fredag 20 augusti 2010

Två skolor - olika beslut

I Hässleholm finns det två renodlade yrkesgymnasier, Jacobsskolan och John Bauer. Jacobsskolan är en kommunal skola och John Bauer är en privatskola. Bägge skolorna finansieras genom den kommunala elevpengen. Deras intäkter bestäms av hur många elever som vill gå på respektive skola. Lyckas de attrahera många elever stiger intäkterna, elevpengen variera beroende på vilket program eleverna söker sig till. En elev på frisörprogrammet generera ca 85500 kronor per år till skolan. En elev som går på tex industriprogrammet ger skolan en högre elevpeng därför att kostnaderna för maskiner och lokaler är dyrare. En svarv kostar mer än en sax. Den lägsta elevpengen har samhällsprogrammet för det har i princip bara kostnader för läroböcker och lärare.
Jacobsskolan och John Bauer agerar bägge på en skolmarknad där det gäller att varje år attrahera så många elever som möjligt. Reklam, öppet hus, deltagande på utbildningsmässor i Hässleholm, Kristianstad och Höör och ha fräscha hemsidor är några av de sätt skolorna använder för att locka till sig elever.
Den stora skillnaden mellan skolorna är att de har två olika uppdrag från sina respektive ägare. Den kommunala Jacobsskolan har i uppdrag att anordna en kvalitativ utbildning för bygdens elever i samverkan med det lokala näringslivet. John Bauer har i uppdrag från sina ägare att generera så hög vinst som möjligt. Allt annat är underordnat vinstkravet. Blir det ingen vinst så lägger de danska riskkapitalisterna ner skolan.
Olika målsättningar leder till olika bedömningar. Jacobsskolan startar inte en utbildning om det inte finns någon efterfrågan på arbetsmarknaden även om utbildningen skulle ha lockat elever att söka till skolan. Man avstår från inkomster om man bedömer att eleverna inte skulle ha en rimlig chans att få arbete efter genomförd utbildning. Ett helt logiskt beslut utifrån Jacobsskolans uppdrag. Det som inte nämns i artikeln var att skolan för ett par år sen funderade på att starta en frisörutbildning men avstod efter kontakter med frisörbranschen.
John Bauer däremot har vinst som högsta och enda ledstjärna. De funderar aldrig på vad som händer med eleverna efteråt. Elevernas framtid är ointressant för John Bauer eftersom den inte genererar någon elevpeng. Moral och ansvarstagande för sina elevers framtid ingår inte i John Bauers affärsidé.
Ett ansvarsfullt beslut av John Bauer hade varit att inte starta en frisörutbildning utan istället insett att det hade varit bättre för eleverna om de hade valt en annan studieinriktning.
Det är dags att göra Hässleholm till en kommun fri från friskolor för våra ungdomars skull

Henrik
Norran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar