fredag 28 augusti 2009

Förnyelsebart är lösningen.De alternativa energikällorna vind, sol och geoenergi har utvecklats och effektiviserats mycket sen kärnkraftsomröstningen 1980. Då kunde de utmålas som ineffektiva energikällor som aldrig skulle kunna bli något realistiskt alternativ till kärnkraften. Idag 30 år senare har tekniken utvecklats och mognat till att bli effektiva energialstrare. Det är idag kommersiellt lönsamt att satsa på förnyelsebara energikällor.
Kärnkraften däremot har i princip inte utvecklats sen Harrisburgolyckan 28 mars 1979. Kostnaderna för konstruktion av kärnkraftsverk har också stigit. På åttiotalet behövdes inte kärnkraftsverken byggas för att stå emot en ev terroristattack, något som nu måste tas med i planerandet och konstruerandet av nya kärnkraftverk.
De ekonomiska kalkylerna som ligger till grund för det första kärnkraftverket som byggs i Europa sen åttiotalet har visat sig vara glädjekalkyler. Byggproblem och förseningar har följt det Finska kärnkraftsbygget Olkiluoto 3 sen starten med betydande kostnadshöjningar som följd.
Kärnkraften har visat sig vara en återvändsgränd. En omställning till förnyelsebara energikällor, minskar utsläppen av växthusgaser, skapar arbetstillfällen i hela landet och minskar elbolagens marknadsmakt.

Henrik
KB
KB
Ny Teknik
Ny Teknik
Ny Teknik
Greenpeace
Naturskydds föreningen
läsarnas fria
HD KD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar