måndag 22 juni 2009

Högerpolitik


Högerpolitiken går ut på att vältra krisens bördor över på vanligt folk som får ta smällarna genom massarbetslöshet, växande köer till socialhjälpskontoren, nedskärningar i kommunerna, ökad övervakning av medborgarna osv. I dagens Norra Skåne kan vi läsa om högerpolitikens effekter i Hässleholm. Det saknas 91 årsarbetare inom hemtjänsten. Behovet av hemtjänstperonal ökar när befolkningen blir äldre. 91 välbehövliga personer som behövs för att hjälpa de gamla så de kan fortsätta att bo hemma. Livsvillkoren kommer att försämras för många pensionärer när fler får dela på befintlig personal.
Högerstyret tänker försöka täcka bristen på personal inom hemtjänsten genom att flytta över en del personal från kommunens särskilda boende. Arbeta hårdare för samma lön är lösningen enligt omsorgsnämnden. Det kommer inte att räcka utan efter omflyttningen så saknas det fortfarande 65 vårdarbetare. " vi måste helt enkelt vända på varje sten för att hitta pengar. men det blir tufft" säger Cecilia Tornerefelt (M) som är nämndens förste vice ordförande. Men det blir inte tufft för henne och hennes väljare. Hässleholmspolitikerna höjde sina arvoden med 4,5% vid årsskiftet det är betydligt mer än vad de kommunalanställda undersköterskorna, lärarna och övrig personal kan räkna med. Där finns en liten sten som Cecilia kan vända på. En stor sten för Cecilia att vända på är alla de skattesänkningar som hennes partikamrater i regeringen har beviljat den välbeställda medelklassen, förmögenhetskatten, fastighetsskatten osv.
Nej det blir nog inte tufft för Cecilia utan bara för de behövande pensionärerna och omsorgspersonalen.
Det är dags att börja protestera!

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar