måndag 22 juni 2009

Historia är politik.

Det enda du kan vara säker på framtiden; ty det förflutna förändras ständigt. Ett jugoslaviskt ordspråk. Det är så bra att vi tar det igen: Det enda du kan vara säker på framtiden; ty det förflutna förändras ständigt.

För historia är politik och de som har kontrollen över historien har makt. Historien skrivs så den passar nuet och den visionen om framtiden man har. Privilegiet att skriva historien är ett maktredskap och inget annat.

Historia kan ju inte vara objektiv eftersom verkligheten inte är objektiv! Verkligheten är ju fylld av intressekonflikter beroende på klasstillhörighet.

Historia är ingen absolut vetenskap likt matematik. Där 1+ 1= 2 oavsett vem som adderar.

Men på samma sätt kan vi inte göra när det gäller historia; det vill säga att detta och detta hände och lärdomen är denna. Så kan vi inte förstå historien! Det förstår alla om de tänker efter, utom möjligtvis några historiker som Dick Harrisson. Jag har tidigare trott att det är hans arrogans som retat mig. Men det är nog mer än så.

Jag såg ett föredrag med honom på SVT24 idag och det var om ekonomiska kriser ur ett historiskt perspektiv. Vad han gör är att göra en borgerlig historieskrivning och presenterar den som objektiv. Han säger också att historien visat att frihandel ökar välståndet. Ett oerhört kontroversiellt påstående! Ökar välståndet för vem? Dick Harrisson är mycket kunnig, absolut. Men han är inte objektiv. Han vill bara ge sken av det.

Vi lever i en sådan borgerlig hegemoni att det nyliberala blivit sanning.

Per-Ola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar