tisdag 29 juni 2010

Sommartider....

Som vanligt så utnyttjas många ungdomar på sina sommarjobb, urusla löner, provjobba utan lön osv. Som tur är så besöker facket många arbetsplatser och ser till att många ungdomar får bättre villkor - tyvärr så räcker inte facket till för det finns många oseriösa arbetsgivare. De borgliga politikerna vill att urusla sommarjobbslöner skall bli normen på svensk arbetsmarknad. Folkpartiet vill till exempel halvera lönerna för ungdomar. Det samma vill centern men de vill också bli av med facket. "Fuck facket 4-ever" heter centerpartiets ungdomsförbunds sommarkampanj. Det är ganska övertydligt på vems sida centern står. De stödjer oseriösa arbetsgivares rätt att utnyttja ungdomarna. Skamligt.

Henrik
NSK NSK

måndag 28 juni 2010

Kortare arbetstid – mer aktuellt än någonsin


Av ledarred

Genom historien har människorna ständigt utvecklat sin produktionsförmåga. Möjligheten att konsumera mera har därmed ökat, men också möjligheten att lönearbeta mindre. När den brittiske ekonomen John Maynard Keynes i en essä på 1930-talet blickade framåt så såg han framför allt en möjlighet till minskad arbetstid. Han tänkte sig att hans barnbarn inte skulle behöva arbeta mer än några timmar om dagen. Keynes framtidsscenario slog dock som bekant minst av allt in. År 1919 påbörjades införandet av 48-timmarsveckan efter decennier av kamp. 1970 började 40-timmarsveckan införas och den var helt genomförd 1973, men där stannade utvecklingen. Den lagstadgade veckoarbetstiden i Sverige har inte minskat sedan dess. I många familjer är den totala arbetstiden idag ofta längre än den var på 1950-talet då det i huvudsak var en yrkesarbetande per familj som gällde.

Alltsedan 1970-talet har kravet på minskad arbetstid, oftast formulerat som sex timmars arbetsdag, rests av många olika rörelser och partier. Under senare år har vi emellertid sett att ledningarna för flera av dessa organisationer backat, exempelvis har både det socialdemokratiska kvinnoförbundet och Kommunal släppt kravet. Ledningarna för såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet försökte också få bort kravet i samband med deras kongresser under våren, men de lyckades inte. Gräsrötterna sa ifrån och kravet blev kvar. Redan under kongressen talade dock Lars Ohly om för media att han inte kommer driva kravet på sextimmarsdag ”särskilt hårt”.

Denna uppgivenhet från en vänsterledare går bara att förstå som en anpassning till planerna på ett kommande regeringsinnehav och ett uttryck för att man inte vill – eller vågar – utmana de ekonomiska makthavarna. Argumenten för en generell arbetstidsförkortning har minst av allt förlorat i aktualitet, exempelvis har argumentet att bekämpa arbetslösheten genom att solidariskt dela på jobben mot bakgrund av den nuvarande krisen snarare vunnit än förlorat i styrka.

Det patriarkala system där kvinnor fortfarande är de som lägger ner mest tid på det obetalda hemarbetet är en orsak till att tre av fyra som arbetar deltid är kvinnor. Mona Sahlin tagit upp kravet på lagstadgad rätt till heltid. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning, men mycket bättre vore om hon istället talade för införande av sex timmars arbetsdag med åtta timmars lön. Det skulle kraftigt reducera både antalet deltidsanställda och skillnaderna i lön mellan män och kvinnor.

Ett av de vanligaste argumenten mot minskad arbetstid är att ”vi” inte har råd, ett argument som är nästintill löjeväckande om man betänker hur mycket samhällets rikedomar vuxit sedan den förra arbetstidsförkortningen för 40 år sedan. Det avgörande är dock om man ser kravet som ett offensivt och systemförändrande krav, då handlar det inte om ”vi” utan om en kamp mellan klasserna i samhället med målet att nå en arbetstidsförkortning på kapitalisternas bekostnad.

Men det kanske viktigaste argumentet för en radikal minskning av arbetstiden grundar sig i klimatfrågan. Fakta säger att vi inte har mer än några decennier på oss för att stabilisera klimatet på den minsta farliga nivå som det är möjlig att nå. Inom loppet av denna tid måste det handla om en enorm omställning av produktionen och mycket kraftiga minskningar av energikonsumtionen. Men för att minska energikonsumtionen så mycket som krävs måste vi också tillsammans och solidariskt minska den samlade materiella produktionen på vår jord. Solidariskt därför att de legitima kraven på att tillfredsställa grundläggande behov för miljarder av människor runt om på vår jord samtidigt måste tillgodoses – mer av rent vatten och skolor till barnen för några och mindre av lyxbilar och ständigt nya elektroniska leksaker för andra, för att uttrycka det förenklat.

Att bryta med dagens konsumtionssamhälle, där vi springer som råttor i hjulet för att ständigt inhandla nya prylar är nödvändigt för att rädda vår jord. Men det skulle också ge oss möjlighet att leva bättre liv, med mer tid för varandra och för våra barn. Det skulle också ge oss mer möjlighet till egen aktivitet, till organisering och möjlighet att vara med och påverka samhällets utveckling. Därför är kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen en lön ett krav som är mer aktuellt än någonsin.


Internationalen HD

Nsk

onsdag 23 juni 2010

Grattis Henrik Hedman!
Ordföranden i Socialistiska Partiet i Hässleholm fyller femtio år den 24 juni.

Skånekamraterna säger grattis! Hurra, hurra, hurra!

måndag 21 juni 2010

SDU fiasko i Helsingborg

( Ett fåtal SDUare slöt upp)
( Glada antirasister)

( Om man har undrat om SD är rasistiskt så visade klart att de var helyllerasister. De spelade arabisk musik i täten av demon för att skrämma "svenskarna")
Erik Almkvist fick hålla tillgodo med en sunkig megafonSDU hade mobiliserat till en demonstration mot en "planerad stormoské" i Helsingborg. till en början ett tydligt exempel på hur politiker ljuger och förvrider sanningen för att den skall passa deras egna syften. Det planeras ingen "stormoske" i Helsingborg - däremot så drömmer föreningen Ahel al-Sunnah om ett islamskt kulturcentrum. även om de skulle vilja bygga en moské så ska de självklart ha rätten att bygga.
Tyvärr för SDU så blev uppslutningen på demonstrationen mager - trots att de har tryckt upp 50 000 flygblad (Hur många som har delats ut däremot är oklart). Endast 30 ungdomar från Sydsverige slöt upp i SDU demonstrationen för att tala om för Helsingborgarna vad de får bygga i sin stad. Demonstrationen kallades "frihetsdemonstrationen" - i SDUs Sverige så skall tydligen inte Helsingborgarna få ha rätten att själva bestämma vad de skall bygga i sin stad. Det skall tydligen tillresta SDUare göra.
De trettio demonstranterna hade problem med att få fram sitt budskap - ett knappt hundratal motdemonstranter överröstade dem rejält. Det avslutande torgmötet blev ett rejält fiasko. Erik Almkvist SDUs ordförande hördes inte på grund av en dålig talaranläggning. Tillslut så fick han ta till en billig megafon. Verkligen välorganiserat.
30 demonstranter lyckades SDU mobilisera = Misslyckande. Ung Vänster, Ungdomar mot Rasism och diverse facebookgrupper hade mobiliserat motdemonstranterna.

(De enda som lyssnade tyst och snällt var SDs kompisar i fria nationalister. Säg mig vem du umgås med och jag skall säga dig vem du är)

Henrik
HD HD

Centerns miljöfiasko

(Centerpartist som räcker grön näsa åt miljön)


Centerpartiet försöker framställa sig som det borgliga miljöpartiet. Som tur är för centern så är det ett mycket rikt parti. Försäljningen av de tidigare centertidningarna innbringade många hundra miljoner. Denna förmögenhet behöver nog centern använda till stora reklamkampanjer om de vill få någon att tro att de är ett miljöparti. För i verkligheten så är det svårt att konkreta miljöinitiativ från centerpartiet den senaste mandatperioden.

Centerns miljöpolitik
1. Massavskjutning av vargar. Vargen är en hotad djurart i Sverige, om vi skjuter bort ett antal friska vargar så blir stammen livskraftigare var miljöminister Andras Carlgrens (c) inte allt för logiska förklaring till idiotbeslutet. Sanningen var att han hade gått jägarfundamentalisterna i svenska jägarförbundet till mötes.

2. Kärnkraftsmotståndarna i centern tillät statliga Vattenfall att pantsätta svenska vattenkraftverk och deras framtida vinster för att Vattenfall skulle kunna förvärva Tysk kärnkraft. Ansvarig näringsminister Maud Olofsson (c)

3. Maud Olofsson (c) pratar mycket om miljön samtidigt som hon är ansvarig minister för Vattenfall. Nu har Vattenfall beslutat att satsa tretton miljarder i tysk kolkraft. Vattenfall som är Maud Olofsson har inte beslutat att satsa tretton miljarder i alternativ fossilfri elproduktion.

4. Centerpartiet sa ja till byggandet av "Förbifart Stockholm". En motorvägssatsning på Stockholm. När vi vet att fordonstrafiken är en av de största utsläppskällorna för växthusgas.

5. De enda som Centerpartiet är beredda att angripa på miljöområdet - är svenska naturskyddsföreningen! Kol vattenfall, bilindustrin, lantbruket och andra miljöbovar stryks medhårs när de gäller miljökraven. Det hemska Naturskyddsföreningen har gjort i centerpolitikernas ögon är att kritisera centers sk miljöförslag.

6 Övergödningen av Östersjön som orsakar algblomning varje år vill Andreas Carlgren (c) stoppa. Men han är inte beredd att ta till lagstiftning för att förändra böndernas nuvarande praktik. Det är som att försöka hindra bankrån genom informations kampanjer till bankrånarna.

Undrar om centern har genomfört en enda miljöpositivt förslag de senaste fyra åren. Sanningen är att centern är ett fossilkramar parti och det kan inte några reklamkampanjer ändra på.DN DN DN DN RM

söndag 20 juni 2010

Vinst före behov?(Insändare Norra Skåne)

Klimatförändringarna som orsakas av människornas utsläpp fortsätter. Trots att alla vet att vi är på väg mot en katastrof som kommer drabba människor över hela världen.
Det är ingen naturlag. Skälet är att vi idag har ett ekonomiskt system där pengar och vinster sätts före allt annat. Även före sånt som människors behov och vad miljön klarar av. De kan till och med vara en konkurrensfördel att behandla sina anställda som skit och smutsa ner klimatet och miljö, för då kan företagen sänka sina kostnader och tjäna ännu mer pengar.
Ett ekonomiskt system där pengar och sätts före människor och miljö kommer aldrig kunna lösa klimatkrisen eller skapa ett rättvist samhälle. Därför krävs det ett annat ekonomiskt system som prioriterar människors behov och vad klimatet klarar av framför pengar och ekonomiska vinster.
Vi i Socialistiska partiet och Ungsocialisterna kämpar just för detta. Vi kämpar för en ekosocialialism där alla har makt över alla frågor som de påverkas av. Vi kämpar för en klasslös värld och ett samhälle utan ekonomiska orättvisor, fritt från rasism och sexism-
Jonny Danielsson - Socialistiska partiet

lördag 19 juni 2010

Bakom det gröna fältets schack


Av ledarred

Sydafrikaner från fattig till rik jublar över att fotbolls-VM inletts. Stolthet och glädje väger tyngre än eventuell kritik över att det är FIFA ( internationella fotbollsförbundet) som kammar hem miljardvinster, och att tillfälligt anställda byggnadsarbetare och evenemangsvärdar utnyttjas till låglöner.

Även bland dem som befinner sig längst ned i den samhälleliga hierarkin kan man skönja en viss hoppfullhet. Flera av de kvinnor som prostituerar sig i Sydafrika menar att de kommer att kunna tjäna mycket pengar under VM. Att sälja sin egen kropp blir därmed ett sätt att förvärva lite av de väldiga vinsterna, i enlighet med de krassa ekonomiska lagar som idag gäller.

Diskussionen om prostitution under fotbolls-VM är inte ny. Den tog även en hel del plats 2006 i Tyskland. I år blir dock dynamiken ännu skarpare, då fotbollen spelas i ett land där majoriteten av invånarna lever på tredje världen-nivå, och där nästan 11 procent av befolkningen levde med hiv år 2005.

Prostitution är olagligt i Sydafrika – men strax innan fotbolls-VM startade lyftes förbudet och en tillfällig lagändring gjorde att det under VM går att lagligt köpa kvinnors kroppar.

Cynismen i ett sådant utspel går nog få förbi. När debatten om legaliseringen började för några år sedan – med att dåvarande polischefen Jackie Selebi föreslog en temporär legalisering av prostitution – eftersom han inte kunde se hur polisen skulle kunna arrestera alla tusentals tillresta fotbollsfans som ville pröva på ”mer exotiska tidsfördriv”, var det tydligt att det inte var de prostituerade kvinnornas väl och ve som stod på spel. Ett argument för legaliseringen var dessutom att de prostituerade vid en legalisering skulle kunna registreras och tvingas till hivtester, vilket skulle göra det säkrare att köpa deras sexuella tjänster.

Men legaliseringen har fått stöd även från andra håll. Sydafrikanska organisationer som arbetar mot hiv och aids och för prostituerades rättigheter har under många år lobbat för en legalisering. Enligt deras erfarenheter gör förbudet att sälja och köpa sex de prostituerades situation både svår och farlig. Sexuella trakasserier och hot från polisen, problem med värdigt och professionellt bemötande från vårdanställda, svårigheter att förhandla fram säker sex – en bokstavligt talat livsviktig nödvändighet i Sydafrika – och svårigheter att anmäla våldtäkt och andra övergrepp är en del av de prostituerades vardag. Att göra prostitution lagligt skulle bland annat avstigmatisera kvinnorna och skydda dem från polisövergrepp, menar aktivister.

Långt innan VM krävde flera organisationer att regeringen skulle stoppa alla arrester av prostituerade under fotbolls-VM, bland annat därför att de anade att polisen skulle lägga än större press på de prostituerade under denna tid, som en del av den allmänna upptrappningen av lagliga åtgärder som satts in för att hålla de turisttäta områdena fria från fattiga människor. Så sent som den 8 juni hade dessa krav inte besvarats alls, men i elfte timmen har alltså en tillfällig legalisering medgetts.

Västvärlden räknar med att dess fotbollsfans kommer att ha mycket sex när de kommer till Sydafrika. Brittisk sensationspress varnar fansen för hiv-infekterade prostituerade och Holland uppmanar sina resenärer att ta med egna kondomer då det finns en risk att de sydafrikanska kondomerna tar slut. Samtidigt har inhemska organisationer kritiserat FIFA för förbudet att dela ut kondomer och informationsmaterial om hiv och aids vid flera av de sammanhängande aktiviteterna, och menar att de skyhöga priserna för att hyra plats på fotbollsområdena har förhindrat sociala aktivistorganisationer från att skaffa sig en stark närvaro.

Vi sitter alltså i en obehaglig patriarkalisk verklighet, där glädje och stolthet över fotboll blandas med prostitution och utnyttjande av utsatta människors kroppar. Men borde vi inte vara nöjda med att de prostituerades organisationer vunnit en delseger genom att få igenom en temporär legalisering, som skulle kunna öppna dörren för att få igenom deras krav även på lång sikt?

Problemet är att dessa åtgärder genomförts på reaktionär basis, med den koloniala och sexistiska utgångspunkten att det är naturligt att manliga fotbollsfans köper sex i samband med att de firar sina lag under VM, och att det är acceptabelt att progressiva, gräsrotsbaserade lokala sociala rörelser hindras från att sprida alternativa budskap kring sexualitet.

För radikala fotbollsfans finns det istället flera andra naturliga ståndpunkter att inta. Som att fotboll och sexköp inte hör ihop. Att lagändringar ska ske därför att de skyddar och skapar trygghet för Sydafrikas egna sårbara invånare. Att även fattiga kvinnors kroppar ska vara okränkbara. Att vinstintressen inte ska gå före information och uppmaningar om hälsa och jämställt sex. Visst kommer VM att ge oss fotbollsälskare många oförglömliga upplevelser, men glöm inte den hårda sociala verkligheten i ett av världens allra mest ojämlika länder.


Nsk Nsk Nsk BLT BLT HD Skånskan

Internationalen

fredag 18 juni 2010

Humorbefriade moderater backarTekniska nämnden har beslutat att inte försöka bötesförlägga personer eller organisationer som affischerar på icke tillåtna platser. Pär Palmgren (m) säger till Norra Skåne att det blir för omständligt att genomföra. Per Palmgrens ursprungliga förslag gick ut på att endast förbjuda politisk affischering. All annan affischering skulle vara tillåten, loppisaffischer, kommersiell affischering osv. Så här sa han till Norra Skåne " Vi är inte ute efter tillfälliga loppisskyltar som ställs ut i stan. Det här handlar om en nedskräpande affischering med karaktär av politisk propaganda". Lite hårddraget så ansåg Per Palmgren att det skulle vara ok att sätta upp affischer för en porrklubb men inte sätta upp affischer mot tex privatiseringar och utförsäljning av kommunal egendom. Man kan undra lite över de lokala moderaternas demokratiuppfattning när de anser att kommersiella intressen skall ha företräde framför politiska. Det var också så att det Pär reagerade på var inte diverse högerextreministiska/rasistiska affischer utan vår kampanj ”Olleneholm” mot privatiseringarna. Olleneholmskampanjen fick tydligen de lokala moderaterna att sätta kaffet i vrångstrupen. Det har för moderaterna inte handlat om nedskräpning utan om att tysta en politiskt obekväm röst. Som delvis skyldig till Ollenholmskampanjen kan jag lova att vi kommer att fortsätta att vara obekväma för makthavarna. Funderar på om det inte är dags att smyga ut någon natt och sätta upp lite affischer som kräver fler legala affischtavlor i kommunen.

Henrik

NSK KB Röda Göinge Ollenholm

Kunglig missräkning

Undrar vem som har planerat bröllopet. Ett kungligt bröllop handlar om större saker än att förena två personer. För monarkin så är det ett utmärkt tillfälle att uppbåda stöd för monarkin. Tyvärr våra kungligheter så verkar det ha misslyckats totalt. Dn redovisar idag siffror som visar att stödet för Kungahuset sjunker kraftigt. "För 15 år sedan tyckte sju av tio svenskar att det var bra att Sverige är en monarki, medan bara en av tio tyckte att det var dåligt. I dag är det mindre än varannan svensk som stöder monarkin, medan en av fyra är emot." Siffrorna kommer säkert inte bli bättre när det går upp för svenska folket vilka gäster som kungahuset har bjudit in - bland annat ett antal representanter för diverse diktaturstater.
Hoppas att någon läcker hovets utvärdering av det här spektaklet - skulle säkert vara en intresant läsning. Hur de kan ställa till med bröllop mitt under fotbolls VM är för mig obegripligt. Men Kungen kanske trodde att han var större än Messi.
Med hopp om att siffrorna fortsätter att sjunka.
Henrik

Nsk BLT BLT Skånskan HD HD
Röda Malmö DN K&Å

Israel lovar att lätta på blockaden

Effekterna av den lyckade men tragiska manifestationen " Ship to Gaza" börjar komma. Egypten öppnat gränsövergångarna till Gaza - delvis i alla fall. Högerregimen i Israel går nu ut och säger att de är beredda att införa lättnader i den olagliga blockaden. Vi i Hässleholm stärks av de här beskeden och forsätter att samla in pengar till ytterligare fartyg. Vi kommer att fortsätta så länge som blockaden består. Kommer inte att vara något större besvär - insamlingsbössorna blir fulla på nolltid så fort vi är ute på stan.
Henrik
Nsk BLT

måndag 14 juni 2010

Studentbal - 2010
Hoppas verkligen att ungdomarna fick en fantastisk kväll. För det har de verkligen förtjänat efter 3 års studier och 800 kronor i entréavgift till balen. 800 kronor borde man sannerligen få mycket för - kuvertavgiften till nobelfesten i Stockholm ligger på den nivån. Har svårt att förstå varför balen skall behöva kosta 800 kronor per student. 400 studenter multiplicerat med 800 kronor ger 320 000 i intäkter till arrangörerna. En tredjedels miljon. Även om maten är påkostad, lokalen dyr och bandet skall ha ersättning så kan jag inte förstå hur kostnaderna kan uppgå till 320 000 kronor. Antingen så är det en sjuherrans tillställning eller så är det några som tjänar stora pengar på att arrangera studentbalen. Tills nästa år bör nog elevråd, rektorer och utbildningsnämnden ta sig en rejäl funderare på om det inte går att arrangera en något billigare studentbal.


Henrik


Nsk Nsk lokaltidningem KB KB

söndag 13 juni 2010

DF och SD

Sverigedemokraterna älskar att jämföra sig med Danskt Folkeparti. Nu ställer sig Danskt Folkeparti bakom regeringens förslag om sänkta barnbidragen, halverad ersättningstid i A-kassan samt minskat antalet plaster på vuxenutbildningarna. Allt i syfte att "sanera statsfinanserna". Nu har DF definitivt valt sida - ett högerparti som vill rasera de danska löntagarnas förmåner. Samma andas barn DF och SD - ett hot mot vår sociala trygghet. Avslutar med ett citat av den Danske LO-ledaren Harald Børsting. i
Regeringen och Dansk Folkeparti kommer som tjuvar om natten och stjäl vår A-kassa och vår rätt till en ordentlig utbildning.

fredag 11 juni 2010

Rehabilitera rehabiliteringen

Rehabilitera rehabiliteringen

Av ledarred

För lite mer än tio år sedan inträffade en dramatisk förändring i sjukförsäkringen i Sverige. På några få år fördubblades antalet sjukskrivna, från 150 000 till 300 000.
Den första förklaringen till förändringen spreds av socialdemokraterna: att fler blev sjukskrivna berodde på att fler blev sjuka, vilket i sin tur berodde på att pressen på de anställda ökade under 1990-talet.
Stress och utslitning var således först den dominerande förklaringen, men den möttes snart av en massiv motoffensiv från arbetsgivarna, en offensiv med tungt understöd från borgerliga ledarsidor som fortfarande pågår. Att fler blir sjukskrivna beror enligt dem inte på att de blir sjuka av brister i arbetsmiljön, utan det beror på fuskande sjukskrivna och släpphänta läkare.
Problemet med båda förklaringarna är att de stämmer dåligt överens med vad som faktiskt hände: antalet sjukskrivna ökade med 100 procent, men inflödet i sjukförsäkringen ökade bara med 15 procent. Med andra ord: det var inte i första hand fler som blev sjukskrivna – det var sjukskrivningarna som blev längre. Att förklara längre sjukskrivningar med högre arbetstempo eller på att de sjuka eller deras läkare fuskar är minst sagt långsökt.

Att antalet sjukskrivna ökade berodde istället på en annan sak; det blev mycket svårare för den som en gång blivit sjuk att komma tillbaka till arbete. Det berodde i sin tur dels på att ett anorektiskt slimmat arbetsliv erbjöd färre möjligheter för den som inte kunde prestera till 110 procent, och dels på att resurserna för arbetsanpassning och rehabilitering skars ned i omgångar, så att de till sist blev så små att insatserna var meningslösa och systemet försvann.
Intressenterna bakom försämringarna som ledde fram till sjukskrivningsboomen var två; för nedskärningarna stod socialdemokraterna, för slimningen av arbetslivet stod arbetsgivarna. Stat och kapital arm i arm – enighet och harmoni – Därför tio år av pseudodebatt; därför nu ett sjukförsäkringssystem som tvingar sjuka att till varje pris söka arbeten de vet att de varken kan få eller sköta.

Sjukförsäkringen är ett skyddsnät för den enskilde sjuke. När blåslampan riktas mot enskilda sjuka är det därför lätt för vänstern att fastna i ett reflexmässigt försvar av ”rätten till sjukskrivning”. Men sjukförsäkringen är, och har alltid också varit, en dumpningsplats för individuella konsekvenser av samhällsproblem som vi inte löser, Det som hände under 90-talets sista år var att den dumpningsfunktionen blev dubbelt så stark. Därför leder den ofta rimliga humanistiska reflexen att försvara sjukskrivningen i det enskilda fallet fel på samhällsnivå.
Istället måste vi utgå från rätten till arbete. Dels därför att arbete är en mänsklig rättighet – nästan alla sjukskrivna och förtidspensionerade vill arbeta om de bara kan – dels därför att forskning visar att tidig återgång i arbete är den viktigaste friskfaktorn för den som drabbats av en sjukdom som kan bli långvarig.
Men för att de sjukskrivna ska kunna börja arbeta krävs mer än att de bara sparkas ut ur sjukförsäkringen och in på arbetsförmedlingen Vi måste såväl bota arbetslivets anorexia som att vi måste rehabilitera rehabiliteringen.

Att få tillbaka lite hälsosamt fett på arbetslivskroppen kräver politisk kamp för att återanställa i den offentliga sektorn – hårdast drabbad så väl av personalnedskärningar som av långa sjukskrivningar – och facklig kontroll över arbetet för att se till att bemanningen i alla sektorer alltid är tillräcklig stor för de arbetsuppgifter som ska utföras.
För att rehabilitera rehabiliteringen krävs tydliga vårdkedjor med tillräckliga resurser. Idag styckas vården via privatiseringar, bolagiseringar och beställar/utförarsystem upp i mikroenheter som ser till sina egna smala ekonomiska intressen. Den utvecklingen måste brytas till förmån för sammanhållna system inrättade för patientens bästa. De ständiga nedskärningarna i vården måste vändas till ökande möjligheter att rehabilitera patienter inte baserat på bästa tillgängliga plånbok utan baserat på bästa tillgängliga vetenskap.
Samtidigt måste arbetsgivarnas skyldighet att bereda arbete för sina anställda oavsett sjukdom och funktionshinder skärpas. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att inrätta rehabiliteringsråd, byggda av fackföreningarna tillsammans med kunnig rehabiliteringspersonal från vården. Rådens uppgift skulle vara att stödja arbetsgivarna när de fullgör sin rehabiliteringsskyldighet, och att med vitesförelägganden och skadestånd försvara den sjukskrivna när det inte gör det.
En socialistisk politik för sjukförsäkringen är en socialistisk politik för arbete, en politik som förvandlar borgarnas arbetslöshetslinje av idag till en verklig arbetslinje av i morgon.

Studentbal 2010
Hoppas verkligen att ungdomarna fick en fantastisk kväll. För det har de verkligen förtjänat efter 3 års studier och 800 kronor i entréavgift till balen. 800 kronor borde man sannerligen få mycket för - kuvertavgiften till nobelfesten i Stockholm ligger på den nivån. Har svårt att förstå varför balen skall behöva kosta 800 kronor per student. 400 studenter multiplicerat med 800 kronor ger 320 000 i intäkter till arrangörerna. En tredjedels miljon. Även om maten är påkostad, lokalen dyr och bandet skall ha ersättning så kan jag inte förstå hur kostnaderna kan uppgå till 320 000 kronor. Antingen så är det en sjuherrans tillställning eller så är det några som tjänar stora pengar på att arrangera studentbalen. Tills nästa år bör nog elevråd, rektorer och utbildningsnämnden ta sig en rejäl funderare på om det inte går att arrangera en något billigare studentbal.


Henrik


Nsk Nsk lokaltidningem KB KB

måndag 7 juni 2010

Till högerpacket - här kommer ett svar

Höger och olika sionistiska debattörer försöker blanda bort korten genom att börja skrika om antisemitism. men det är inte judehat att kritisera den israeliska regeringens politik. Att hävda att Björn Afzelius var antisemit är nog ett riktigt lågvattenmärke av Willy Silberstein.

SVD Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
SVD Här svarar Pierre Schori, Marianne Lindberg De Geer och Mikael Wiehe

Här nedan så svara Björn Afzelius
Tror moderaterna att småföretagarna är korkade?
Hans Wallmark riksdagsledamot för moderaterna verkar tro att företagarna inte är anpassningsbara, inte kan räkna och inte är utsatta för konkurrens. Han hävdar i en insändare på Lokaltidningen att kilometerskatten kommer att öka kostnaderna för åkarna med ca 100 000 kronor per år och lastbil. En utgift som i slutändan kommer att drabba konsumenterna. Det stämmer om man utgår från att åkerinäringen inte vidtar olika åtgärder. När Schweiz införde kilometerskatt började åkarna planera verksamheten bättre. Åkarna stimulerades att undvika tomkörningar med resultat att utsläppen av koldioxid minskade med ca 6 % och att trafiktillväxten bromsades. Kostnaderna för konsumenterna blev minimal - det finns ingen anledning att tro att effekten skulle bli annorlunda i Sverige. Möjligen om man som Hans Wallmark (m) tror att småföretagarna är korkade.

Henrik Hedman Socialistiska Partiet

Affärsvärlden

lördag 5 juni 2010

Småpengar
Kommunen anser sig inte ha råd att betala ideella föreningarna för att sköta de mindre badplatserna. Det handlar inte om några stora pengar - 9000 kronor per badplats fick föreningarna förra året. Kallsjöns badplatsförening använde dessa 9000 kronor till att betala Renhållarna 8700 kronor för latrin och soptömning. Vägföreningsavgifter, vägunderhåll, gräsklippning och underhåll av badplatsen får föreningen betala själv. Renhållarna har beslutat att höja tömningsavgiften för 2010 till 13100 kronor - en höjning med 49%!
Föreningen beräknar att årets driftskostnader hamnar på ca 17000 kronor. Om vi antar att de andra badplatserna också har samma driftskostnader så behövs det ytterligare 48000 kronor i år. 48000 är en struntsumma, felräkningspengar i den kommunala ekonomin. Kommunen har råd - det är en prioriteringsfråga inte en kostnadsfråga. Fram med pengarna - vi vill bada i sommar.

Henrik
Nsk

Behandla israel på samma sätt

(insändare Norra Skåne)

Sven Lundh försöker göra ett utrikespolitiskt uttalande men vad han vill ha sagt får man gissa sig till. Sven är tydligen arg på mig för att jag har dristat mig att kritisera den Israeliska regeringens piratdåd mot Ship to Gaza. Tyvärr så framförs inga sakargument mot min inställning – troligtvis för att Sven inte har några. Han försöker istället flytta debatten från Israels illdåd till en debatt om Nordkorea. Men även en blind höna kan hitta ett korn. Så låt oss jämföra Israel och Nordkorea och hur det internationella samfundet behandlar dessa två skurkstater. Bägge hotar omvärlden med kärnvapen, bägge begår piratdåd på internationellt vatten, bägge ser till att delar av befolkningen inte har nog att äta. Men det internationella samfundet bemöter inte dessa skurkstater med samma påtryckningar. Mot Israel använder man bara ord, men mot Nordkorea kraftfulla sanktioner som bojkott, indragna diplomatiska förbindelser och internationell isolering

Det är dags att börja behandla Israel med samma metoder som Nordkorea utsätts för. Som tur är så finns det krafter som inte bara pratar utan också agerar. Hamnarbetarförbundet har utlyst blockad mot israeliska varor i de svenska hamnarna. Det vore hedrande för Hässleholms kommuns styrande allians om de tog initiativ till en bojkott av varor från skurkstaten Israel.

Till sist så vill jag påpeka att ditt försök att antyda att jag på något sätt har stött kommunistregimerna i öst bara visar på din okunskap om mina och Socialistiska Partiets politiska uppfattningar. Jag stod i timmar och samlade in pengar till den förbjudna fackföreningen Solidaritet i Polen under 80- talet. Vad gjorde du?

Henrik Hedman Socialistiska Partiet

torsdag 3 juni 2010

Manifestation i Malmö mot den Israeliska armens attack mot frihetsflottan och Ship to Gaza. Malmö 31 maj 2010.

Tyst minut för Frihetsflottan from RåFILM on Vimeo.

Sätt press på statsterroristerna i Jerusalem!

Av ledarred

I och med attacken på Ship to Gaza visade den israeliska staten precis hur lite den bryr sig om allt vad internationell rätt och mänskligt civiliserat beteende heter. Starkt förvissat om att USA som vanligt i slutändan skulle hålla det om ryggen struntade man blankt i det troliga scenariot att en global folkstorm skulle bryta ut efter militärens skoningslösa ingripande på internationellt vatten.

Enligt Israels kalkylering skulle ett Ship to Gaza som fick lossa sin last av bland annat skolböcker och cement i Gazas hamn uppenbart utgöra en större huvudvärk än några mördade och många skadade och fängslade aktivister från flera olika länder.

Under protesterna som följde över hela världen efter attacken fördömde flera talare inte bara Israels utan även omvärldens regeringar. Och även det finns det all anledning att göra. Israel har under decennier kunnat mottaga både direkt och indirekt stöd från framför allt västvärldens rika länder, som i Israel alltid haft ett stabilt brohuvud i den oljerika arabvärlden. Sverige är i det sammanhanget inte något undantag utan har bland annat utvecklade militära förbindelser med Israel – vilket alltid varit absurt och som i ljuset av denna attack ter sig helt groteskt.

Sverige importerar vapen från Israel, ett militärt forskningssamarbete bedrivs mellan länderna och en svensk militärattaché är stationerad i Tel Aviv. Israel har dessutom fått lov att testflyga samma slags flygplan som de använt i räder över Gaza på övningsområden i Norrland och enligt tidningen Arbetaren har Sveriges militär lånat ut skyddsmasker och hjälmar till den israeliska armén.

Militärattachén inrättades av regeringen under Göran Persson, och vapenimport från Israel ägde även rum under den tidigare socialdemokratiska regeringen, men nu har den rödgröna oppositionen kommit överens om att vid ett regeringsskifte ändra lagen så att det även blir förbjudet att köpa vapen från länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Dessutom säger sig partierna helt vilja avbryta det militära samarbetet med Israel.

Oavsett färg på regeringen i Rosenbad är det dock nödvändigt att en stark folklig opinion sätter press på de makthavande här och nu. Utrikesminister Bildt måste få hett om öronen i denna fråga. Starka krafter inom socialdemokratin kommer också säkerligen att vid ett eventuellt regeringsskifte – inte minst på grund av att Socialistinternationalens vice ordförande heter Ehud Barak och är israelisk försvarsminister – försöka se till att denna överenskommelse enbart blir ord på papper. Endast en stark gräsrotsaktivism kan tvinga Sveriges makthavare att avbryta det militära samarbetet med Israel.

Den aktuella situationen har gjort nödvändigheten av att resa två helt självklara krav:
- Sverige måste omedelbart avsluta allt militärt samarbete med Israel! Vi vet att Israels militär har till uppgift att säkra en pågående ockupation av ett helt folk, och nu vet vi dessutom att den militären inte har några som helst gränser för hur den kan användas. Inte en krona ska gå till den förtryckande israeliska armén!

- Det är också dags att sätta kraft bakom kravet att Israels blockad av Gaza, den blockad som påbörjades när Hamas vann det demokratiska valet 2006, måste upphöra. Det har beräknats att importen till Gaza har minskat med en fjärdedel jämfört med 2005 och enligt FN har Gazas formella ekonomi kollapsat som en konsekvens av blockaden. Trots uppmaningar från FN och en mängd mänskliga rättighetsgrupper har Israel vägrat avbryta blockaden. Om Israel fortsätter att trotsa måste riktade sanktioner sättas in mot Israels ekonomi och ledargarnityret i Jerusalem. FN-trupp borde placeras i området för att garantera att gränserna hålls öppna och att förnödenheter når fram till folket i Gaza.

Att så stora manifestationer under måndagen kunde komma till stånd med så kort varsel över hela Sverige visar på ett tydligt sätt vilken stark folklig opinion det finns mot Israels kriminella handlingar och ockupation av Palestina. Låt oss nu fortsätta och tänka över vad vi kan göra i vår vardag i solidaritet med det belägrade palestinska folket. Inte minst viktigt är det att vi agerar utifrån våra arbetsplatser. De ekonomiska banden mellan Sverige och Israel är utvecklade. Många svenska företag handlar med Israel, exempelvis Volvos export av bilar. Här kan vi resa denna fråga i våra fackföreningar och kräva ett stopp för denna handel så länge Israel förvägrar det palestinska folket dess grundläggande rättigheter. De härskande i Jerusalem förstår bara maktens språk och de måste få känna av en ökad isolering och att dess ekonomi ställs under tryck

NSK NSK NSK NSK Skånskan Skånskan Skånskan Internationalen Svensson

onsdag 2 juni 2010

Israelisk massaker chockar

( insändare i Norra Skåne)


Israels piratdåd på internationellt vatten och massaker på aktivister som med en humanitär båtkonvoj försökt lindra nöden på Gazaremsan chockar världen idag. Men tyvärr så är kolonialmaktens agerande i linje med hur man har behandlat de förtryckta palestinierna i årtionden.
den israeliska regeringens stödighet saknar gränser när den nu försöker lägga skulden på hjälparbetarna. Dessa anklagas för att betett sig våldsamt när israeliska kommandosoldater bordade fartygen. Om tungt beväpnade pirater på internationellt vatten bordar ett fartyg har naturligtvis de ombordvarande all rätt att försvara sug. Att Israel överhuvudtaget försöker tricket med att lägga skulden på hjälparbetarna visar hur vana de är med att med USA:s stöd i ryggen komma undan med vad som helst.
Och tyvärr möts inte kolonialmaktens agerande med enbart avsky. Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman hyllar i en intervju i aftonbladet det Israeliska illdådet. det visar att det inte finns någon gemensam "svensk" syn på mänskliga rättigheter och internationell rätt.
Nu måste däremot alla anständiga krafter enas i kamp mot den Israeliska kolonialmakten.


Henrik Hedman Socialistiska Partiet

NSK Roya K&Å B&P
BLT

tisdag 1 juni 2010

Den Israeliska kolonialstaten har visat sitt rätta ansikteAttacken på de fredliga fartygen var ett dåd som genomfördes med ett totalt förakt för människoliv, och för internationell rätt.
Attacken mot fredskonvojen har varit planlagt under en längre tid och varit politiskt sanktionerad.

Attacken är en logisk konsekvens av Israels ockupationspolitik där tusentals civila palestinier redan har dödats.

Den israeliska militärens piratdåd fördöms idag världen över - men det stannar mest vid ord.

Skall vi få något slut på det här så måste det till handling tex

Bojkotta israeliska varor som apelsiner, avokados eller Hälsans köks produkter

Maila lars Åke Lagrell på svenska fotbollsförbundet och kräv att landskampen de 4 juni ställs in Här

Maila politikerna och kräv tex att:

Att Sverige agerar kraftfullt i handling för att häva den Israeliska blockaden av Gaza

Att Sverige slutar exporterar vapen till Israel, i form av bland annat militärlastbilar.
Att Israel förbjuds att prova ut nya vapen på militära övningsfält långt upp i Norrland.
Att Sveriges militärattaché i Tel Aviv tas hem.

-

Vi måste gå från ord till handling om det skall ske någon förändring
-

Ship to Gaza NSK BLT HD Skånskan