tisdag 29 december 2009

Tveksam opinionsundersökning

Norra Skånes sk opinoinsundersökning får man nog ta med en stor nypa salt. Metoden att en journalist ställer sig på torget i Hässleholm och frågar de förbipasserande om deras politiska sympatier är nog den sämsta formen av opinonsundersökning som går att göra. Några snabba funderingar och invändningar.
  • Centern sjunker rejält i NSK sk opinionsundersökning men Hässleholms tätort är också Centerns sämsta valdistrikt - 11 av Centerpartiets 12 sämsta valdistrikt 2004 låg i Hässleholms tätort.
  • Moderaterna är också starkare i tätorten än i resten av kommunen så det är inte direkt konstigt att de går fram i Norrans sk opinionsundersökning.
  • Hur blir urvalet i en sådan här undersökning ?- åldersmässigt, socialt, utbildningsbakgrund osv.
Troligtvis så är resultatet rejält skevt - men om jag skall spekulera lite utifrån de siffror som Norra Skåne har fått fram. ( Styrkan i undersökningen är det stora antalet deltagare - 502 st)
Sverigedemokraterna går fram från 6,5% till 13,1%. Troligtvis så har de helt enkelt konkurrerat ut Folkets Väl - som sjunker med ca 6%. Folkets Väl är inte längre det fräscha lokala missnöjespartiet, utan har med tiden omvandlats till samma grå politruk parti som de en gång profilerade sig emot.


Tyvärr så var inte Socialistiska Partiet med som alternativ i Norrans undersökning - men i september 2010 kommer vi att vara det fräsch och uppkäftiga alternativet.
Henrik
NSK NSK2 NSK3 SCB
NSK 4 NSK 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar