måndag 9 augusti 2010

Norran har problem med mattematiken

Norran skriver: Att vinstförbud skulle förbättra skolresultaten är lika logiskt som att vinstförbud skulle få byggfirmor att bygga robustare och bättre skolor. Ett fullständigt absurt påstående. Självklart så försämrar vinstuttag undervisningen.
Grundskolorna får i snitt 87 958 kronor (2009) per elev och år. En friskola som har 30 elever per årskurs får 87958 kronor gånger nio årskurser per år =791622 kronor. Avsätter skolan 15 % av elevpengen till vinst så blir det 118 743 kronor. Det är helt självklart att dessa pengar istället hade kunnat läggas på något som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Mer lärartid, skolböcker, kurator på deltid osv.
Vinst innebär att eleverna får mindre av något. Men Norran verkar inte inse det eller mer troligt så värnar de aktieägarnas intressen mer än barnens.Henrik
mer om friskolorna 1 2 3 4 5 Nsk
svd Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar