torsdag 26 augusti 2010

Alkoholpolitik


IOGT- NTO arrangerade en alkoholpolitisk debatt i går. Det var en god uppslutning av intresserade och kommunalpolitiker ca 50 personer. Jag räknade inte deltagarna men salen var i stort sett fullsatt. Allt från pensionärer till ungdomar - mycket stor åldersblandning. Skulle inte förvåna mig om det kommer att bli den lokala debatt där mest ungdomar närvarar.
Lokala alkoholpolitiska debatter är ganska absurda tillställningar. Där satt representanter för de politiska partierna som på riksplanet under de senaste 30 åren fattat det ena alkoholliberala beslut efter det andra tex avskaffandet av lördagsstängt på bolaget, alkoholskattesänkningar, ökade införselkvoter, tillåtande av alkoholreklam, generösare regler för utskänkningstillstånd osv. Även om man kan anse att vissa enskilda av dessa beslut är korrekta har total resultatet blivit att det dricks mer.
Men på lokalplanet så är alla överens om att det behövs åtgärder mot det ökande drickandet. Att vara liberal är att vara kluven men i alkoholfrågan verkar det gälla alla partier. Centern, moderaterna och folkpartiet vill tillåta gårdsförsäljning samtidigt som man lokalt vill försöka minska drickandet. Ytterligare ett exempel på en politik som inte går i hop.
De lokala representanterna vill alla gott i alkoholfrågan och många av dem brinner för den. Men så länge rikspolitikerna liberaliserar alkohollagstiftningen så är de lokala åtgärderna impotenta. Därmed inte sagt att man skall ge upp - givetvis så skall alla prövas. Fler poliser, fler kontroller, utökad vård, fler alkoholfria mötesplatser osv. Men alkoholpolitiken kommer aldrig att bli slagkraftig om inte rikspolitiken går i takt med lokalpolitiken.
Sverigedemokraterna hade inte ens brytt sig med att komma till debatten, miljöpartiet och folkets väls representanter öppnade inte ens munnen och vänsterpartiet lyckades bara komma med en lam uppmaning till föräldrarna att inte köpa ut alkohol till sina barn. Det var vi, socialdemokraterna, folkpartiet och viss mån kristdemokraterna som hade något att tillföra debatten. Vi föreslog bland annat ett ungdomens hus i centrum, ökade föreningsbidrag och att kommunen skulle sätta press på handlarna att stoppa den illegala alkoholförsäljningen till minderåriga. Om kassorna programmeras att kräva legitimation så fort någon vill köpa 3,5% öl kan en stor del av den illegala öl försäljningen stoppas. Löser i och för sig inte alkoholproblemet men ett lite steg i alla fall.

Henrik

KB Nsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar