lördag 16 mars 2013

Reaktion på Carl Johan Baulers krönika

Reaktion på Carl Johan Baulers krönika  (Publicerad i Norra Skåne)

Carl Johan Bauler skriver i sin krönika att ingen borde känna sig kränkt över att behöva legitimera sig för polisen, när polisen vill kontrollera om personen inte är papperslös. Problemet är att alla inte behöver legitimera sig utan endast de med sk utländskt utseende. Vita välklädda medelåldersmän kontrolleras inte av polisen för den i den gruppen finns det inga papperslösa invandrare, enligt polisen. Men skulle skattepolisen istället börja jaga skattesmitare slumpvis i särskilt brottsutsatta högriskområden för skattebrott såsom Saltsjöbaden, Östermalm och Nacka så skulle det nog Carl Johan Bauler inte skriva en krönika om att de som protesterade mot skatteverkets metoder var lättkränkta . Framförallt om skatteverkets urvalskriterier för kontrollerna var vit, välklädd, medelålders och man.

Det kan räcka enligt projekt REVA med att se utländsk ut för att bli stoppad av polisen och avkrävd legitimation. Något som inte är tillåtet enligt svensk lag, men som polisen gör ändå. Det finns ingen lag om att man måste ha id-kort på sig i Sverige. Det finns alltså ingen laglighet i polisens begäran om att man ska identifiera sig om man inte är misstänkt för något brott.
Sverige förvandlas på detta sätt genom polisens försorg till en slags polisstat, en stat där rasism driver delar av polisarbetet och vissa delar av befolkningen får finna sig i att bli stoppade och kontrollerade varhelst man är ute på gatorna. Det är helt oacceptabelt. Det är inte värdigt en rättsstat, inte värdigt en demokrati.
Carl Johan Baulers krönika har en unken trettiotalsstank över sig. Då demonstrerade den svenska överheten i Uppsala och Lund mot den sk ”judeimporten” från nazityskland. De krävde att judarna skulle direktavisas vid gränsen tillbaka till nazityskland, vilket senare infördes. De tusentals som har demonstrerat i Stockholm, Malmö och Göteborg har lärt sig av misstagen från trettiotalet. Tyvärr så kan man inte säga det om Norra Skånes krönikör.

Sen ställer Carl Johan Bauler en viktig fråga -Hur vi skall förhindra att papperslösa utnyttjas som låglönearbetare som driver ner lönerna för alla löntagare? Men lösningen på det problemet är inte utökade rasistiska trakasserier från polisen utan stärkta fackliga rättigheter.


  • Byggnads driver i den pågående avtalsrörelsen kravet att huvudentreprenören för ett bygge skall garantera att alla underentreprenörer har kollektivavtal och betalar skatt. För det är längst ner i entreprenörskedjan som svartjobben och skattefifflet förekommer. Ett utmärkt krav för att försvåra svartjobb.
  • Stärk fackens, skattemyndigheternas och ekopolisens möjligheter att kontrollera att kollektivavtal finns och att skatter och avgifter betalas.
  • Höj straffen för de som anlitar svart arbetskraft. De är de som utnyttjar utsatta människor som skall straffas och jagas inte de utnyttjade. Döms några fina damer och höga herrar från solsidan till fängelse för att ha utnyttjat svart hemhjälp, så kommer nog många jobb snabbt att bli vita.                                                                                                                                                                &                                                                                    Det finns andra sätt att minska svartjobb och fiffel än rasistiska trakasserier från polisen. Tyvärr så förespråkar inte Carl Johan Bauler dessa utan verkar vara fast i ett tänkande från trettiotalet.

Merete Karlsen och Hans Wendel - Socialistiska Partiet

fredag 1 mars 2013

När lägger John Bauer gymnasiet ner?

John Bauer gymnasiet i Hässleholm har stora ekonomiska problem. Anledningen är att JB koncernens dåliga rykte har nått eleverna. Alla avslöjanden om få lärare, få utbildade lärare och datorspelande på lektionerna har tillslut fått eleverna att sluta söka till John Bauer gymnasierna. JB gymnasiet i Uddevalla, Mölndal, Borås och Umeå har lagts ner den senaste månaden.
Nedläggningar går till på samma sätt på alla orterna. Skolorna läggs ner när vårterminen är slut. Det innebär att ettorna och tvåorna då kommer att stå med en ofullständig utbildning. John  Bauer lägger bara ner och tar inget ansvar  för att eleverna skall få någon möjlighet att slutföra sin utbildning. De enskilda eleverna tvingas att söka nya utbildningar. Har de tur så kommer de in på samma program på en annan skola. Har de otur finns det inget likartat program i närheten och då får de börja på något annat program.
John Bauer i Hässleholm har också gigantiska ekonomiska problem. I år är det bara 20 behöriga sökande som sökt sig  till JB i höst. Det här till en skola som för några år sen hade 347 elever. Vad som gör problemet ännu större var att det också var få elever som sökte sig till JB förra läsåret, ca 40 stycken. detta innebär att de from i höst  kommer att gå ca  160- 170 elever på JB.
JB får ca 100 000 kronor per elev från kommunerna varje år för att täcka sin utbildningskostnader.  JB har tappat ca 180 elever de senaste åren vilket innebär ca 18 miljoner i minskade intäkter. 18 miljoner är stora summor för en skola. Lokalhyran minskar inte när elevantalet sjunker utan skolan måste spara på annat. Den stora kostnaden är löner till lärarna. För att få ekvationen att gå ihop så måste lärarkåren minskas drastiskt. Problemet är att eleverna skall undervisas i många ämnen så antingen måste skola låta kvarvarande lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för eller införa ett stort antal deltidstjänster. Detta påverkar undervisningskvalitet och höjer personalomsättningen.
De elever som söker sig till JB i år riskera att få en undermålig utbildning som kanske inte ens kommer att få möjlighet att genomföra.
Nsk  NSK