholm fritt från rasistiskt klotter.
Fram till dess så lovar vi att göra vårt bästa för att riva ner hatlapparna.


Henrik

Nolltollerans.nu

Nassarna fick ett hett mottagande.

De drygt 60 Folkfrontare som demonstrerade i Hässleholm idag mötes av många upprörda medborgare. Vi var minst dubbelt så många motdemonstranter. Nätverket stoppa nazismen genomförde en tyst manifestation genom att hålla upp plakat med namn på alla som har mördats av nazisterna de senaste trettio åren, Ung Vänster hade en mur av banderoller som ramade in delar av torget, en grupp ungdomar ordnade visselpipe- och trumkonsert. Budskapet från Hässleholmarna till Folkfrontarna var glasklart - vi vill inte ha er i vår stad!
Det var inte många Hässleholmare som deltog i Folkfrontens tåg, de flesta var inbussade från andra orter. Jag undrar om inte Folkfronten har tappat medlemmar i Hässleholm. Klistermärken och affischer från folkfronten har inte satts upp inför demon. Folkfronten har bara smsat och ringt upp sina medlemmar i södra Sverige. De har inte förmått att bygga marschen på gator och torg i Hässleholm. Träffade en fd NSF medlem på torget som inte deltog i Folkfrontens lilla demonstration.
Försöker nassepacket komma till stan fler gånger så kommer så kommer de att mötas av ännu fler motdemonstranter.

Henrik
Expo
KB
KB
KB
Sydsvenskan
Nsk

lördag 22 augusti 2009

Nasse demonstrationen i Hässleholm

De drygt 50 Folkfrontare som demonstrerade i Hässleholm idag mötes av många upprörda medborgare.
Här kommer några foton - skriver mer i morgon
Henrik


fredag 21 augusti 2009

Därför stödjer vi Stoppa Rasismens manifestation.


John Hron

John Hron, Ronny Landin, Kent Andersson, Hyan Altrn, Jimmy Rajabar, Peter Karlsson, Gerard Gbeyo, Björn Söderberg – är några av det 30- tal människor som under de senaste 20 åren mördats av nazister i Sverige för att de var homosexuella, invandrare, fackligt aktiva eller anti rasister.
En nationalsocialistisk parad är ingen politisk demonstration i demokratisk mening. Dess syfte är inte att bilda opinion. Det nazisterna förväntar sig att uppnå idag genom en marsch är inte att vi medborgare skall omvända oss till nazismen, utan att få oss att känna rädsla, vänja oss vid stöveltramp och lära oss att hålla oss borta från offentliga platser när nazisterna skall fram. Denna paramilitära marsch har absolut ingenting med fredlig opinionsarbete att göra.
De försöker tvärtom skrämma oss till tystnad.
Men vi lovar att vi aldrig kommer att låta oss skrämmas till tystnad, utan vi kommer alltid att stå upp för människovärde, demokrati och motstånd mot högerextremt våld.
Bekämpa det nazistiska våldet!

Socialistiska Partiet – Hässleholm

torsdag 20 augusti 2009

Vänsterpartiet splittrar kampen mot nazismenDet pågår en mobilisering mot den planerade nazistdemonstrationen här i Hässleholm. Nu när nazisterna försöker visa sitt fula tryne är det nödvändigt att alla demokratiska krafter samlas och gemensamt visar sitt avståndstagande. Ett gemensamt kraftfullt agerande är nödvändigt för att visa Folkfronten att vi inte vill ha nazister på våra gator. Nu gäller det för alla organisationer att se till det gemensamas bäst, det är inte läge för egna små samlingar som mest syftar till att profilera den egna organisationen.
Tyvärr så verkar Vänsterpartiet i Hässleholm inte förstå att tillsammans är vi starka. Så här står det på Vänsterpartiets hemsida:

Nationalsocialistiska partiet Folkfronten planerar ett demonstrationståg genom Hässleholm på lördag

[2009-08-20] Demonstrationen startar klockan 13.00 med en marsch genom centrum och avslutas på Stortorget där tal ska hållas. Inre befäl i Kristianstad har ännu inga uppgifter om Folkfronten sökt tillstånd för demonstrationen. Vänsterpartiet har däremot sökt tillstånd för ett apellmöte under samma tid men har i dagsläget inte fått besked om detta har beviljats Samtidigt har Nätverket Stoppa rasismen planerat en fredlig motmanifestation mot Folkfronts marsh genom Hässleholm. Det är upplagt för en lördag med med tydliga olika politiska förtecken, vi uppmanar till en värdig men stark uppslutning på vårt apellmötet (om nu vänsterpartiet får sitt tillstånd) mot den framväxande rasismen i vårt samhälle


Vänsterpartiet vet om att det planeras en demonstration av nätverket Stoppa Rasismen men väljer ändå att mobilisera till sitt eget lilla apellmöte. Ett apellmöte som är förlagt till Fisktorget av alla ställen, långt ifrån Stortorget. Vem kommer att vara på Fisktorget på lördag? Ett apellmöte mot nazismen på Fisktorget är lika effektivt på lördag som ett apellmöte ute i Stoby.
Envisas Vänsterpartiet med att genomföra ett eget apellmöte kommer det att försvaga kampen mot nazismen och rasismen här i Hässleholm. Alla demokratiska krafter måste nu jobba för att bygga en stor manifestation. Flera konkurrerande manifestationer verkar bara förvirrande och förstör möjligheterna till en kraftfull
motmanifestation.
Ställ in ert apellmöte och hjälp till att bygga stoppa rasismens manifestation!
Henrik

