fredag 27 augusti 2010

Skit i miljönVägtrafiken är en av det allra största orsakerna till utsläpp av koldioxid. Koldioxid utsläppen är som bekant den stora boven bakom den globala uppvärmningen. I sommar har vi sett hur klimatet har börjat löpa amok med torka och bränder i Ryssland, gigantiska översvämningar i Pakistan och Kina. De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för dessa klimatkatastrofer är gigantiska. Då satsar den borgliga majoriteten miljoner på att ytterligare öka vägtrafiken. Bilindustrin och oljeindustrin jublar säkert åt denna investering. Tyvärr är det naturen, klimatet och de framtida generationerna som kommer att få betala priset på den felsatsningen. Ett ansvarsfullt beslut hade varit att satsa på spårbunden och miljövänlig transport teknik i stället. Ett tydligt exempel på att borglig miljöpolitik mest består av retorik men är tomt på framtidsinvesteringar.


Henrik


KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar