fredag 17 februari 2012

Hanna Awad


Hanna Awad i din närhet växte man! Skåne och världen har förlorat en enastående kämpe, hjältinna, kamrat och medmänniska. Med din kraft, din glädje och kampanda har du har varit en stor inspirationskälla för oss. Du lämnar ett mycket stort tomrum efter dig. När vi skulle komma igång var du där och stöttade oss. Du var generös med tips och hjälp att genomföra de projekt vi ville göra. Du höll tal vid vår manifestation den 15 maj, katastrofdagen, och var alltid en resurs i arbetet för ett erkänt och fritt Palestina. Sorgen och saknaden efter dig drabbar oss alla tungt. Vi hälsar familjen och önskar dem mod och styrka i denna svåra stund.
Kampen fortsätter för ett fritt och erkänt Palestina, för att ditt folk precis som alla andra skall kunna bygga hus, få medicin och läkarvård, få studera och tjäna sitt uppehälle utan hinder.  Vi skall segra och vi glömmer dig aldrig!

Palestinagruppen i Hässleholm

fredag 10 februari 2012

Sossefjäsk för kapitalägarna


”Hennes verkliga triumf var att ha förvandlat inte bara ett parti utan två”, så summerade en av Margaret Thatchers närmaste män järnladyns bedrift på hennes 80-årsdag med Tony Blairs New Labour i tankarna. Frågan är dock om det inte var en grov underskattning. Naturligtvis är det inte Thatchers egen förtjänst, men en viktig följd av det nyliberala anlopp hon anförde är att de flesta av de partier i världen som arbetarklassen en gång byggde som ett värn mot överheten idag accepterat motståndarens idémässiga dominans fullt ut.
Sällan har Thatchers och hennes efterföljares triumf demonstrerats så tydligt som i Stefan Löfvens första programförklaring som nyutnämnd S-ordförande. Där kom inte något välbehövligt frontalangrepp på högerregeringens oblyga skattesänknings- nedskärnings- och privatiseringspolitik. Inget offensivt motprogram med satsningar på jobb, klimatomställning, gemensam välfärd och jämlikhet – reformförslag som det vore värt att kämpa för och som skulle skapa entusiasm bland de många som nu hukar i högervinden. Istället gav han sig med de snabbt bevingade orden ”Företagare är inget särintresse ” in i en tävling med moderaterna om vem som bäst representerar kapitalet. Och möttes av varma applåder från direktörerna i Svenskt Näringsliv och Svenska Dagbladets ledarsida.
Att Löfven en gång varit svetsare och inte någon högerstämplad ekonom typ Tomas Östros ger ingen anledning till att hoppas på en vänstersväng. Tvärtom har få fackförbund bidragit så mycket till att blanda samman arbetande människors behov av trygga jobb med företagsägarnas särintressen som Löfvens IF Metall. Att han nu upphöjer kapitalets vinstjakt till allmänintresse är helt i linje med denna undergivna inställning. Med en strategi som bygger på fortsatt fjäsk för kapitalägarna kommer Löfven säkert att slippa mediedrev av den typ Juholt fick uppleva. Priset för detta är att självförtroendet bland gräsrötterna trasas sönder än mer när partiledningen dömer ut själva tanken på motstridiga samhällsintressen. För motsättningen mellan arbete och kapital är ingen reklamslogan, det är den verklighet som arbetarrörelsen vuxit fram ur och som varje lokal facklig organisation måste motivera sin existens med inför varje ny medlem.
Med Löfven har socialdemokratin tagit ännu ett steg mot att förvandla partiet från en folkrörelse till en i mängden av borgerliga politiska maskiner. Avsaknaden av organiserad opposition inom SAP och ett vänsterparti som sitter fast i sin gamla dröm om att samregera med S gör det än mer angeläget att organisera motståndet mot de rikas särintressen i vardagen. Bara så kan vi vända den reträtt som de stora grupperna i samhället befunnit sig i sedan Thatcher och hennes anhängare blåste till strid mot arbetarklassen.

NSK

onsdag 8 februari 2012

Fakta - Plusgymnasiet ABPlusgymnasiet AB är en fristående vinstdrivande gymnasieföretag som i dagsläget finns på 17 orter i Sverige, inklusive Hässleholm. Plusgymnasiet AB är ägt av riskkapitalbolaget EQT. Plusgymnasiet AB expanderar kraftigt för tillfället vilket givetvis gör ekonomin ansträngd. Kostnaderna för att starta nya skolor gjorde att bolaget gick med förlust förra året.

Kvalitén på företagets gymnasieutbildning som de avser att starta upp här i Hässleholm är svår att bedöma i förväg. Men en viktig indikation ger Skolverkets statistik om de andra Plusgymnasierna i Sverige. Det är rimligt att anta att Plusgymnasiet AB kommer att ha samma affärsmodell i Hässleholm som på sina andra orter. Skolverket publicerar årligen statistik över de olika gymnasieskolornas lärartäthet, antalet behöriga lärare och antalet högskoleutbildade specialpedagoger som det finns på varje enskild skola. Så här såg det ut för Plusgymnasiet AB på de orter som det finns statistik för. (Källa Skolverket.se)


Plusgymnasiet AB
Lärare, m. ped. högskole- exam. (%
Lärare, m. specialped. högskole- exam. (%)
Lärare per 100 elever
Göteborg
36,6
0
4,9
Jönköping
54,3
0
6,8
Kristianstad
73,6
0
7
Skövde
22,2
0
5,4
Stockholm
42,9
0
6
Uddevalla
                                   47,6
0
5,8
Örebro
67,9
1,7
5,1
Falun
Ingen publicerad statistik


Malmö
Ingen publicerad statistik


Norrköping
Ingen publicerad statistik


Sundsvall
Ingen publicerad statistik


Varberg
Ingen publicerad statistik


Halmstad
Ingen publicerad statistik


Kalmar
Ingen publicerad statistik


Linköping 2012
Startas först HT 2012


Hässleholm
Startas först HT 2012


Kommunala gymnasieskolor Hässleholm
84,0
2,8
8,9
John Bauer Hässleholm
48,0
0,0
6.1


  • Plusgymnasiet AB har få behöriga lärare.
  • Plusgymnasiet AB har få eller inga utbildade specialpedagoger.
  • Plusgymnasiet AB har få lärare.
Jämfört med de kommunala gymnasieskolorna i Hässleholm så verkar Plusgymnasiet AB inte satsa mycket på eleverna. Plusgymnasiet AB verkar mer intresserad av att tjäna pengar på eleverna än att ge dem en god undervisning.

En annan sak man kan undra över är hur undervisningen kommer att organiseras. Med endast ca 30 elever så är tjänsteunderlaget för lärare minimalt. Troligtvis så innebär detta att programmen måste samläsa så mycket som möjligt. Något som givetvis går men det blir svårt att anpassa undervisningen i tex mattematik till både matte intresserade teknikelever och till elever som framförallt är intresserade av andra ämnen. Det låga tjänsteunderlaget gör att det kommer att bli omöjligt att få ihop heltidstjänster för eleverna med hög risk att dessa tjänster uppfattas som oattraktiva. Oattraktiva tjänster gör att erfarna lärare helst inte vill arbeta där. Även lärare behöver försörja sig och det är svårt på deltidsjobb. Det här är en av anledningarna till att nyutexaminerade och obehöriga lärare är så hög på friskolorna. Risken för hög personalomsättning är akut.
Arbetsklimatet verkar inte hellre vara det bästa inom Plusgymnasiet AB.  Jobinside
Detta stämmer väl överens med tidigare lärarkritik av arbetsförhållanden inom friskolesektorn: Nya skolan

Arbetsmarknaden för stylister är obefintlig. Endast fyra lediga stylitstjobb i Sverige. Varav ett enligt annonsen verkar vara ett städjobb som man har döpt om.

Kolla själv:  Platsbanken

 Det finns 15 stycken gymnasieutbildningar som utbildar stylister i Skåne. Många utbildas men det finns inga jobb.

Kolla själv:  Skånegy

Praktik. På alla yrkesförberedande program så ska det ingå femton veckors praktik. Enligt Plusgymnasiets rektor så är majoriteten av de uppgivna som har sökt till skolan intresserade av stylistutbildningen. Ca 20 stylistelever skall med andra ord ragga praktikplatser här i Hässleholm nästa läsår. I Kristianstad där det redan finns två stylistutbildningar lär det vara ont om praktikplatser. Frågan man ställer sig var har Plusgymnasiet AB tänkt att eleverna skall göra sin praktik? Vem skall fixa fram praktikplatserna? Skall eleverna gå och "knacka dörr"? För problemet är att det inte finns praktikplatser i Hässleholm. Det räcker med att göra en sökning på eniro eller hitta.se för att upptäcka den totala bristen på stylistföretag i Hässleholm.

Lokalerna.
Plusgymnasiet AB tilltänkta lokaler ser fina ut på deras hemsida. Lokalerna Men om man tänker in sig trettio elever så verkar de trångt. Endast tre klassrum och elevutrymmet är så litet att det inte ens ryms stolar med ryggstöd. Enligt min erfarenhet så brukar inte dagens tonåringar uppskatta pallar. Tre klassrum till tre program verkar i minsta laget. Undrar var specialsalarna för yrkesämnena skall vara. Stylingutbildningen kan knappast bedrivas i ett normalt klassrum. Kemi som de också skall ha kräver sin speciella utrustning. Visst kan man tänka sig att sv, re, hi, ge, nk, kan undervisas i samma klassrum men alla ämnen tenderar att behöva lite specialutrustning. Blir nog trångt men troligtvis så kommer allt att bli datorbaserat. Det man kan undra över är varför en stor skolkoncern som Plusgymnasiet AB inte hyr de extra femhundra kvadratmetrarna som de lär behöva när det skall gå tre årskurser där. Varför ingen helhjärtad satsning redan från början så eleverna slipper störas av ombyggnadsarbetena på andra sidan väggen.

Pedagogik
.
Så här skriver Plusgymnasiet AB på sin hemsida:


Eftersom vi ger mer vill vi att du ska få lära dig mer. Du får en egen studieplan med individanpassad undervisning, vi kallar den för PSP. Din personliga studieplan handlar om mer än betyg och kurser. Den handlar om dig och det du vill bli bättre på. Det kan vara allt från att höja dina betyg till att lära dig skriva ett bra CV.

Vad de inte skriver är att det är lag på att alla elever skall ha en individuell studieplan. Alla skolor har studieplaner för varje elev. Finns det ingen studieplan så blir skolinspektionen arg. Inte mycket att skryta med att man följer lagen.

De gör också stor sak av att det förekommer lärarfortbildning inom skolan. Men bara för att man hittar på ett engelskt namn ( Plus Academy) för kompetensutveckling så innebär det inte att det skiljer sig från vad andra skolor gör. Däremot så kan behovet av kompetensutveckling vara större på Plusgymnasiet AB på grund av den låga andelen utbildade lärare inom koncernen

Vidare skriver de under fliken "Om Plusgymnasiet"

 Att de har "Behöriga pedagoger – kvalitetssäkrade ämneskunskaper". Direkt skrattretande när man ser den officiella statistiken från skolverket. ( Se tabell ovan)

Sen har de något som heter "Certifierade pedagoger – Ökar yrkesskickligheten". Certifierade av vem - Plusgymnasiet AB? Bara för att skolan utfärdar ett certifikat när lärarna har genomgått den avtalade kompetensutbildningen så innebär det ingenting. Utöver att det låter bra.

Men skrytet tar inte slut med detta, nästa sak som de framhåller är att de har: Kraftfulla kursutvärderingar – alla elever får lämna synpunkter på vad pedagogerna gör bra på lektionerna och vad som kan bli bättre. Vi lyssnar på våra elever. Vilken skola har inte kursutvärderingar - den stora skillnaden är att andra skolor inte skriver kraftfulla framför sina kursutvärderingar. 

Enligt deras så kallade pedagogiska modell, (PPM, Plusgymnasiets Pedagogiska Modell) så testas eleverna. Genom samtal, tester och diagnoser tar vi reda på hur du lär dig bäst. Vi ger mer. Diagnostiska tester av nya elever är en lång tradition på HTS, Jacobsskolan och Linneskolan. Där testas alla elever i mattematik, svenska och engelska när de börjar i årskurs ett. Men till skillnad från Plusgymnasiet AB har dessa skolor högskoleutbildade specialpedagoger som kan hjälpa de elever som har kunskapsbrister. Ganska meningslöst att testa eleverna om man inte har resurser att ge dem stöd efteråt.

Tragiskt med en skola som måste skryta över att man följer lagar och avtal. Det enda som är kraftfullt med Plusgymnasiet AB är deras reklam och vinst.fredag 3 februari 2012

Regeringens tvångströja


3 februari, 2012
Caremaskandalen rullar på: Media berättar om en psykiskt sjuk åldring som binds fast i sängen av personal utan utbildning. Ett skyddsombud i Vetlanda sparkas för sin kritik av arbetsförhållandena.
Samtidigt, till synes oberörda av den dåliga tajmningen, fortsätter regeringsalliansen att privatisera äldreomsorgen. När LOV, Lagen om valfrihet, infördes i äldreomsorgen 2009 var det på frivillig basis. Regeringen har dock nu låtit meddela att om inte kommunerna infört LOV till 2014 kommer man att överväga tvingande lagstiftning. I slutet av februari ska frågan tas upp i riksdagen.
I Umeå och Landskrona beskriver lokalpressen att LOV lett till drastiskt försämrade villkor för personalen. Vårdtagarna drabbas av ökad stress och sämre kontinuitet. Personal jobbar gratis för att hinna med. I borgerliga spjutspetskommuner som Täby och Nacka saknar 60 procent av bolagen inom hemtjänst och barnomsorg kollektivavtal. En konsekvens blir att den kommunala hemtjänsten i Täby läggs ned – löner enligt kollektivavtal blir för dyrt. Utvecklingen bekräftas av Socialstyrelsens siffror: privata äldreboenden har i snitt 10 procent färre anställda än kommunala. På det sättet sparar vårdföretagen 800 miljoner.
Förslag om att göra LOV obligatoriskt måste tillbakavisas. Men vi kan inte vänta oss att några riksdagspartier utgör den nödvändiga kraften för att genomdriva det stoppet. Socialdemokraternas kongress 2009 tog klart ställning för vinst i välfärden, även om partiet slingrar sig runt det ställningstagandet inför varje ny skandal. I regeringsställning har partiet varit djupt inblandat och i vissa avsnitt ledande i avregleringen av det svenska samhället. Den nye ordföranden anser enligt Dagens Nyheter 27 januari att det behövs en ”bra mix” av privata och offentliga lösningar inom vården, och att kvalitet är viktigare än driftsformer i förskola och skola.
LOV har enligt Svenska Dagbladet 21 januari även införts i 34 kommuner där V ingår i majoriteten. Även det är logiskt. V har på de flesta håll bundit upp sig till oppositionsalliansens logik. Om partiet misslyckas med att påverka S väljer V det mindre onda – hellre än att försöka mobilisera kommunmedborgarna mot alla dåliga förslag.
Just mobilisering av en bred allmänhet är vad som behövs. Det som stoppade Attendos övertagande av Katarinagården i Stockholm nyligen var de anhörigas kompromisslöshet och det breda stöd de fick genom en namninsamling.
De äldre och deras anhöriga, de anställda i äldreomsorgen och alla andra som försvarar en välfärd för alla kan bara lita till sig själva; genom att gå emot varje privatisering, genom att visa solidaritet med alla drabbade kan budskapet sändas till beslutsfattarna: stoppa privatiseringskarusellen nu!

NSK NSK NSK

torsdag 2 februari 2012

Riskkapitalet försöker etablera sig i Hässleholm.Det skatteparadiset registrerade riskkapitalbolaget EQT försöker etablera sig i Hässleholm genom sitt dotterföretag Plusgymnasiet AB. Med löfte om egen dator och förföriska fyrfärgsreklam försöker Plusgymnasiet AB locka elever till sin stylistutbildning. En utbildning som många ungdomar tycker är rolig och spännande – vilket givetvis är anledningen till att Plusgymnasiet AB försöker starta en stylistutbildning. För det kan inte vara arbetsmarknadsbehovet som styr. Förra veckan fanns det ett ledigt stylistjobb i Skåne på deltid. Totalt så fanns det endast tre lediga deltidsjobb för stylister i hela Sverige förra veckan.  Det lär bli hård konkurrens om det lediga Skåne jobbet om man betänker att det finns 16 gymnasieprogram i Skåne som utbildar stylister. Men som alla andra riskkapitalbolag som bedriver omsorg eller utbildning så är det möjligheten att göra en stor vinst som drar – inte omsorg om vårdnadstagare eller elever. Caremas framfart inom äldrevården med blöjvägning och lågbemanning för att maximera vinsten förskräcker. Men Caremas vinstuttag är ändå mindre än hälften av vad de stora skolkoncernerna som Plusgymnasiet AB och andra tar ut. Givetvis så maximerar inte skolkoncernerna vinsten genom blöjvägning utan de använder andra metoder. Få och otillräckligt utbildade lärare, minimala utrymmen, ingen matsal, aula, gymnastiksal eller specialpedagog är några av knepen som används av riskkapitalisterna i utbildningsbranschen. Tyvärr så syns inte konsekvenserna av dessa metoder lika tydligt som Caremas blöjvägning men resultatet är likadant – bristfällig verksamhet. Hoppas verkligen att Hässleholms ungdomar väljer en skola som sätter deras utbildning i centrum för verksamheten och inte vinsten.