KB
KB

onsdag 19 augusti 2009

Stoppa rasismen
Det kommer att bli en tyst motdemonstration mot det nazistiska Folkfrontens planerade demonstration i Hässleholm på lördag, enligt Kristianstadsbladet. "Vi är tvungna att göra det, vi blev rent ut sagt förtvivlade när vi hörde att de skulle komma hit", säger Johan Lindman talesman för nätverket Stoppa Rasismen. Stoppa rasismen planerar på lördag att stå lugnt och stilla och hålla upp skyltar på människor som mördats av nazister sedan 80-talet.
Polisen kommer att mobilisera för att förhindra att det blir bråk. Folkfronten skriver på sin hemsida att: Demonstrationen kommer att bestå av en gående marschväg genom centrala Hässleholm och sluta vid Stortorget där anföranden kommer att hållas av ett antal företrädare. Tid för demonstrationen är 13 00. Däremot så har Folkfronten inte lämnat in någon ansökan om demonstrationstillstånd än, enligt polisen. Mobiliseringen har än så länge bara inskränkt sig till pressmeddelande och en notis på folkfrontens hemsida. Inga klistermärken eller affischer har synts på stan - ännu. Förhoppningsvis så börjar de få lite kalla fötter nu när de upptäcker att vi vanliga Hässleholmare inte vill ha nazister marscherande på våra gator och torg.
Ett mycket bra initiativ av nätverket Stoppa rasismen. Nu gäller det att få alla goda krafter som tror på allas lika värde att ställa upp på motdemonstrationen på lördag. Politiska partier, fackföreningar, idrottsföreningar,kyrkor alla måste ställa upp.
Henrik
KB
KB

De verkliga skälen till kriget i Afghanistan
Varför har USA lagt ut 440 miljarder dollar på kriget i Afghanistan? Varför är man beredd att låta armén bokstavligt malas ner? 440 miljarder dollar spenderat i Afghanistan samtidigt som delstaterna inte längre har råd att ge skolbarnen läroböcker. Stoppa terrorismen, sprida demokrati och kvinnors rättigheter brukar lyftas fram som anledningar i borgarmedia. Givetvis så är det bara bortförklaringar som ingenting har att göra med de verkliga skälen. Det finns 4 anledningar till varför den amerikanska borgarklassen är beredd att spendera så mycket på Afghanistan.
a; Det är alltid lättare att starta ett krig än att avsluta det. Särskilt i en situation som den i Afghanistan där motparten inte vill avsluta.
b; Ett ensidigt amerikanskt tillbakadragande skulle uppfattas som en förlust och en stor prestigeförlust. Några tusen skäggiga män i flip-flop sandaler, beväpnade med Kalasjnikovs och minor har näst in till besegrat USA i Irak. Om några tusen skäggiga män i gympadojor beväpnade med Kalasjnikovs och minor lyckas besegra USA i Afghanistan blir det stora problem. Helt plötslig kommer imperiet inte längre att verka lika skrämmande. Risken för USA är att det kan leda till att ett antal länder börjar våga föra en mer självständig politik. Det amerikanska inflytandet riskera då att minska i hela världen.
C; Om USA kan pacifciera Afghanistan och bygga upp ett antal stora militärbaser med kärnvapenladdade raketer så skulle det innebära ett geopolitiskt jättebingo. En stor militärbas rakt under Rysslands sårbara buk skulle utgöra ett dödligt hot mot Ryssland. Kärnvapenmissiler på Kinas västgräns skulle stärka USA,s möjlighet att påverka den kinesiska regimen. En militärbas på Iran,s östgräns skulle göra Iran omringat och möjliggöra flygattacker från alla håll på Iran. Slutligen så ligger Indien på bekvämt missilavstånd från Afghanistan. Militärstrategiskt så ligger Afghanistan perfekt för USA.
D; Det blå guldet, naturgasfyndigheterna i Centralasien är gigantiska. Problemet med naturgasen är att transportvägarna från Centralasien kontrolleras av andra länder än USA. I praktiken av Ryssland. Ett sätt att transportera gasen är genom en pipeline söderut ner genom Afghanistan till Gwadar i södra Pakistan.
Det här är de verkliga anledningar till att amerikanska pojkar dör och dödar afganistanska pojkar i Afghanistan. Det handlar om makt och pengar för den amerikanska borgarklassen inte om demokrati och kvinnors rättigheter.

Henrik
KB
HD
Mercury News
DN
SvD
SvD
Sydsvenskan
Sydsvenskan
Sydsvenskan
HD
HD
HD
HD
HD
HD

Alternativ lösning till "framkomlighetsproblemet" i vattenriket.

Kristianstads motorbåtsklubb klagar på att vattenriket håller på att växa igen. De har svårt att köra sina båtar i de "trånga" passagerna. De menar att på några års sikt så kommer delar av vattenriket vara ofarbart. Uppslamning, träd som faller ner i vattnet och kraftig vasstillväxt är problemen enligt båtklubben. Kommunen däremot anser att framkomligheten är tillräckligt god och om bara båtklubbens medlemmar sänker hastigheten så är de inga problem.
Måste säga att jag håller med kommunen i det här fallet, uppslamning och vasstillväxt är en naturlig process i ett deltaområde. Att kräva att kommunen skall satsa medel på vassröjning när det skärs ner på vård, skola och omsorg är ganska magstarkt. Det finns en annan enkel lösning på framkomlighetsproblemet som båtklubben kan vidta. Byt båt!
Här kommer några förslag till alternativa vattenfarkoster som inte har några framkomlighets problem, är miljövänliga och billiga i så väl drift som inköp.Henrik
KB