torsdag 19 november 2009

Höj lönerna

Centern ungdoms förbund verkar vilja efterträda moderata ungdomdförbundet som det mest högervridna ungdomsförbundet i Sverige. Då är tydligen vilka argument som helst tillåtna. Sänkta löner är skribenterna Annika Qarlsson och Annie Johansson förslag till lösning på ungdomsarbetslösheten. ( Namnen har trillat bort i nätupplagan men finns med i papperstidningen. ) Ganska magstark av de bägge riksdagsledamöterna som själv tjänar minst 55 000kr i månaden att föreslå att ungdomar som får ett jobba som tex undersköterska eller på MacDonald endast skall få två tredjedelar av sina arbetskamraters lön. Det går säkert att leva bra på en tvåtredjedels riksdagsmanna lön men försök leva på två tredjedelar av en undersköterskelön.
Utöver det så verkar de bägge riksdagsledamöterna inte ha förstått vad som har orsakat den här krisen. Krisen har inte uppkommit på grund av att kostnaderna i företagen har ökat. Anledningen är att efterfrågan har kollapsat på grund av spekulation i framförallt amerikanska värdepapper och hus. Sänkning av löner i detta läge skulle medföra att efterfrågan minskade ytterligare och tvinga företagen att avskeda fler. Sänkta löner ger endast lata ägare lite mer vinst, det tar oss inte ut ur den ekonomiska krisen.
Vinsterna i företagen är trots krisen höga men de investeras inte på grund av att efterfrågan har kollapsat. Höjda löner skulle minska vinsterna och öka konsumtionen och skatteintäkterna. Ökad privat konsumtion och inkomstförstärkning till kommuner och landsting skulle få hjulen att snurra fortare.
Annika Qarlsson och Annie Johansson agerar bara megafoner åt svenskt närringsliv inför kommande avtalsrörelse.
Mitt förslag sänk Annika, Annie och alla andra riksdagledamöter arvoden med en tredjedel och höj vanligt folks löner rejält. det skulle ge oss både bättre politiker och ekonomiska hjul som snurrade snabbare.
Henrik

NSK ETC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar