onsdag 19 augusti 2009

Alternativ lösning till "framkomlighetsproblemet" i vattenriket.

Kristianstads motorbåtsklubb klagar på att vattenriket håller på att växa igen. De har svårt att köra sina båtar i de "trånga" passagerna. De menar att på några års sikt så kommer delar av vattenriket vara ofarbart. Uppslamning, träd som faller ner i vattnet och kraftig vasstillväxt är problemen enligt båtklubben. Kommunen däremot anser att framkomligheten är tillräckligt god och om bara båtklubbens medlemmar sänker hastigheten så är de inga problem.
Måste säga att jag håller med kommunen i det här fallet, uppslamning och vasstillväxt är en naturlig process i ett deltaområde. Att kräva att kommunen skall satsa medel på vassröjning när det skärs ner på vård, skola och omsorg är ganska magstarkt. Det finns en annan enkel lösning på framkomlighetsproblemet som båtklubben kan vidta. Byt båt!
Här kommer några förslag till alternativa vattenfarkoster som inte har några framkomlighets problem, är miljövänliga och billiga i så väl drift som inköp.Henrik
KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar