onsdag 26 augusti 2009

Dyster Framtid
Tre nyligen publicerade ekonomiska prognoser om den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten spår dystra tider. Svenskt Näringsliv spår att BNP minskar med 5.0% i år, SBAB utgår från att ekonomin krymper med 4 procent i sin nya prognos och Erik Penser Bank att BNP faller med 4,9%. Den gemensamma bilden är att 2009 blir ett förlorat år. När det gäller arbetslösheten så spår alla en arbetslöshet på över tio % 2010 och 2011. Frågan är om det inte är i underkant när arbetslösheten redan nu är 9,8%, regeringen spår en arbetslöshet på 11,6% 2011.
Hur som helst mycket bistra framtidsutsikter och vi kan räkna med att massarbetslösheten biter sig fast många år framöver. Det tog cirka sex år innan arbetslösheten var nere på normala nivåer efter 90-talets finanskris.
Tyvärr så kommer hundratusentals löntagare i Sverige och miljontals i världen att tvingas gå arbetslösa många år framåt.
Våra politiker verkar blunda för den kommande massarbetslöshetskrisen. Regeringen verkar tro på att lösningen är att lära de arbetslösa skriva trevliga cv,n. Satsar därför på menlösa sk jobbcoacher. Finns det inga jobb så hjälper det inte med fint skriva jobbansökningar.
Den bleka rödgröna oppositionen har bara släpp några menlösa förslag som i bästa fall lyckas sätta några små plåster på krisen. Socialdemokraterna vill underlätta för pensionärerna att stanna kvar i arbetslivet, satsa på lite fler Komvux platser och utöka rotavdraget till hyresfastigheter. Tyvärr ingenting som kommer att knäcka massarbetslösheten och återge hoppet om en bättre framtid till ungdomarna och de arbetslösa.
Det behövs en rejäl satsning på upprustning av den offentliga sektor och ett stort klimatinvesteringsprogram, tex järnvägs- och kollektivtrafikutbyggnad och 200 000 nya jobb inom offentlig sektor.
Finansieringen kan ordnas genom en skattepolitik där skattebördan får bäras av de välbeställda i samhället, bara under den senaste mandatperioden har skatterna sänkts med 85 miljarder kronor varav den rikaste fjärdedelen har fått merparten. Socialiseras bankerna så får vi möjligheter att styra resurserna till och betala för klimatsmarta investeringar. En annan finansieringskälla är alla pensionspengarna, de används nu till spekulation på aktiebörsen. Ett betydligt bättre sätt att investera pensionspengarna vore att investera dem direkt i verksamhet som gör oss rikare och skapar jobb, tex vindkraft. Miljonprogrammet på 70 talet finansierade av pensionspengar och bostadsbristen byggdes bort och arbetstillfällen skapades. Vi kan göra samma sak idag. Men då behöver vi nya politiker.
Henrik

Svd
Svd
Svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar