tisdag 30 november 2010

Det fattas något.....

Har suttit och läst igenom de olika budgetförslagen, majoritetens, Sd,s och V o S respektive förslag. Inget förslag innehåller någon satsning på gymnasieskolan. Det enda förslaget som finns i de olika investeringsbudgetsförslagen är att om/tillbyggnaden av fordonsprogrammets lokaler skall utredas. Mycket märkligt att inga investeringsbeslut för gymnasieskolan finns med.

Det införs en ny gymnasieskolan (gy11) 2011 som kräver en del investeringar, det har tagits beslut om att lägga ner Linneskolan och flytta eleverna till HTS och om jag inte minns fel så skall Kyrkskolan flytta in på Linneskolan när gymnasielevena flyttar ut.
För att det här skall fungera så krävs det investeringar på både HTS och Jacobsskolan. Tex så behöver HTS en ny matsal. Den nuvarande är under all kritik. En för liten gammal nedsliten
barrack som är överfull redan nu och situationen lär bli ännu värre när samhällsprogrammet flyttas från Linneskolan. Ventilationen på HTS behöver åtgärdas och en idrottshall byggas. På Jacobsskolan finns det också stora investeringsbehov. Barn och ungdomsförvaltningen har tagit fram ritningar för de nödvändiga ombyggnaderna. Det finns med andra ord underlag för beslut, tillräckligt för att börja reservera pengar i långtidsbudgeten.

Man kan undra vad den totala tystnaden från politikerna beror på. Förstår att de tvekar för vi pratar stora men nödvändiga investeringar.
Är det så att 200 miljoner satsningen på ett privatdrivet badhus har slukat hela investeringsutrymmet? Då är det på hög tid att prioritera om.
Det är viktigt att vi får välfungerande gymnasielokaler för vi kan räkna med en befolkningstillväxt de närmsta åren på grund av de stora järnvägssatsningarna runt Hässleholm, omlastningsplatsen Hässleholm Nord och tågdepån vid Kärråkra. Som det är nu så riskera gymnasiskolorna att få dåligt rykte med risk för att eleverna söker sig till kranskommunerna.

Henrik

Nsk KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar