måndag 22 juni 2009

Fritidsläger


Inte ens Hässleholms ungdomar kommer undan borgarstyrets nedskärningar. Nu skall Hässleholms fritidsläger läggas ner. Fritidslägret som har lockat ca 400 ungdomar till att pröva på olika idrotter, badminton, karate, orientering, show-dans, amerikansk fotboll, bad och fotboll. I 12 år har Hässleholms idrottsföreningar ställt upp och arrangerat denna mycket populära start på sommarlovet. Det har varit ett sätt att locka nya utövare till föreningarna och ge ungdomarna som sköter lägret ledarskapsträning. Fritidslägret har varit ett mycket framgångsrikt projekt genom åren - mer sånt inte mindre.
Kommunens kostnad för fritidslägret är ynka 450 000 kronor. Den här typen av aktiviteter kommer att behövas ännu mer i framtiden. Med den stigande arbetslösheten så kommer många familjer inte ha råd att åka på semester.

Ett av Hässleholms borgarnas dummast förslag alla kategorier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar