onsdag 4 november 2009

Vinst ger sämre vård

Dagens ledare ett enda stort försvar för privata vinstdrivna företag inom vård, omsorg och skola.

Vinst uppstår nämligen tackvare kvalitet skriver Ledaren. Här är nog ledarskribenten ute på hal is för i det verkliga livet så är det precis tvärtom. Vinst i privatvård kan fixas på flera sätt.

  1. Betalas företaget per vårddag så kan man förlänga vårdtiden vilket leder till dyrare vårdkostnader och vinst för företagen..
  2. Betalas det per patient etableras företagen i de rika områdena. Där är sjukligheten är lägre och resultatet blir klassorättvisor och vinst för företagen.
  3. Alternativt så kapar man vårdtiderna vilket leder till sänkt kvalité.
  4. Givetvis så kan man också minska på bemanningen, städa mer sällan osv.

Vinst i vården skapas inte genom kvalité utan genom sänkt kvalité.

Vinstmöjlighet är en viktig ingrediens för att skapa effektiva och välmående företag som erbjuder just kvalitet Oavsett om de säljer undervisning eller underkläder skriver ledarskribenten. Helt rätt, vinst ger oss välmående vårdföretag men vinst ger oss inte bra vård.

Den privatdrivna vården i Sverige domineras kraftigt av fem stora koncerner. Fyra av dem ägs av riskkapitalbolag. Tillsammans gjorde de en rörelse-vinst på tre miljarder kronor 2008. En vinst som hade kunnat komma vårdtagarna till del istället. Vad är vitsen med vinst i vården om vinsten hamnar i privata fickor och inte hos vårdtagarna eller hos landstingen?

Det är dags att avprivatisera vård, omsorg och skola.

Henrik

NSKNätverket Gemensam Välfärd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar