söndag 17 augusti 2014

Fullmäktigeledamot byter parti!Peter Hallbrink, ersättare i kommunalfullmäktige (v) hoppar av till Socialistiska partiet. Peter Hallbrink har suttit i fullmäktige i 4 år.

Det är två anledningar som gör att jag väljer att byta parti förklarar Peter:
Vänsterpartiet i Hässleholm har slutat att föra en självständig vänsterpolitik. Vänsterpartiet samordnar i dag fullständigt sin politik med (s). De håller tex gemensamma gruppmöten inför fullmäktige trots att de befinner sig i opposition. I praktiken så har vänsterpartiet reducerats till en fraktion inom socialdemokratin. Jag vill vara med i ett parti som aktivt arbetar för att förbättra för löntagare och låginkomsttagare, inte gå i socialdemokraternas ledband.

Utöver det så är det den totala bristen på utåtriktad verksamhet. Inga torgmöten, affischering, deltagande i konkret kamp osv. Detta förekommer inte inom vänsterpartiet i Hässleholm. Den enda verksamhet som förekommer är att rösta likadant som socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Vill man förändra så krävs det aktivitet och att man vågar gå ut och möta medborgarna. För att en förändring skall komma till stånd behövs ett aktivt opinionsarbete – det räcker inte med att sitta med på socialdemokraternas gruppmöten.

Henrik Hedman ordförande i Socialistiska partiet. ”Vi välkomnar Peter till oss, hans erfarenhet från fullmäktigepolitiken kommer att bli ett värdefullt tillskott.” Samtidigt är jag inte förvånad att vänsterpartisterna i Hässleholm byter till Socialistiska partiet. Vi är det pigga och uppkäftiga vänsteralternativet i kommunen. Vänsterpartiet är bara trött och inaktivt.måndag 11 augusti 2014

Manifestatiion utanför Norra Skåne.

Jättelyckad manifestation utanför Norra Skåne idag! Fullt med press, stor uppslutning ca 70 personer enligt SVT. Flera talare och fantastiska pressbilder på de välpumpade vakterna som Norra Skåne hade hyrt för att skydda sig mot medborgare som krävde en fri och oberoende press.
Presslänkar kommer sen

KB 
VK 
facebook 
Svt 

SVT 
kvällsposten 

Sydsvenskan
aftonbladet

söndag 10 augusti 2014

Ohumant!Sverigedemokraterna har lämnat in en mycket obehaglig motion till kommunalfullmäktige om förbud mot tiggeri. Motionen uppvisar en total avsaknad av medkänsla för de fattiga och värnlösa tiggarna som försöker överleva bäst de kan. Motion tar endast upp problemen för kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och att det ger en tråkig gatubild. Dessa små olägenheter anser Sverigedemokraterna är skäl nog för att rycka försörjningen ur mun på fattiga familjer! Ett tiggeri som inte är självvalt utan beror på extrem fattigdom kombinerat med rasisms i framförallt Rumänien.
Nu vill Sverigedemokraterna sopa dessa problem under mattan med polismakt.
Men vi lovar att om den här motionen går igenom i kommunalfullmäktige så kommer vi att bekämpa och trotsa den med alla medel. Vi kommer att organisera ”masstiggeridagar” i Hässleholm, förslagsvis på långlördagarna. Vi kommer att dränka staden med tiggare som tigger åt tiggarna. Om Sverigedemokraterna vill slösa polisresurser på att gripa och åtala oss är vi övertygade om att det finns tillräckligt många jurister därute som vill göra en insats för humanism och medmänsklighet. Det juridiska försvaret kommer inte att bli något problem.
Resultatet kommer att bli en politisk strid som kommer att sätta Hässleholm på kartan som "Tiggarsstaden".

Henrik Hedman Socialistiska partiet/Hässleholm
Emilie Draper Förbundet: Allt åt Alla/Hässleholm

fredag 8 augusti 2014

Garage mattematik

Kommunen (kommunalråden) hyr garaget för 296000 kronor i månaden. Det finns 73 parkeringsplatser i garaget. 296 000 / 73 = 4054 kronor i månaden per p-plats.
Som jämförelse så finns det en ledig 1:a på 25 kvadrat på Gärdesvägen för 2078 kronor i månaden. Nästan halva priset för en etta. Om man nu  vill parkera lite ståndsmässig närmare centrum så finns det lediga två rums lägenheter a 64 kvadratmeter på Pärleporten att hyra för endast 8116 kronor i månaden. Är bara hissen tillräckligt stor så skulle det kunna vara ett alternativ. Slår man sig ihop med en annan bilägare så blir det billigare än garaget. Plus att man får tillgång till kök och toalett och även gott om plats att förvara vinterdäcken.

Hur de styrande i kommunen har kunnat godkänna ett sånt här avtal övergår mitt förstånd. Men jag förstår varför regeringen har dragit i gång "mattelyftet". Det måste vara Hibabs styrelse som godkände detta avtal som inspirerade regeringen till mattelyftet. Mattematikgenierna i Hibabs styrelse var Bo-Anders Thornberg (m), Lars-Göran Wiberg (c), Bengt Andersson (s), Christer Caesar (KD) Pär Palmgren (m) Sven-Inge Persson (s) och Lena Wallentheim (s).

Det riktigt oroande i den här affären är att tre av dessa nu är våra kommunalråd.

NSK
lördag 14 juni 2014

Pressfrihetsaktion! Idag var vi nere på torget tillsammans med "Allt åt alla" och uppmanade hässleholmarna att protestera mot kommunalrådens försök att omvandla lokal tidningen till ett kommunalt informationsblad. vi hade färdigadresserade vykort som det stod "pressfrihet - Ja tack!" på. vi skickade till kommunalrådet Palmgren, chefredaktör Bernfalk och styrelse ordförande Mattson. 

 Här skrivs det för fullt!

 
Dagens skörd!
Vi som gjorde det!

NSK

onsdag 11 juni 2014

Sekos strejk angår oss allaÖresundståg

Sekos strejk mot Veolia är en viktig facklig strid för 252 medlemmars rätt till anständiga villkor. Men den är mycket mer än så. Veolia är på inget sätt unika när de försöker säga upp fast anställda och låta dem söka sina egna jobb med sämre och otrygga anställningsvillkor. Timanställningar, tillfälliga jobb, bemanningsföretag, och så vidare är bara delar av hela den solfjäder av osäkra anställningsformer som sedan länge håller på att lösa upp anställningsskyddet för stora grupper i Sverige. Liksom alla andra försämringar drabbar detta inte bara de som är direkt berörda, ju fler som är rädda för att säga ifrån på jobbet på grund av otrygghet i anställningen, desto svagare blir kollektivet på arbetsplatsen.
Men Sekos strejk visar också på konsekvenserna av utförsäljning och avregleringar inom den gemensamma sektorn. I enlighet med den nyliberala New Public Management-filosofin, där stat och kommun ska drivas som företag, är det den som lägger det lägsta budet som får kontraktet. När Veolia vann upphandlingen genom att lägga sig 53 miljoner lägre än nästa företag dumpade de marknaden och eftersom nästan alla kostnader till slut handlar om löner var det samtidigt ett löfte om att pressa ner löner och arbetsvillkor och därmed sätta press neråt på hela arbetsmarknaden. Att arbetsgivarorganisationen Almega går ut med helsidesannonser i dagspressen och hetsar mot strejken visar hur viktigt de tycker att det är att besegra den.

Seko är ett av de förbund som länge lyft fram kritiken mot privatiseringar och avregleringar, både i egna kampanjer och genom stöd till bredare rörelser till välfärdens försvar. Det stöd strejken nu får av andra fack och bland resenärer visar att det varit en klok strategi att arbeta så.Alltför ofta hänvisar svenska fack slentrianmässigt till att nästa val och en (S)-regering ska lösa alla problem, men avregleringarna och marknadsanpassningen kommer inte att tas tillbaka vid ett regeringsskifte, det har Stefan Löfven och hans ledning varit tydliga med. Sekos val att ta öppen strid och det stöd de fått av andra fack och i samhället i stort sätter tryck på de politiker av alla kulörer som är ansvariga för upphandlingen av Öresundstågen och alla andra framtida upphandlare.

Strejken visar att vi inte behöver vara hänvisade till att lita på politiker långt borta och är en välkommen påminnelse om att arbetare och tjänstemän har en makt att själva påverka både sina egna villkor och samhällsutvecklingen. Detta gör Sekos strejk oerhört viktig att vinna för oss alla.