tisdag 11 augusti 2009

Ej utvecklingsstörd gick 7 år i särskolaEn ett och ett halvt år gammalt psykologtest fällde avgörandet när en Hässleholms elev flyttades över till särskolan. Ingen pedagogisk, medicinsk eller social utredning komplimenterade beslutet. Efter 7 år i särskolan har det konstaterats att eleven inte har någon utvecklingsstörning och eleven har nu antagits till gymnasiet efter avklarade nationella prov. Hässleholms kommun får nu kritik (med rätta) för hur de har skött ärendet. Till saken hör att föräldrarna under en lång tid försökt få eleven tillbaka flyttad till grundskolan men nekats.
Jag är inte förvånad över att detta har kunnat hända, troligtvis så finns det många fler fall i Sverige. Under 90 talet så var det kraftiga nedskärningar i den svenska skolan. Klasserna blev större, det minskades på extra lärare och stöd personal osv. Under den här tiden så rasade också diagnos hysterin som värst, allt som var lite udda skulle förklaras med en diagnos. Enda sättet att få extra resurser till en klass var om någon elev fick en diagnos. En extra stöd person/lärare i en stor klass var givetvis guld värd för alla. Ett annat alternativt var att försöka skriva över elever till särskolan. Elever som i många fall hade kunnat fungera i en mindre klass och med lite anpassad undervisning. Givetvis så gjorde inte rektorer, skolsköterskor eller lärare det här för de var onda eller lata. Sanningen är att i en pressad situation så upplevs alla elever som inte faller helt inom normalmallen som besvärliga och jobbiga. Normalmallen tenderar också att krympa när arbetssituationen förvärras.
I en tuff ekonomisk situation så blev ett antal elevers framtid förstörd - risken är överhängande att fler kommer att drabbas nu när resurserna till skolan skärs ner igen.

Henrik
KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar