onsdag 1 december 2010

Politisk beslutad arbetslöshetHyckleri

Anledningen till den nuvarande massarbetslösheten är den politik som ledarskribenten Lars J Eriksson förespråkar. En politik som går ut på att sänka skatten för den välbeställda medelklassen och svälta den offentliga sektorn. Under den senaste mandatperioden så sänktes skatterna med ca 100 miljarder - pengar som istället hade kunnat användas till jobb inom tex demensvården.
Ökningen från 100 000 till 400 000 arbetslösa motsvaras av en nästan lika stor minskning av antalet anställda inom den offentliga sektorn. 1992 så fanns det nästan en och en halv miljon anställda inom stat, kommun och landstingssektorn i Sverige 1.488 (SCB). 2009 hade antalet anställda sjunkit med 266 tusen tjänster till 1.222 miljoner. Att arbetslösheten ökar med 300 000 personer är inte så konstigt om offentliga sektorn krymper med lika mycket.
Lösningen är enkel höj skatten för den välbeställda medelklassen och företagen och anställ fler undersköterskor. Gör tvärtom mot vad Norra Skånes ledarsida förespråkar.Henrik

Nsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar