onsdag 17 juni 2009

Varsel x 3.

den 13 juni 2009

Varsel x 3.

Krisen har kommit till Hässleholm, Transportledet varslar 80 anställda, DHL lägger ner Hässleholms terminalen och 50 anställda blir av med jobben och Ruukkis nedläggning hänvisar 106 arbetare till en mager svältkassa (a-kassan). 226 arbetstillfällen borta på några dagar. 226 Hässleholmare med familjer som går en osäker framtid till mötes. I högkonjunktur så slits arbetarna ut - i lågkonjunktur så slängs arbetarna ut. Så fungera det i dagens marknadsekonomiska Sverige.
Detta kommer att drabba betydligt fler än de direkt berörda, de minskade skatteintäkterna kommer att försvaga kommunens budget ytterligare. Med konsekvenser för vård, skola och omsorg.
Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark har bara tomma ord att komma med. Han hoppas tydligen att kommunens satsning på ett nytt logistikcentrum skall göra att transportföretag etablerar sig i kommunen. Varför transportföretag som får färre och färre uppdrag till lägre och lägre priser skulle vara beredd att börja investera i nya anläggningar övergår mitt förstånd.
Hade Urban försvarat Hässleholms intressen så hade han krävt att regeringen höjer ersättningen i svältkassan och försökt pressa företagen att stanna kvar i Hässleholm. Tex hotat DHL med att kommunen inte längre skall använda deras tjänster. Förhoppningsvis så kommer de anställda och facket på något sätt att stoppa dessa tokvarsel.
Till en början med så borde löntagarkonsulenter kallas in och granska företagens bakomliggande beräkningar. Att vinsterna har sjunkit något kan inte vara en godtagbar anledningen till att slänga ut anställda. Samhällsansvaret kan inte endast bäras av de anställda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar