lördag 8 augusti 2009

Sociala problem botas med sociala insatserArbetslösheten stiger i Göinge och i Sverige, den är nu uppe i 9,8 % och förfarande stigande. Svårigheterna att få debet och kredit att gå ihop stiger för fler och fler. I Osby så har försörjningsstöds utbetalningarna fördubblats sen förra året. De sociala problemen som följer med stigande arbetslöshet är välkända, droger, vandalism och kriminalitet. Ungdomar som inte har någon sysselsättning och som efter ett tag förlorar framtidshoppet är den största riskgruppen tillsammans med dem som redan tidigare hade en svag anknytning till arbetsmarknaden.
Om vi inte vill att resecentrum i Hässleholm skall utvecklas till ett allaktivitetshus/värmestuga för alla som arbetsmarknaden inte vill ha - måste kommunen sätta in förebyggande åtgärder.
Tyvärr så dras stödet ner till riskgrupperna i kommunerna. Socialsekreterarna får mindre tid på skolorna från och med höstterminen i Hässleholm. Möjligheten att fånga upp problem i tid minskar och risken är att fler ungdomar kommer att fara illa och hamna i ett utanförskap. Kostnader för krisen kommer att drabba kommunen frågan är bara om vi skall lägga pengarna på att sopa upp problemen eller på att förebygga problemen. Borgerligheten har bestämt sig för sopalternativet, fler poliser, fler övervakningskameror, hårdare straff osv.
Satsa istället på att bygga upp ett allaktivitetshus i centrala stan där ungdomarna kan träffas. Där deras energi kan kanaliseras till något positivt under ledning av duktiga fritidsledare. Fritidsledare som tror på och verkar bland ungdomarna är våra bästa brottsbekämpare och otroligt mycket billigare i drift än fängelser och häkten.

Henrik
Nsk1 Nsk2
KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar