måndag 7 juni 2010

Tror moderaterna att småföretagarna är korkade?
Hans Wallmark riksdagsledamot för moderaterna verkar tro att företagarna inte är anpassningsbara, inte kan räkna och inte är utsatta för konkurrens. Han hävdar i en insändare på Lokaltidningen att kilometerskatten kommer att öka kostnaderna för åkarna med ca 100 000 kronor per år och lastbil. En utgift som i slutändan kommer att drabba konsumenterna. Det stämmer om man utgår från att åkerinäringen inte vidtar olika åtgärder. När Schweiz införde kilometerskatt började åkarna planera verksamheten bättre. Åkarna stimulerades att undvika tomkörningar med resultat att utsläppen av koldioxid minskade med ca 6 % och att trafiktillväxten bromsades. Kostnaderna för konsumenterna blev minimal - det finns ingen anledning att tro att effekten skulle bli annorlunda i Sverige. Möjligen om man som Hans Wallmark (m) tror att småföretagarna är korkade.

Henrik Hedman Socialistiska Partiet

Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar