tisdag 17 augusti 2010

Vem behöver fler frisörer?Vi har i dagarna skickat ut ett brev till Hässleholms samtliga drygt 40 frisörsalonger där vi uppmanar dem att inte ta emot praktik elever (APU elever) från John Bauer. Anledningen till att vi vänder oss till Hässleholms frisörer är att i höst så startar de danska riskkapitalisterna som äger John Bauer koncernen en frisörsutbildning i Hässleholm. När programmet är fullt utbyggt så kommer det att utexamineras 25 frisörer årligen från John Bauer. Det innebär att i nordost Skåne kommer det att utbildas ytterligare 250 nya frisörer den kommande tioårsperioden. Utöver de som redan utbildas i Sibbhult och Kristianstad. Tyvärr så kommer en mycket stor del av dessa ungdomars framtidsplaner att sluta i kronisk arbetslöshet. Så här skriver Arbetsförmedlingen om frisörernas framtida arbetsmarknad " Under de senaste åren har arbetsmarknaden för frisörer försämrats. Arbetslösheten ligger på en högre nivå än genomsnittet för samtliga yrken och under det kommande året blir konkurrensen om de lediga jobben fortsatt hård i hela landet. Det är en situation som väntas bestå också under de kommande tio åren. . Idag utbildas det ca 2600 frisörer om året, branschen har ett behov av ca 500 nya frisörer per år. Frisörseleverna har med andra ord en drygt 80 % risk att bli arbetslösa. Att då som John Bauer koncernen starta ytterligare en frisörutbildning är ingenting annat än ett cyniskt försök att tjäna pengar på ungdomarnas orealistiska framtidsdrömmar. Talande nog så nämner inte John Bauer någonting om arbetsmarknadsutsikterna i sin reklam för programmet på sin hemsida.

Resultatet av John Bauers satsning är: Först får skattebetalarna betala elevpeng till John Bauers arbetslöshetsutbildning. Därefter får skattebetalarna betala ut olika former av arbetslöshetsunderstöd och i slutändan även bekosta en omskolning.

Men det här drabbar inte bara ungdomarna utan det är också ett reellt hot mot arbetsförhållandena och lönsamheten i hela frisörsbranschen. Den lokala utbildningsexplosionen av frisörer kommer att leda till en kraftig överetablering av frisörer. För Hässleholms frisörer innebär det en stor risk för rejält sjunkande lönsamhet, när fler skall dela på kakan. Andra kända problem som uppkommer i branscher med kraftig överetablering är försämrade arbetsvillkor, mer deltidsjobb, skattefusk, ökning av svart arbete osv.

De enda som tjänar på John Bauers frisörsutbildning är de danska riskkapitalisterna som har köpt upp koncernen.

.

När alla våra ledande politiker från vänsterpartiet till sverigedemokraterna vägrar att ta sitt vuxenansvar och sätta stopp för John Bauers cyniska utnyttjande av elevernas framtidsdrömmar, vänder vi oss till branschen och uppmanar den att vägra ta emot praktikelever. Utan praktikplatser får inte utbildningen genomföras enligt skolverket. När politikerna sviker ungdomarna sätter vi vårt hopp till kämpande medborgarna med eller utan sax.

Henrik Hedman Socialistiska Partiet


SR NK Aftonbladet

1 kommentar:

  1. Genom denna blog och vad jag redan har förstått så är du en lärare och ska hjälpa elever, hur många elever tror du att du hjälper på detta sätter?

    svaret på detta är inte en enda, istället driver du deras redan ostadiga framtid rakt ner i ett hål som de kommer att ha trubbel att komma upp ifrån.

    snart så måste du förstå att du kan inte bedriva politik eller bloggar på detta sättet för att du gör just det motsatta från vad du hoppas på att göra.

    SvaraRadera