fredag 13 april 2012

Socialdemokraterna visar sina kort


13 april, 2012
”Vi ska inte tro att lösningarna ligger i att gå tillbaka. Lösningarna ligger i att gå framåt… vi får aldrig bli nostalgiska”. Det är den nye S-ledaren Stefan Löfvén som talar på ett möte i Västerbottens partidistrikt i månadsskiftet februari-mars. När han utvecklade denna sentens klargjorde Löfvén att med S tillbaka på regeringstaburetterna efter valet 2014 skulle det inte bli frågan om någon återställarpolitik. Avregleringarna och privata företag rätt att göra profit inom den sociala välfärden är tänkt att bestå, liksom även avregleringarna när det gäller kollektivtrafik, apotek och andra marknader. Enligt S-ledaren står emellertid socialdemokratin – i motsats till Alliansen – för ”verklig valfrihet”, men med denna typ av positionering blir skiljelinjerna mellan huvudkontrahenterna inför valet 2014 snarare semantiska än politiska och kampen om makten ytterst en fråga om vem som är bäst på att smörja det rådande systemets gångjärn.
I media har det på senare tid ofta framställts som att socialdemokraterna ”håller på sin politik”, att de konkreta beskeden om var partiet står med det nya ledarskapet är få och luddiga. Det stämmer i så måtto att man inte utvecklat något distinkt alternativ till den rådande regeringspolitiken. Beskeden har dock varit tydliga nog att den väg som nu gäller – efter förvirringens korta mellanspel under Håkan Juholts ledning – är tillbaka till de Sahlinska hjulspåren, att inte ens den mest hovsamma systemkritik längre finns på dagordningen.
Den enda gång som ledande S-politiker på senare tid verkligen gått till storms mot Alliansen är paradoxalt nog när regeringsföreträdare betecknat näringslivet som ett ”särintresse”. Då med kritik mot att Alliansen inte i tillräckligt hög grad skulle lyssna och beakta detta näringslivs behov, som exempelvis partiets ekonomiska talesperson, Magdalena Andersson: ”Den nuvarande regeringen saknar intresse att tala med näringslivet. Men Sverige är ett litet land där vi måste samarbeta för att stå starka” ( intervju i DN 5/4).
I dagsläget går S fram med stormsteg i opinionsmätningarna och Stefan Löfvén kan nu känna vittringen av Rosenbad och regeringsmakten. Men liksom det i Orwells Djurfarmen med tidens gång blev allt svårare att känna skillnad på grisarna och människorna verkar socialdemokratin vara inprocess där det blir alltmer snarlikt de borgerliga partierna. Det är inte lätt att hitta något annat sakområde än den i och för sig ack så viktiga arbetsmarknads/arbetsrättspolitiken där några reella skiljelinjer uppdagas mellan de som utmålas som huvudkontrahenterna i dagens svenska politik.
Visst vill vi socialister att Alliansen försvinner från makten efter valet 2014. Men om vi verkligen ska kunna ”ta det tillbaks”, som Mikael Wiehe sjöng i valrörelsen 2010, måste alla vi som vill det gå samman och sätta stenhårt tryck på maktens potentater, oavsett vilken ytfärg dessa framtonar i.

onsdag 4 april 2012

Vilken blir den nästa skolan att stänga?

Plusgymnasiet ger upp - det fanns inte tillräckligt många intresserade elever i Hässleholm. Trots påkostad reklam så gick det inte att få någon ekonomi i projektet. Att de skyller på fastighetsbolaget är nog mest ett svepskäl. Även om den lokale fastighetskungen hade stått för ombyggnadskostnaderna så hade Plusgymnasiet fått det svårt att få sin budget att gå ihop. Knappt trettio elever hade sökt till deras utbildningar. Det ger inte tillräckliga inkomster till lärarlöner, elevdator, skolmat osv. Det är glädjande att läsa vad Plusgymnasiets etableringschef Fredrik Ericsson säger –Jag tror inte att det beror på att de kommunala skolorna blivit bättre utan snarare på samhällsdebatten. Frågan om privata aktörer har lyfts och och allt som har tagits upp med äldrevården har spillt över på friskolorna. Vi får många fler frågor om vinster idag jämfört med tidigare. Förhoppningsvis så har socialistiska partiets idoga utdelning av informationsblad utanför  Plusgymnasiets alla öppna hus bidraget lite till den ökande medvetenheten om friskolorna profitjakt.

Vi har i dag en situation där elevkullarna minskar samtidigt som fler och fler friskolor försöker etablera sig. Färre elever till fler skolor är en ekvation som inte går ihop. Plusgymnasiet är bara den första friskolan som slänger in handduken på grund av dålig ekonomi. Det kommer fler friskolor i Skåne nordost att göra. John Bauer skolan i Hässleholm har också ekonomiska problem. Antalet elever som har sökt till John Bauer skolan har halverats i år. Vilket kommer att innebära stora ekonomiska påfrestningar för skolan. Enligt ryktena så har personalminskningarna redan påbörjats på JB i Hässleholm. Något som inte bådar gott för undervisnings kvalitén. John Bauer hade redan innan de senaste personalminskningarna få lärare och ännu färre behöriga. Eleverna som går på JB kommer nog att upptäcka att skolan har ekonomiska problem. Har inte sett antagningsstatistiken för Kristianstad skolorna ännu men  även där minskar elevkullarna. Så troligtvis så är det ett antal friskolor som kan se framemot ett kraftigt inkomstbortfall. En stor konkursvarning behöver utfärdas. För nästa år så minskar elevkullarna ytterligare. Det kommer helt klart att försvinna ett antal gymnasieskolor från Skåne nordost de närmsta åren. Man får hoppas att de avvecklar skolorna på ett bra sätt och inte bara lämnar in konkursansökan och stänger skolan mitt i terminen och ställer eleverna på bar backe. Vi får se hur de gör men att skolor kommer att stängas de närmsta åren är helt klart.

Henrik
NSK