måndag 22 juni 2009

En bokrecension.

En bokrecension.

I kväll har jag läst boken Tänk på avståndet – Ojämlikhet dödar av den brittiska professorn i hälsovetenskap Richard Wilkinson.

Boken visar hur ett samhälle med stora klyftor och inkomstskillnader har mer sociala problem och att folkhälsan är sämre. Länder och samhällen med stora inkomstskillnader har större problem med mental ohälsa, missbruk och fetma än vad samhällen med små inkomstskillnader har. Sociala jämförelser är grundläggande för hur vi upplever vår egen livssituation, visar Wilkinson.

Människor dör yngre i samhällen med stora klassklyftor. Det har visats sig att det är vår biologiska natur som gör att vi är så känsliga inför skillnader i våra mellanmänskliga relationer. I länder med stora inkomstskillnader sätts även fler personer i fängelse och mindre resurser satsas på utbildning och välfärd.

Hur rikt ett samhälle är styr inte den generella hälsan utan det som påverkar är alltså hur jämlikt samhället är. Stora inkomstskillnader ger även mer våld, mindre tillit, mer fientlighet och mindre engagemang i samhällslivet. Viljan att betala skatt påverkas också positivt i jämlika samhällen.

Alltså, kampen för jämlikhet handlar inte enbart om principiell rättvisa utan att frågan är större än så. Jämlika samhällen är friskare samhällen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar