fredag 5 oktober 2012

Rädda vad som räddas kan!

(Insändare Norra Skåne)
Den politiska skandalen trygghetsboendet rullar vidare, medborgarna blir mer och mer upprörda.  Skattebetalarna får betala dyrt och de pensionärer som bestämmer sig för att flytta in i boendet kommer att få försöka hanka sig fram på de småpengar som blir över efter hyran är betald.  Vad som är förvånande är den totala politiska tystnaden från de andra fullmäktige partierna. Alla är tysta från vänsterpartiet till sverigedemokraterna. Varför det? Är de också insyltade, dompterade av Widmark eller lider de av politisk fantasilöshet? Hur vill de försöka lösa den uppkomna situationen?
·         Socialistiska partiet föreslår att blockhyresavtalet rivs upp. Ett avtal som skrevs på utan granskning av kommunjuristen och av fel instans. Avtalet skulle ha godkänts av kommunfullmäktige och inte skrivits under av Widmark. Vi föreslår att kommunjuristen får i uppdrag att undersöka om avtalet går att rivas upp. Paragrafen om god tro i avtalsrätten bör prövas. Har svårt att tro att det förra kommunalrådet i Malmö inte kände till reglerna för kommunalt avtalsskrivande. Det bör prövas om Joakim Ollén har handlat i ”ond tro”.
·         Köp trygghetsboendet av Kunskapsporten till självkostnadspris.  Köper kommunen boendet så innebär det att den del av hyreskostnaderna som inte går till drift och räntor återgår till kommunen i form av amortering på låneskulden. Det är bättre att vi amorterar på något som vi kommunmedborgare äger än att vi betalar amorteringskostnaderna åt Joakim Olléns Kunskapsporten.
Givetvis så kommer Joakim Ollén och Kunskapsporten inte frivilligt att gå med på detta. Men kommunen är inte maktlös gentemot Kunskapsporten. Kunskapsporten AB är beroende av Hässleholms kommun för en stor del av sin vinst. Gör klart för Joakim Ollén att det kommer att kärva rejält i kontakterna med kommunen i framtiden om han inte går med på kraven. Vägrar han så ge tjänstemännen i kommunhuset uppdrag att hitta alla paragrafer som finns för att göra det besvärligt för Kunskapsporten. Jaga Kunskapsporten med hälso- och miljöinspektioner, brandsäkerhetsföreskrifter, avtalsparagrafer för Kunskapsportens andra avtal med kommunen osv. Hota att minska antalet vårdnadstagare som placeras på Kunskapsportens andra äldreboenden i kommunen. Helt enkelt börja jaga Kunskapsporten med hela den kommunala regelboken om de inte går med på att sälja trygghetsboendet till byggkostnadspris. Finns givetvis inga garantier att det här kommer att lyckas. Men om våra politiker verkligen vill försöka rädda vad som räddas kan av skattebetalarnas pengar så kan det gå.
Det här är våra förslag – vad vill de andra partierna göra för att reda upp situationen?
Henrik Hedman – Socialistiska partiet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar