måndag 13 december 2010

Tågupproret

Pressinformation 2010-12-12

Nu startar Tågupproret
Idag söndag startar Tågupproret. Initiativtagare är Miljöförbundet Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet SEKO Södra och SEKO Mellannorrland.

- Nu har vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra, säger Lars Igeland, sakkunnig i kampanjen från Miljöförbundet Jordens Vänner.
- Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde, säger Rolf Sjöstrand, SEKO som uppmärksammar frågan i Nässjö på söndagen.
- Vi accepterar inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet som sprider upproret i Linköping.
- Tågupproret är till att börja med en namninsamling, en facebookgrupp och en hemsida med information. Om intresse finns kan kampanjen växa under vintern, Erik Lensell, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner som delar ut flygblad på Malmö Central.

Här är kraven i namninsamlingen:
För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:
• Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar. • Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.• Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.
För fördjupning se hemsidan www.tagupproret.se
Frågor kan riktas till
Lars Igeland tel. 0738203034
Rolf Sjöstrand tel. 0470727536
Ulf Flodin tel. 070 8277856

NSk NSK HD HD Skånskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar