fredag 18 december 2009

SkönmålningEurokramningen fortsätter på Norra Skånes ledarsida. Uppmuntrad av en SCB undersökning så propagerar norran för en ny folkomröstning. Kraftig skönmålning av euron och kraftig svartmålning av kronan måste ledarsidan ta till för att få argumenten att gå ihop.


Anledningen till kronfallet i höstas är inte som norran hävdar den svenska valutans litenhet utan framförallt bankernas spekulationsverksamhet i Baltikum. Något som har tvingat staten och riksbanken att låna upp miljardbelopp för att garantera bankernas överlevnad. Det här har givetvis försvagat kronan men lösningen på det problemet är inte valutabyte utan kraftfulla åtgärder mot bankerna - en socialisering av kreditväsendet skulle lösa det problemet.

Euron har klarat sig bra genom finanskrisen skriver norran men sanningen är att euron krisar. Det ena eurolandet efter det andra bryter mot stabiliseringspakten. Kostnaderna för ländernas budgetunderskott skjuts på detta sätt över till de andra euroländerna. Jag tror opinionsvindarna skulle vända ganska snabbt om norran förklarade för sina läsare att en effekt av att införa euron är att Sverige skulle få vara med och betala Spaniens, Irlands, Portugals, Greklands och Italiens budgetunderskott.

Norran försöker vifta bort faktumet att krona har fungerat som krockkudde för den svenska exportindustrin med argumentet att på långsikt så är en stabil valuta bäst. Norran glömmer att företagen behöver överleva även på kortsikt. Företagskonkurser och arbetslöshet är ett dyrt pris att betala för Europabygget.Henrik

NSK E24 E24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar