onsdag 5 augusti 2009

Vindkraft är framtiden!En allvarlig energikris kan vara på väg eftersom de flesta av världens större oljefält har nått sin produktionstopp, enligt International Energy Agency (IEA)
IEA har utvärderat mer än 800 av världens större oljefält och har kommit fram till att flertalet av de allra största redan har nått sin högsta kapacitet. Detta betyder att ett flertal av världens oljefält har nått sin högsta produktion och många har stagnerande eller har minskande produktion.
Det här innebär inte att oljan håller på att ta slut men det innebär att efterfrågan kommer att bli mycket högre än tillgången. När efterfrågan överstiger tillgången så stiger priset. Vi kan med andra ord räkna med kraftigt stigande oljepris i framtiden. Trots minskande efterfrågan på olja i den ekonomiska krisens spår så har inte oljepriset sjunkit, ett tecken på en kommande brist situation.
Vi behöver ställa om till förnyelsebara energikällor som sol och vind för att undvika att drabbas alltför hårt av den kommande prischocken på olja.
Ett problem i energiomställningen är alla lokala protester mot byggandet av vindkraftverk, som den i Svartarp. Det klagas på buller, islossning, sjunkande fastighetspriser osv.
Bullret från vindkraftverken beräknas uppgå till 40db, 40 decibel motsvarar fågelkvitter. De flesta av oss får stå ut med högre ljudnivåer från vägtrafiken, inklusive bullret från Svartarpsbornas bilar. Det påstås i artikel att på en gård så har ljudnivån mätts upp till 56 decibel och det har lett till sömnsvårigheter för de berörda. Om 56 decibel skulle leda till sömnsvårigheter så innebär det att majoriteten av jordens befolkning har sömnproblem - ljudnivån i de flesta städer överstiger 56 decibel. Det finns också enkla ljuddämpande åtgärder som man kan vidta, tex stänga fönstret.
Att Svartarpsborna kanske måste stänga fönstret nattetid anser jag vara ett lågt miljöpris att betala - alternativet är global uppvärmning och kraftigt fördyrande levnadsomkostnader för oss all pga av ett stigande oljepris.

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar