måndag 16 augusti 2010

Stressens orsaker

En anledning till det här är regeringens illa genomtänkta förslag om meritpoäng. Meritpoäng är framförallt nödvändigt för de elever som skall söka in på någon översökt utbildning på universitet. Som arbetsmarknaden ser ut måste tjejer plugga vidare i högre grad för att kunna få ett arbete med en vettig lön. Killarna däremot har fler gymnasiala yrkesutbildningar att välja på som ger en vettig lön. Pojkar som skall bli tex byggnadsarbetare eller elektriker behöver inte ta meritkurser, de är färdigutbildade efter gymnasiet. Kvinnoarbeten som socionom eller sjuksköterska fodrar däremot högskoleutbildning och där är det konkurrens om platserna. Meritpoäng blir då ett sätt att förbättra sitt konkurrensläge.
Problemet med reformen är att den tvingar de redan studiemotiverade, framförallt tjejer, att plugga hårdare. Det skulle ha varit betydligt bättre om det kom en reform som motiverade omotiverade att studera lite mer.
Men regeringen har gjort precis tvärtom. I den nya gymnasiereformen så har man förändrat framförallt killprogrammen så de passar studieomotiverade pojkar bättre. För pojkarna har man tagit bort "tunga" kurser och därmed anpassat programmen efter de omotiverade pojkarna.
För tjejerna har man infört meritpoäng för att piska dem hårdare. Flickor piskar man, pojkar sopar man banan för.
Givetvis är inga av de här besluten gjort utifrån kön men på grund av att arbetsmarknaden och gymnasiet är extremt könsuppdelat blir det effekten.
Riv upp och gör om.
Henrik
nsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar