söndag 8 augusti 2010

v sprattlar lite grann

Lars Ohly har skrivit en debattartikel på DN debatt där han föreslår att friskolor inte skall få dela ut vinst. Vissa friskolor avsätter upp till 30000 kronor av varje elevs skolpeng till vinst. Ohly har rätt i att friskolorna är sedelpressar för sina ägare och att de sänker kvalitén på den svenska skolan. (Jag har skrivit tidigare om hur John Bauer gör här i Hässleholm). Tyvärr så drar inte Vänsterpartiet den logiska slutsatsen av sin kritik - att friskolesystemet bör avskaffas. De har nämligen gått med på att friskolorna skall få vara kvar - det var ett krav för att få ingå i den röd-gröna alliansen. Därför för de fram tre knystade krav, nämligen:

1. Tillsätt en utredning med uppdrag att lägga förslag på hur de offentliga bidragen till fristående skolor inte ska kunna utbetalas som vinst till ägarna. Riksdagen ska fatta beslut om vilka icke-vinstdrivande driftsformer som är lämpliga för fristående skolor och om begränsningar av antalet skolor som en huvudman kan driva.

2. Inför ett system för att fördela pengar till skolorna som tar hänsyn till elevernas behov. I dag överkompenseras fristående skolor ekonomiskt.

3. Inför en särskild avgift för Skolinspektionens prövning för att begränsa antalet ansökningar om att starta friskolor. Många ansökningar är bristfälliga. Det innebär att handläggningstiden blir lång, vilket försvårar för kommuner att göra en bra konsekvensanalys.


Problemet med det första kravet är det går alltid att trixa med bokföringen och hitta andra sätt att dölja vinstuttag. Skyhöga löner till ägarna, höga styrelsearvoden, skolan köper in till överpris skolmaterial, datorer, städning osv från ett annat bolag som ägas ägarna. Det finns säkert många andra sätt att trixa endast fantasin sätter stopp. Utöver det så skulle det behövas en stor kontrollapparat och leda till många svårbedömda tvister som till slut skulle hamna i domstolarna för avgörande.
Ohly försöker med förslaget rädda en del av vänsterns politik som han har sålt ut i förhoppningen att få en ministerpost. Tyvärr så kommer det inte att leda till att vi blir av med friskoleeländet

Henrik

Skånskan Norran HD BLT DN SVD Blogg

3 kommentarer:

  1. Bra skrivet. Vänsterpartiet har valt den underdåniga vägen. Det kommer att bli tydligare efterhand.

    SvaraRadera
  2. Tack- tydligen är ev ministerposter viktigare än politik

    SvaraRadera
  3. Jag måste byta Gymnasium :O

    SvaraRadera