tisdag 2 oktober 2012

Avtals funderingarFick igår hem avtalsinformation från Lärarnas Riksförbund. Där påstod Mette Fjelkner att med det här avtalet så påbörjas nu uppvärderingen av lärarnas löner. Vilket är behövligt men stämmer det? Lärarfackens målsättning inför den här avtalsrörelsen var att minska lönegapet på 10 000 kronor i månaden mellan lärarna och jämförbara grupper med akademisk utbildning som civilekonomer och systemvetare. Minskar gapet med bara en (1) krona så kan man säga att avtalet var en framgång – en liten framgång men dock en framgång. Så låt oss räkna på avtalet.
Läraren: Snittlön på 25000 kronor X 1,042 procent =26050 kronor i mån. + 1050kronor (2012)
Civilekonomen: Snittlön på 35000 kronor X 1,026 (märket) = 35910 kronor i månaden.  + 910 kronor (2012)
Har i räkneexemplet antaget att civilekonomerna också får märket. Svårt att tro att de skulle ”lyckas” få sämre en det sk märket.
Resultatet för 2012 blir då en uppvärdering av lärarnas löner med 1050 – 910 = 140  kronor). Så det verkar som om Lärarfacken har rätt när de hävdar att avtalet innebär en uppvärdering av lärarnas löner jämfört med andra akademiskt utbildade grupper.
Tyvärr så blir resultatet lite annorlunda om vi även räknar på det andra året. Nästa år får lärarna det sk märket. Om vi antar att civilekonomerna också får märket så avbryts uppvärderingen med en gång.
Nu vet vi inte vad märket hamnar på 2013. Hamnar märket på noll procent så kvarstår givetvis årets uppvärdering av lärarlönerna även nästa år. Men för varje tiondelsprocent som märket kommer att överstiga noll procent faller våra löner tillbaka i förhållande till jämförbara grupper. Brytgränsen går vid ett märke på ungefär 1, 2 procent. Blir märket lika med eller högre än 1,2 procent så kommer skillnaden gentemot andra jämförbara akademiska grupper vara större än det var innan årets avtalsrörelse.
Läraren: 26050 kronor x 1,02 procent = 26571 kronor/mån kronor. För år ett plus två blir det en sammanlagd löneökning på 1571 kronor.
Civilekonomen: 35910 x 1,02 procent = 36628 kronor/mån. För år ett plus två blir det en sammanlagd löneökning på 1628 kronor.
Därefter så har lärarna två sifferlösa avtalsår kvar. Det verkar som om lärarfackens stridsrop för nästa avtalsrörelse kommer att bli 11000 till 12000 kronor mer till lärarna.
Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar