lördag 14 juni 2014

Pressfrihetsaktion! Idag var vi nere på torget tillsammans med "Allt åt alla" och uppmanade hässleholmarna att protestera mot kommunalrådens försök att omvandla lokal tidningen till ett kommunalt informationsblad. vi hade färdigadresserade vykort som det stod "pressfrihet - Ja tack!" på. vi skickade till kommunalrådet Palmgren, chefredaktör Bernfalk och styrelse ordförande Mattson. 

 Här skrivs det för fullt!

 
Dagens skörd!
Vi som gjorde det!

NSK

onsdag 11 juni 2014

Sekos strejk angår oss allaÖresundståg

Sekos strejk mot Veolia är en viktig facklig strid för 252 medlemmars rätt till anständiga villkor. Men den är mycket mer än så. Veolia är på inget sätt unika när de försöker säga upp fast anställda och låta dem söka sina egna jobb med sämre och otrygga anställningsvillkor. Timanställningar, tillfälliga jobb, bemanningsföretag, och så vidare är bara delar av hela den solfjäder av osäkra anställningsformer som sedan länge håller på att lösa upp anställningsskyddet för stora grupper i Sverige. Liksom alla andra försämringar drabbar detta inte bara de som är direkt berörda, ju fler som är rädda för att säga ifrån på jobbet på grund av otrygghet i anställningen, desto svagare blir kollektivet på arbetsplatsen.
Men Sekos strejk visar också på konsekvenserna av utförsäljning och avregleringar inom den gemensamma sektorn. I enlighet med den nyliberala New Public Management-filosofin, där stat och kommun ska drivas som företag, är det den som lägger det lägsta budet som får kontraktet. När Veolia vann upphandlingen genom att lägga sig 53 miljoner lägre än nästa företag dumpade de marknaden och eftersom nästan alla kostnader till slut handlar om löner var det samtidigt ett löfte om att pressa ner löner och arbetsvillkor och därmed sätta press neråt på hela arbetsmarknaden. Att arbetsgivarorganisationen Almega går ut med helsidesannonser i dagspressen och hetsar mot strejken visar hur viktigt de tycker att det är att besegra den.

Seko är ett av de förbund som länge lyft fram kritiken mot privatiseringar och avregleringar, både i egna kampanjer och genom stöd till bredare rörelser till välfärdens försvar. Det stöd strejken nu får av andra fack och bland resenärer visar att det varit en klok strategi att arbeta så.Alltför ofta hänvisar svenska fack slentrianmässigt till att nästa val och en (S)-regering ska lösa alla problem, men avregleringarna och marknadsanpassningen kommer inte att tas tillbaka vid ett regeringsskifte, det har Stefan Löfven och hans ledning varit tydliga med. Sekos val att ta öppen strid och det stöd de fått av andra fack och i samhället i stort sätter tryck på de politiker av alla kulörer som är ansvariga för upphandlingen av Öresundstågen och alla andra framtida upphandlare.

Strejken visar att vi inte behöver vara hänvisade till att lita på politiker långt borta och är en välkommen påminnelse om att arbetare och tjänstemän har en makt att själva påverka både sina egna villkor och samhällsutvecklingen. Detta gör Sekos strejk oerhört viktig att vinna för oss alla.

onsdag 4 juni 2014

Stöd SEKO!Socialistiska Partiet ger sitt fulla stöd åt SEKO:s strejk mot Veolias angrepp på anställningsskyddet. Alla drabbas vi när osäkra anställningar breder ut sig och SEKO:s strejk är därför en viktig strid för hela samhället. Veolias agerande är också ännu ett exempel på vad som sker när verksamheter privatiseras och drivs med vinst och inte samhällsnyttan som ledstjärna.
Vi uppmanar alla att stödja de strejkande i praktiken om det så bara är genom att bjuda strejkvakterna på en kopp kaffe och en ryggdunk. De kämpar inte bara för sina villkor utan för alla oss som är i samma sits eller i framtiden riskerar att hamna där.
Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet
3 juni 2014
Norran     Norran    Norran