måndag 13 september 2010

Min kritik är principiell

( Insändare 13 september norra Skåne)
Anita Håkansson har i en längre insändare hävdat att anledningen till min kritik av John Bauer är att jag är rädd att förlora mitt arbete. Min kritik skulle enligt henne inte vara principiell utan jag skulle göra det för snöd vinnings skull. Vill bestämt avvisa dessa insinuationer - jag har tillräckligt många tjänsteår för att inte vara rädd för att min tjänst skall dras in. Däremot så oroar jag mig givetvis för mina duktiga kollegor som riskera att förlora sina arbeten på grund av friskolornas och John Bauers framfart. Jag är också övertygad att när vårdpersonal går ut och kritisera nedskärningarna i vården att de genuint vill påtala att patienterna drabbas och inte bara slåss för brödfödan.

Min kritik av John Bauer är principiell beror på att jag vill att alla Hässleholms elever skall få en kvalitativ utbildning. John Bauer har däremot satt i system att ha minimalt med lärare och helst ska personer utan pedagogisk lärarexamen besätta tjänsterna. Om de kommunal gymnasierna i Hässleholm skulle ha lika få tjänster och lika många outbildade personer som lärare så skulle det inte räcka med en besparingsosthyvel utan det hade behövts en motorsåg för att göra dessa nedskärningar. John Bauer har 25% färre lärare per hundra elever än de kommunala gymnasierna här i kommunen. Endast ca 36% av lärarna på John Bauer har pedagogisk högskoleexamen. På de kommunala gymnasierna så är 85% av lärarna behöriga. För att nå ned i samma katastrof siffror som John Bauer så skulle Hässleholms kommun behöva avskeda ca 42 gymnasielärare ( HTS drygt 17 lärare, Jacobsskolan 13 st, Linneskolan ca 8 st och Ungdomcentrum knappt 3 tjänster ) och sparka hälften av de kvarvarande och ersätta dem med outbildade lärare. ( alla siffror från skolverkets statistik läsåret 09/10 ) Jag tror att till exempelvis HTS goda rykte ganska snart skulle vara ett minne blott. Kvalite kostar faktiskt pengar i skolan, i vården och i barnomsorgen.

Anita Håkansson försvarar också tanken på att det är marknaden som skall reglera utbudet av studieplatser. Vill våra femtonåringar med deras bristande kunskaper om arbetsmarknaden utbilda sig till frisörer så skall de få det. Även om det övervägande flertalet av dem kommer att bli grymt besvikna när det efter tre år upptäcker att det inte går att få något arbete. Jag anser att det är ett grymt och oekonomiskt sätt att styra utbildningsutbudet på. Vi kan inte bygga upp ett system som enbart skall styras av vad okunniga niondeklassare vill. Även skattebetalarna som får betala notan för deras felval måste ha något att säga till om. Det är betydligt bättre att använda skattepengarna till vården än till omskolning av tjugoåriga ungdomar.

Henrik
Mer om JB 1 2 3 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar