lördag 14 november 2009

Utförsäljningen är en förlustaffär för skattebetalarna

Nedan så finns mitt svar till "Signerat" på ledarsidan i Norra Skåne. Den går också att läsa i papperstidningen men ej på webben.

Privatiseringen av den kommunala verksamheten i Hässleholm leder inte till att det uppkommer någon marknad, som borgarna hävdar.
För en marknad skall fungera så måste det finnas valmöjligheter.
För bilar så finns det en marknad. Anser jag att tex Volvo inte är prisvärd så kan jag köpa en Toyota, BMW eller något annat bilmärke. Däremot om Hässleholms kommun anser att Joakim Ollens äldrevårdsplatser är för dyra - finns det inga valmöjligheter. Det finns inte 100 lediga äldrevårds platser hos någon annan aktör att välja på. Resultatet blir att kommunen tvingas acceptera det av Joakim Ollen begärda priset.
Urban Widmark och Company försöker inte skapa någon marknad utan de bygger bara upp ett privat monopol. Till Joakim Ollens glädje och på skattebetalarnas bekostnad.

Henrik

Nsk Nsk 2 Röda Göinge Röda Göinge Svensson Gemensam Välfärd TV4Privatiseringen åderlåter omsorgen


"Fastighetsfrågan görs till huvudsak och omsorgen om vårdtagarna till bisak. I sig är det ointressant vem som äger fastigheterna, det viktiga är att de äldre får en god omsorg."Skriver Norra Skåne på "Signerat". Norran försöker blanda bort korten genom att framställa att ägandet inte har betydelse för vårdkvalitén. Men det är ett faktum att både lokalhyra och vårdpersonal skall betalas av samma skattekronor.
Joakim Ollen har köpt på sig äldreboenden i kommunen för han bedömer att det är en god affär för Joakim Ollen. Han räknar med att få en god avkastning på sin investering. God avkastning innebär för oss hässleholamare att vi kommer att få betala rejält för att använda Ekegården, Kaptensgården och Sjögläntan i framtiden. Högre hyra innebär mindre pengar över till personal, mat och andra utgifter. Det är givetvis bättre för vårdtagarna och skattebetalarna att ha en ägare som är intresserad av att hålla nere priset på omsorgsplatser än att ha en ägare som har ett egenintresse av att höja priset.


Henrik Hedman - Socialistiska Partiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar